Anomala  slørhat

Familie  Cortinariaceae  
Slægten hedder Cortinarius og ikke Anomala, denne side er den del af slægten Cortinarius der tilhører underslægten Anomala, og de latinske navne begynder derfor med Cortinarius 
Det der engang hed Telamonia uuslægt Anomali (Sericeocybe) har jeg skilt ud i en uslægt Anomala, sammen med Myxacium uuslægt Delibuti. Det er en nyskabelse lavet på grund af andre folks genetiske undersægelser.
: Anomala-nøgle

  :  albocyaneus  10/09-2011   09/10-1998
  :  anomalus gulfnugget  26/09-2015   17/10-2013   10/10-2013   26/09-1999   19/08-1998   01/11-1996   06/10-1995   23/09-1986   06/10-1984
  :  bolaris cinnoberskællet  19/07 2011   09/09-1993   11/09-1984
  :  caninus gran-  05/09-2015   23/09-2014   08/10-2012   23/10-2011   21/10-2011   20/08-2011   28/09-2010   23/10-2011   21/10-2011   20/08-2011   28/09-2010   03/09-2004   04/10-1997   03/10-1993   20/09-1980
  :  cingulatus  05/09-1992
  :  delibutus gul  29/09-2011   11/10-2010   16/09-1997   23/09-1987   21/08-1987
  :  lebretonii   14/10-2012   23/09-2010   09/10-1997
  :  tabularis lerbrun  18/10-2015   12/10-1999   01/10-1987
  :  xanthocephalus 09/09-2012   12/09-2011   23/09 2010


Cortinarius alobcyaneus
Underslægt: Telamonia, Azurei Author: Quél
Lat. synonym: C. azureus     Litt: CFP E15, E16, FN 733,
@DKAtlas.
Soop s.65 fig 17 nævner en Cortinarius subargentatus Orton som han selv skriver er navnet nok et synonym for C. albocyaneus. Den har en stor rund stokknold, men ligner ellers albocyaneus.
Et af mine gamle fund (16/09-2010) er nok en fejlbestemmelse og nu flyttet til C. (Phlegmacium) olidus


FUND 10/09 2011
Cortinarius albocyaneus

finder: SL  bestemt af TB
Findested: Buderupholm bjergeskov, ca. 100 m Ø for Frueskoindhegning.
Garmic GPS (usikker): 56,85448ºN, 9,86365ºØ
Værtstræ: bøg   Økologi: På jord under høje bøge
Hatdiameter på foto, max 6,5 cm
film nr 2011aHerbarie:    Herb.mat haves      Herbarienavn: SL(?)   Herbarie journalnr SL11108. Atlas SL2011-369153
Opr. bestemt af SL til lebretonii.
Hat vælvet, aldrig puklet, svagt hygrophan med fine raniære striber som våd; inderste kød er hygrophant. Lugt svag.
Belæg synes at være blevet væk? Kan ikke finde det 28/10-11, JHC og TB bér om belæg. Nedenfor skriver TB om sporemålene mm, så han må jo have fået noget belæg.
Opr. bestemt til C. lebretonii. Det blå på hat og stoktop på unge ex viser det må være C. albocyaneus fremfor C. lebretonii.
Stent til "Atlas" med kommentar:
bemærkninger: Efter at have læst FN er det mig ubegribeligt, at C. lebretonii og C. albocyaneus ikke er synonymiserede. Albocyaneus er en svensk art, mon dét er skillekarakteren? Nå, tilbage til mit fund: Hat vælvet, aldrig puklet, svagt hygrophan med fine radiære striber som våd; inderste kød er hygrophant. Lugt svag. Om hatten var klæbrig? Nej, som våd er hatten tydeligt fedtet men ikke klæbrig.
( skrevet af SL) .... Jacob H.C. svarede: ...
Kommentarer: Hej Sten Din bestemmelse kan meget vel være korrekt, men vi vil gerne have et belæg til tjek. Forstår ikke at dumer at den næppe kan skelnes fra albocyaneus (skal være alboviolaceus, men der er skrevet forkert i Funa Nordica). Jeg synes de er meget forskellige, og det er i hvert fald ikke albiviolaceus du her har fat i.
.......... Skrevet den 09/13/2011 08:36:24 af Jacob Heilmann Clausen ..........
Det er rigtigt at C. lebretonii og C. albocyaneus optræder som artspar i Funga Nordica. Gruppen er udredt på basis af svensk materiale, og umiddelbart ville jeg stole på at adskillelsen holder vand, men jeg kender ikke den sidste og C. lebretonii kun meget dårligt. C. alboviolaceus er noget helt andet som ikke kommer på tale her! Enig med Jacob i at vi må have tørret materiale til undersøgelse og sammenligning med C. lebretonii :-) Torbjørn
.......... Skrevet den 09/13/2011 21:09:20 af Torbjørn Borgen ..........
Jeg tror faktisk at det er C. albocyaneus - sporer 10/1 lamelpræp.) (7.6-)8.1-9.1(-9.3) x 6.4-7.6 µm, Qav = 1.22, svagt til middelt, men meget tydeligt og tæt vortede, plage tilstede. Jeg ser at jeg tidligere har bestemt et ML- fund hertil (med tvivl), jeg vil se på det igen når jeg får gravet det frem, samt og et formodet eget fund fra Norge. Det springende punkt er om du så noget violet på hatten på nogle af eksemplarerne Sten?! Jeg har nøglet den hertil frem for lebretonii, på grund af det tilsyneladende svage og svagt farvede velum og spinkle statur, hatten på den sidste skal være (mere) klæbrig og skinnende. :-) Torbjørn
.......... Skrevet den 01/24/2012 18:31:45 af Torbjorn ..........
Et par noter mere: Basidier 4-sporede, sporer mere eller mindre tykvæggede, vorter stedvist lidt uregelæssige og lidt sammenflydende (der er intet nævnt herom i Funga nordica, jeg ved ikke om det kan have betydning - jeg vil checke det hos de andre indsamlinger når jeg kommer til dem igen), isolerede hos C. caninus
.......... Skrevet den 01/24/2012 19:40:27 af Torbjørn Borgen ..........
Jeg mente at jeg muligvis havde fundet sådan noget under birk i Ustaoset nær Geilo, men det er forkert, mit materiale er snarere C. subargentatus sensu Soop. Der er stadig brug for ekstern bekræftelse af C. albocyaneus i DK.
.......... Skrevet den 02/12/2012 10:51:24 af Torbjørn Borgen ..........
Jeg synonymiserer subargentatus og albocyaneus, se ovenfor under albocyaneus.

FUND 09/10 1998
Cortinarius albocyaneus
 
finder: SL  bestemt af SL
Findested: Kærby, lunden N for byen, granerne S for grusvejen. 56.3643ºN, 10.6440ºØ ±25m. UTM koordinater: PH017480
Værtstræ: gran   Økologi: Imellem tætte graner, og i det høje græs umiddelbart udenfor grantykningen
Hatdiameter på foto, max 6,4 cm
film nr 1998f      billednr på film: 16-22   Fotokvalitet: 9
Fotoet er:    på den lange led    fra naturlige voksested   
Herbarie:    Herb.mat haves      Herbarienavn: SL   Herbarie journalnr SL98040. Atlas SL1998-499720
Ret stor Sericeocybe med utydelige brune fnug på stokken.
HatÞ fotomax 6,4 cm; men i nærheden op til 11 cm. Hat glat, men ikke fedtet.
Lameller som spæde blegviolette, snart kødfarvede, siden brune.
Slør hvidt.
Lugt ræddike, smag bitter. Lugt på letrådne svampe stærk og meget ubehagelig,
rovdyrlort.
Baljeprøve: Ikke hygrophan; men kød dog ganske svagt hygrophant: Som vådt lyst
grålilla, som tørt hvidt.
Sporemål (lam.mase KOH, enhed 1,54 µm):
   5,5  5,7  5,4  6,0  5,2  5,9  5,5  5,7  4,9  5,7 (=> 8,0 - 9,1 µm)
 x 4,3  4,1  4,4  5,0  4,6  4,9  4,7  4,5  4,2  4,3 (=> 6,5 - 7,4 µm)
Herb.tjek marts 2013:
Ombestemt fra anomalus til albocyaneus. Sporemålene er lige i øjet, og foto næsten, og skulle have voksested under løvtræ, især birk. Det kan bortforklares med at dermåske havde vokset et birketræ i fjor som nu er fældet.
Sendt til Atlas som albocyaneus. Svar:
Jeg synes mere det ligner C. tabularis Sten, vil gerne se den får snart CFP 5, så jeg bliver bedre påklædt til anomalus-gruppen :-) Torbjørn. .................... Skrevet den 04/08/2013 13:16:08 af Torbjørn Borgen .................... Jeg vil gerne se den så vi kan få det afklaret Sten! :-) Torbjørn .................... Skrevet den 05/12/2013 11:52:08 af Torbjørn Borgen .................... CFP 5 er da kommet... Jeg tror C. tabularis er et godt bud. Mikroskopi ( af TF eller TB) bør kunne afgøre det. .................... Skrevet den 05/13/2013 13:06:47 af Tobias Frøslev ....................

Cortinarius  anomalus        gulfnugget slørhat
Underslægt: Anomala, Sericeocybe eller Telamonia, Azurei
Litt: RH 511, Dähncke 776-777, BK V 249, (Soop s 13-14 fig 9), FN 732,
@DKAtlas, @MyciKey, @Stridvall @Karl Soop
Soop13 s 13 skriver: De brungule bånd nederst på stokken er tydeligst på unge ex men forsvinder ofte ret hurtigt, og svampen kan da være svær at bestemme.

26/09-2015
FUND 26/09 2015
Cortinarius anomalus
  Gulfnugget slørhat
finder: SL  bestemt af SL
Findested: Præstevej midt mellem Sostrup og Hemmed. 56.49988°N, 10.76987°Ø ±5m.
Værtstræ: bøg   Økologi: Under høje bøge og små selvsåede bøgetræer
film nr 2015a  Herbarie:    Uden belæg      Herbarie journalnr SL15027.
Udenpå lamelsløret sås noget gulligt slør, og længere ned på stokken osse enkelte plamager.

FUND 17/10 2013
Cortinarius anomalus
  Gulfnugget slørhat
finder: SL  bestemt af Tobias Frøslev
Findested: Gjerrild, 1 m S for Præstevej og 50 m V for dér hvor vejen ind i skoven mod 2 små vandhuller og (Schneidersvej?), munder ud i Præstevej. 56.49821°N, 10.80507°Ø ±10m
Værtstræ: bøg   Økologi: Under høje bøge
film nr 2013b  Herbarie:    Herb.mat haves      Herbarienavn: SL   Herbarie journalnr SL13036. Atlas SL2013-645029
Lugt noget ræddikeagtig med komponenter der mindede lidt om frugt.
Sendt til "Atlas" som C. duracinus. Svar:
jeg har svært ved at vurdere dine guke billeder... Men synes godt det kunne ligne noget i sekt. Anomali. Men der skal i hvert fald nogle noter om farver, og noget mikro til
.......... Skrevet den 10/21/2013 13:02:54 af Tobias Frøslev ..........
Og det har jeg jo ikke. Fotomanden fortalte mig den anden dag at jeg skulle købe en lille grå plasticplade til at justere hvidbalancen med - bare han dog havde fortalt mig det noget før, jeg har indtil nu brugt et stykke hvidt papir - men jeg kan desværre ikke justere hvidbalancen med tilbagevirkende kraft. Det du siger med sect. Anomali kan du godt have ret i, men jeg tror nu ikke hvidbalancen er så dårlig som du siger, se på græsset mm udenom.
.......... Skrevet den 10/28/2013 02:17:39 af Sten Larris .......... Herb.tjek nov/dec 2013:
Duracinus har næsten hvid stok, hat er randstribet og er normalt randstribet som plaskvåd, så derfor må jeg give Tobias ret. Det kunne faktisk godt være en Gulfnugget slørhat, Cortinarius anomalus


FUND 10/10 2013
Cortinarius anomalus
  Gulfnugget slørhat
finder: SL  bestemt af SL
Findested: Sostrup overskov, fra Rødeledvej 200 m V-på ad Præstevej, i vejkanten 1 m N for vejen.  56.49664°N, 10.81370°Ø ±0m
Værtstræ: bøg   Økologi: I føhne-laget under store bøge, ret tørt og lysåbent.
film nr 2013a Herbarie:    Uden belæg     Herbarie journalnr SL13033. Atlas SL2013-642231
Fra tilsyneladende kun ét mycelie voksede de store svampe i venstre side (billede 13a2), de små (billede 13a) i højre side. De violette farver var meget mere udtalte på de små eksemplarer.
Rapp. til Atlas som alboviolaceus. TF svarede:
den har gule stokbælter og næsten runde sporer. -Det sidste er selvfølgelig en hypotese :-)
........ Skrevet den 10/11/2013 09:58:00 af Tobias Frøslev .........
Kryptisk skrevet men TF mener tydeligvis det er C. anomalus, gulfnugget slørhat. Jeg tror at han har ret.

FUND 26/09 1999
Cortinarius anomalus
  gulfnugget slørhat
finder: SL  bestemt af SL
56.3623,10.648 Findested: Kærby pr Albøge (Trustrup), granlund S for (?) kanalen. 56.3623ºN, 10.648ºØ ±20m, eller var det 200 m længere mod NV?.
Værtstræ: gran   Økologi: Mosbegroet under ret tætte ret unge graner
Hatdiameter på foto, max 5,9 cm
film nr 1999g      billednr på film: -1-6   Fotokvalitet: 9
Fotoet er:    på den lange led    fra naturlige voksested   
Herbarie:    Herb.mat haves      Herbarienavn: SL   Herbarie journalnr SL99032. Atlas SL1999-499721
Stokbasis ikke rodslående men tydeligt tilspidset, med tykker hvide
mycelietråde, stok uden gule fnug.
Sporemål (lam.mase KOH, 1,54 µ):
  4,9  4,2  4,3  4,2  4,4  3,9  4,0  4,0  4,6  4,2  (=> 6,1-7,0 µ)
x 4,0  3,9  4,2  4,0  3,9  3,7  3,9  4,0  4,0  4,0  (=> 5,9-6,3 µ)
Herb.tjek februar 2012: Imod C. anomalus taler at den har en hat der er højere i faconen og "tan" center. Iflg soop13 s. 13 er farven dog variabel. Sporemålene på fund er for små (Soop13: 7-9 x 6-7,5 µm)

FUND 19/08 1998
Cortinarius anomalus
  gulfnugget slørhat
finder: SL  bestemt af SL
Findested: Glatved Strand, nedenfor lossepladsen (samme sted som fund 15/9-1992).
Foto overbelyst, lader sig ikke scanne
Værtstræ: birk   Økologi: ret fugtigt under især birk (også ene og roser)
Hatdiameter på foto, max 6,7 cm
film nr 1998c      billednr på film: 15-16   Fotokvalitet: 6
Fotoet er:    på den lange led    fra naturlige voksested      NB om foto: Ikke scannet
Herbarie:    Herb.mat haves      Herbarienavn: SL   Herbarie journalnr SL98015
Unge lameller smukt violette, ældre ret hurtigt brune.
Lugt svag, champignonet.

FUND 01/11 1996
Cortinarius anomalus
  gulfnugget slørhat
Bestemmelsen er usikker
finder: SL  bestemt af SL
Findested: Marcelisskovene, Ørnereden 10 m N for den vestligste bygning. 56.10122ºN, 10.23661ºØ ±10m
Værtstræ: bøg eg lærk   Økologi: Under bøg, eg lærk
Hatdiameter på foto, max 6,1 cm
film nr 1996i      billednr på film: 10A-15A   Fotokvalitet: 10
Fotoet er:    på den lange led    fra naturlige voksested    dias i glas haves   
Herbarie:    Herb.mat haves      Herbarienavn: SL   Herbarie journalnr SL96044. Atlas SL1996-499722
Sp rundagtige, ca. 8 x 10 µ.
Herb.tjek feb 2012: Kødet er for blåt for anomalus, selvom kødet på anomalis godt kan være lidt blåspættet (Soop13 s 13). Jeg kan heller ikke få øje på de brunlige slørrester nær basis på unge eksemplarer.
Sendt til Atlas (som anomalus). Svar:
tjah, sporemålene passer jo ikke. Men der ligger alligevel mange usikre fund af C. anomalus, så jeg godkender den.
.......... Skrevet den 03/12/2013 12:41:26 af Tobias Frøslev ..........
NB 17/3-2013: Fund lå som "afventer godkendelse" i databasen.

FUND 06/10 1995
Cortinarius anomalus
  gulfnugget slørhat
finder: SL  bestemt af SL
Findested: Skærvad skov. 56.436ºN, 10.738ºØ ± 50m
Værtstræ: eg   Økologi: Mosbegroet under eg
Hatdiameter på foto, max 5,8 cm
film nr 1995j      billednr på film: 28-36   Fotokvalitet: 8
Fotoet er:    på den høje led    fra naturlige voksested   
Herbarie:    Uden belæg      Herbarienavn: SL   Herbarie journalnr SL95051. Atlas SL1995-499724
Slør hvidt. Mycelium hvidt, også mycelium på stokbasis.
Kød efter gennemskæring:
   Stokbasis gult, stokmidte lyst gråviolet, hatkød over stokken hygrophant spættet i lysegrå og lyst gråviolet (som er mørkere end lysegrå).
Kød i hatten over lamellerne ret mørkt gråviolet.
Sporemål (lam mase KOH):
  8,0  9,0  8,8  8,1  8,4  8,0  8,7  8,9  8,1  8,0 µ (8,0-8,8)
x 7,2  7,0  7,0  6,8  6,4  6,2  7,0  7,0  6,6  6,9 µ (6,5-7,1)
.
Denne lyslilla telamonia nøgler ud efter CFP til seiceocybe, efter Moser til cort. anomalus. Ingen gule fnug set på stokken.
Marts 2013: Herbariemat er blevet væk? Sendt til Atlas (som anomalus). Svar:
hvis du finder materialet så genopliver vi valideringen. Indtil videre afvist.
.......... Skrevet den 03/12/2013 12:38:13 af Tobias Frøslev ..........

FUND 23/09 1986
Cortinarius anomalus
  gulfnugget slørhat
finder: SL  bestemt af Jan Vesterholt
Findested: Sophie Amaliegård skov, nær Hornslet. 56.3288ºN, 10.2968ºØ ±100m
Værtstræ: bøg   Økologi: Skov i humusrig jord med padderok
film nr 1986f      billednr på film: 16-17   Fotokvalitet: 7
Fotoet er:    på den lange led    fra naturlige voksested   
Herbarie journalnr SL86059 & SL86060. Atlas SL1986-499735
Bestemt på mandagsmødet af J.V. Intet herbariemateriale.
Billede nr. 12 (og 13-14)  forestiller friske våde ex,
billede nr. 15-16 tørre eksemplarer.

FUND 06/10 1984
Cortinarius anomalus
  gulfnugget slørhat finder: SL  bestemt af SL
Findested: Klokkerholm Skov nær Thorsager
Værtstræ: bøg - el - ahorn   Økologi: Morbund
NB: Identitet omdiskuteret. Bestemt til:  C. valgus.
film nr 1984g      billednr på film: 28-30   Fotokvalitet: 7
Fotoet er:    på den lange led    fra naturlige voksested   
Herbarie:    Herb.mat haves    sporeaftryk haves      Herbarienavn: SL   Herbarie journalnr SL84046
Set ovenfra lignede svampen violet hekseringshat.
Hat brunlilla, 4½  5  5½  cm bred.
Hat ret tør at føle på, selv i tørt vejr.
Stok  6   7   9   cm lang
      0,9 1,0 0,7 cm tyk øverst
       -   -  1,2 cm tyk nederst
Stok øverst af hattens farve, lysere nedefter, tør. Cort.rester sparsomme
eller manglende, næsten uden knold eller med svag fortykning.
Lugt meget svag.
Kød hvidligt vandet, efter svampen var halvtør var kødet hvidt.
Sporer 7½-8½ µ x 6 µ  (Moser: valgus:  7½-9 x 5-6½ µ),
fint spættede.
Hyfer i hathud 15-20 µ tykke.
Cheilocystider yderst sparsomme: Kun to set på hele 7 lameller;  ne aflang,
100 µ, anden kuglerund, 12 µ (læs: Ingen cheilocystider).
.
Jan Vesterholt: Ikke valgus.
.
Herbarietjek marts 1991:
sporer  8,9  8,9  8,4  8,6  9,0  8,0  8,3 µ  (8,2-9,0)
     x  7    6,9  6,2  6,4  7,2  6,8  6,5 µ  (6,4-7,1),
noget rundagtige.
Svampen nøgles ud til Leprocyben valgus, OK.
.
Herbarietjek november 1991:
Nok så sansynlig er Telamoniaen C. anomalus, se RH side 511, der bla kendes
på de rundagtige sporer:
Litt              C. valgus           C. anomalus
Rymann 511                            7,5-8,5 x 6-7
Moser 350, 386    7½-9 x 5-6½           8-9   x 6-7,5
DD 447                                  8-9   x 6-7,5
Bon 217                                   8   x   7
DS 424, 427
På mit foto højre ex. ses svage brunlige bælter over stokken, der kunne være
gul fnug.

Cortinarius bolaris,  cinnoberskællet slørhat
Underslægt: Anomala, eller Telamonia-Azurei, eller Leprocybe Litt: B&K V 167, PSG 39, CFP C23 (Tel Azurei), Phil 190a, FN 730,
@DKAtlas,

@Mycokey, @Stridvall.
FUND 19/07 2011
Cortinarius bolaris,
cinnoberskællet slørhat
finder: SL  bestemt af SL
Findested: Katholm skov, forbi Amalien-og Christiansborg, 15 m N for P-plads i skovbrynet. 56,33342ºN, 10,87640ºØ ±15 m
Værtstræ: bøg   Økologi: Ret lysåbent under høje bøge
Hatdiameter på foto, max 4,8 cm
film nr 2011a Herbarie:    uden belæg Herbarie journalnr SL11026. Atlas SL2011-155022

FUND 09/09 1993
Cortinarius bolaris,
cinnoberskællet slørhat
finder: SL  bestemt af SL
Findested: Skærvad skov. 56.4355ºN, 10.7347ºØ ±50m
Værtstræ: eg   Økologi: ret tæt egeskov under ret unge ege, i mos
Hatdiameter på foto, max 3,1 cm
film nr 1993n      billednr på film: 11-15   Fotokvalitet: 8
Fotoet er:    på den høje led    fra naturlige voksested   
Herbarie:    Herb.mat haves    sporeaftryk haves      Herbarienavn: SL   Herbarie journalnr SL93094. Atlas SL1993-499767
Hatoverflade med extraherbart orangegult pigment

FUND 11/09 1984
Cortinarius bolaris,
cinnoberskællet slørhat  finder: SL
finder: SL    
bestemt af SL
Findested: nær Skaføgård
Foto for dårligt til at scanne
Værtstræ: eg   Økologi: skov
film nr 1984e      billednr på film: 25-27   Fotokvalitet: 05
Fotoet er:    på den lange led    fra naturlige voksested      Herbarie:    sporeaftryk haves      Herbarienavn: SL   Herbarie journalnr SL84022


Cortinarius  caninus        Gran-slørhat
Underslægt: Anomala, Sericeocybe eller Telamonia, Azurei  
  Litt: ML 169,  Bon 217,  Cetto 483, BK 254, FN 732,
@DKAtlas, @Stridvall
    Båbe i FN og i Atlas-nøglen kommer man i Anomala-nøglen pkt 6 til et punkt hvor man skal svare "nej" til at hatten er fedtet i våd tilstand, og kommer så til pkt 7 hvor man skal svare "ja" til at hatten er "som ung næsten klæbrig".
NB: i Dähncke 781 er fejlbestemt C. tabularis angivet som C. caninus.
Soop (13.ed 2011 s 15) skriver: "The "Ring" is usally visible as a faint tobacco-brown line encircling the stipe, but must not be confused with the ring zone (rusty-brown from the spores), formed where the cortina adheres higher up on the stipe of most Cortinarius".
Jeg har fejlbestemt hele 3 caninus'er til violaceocinereus'er (fund 5/9-2015, 23x09x2014, 20/8-2011

FUND 05/09 2015
Cortinarius caninus
  Gran-slørhat
finder: SL  bestemt af Torbjørn Borgen Lindhart
Findested: Rødeledshoved, Sostrup Møllevej (SM). Fra Drøwten/SM 330 m mod N af SM, i vejkanten i SM-s V-lige side. 56.49049ºN, 10.80194ºØ ±10 m
Værtstræ: gran. Økologio: Vegetation gyvel, græs, mos, lysåbent ved siden af høje gamle graner.   film nr 2015a Herbariemat. haves herbarienavn: SL Herbarie journalnr SL15010. Atlas SL2015-714913
Baljeprøve: ingen blå/violette farver i stoktoppen; hatoverfladen ikke hygrophan.
Hathuden let overhængende, ligesom billederne i FAD og svampeatlas. Lugt svag, mild; smag mild, nøddeagtig. Lameltæl: L=67, 55
Sendt til "Atlas" (som violaceocinereus). Svar:
et tror jeg ikke på Sten, den stemmer slet ikke med mine erfaringer (adskillige fund fra samme lokalitet), samt andre. Den ser godt nok spændende ud, og jeg vil meget gerne se det tørrede materiale, men helst først i 2. halvdel af oktober! :-) Torbjørn
.......... Skrevet den 09/06/2015 10:20:10 af Torbjørn Borgen ..........
Ps. Soop´s art er noget andet, med større sporer (Brandrud i mail), husker ikke lige navnet. Den "rigtige" violaceocinereus er en overvejende boreal, oceanisk art, mens Soop´s art er en mere kontinental nåleskovsart!
.......... Skrevet den 09/06/2015 10:22:56 af Torbjørn Borgen ...........
Det kan nu godt være at det blot er en afvigende C. caninus, velum ser ud til at være brunligt uden noget rødligt i (korrekt opfattet?). Kan du evt. checke om kødet bliver rødt med formalin?! Jeg vil dog stadig gerne se og checke indsamlingen Sten! :-)
.......... Skrevet den 09/06/2015 11:08:28 af Torbjørn Borgen ..........
Jeg ville også sige C. caninus
.......... Skrevet den 09/06/2015 22:33:45 af Tobias Frøslev ..........
man kan dårligt sige, at den er "afvigende". Det ligner da meget normale caninus.
.......... Skrevet den 09/06/2015 23:54:21 af Poul Printz ..........
Eks. 2 og 3 i den øverste række har nærmest velumguirlandre på stokken, derfor mente jeg at den var afvigende, har I set det før?!
.......... Skrevet den 09/07/2015 00:56:38 af Torbjørn Borgen ..........
Sporerne passer fint på caninus, og stokkødet (ret friskt mat.) har en tydelig laksefarvet reaktion med formalin på et tværsnit af stokken, så jeg har ikke flere betænkeligheder og må blot konstatere at stokvelum også kan have den udformning :-) Torbjørn
.......... Skrevet den 09/10/2015 10:11:48 af Torbjørn Borgen ..........
Torbjørn sendte mig en mail med vedhæftet billede:
Tak for materialet, så det først i aftes da vi havde været i Esbjerg om eftermiddagen. Sporerne passer fint på caninus (foto), ikke på violaceocinereus. Lavede et frisk snit her i morges i stokkødet, kun yderst svag reaktion med formalin, - men det skal nu ikke skille os ad.
Jeg takkede, og Torbjørn sendte mig nok en mail:
Det fremgik ikke af min mail, men jeg gentog formalinreaktionen, på et stykke stok skåret på tværs, der var reaktionen tydelig - jeg er i øvrigt blevet anbefale at teste en stoks kemiske reaktioner på den måde, da der er flere celler åbne, end når du skær igennem på langs!
Jeg tror at jeg ofte har overset betydningen af lameltætheden, godt at du ikke har, det er jo en karakter blandt en del andre som (ofte) er brugbare!
Jeg kan desværre ikke lave mikrofotos så den indbyggede målestok er synlig, den typiske sporestørrelse var. 8.5 x 7 µm, altså ikke helt totalt runde, hvor dem hos C. violaceocinereus er oplagt ellipsoidiske. UI dette tilfælde har jeg søgt at fokusere på sporernes ornementer, ikke på omridset.


+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
FUND 23/09 2014
Cortinarius violaceocinereus
 
finder: SL  bestemt af SL
Findested: Sostrup Nederskov, Emmedsbovej, fra P-pladsen i svinget 128 m mod SØ ad stien, i vejkanten på stiens H side. 56.508411ºN, 10.799375ºØ ±5 m
Værtstræ: bøg   film nr 2014a Herbariemat. haves herbarienavn: SL Herbarie journalnr SL14025. Atlas SL2014-682479
Baljeprøve: ingen blå/violette farver i stoktoppen; hatoverfladen hygrophan, bliver noget mørkere gråbrun med lilla skær, og udtørrende i radiære striber.
Hathuden let overhængende, ligesom billederne i FAD og fotos i svampeatlas.

FUND 20/08 2011
Cortinarius caninus
 
finder: SL  bestemt af SL
Findested: Hemmed plantage, fra Emmedsbovej P-plads i svinget 123 m mod SØ mod N 56.50462ºN, 10.74176ºØ ±50m
Værtstræ: gran   Økologi: mosbegroet granskov, ret mørkt
Hatdiameter på foto, max 3,2 cm
film nr 2011a Herbariemat. haves herbarienavn: SL Herbarie journalnr SL11072. Atlas SL2011-164216 (som ubestemt Cortinarius)
Opr. bestemt til C. violaceocinereus. Hat fedtet og randstribet som våd, ikke klæbrig. Med ret svag ræddikelugt.
Spoprefældning tobaksbrun. I forhold til beskrivelsen i JEL vil jeg gerne tilføje at den er kraftigt randstribet, og at stokken har blåviolet islæt med tryk på blå og ikke på violet.
Sendt til "Atlas" med bemærkninger:
Det er Cortinarius simulatus [syn for violaceocinereus] som beskrevet i Danske Storsvampe s. 429 og i JEL teksten til tavle 91B og 91 C (som C. cinereo-violaceos)- iflg JEL skulle den have synonymet C. violaceo-cinereus. Hat fedtet og randstribet, men ikke slimet, lugt noget ræddikeagtig (slet ikke iodoform). I forhold til beskrivelsen i JEL vil jeg gerne tilføje, at hatten er randstribet, og at stokken har blåviolet islæt med tryk på blå og ikke violet. Jeg fandt kun ét enkelt eksemplar, og ikke noget spædt eksemplar, så slørfarve og farve på unge lameller kan jeg ikke svare sikkert på, ud over hvad der fremgår af fotos... Baljeprøve - om alt går vel kan jeg fotografere svampen i morgen tidlig (21/8-11) og sende resultatet af baljeprøven.
Torbjørn svarede "den vil jeg gerne se engang, Sten!"
jeg sender videre til TB.... Skrevet den 05/15/2013 13:17:53 af Tobias Frøslev ..
Marts 2014: Fund ikke godkendt, står i Atlas-databasen som ubestemt cortinarius.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
FUND 08/10-2012
Cortinarius caninus

finder: SL  bestemt af SL
Findested: Samme sted som fund 23/10-2011:  56.49816ºN, 10.74505ºØ, ±15m
Værtstræ: gran   Økologi: græsbevokset jord, lysåbent i vejrabatten
film nr 2012a Herbarie:    Uden belæg Herbarie journalnr SL12080. Atlas SL2012-477568
Kysseprøven: Hat fedtet, både som ung og moden, men tør som ældre.

FUND 23/10-2011
Cortinarius caninus

finder: SL  bestemt af SL
Findested: Hemmed, fra Hemmed Kirkevej 235 m Ø-på ad Præstevej (4 m V for stenbunken), 1 m N for vejen.  56.49816ºN, 10.74505ºØ, ±15m
Værtstræ: gran   Økologi: græsbevokset jord, lysåbent i vejrabatten
Hatdiameter på foto, max 8 cm
film nr 2011b Herbarie:    Herb.mat haves      Herbarienavn: SL Herbarie journalnr SL11184. Atlas SL2011-424762
Meget tæt på voksestedet for forrige fund (56.49798ºN, 10.744296ºØ), adskiller sig ved:
- Lugt ikke så stærk
- Hatoverside noget mere brun
Sendt til "Atlas" (som caninus). Svar:
Det ligner bestemt C. caninus, men stokkens brune velumring står utydeligt for mig på fotografierne. Der synes dog at være antydning heraf på det mindste af de liggende eksemplarer og måske også det ved siden af - hvad siger du selv?
.......... Skrevet den 10/24/2011 08:14:22 af Torbjørn Borgen ..........
Helt enig med dine iagttagelser. Der voksede som sagt to slags "Cortinarius caninus" (denne og SL11181) på "næsten samme voksested" men ikke samme mycelium. Jeg kviede mig i første omgang ved at tro det var samme art -men der er jo noget der hedder artsvariation, og nu tror jeg de begge er caninus, men det er en trossag. Jeg sender dem begge.
.......... Skrevet den 10/24/2011 20:49:19 af Sten Larris ..........
Sporer ok :-)
.......... Skrevet den 01/24/2012 19:27:29 af Torbjorn ..........

FUND 21/10-2011
Cortinarius caninus

finder: SL  bestemt af TB og SL
Findested: Hemmed, fra Hemmed Kirkevej 269 m Ø-på ad Præstevej (30 m V for stenbunken), ½ m N for vejen.  56.49798ºN, 10.744296ºØ, ±5m
Værtstræ: gran (evt birk)   Økologi: græsbevokset jord, lysåbent i vejrabatten
Hatdiameter på foto, max 8,6 cm
film nr 2011c Herbarie:    Herb.mat haves      Herbarienavn: SL Herbarie journalnr SL11181. Atlas SL2011-424107
Opr. bestemt som Cor. (Phlegmacium) olidus p.gr.af lugten (fejlbestemt lugt?).
Helt tydelig majslugt allerede inden gennemskæring, noget stikkende. Smag snerpende som garvesyre.
Slør hvidt med nogle gule korn, og det er de korn der senere bliver til de karakteristiske gule pletter på stokken [karakteristiske for C. olidus].
KOH: Stok og stokkød ingen reaktion.
Sendt til "Atlas" som C. decoloratus, med tåbelige bemærkninger:
Det er Lerbrun slørhat. Helt tydelig majslugt allerede inden gennemskæring, noget stikkende. Smag snerpende som garvesyre. Slør hvidt med nogle gule korn, og det er de korn der senere bliver til de karakteristiske gule pletter på stokken. KOH: Stok og stokkød ingen reaktion. Stakkels Lerbrun slørhat! Den nedlægges som art og bliver synonym for olidus og flyttes fra Telamnonia til Phlegmacium, og så ovenikøbet glemmer FN at skrive dens gamle navn overhovedet og skriver at den ikke vokser i granskov, skønt det er det enste sted den vil være. Ingen kan finde Lerbrun slørhat mere.
Svar:
Orton og Stridwall havde tolkninger af C. decoloratus, en art der i følge Orton står tæt på C. tabularis. Den brune velumring på det største eks. ligner en anden art i anomalus-gruppen, nemlig, C. caninus. Hvor har du fra at det skulle være et synonym for C. olidus?? - Jeg vil gerne se tørret materiale af den på et tidspunkt! mvh, Torbjørn
.......... Skrevet den 10/22/2011 14:50:49 af Torbjørn Borgen .......... Du har fuldkommen ret, det er C. caninus. Jeg lod mig blænde af lugten, og af at lamellerne var mindre blå i forhold til nogle af mine tidligere fund, men det kan sagtens bortforklares som variation in denfor arten. Jeg var derude igen søndag 23/10-11 og fotograferede caninus kun 50 m fra dette fund, se nyt indlagt fund af caninus. Jeg sender herbariemateriale fra begge fund ved lejlighed. Hvad angår C. decoloratus så undrede jeg mig over at jeg ikke kunne finde den i FN og jeg synes jo den må stå der et eller andet sted, den er ikke spor sjælden. Derfor tænkte jeg at decoloratus måtte være indlagt under et andet navn, og her stod jeg med en svamp der lignede decoloratus og lugtede som olidus. Galt gættet. Belæg fra begge fund vil blive sendt på et tidspunkt.
.......... Skrevet den 10/24/2011 01:09:51 af Sten Larris ..........
Sporer ok, jeg så lige på dem før jeg læste hvad der stod på atlas, så nu går jeg både med livrem og seler :-)
.......... Skrevet den 01/24/2012 19:28:02 af Torbjorn ..........

FUND 28/09 2010
Cortinarius caninus
 
finder: SL  Bestemt af: SL
Findested: Gjerrild Nordstrand, fra store P-plads med skraldecontainere midt, ud mod vandet, ca. 130 m fra havet.
Økologi: Sandet under gran, mosbegroet.
Hatdiameter på foto, max 10 cm, lam.vis 8 cm
film nr 2010a
Herbarie:    Herbariemateriale haves Herbarienavn: SL -> 2/10-2010 TL   Herbarie journalnr SL10073. Atlas SL2010-122179
Stor telamonia uden hygrophan hat, Sericeocybe. Hat ensfarvet, tør, og påfaldende radiært rynket, med en lav, bred umbo, noget sart.
Lameller altid brune (jeg har dog ikke set spæde eksemplarer (lameller)).
Stok med en meget tynd men tydelig ringzone langt nede, cylindrisk til let udvidet mod basis, nederst med en meget aflang knold, lys med lysebrune længdefibre på hvid baggrund, med en ret tynd men markant hulhed. Slør ikke set.
Kød hvidt, med et svagt lyserødt skær 12 timer efter overskæring. Lugt svag, aromatisk, smag lidt syrlig snerpende.
Sporepulver livligt rustbrunt, sporer afrundede med afsat glat apicus. Sporemål (sporefældning, NH3, x 1,54 µm):
   6,0 5,3 5,8 5,9 5,6 5,7 6,1 5,2 5,9 5,7 => 8,4-9,3 µm
 x 4,7 4,5 4,1 4,6 4,0 4,8 4,9 4,1 4,8 4,5 => 6,4-7,4 µm
-------------------------------------------------
Med nøglen i DS må jeg antage at unge lam. er violette for at få et brugbart resultat.

FUND 03/09 2004
Cortinarius caninus
  Gran-slørhat
finder: SL  bestemt af Tobias Frøslev
Findested: Sofie Amaliegård Skov. 56.3105ºN, 10.2866ºØ ±150m
Værtstræ: Gran   Økologi: Granskov, mellem græs på sti tæt ved høje graner
Hatdiameter på foto, max 5,7 cm
film nr 2004a      billednr på film: 0409030048   Fotokvalitet: 10
Fotoet er:    på den lange led    fra naturlige voksested   
Herbarie journalnr SL04007. Atlas SL2004-499772
Bemærkning om herbarie Uden belæg
Hat vælvet til halvkugleformet, på udvoksede eksemplarer somregel med lille
pukkel. Hatrand lige og indadrullet. Hat som ung let radiærtstribet af lyse
slørrester. Overflade næsten glat, som våd fornemmelse af at være olieret-
fedtet, men ikke klæbrig. Våd og halvtør noget glinsende, især under lup.
Lameller ret tætte, L=45,54,60,65,76 (50-70) I=1-3, hjortebrune med svagt
rødlilla skær, ændrer ikke ret meget farve med alderen, lamelegg lige og af
samme farve som lamelfladen. Unge lameller en smule mørkere efter tryk.
Stokken især nedefter med svagt lilla anstrøg på hvid baggrund (ses næppe på
fotoet). Stok med ringzone, og Nederst en roeformet knold, helt uden rand, og
somme tider med en tilspidsning nedefter.
Slør hvidt, rigeligt.
Hatkød grålighvidt, hygrophant i et lag nederst, lige over lamellerne, der
derfor kommer til at virke mørkere gråligt som vådt.
Smag mild med en meget svag bitter komponent. Lugt 0. NaOH ingen reaktion.
Sporer rundagtige, sporemål (x 1,54 µ)
   5,0  4,2  5,1  4,8  5,0  4,9  4,6  4,8  4,9  4,5 => 6,9-7,8 µ
x  4,8  3,8  4,7  3,9  4,4  3,8  4,0  3,9  4,0  3,7 => 5,7-6,9 µ
Indrap. til Atlas som tabularis (hvor kunne jeg dog gøre det), ID rettet til TF til caninus.

FUND 04/10 1997
Cortinarius caninus
  gran-slørhat
finder: SL og Diedrich Förster  bestemt af SL
Findested: Fjeld Skov, S for spejderhytten i skovbrynet i skovens Ø-ende v margrethelundsvej. 56.3993ºN, 10.4869ºØ ±25m
Værtstræ: Gran   Økologi: Hedejord under gran i mos
Hatdiameter på foto, max 9 cm
film nr 1997f      billednr på film: (32)33-37   Fotokvalitet: 9
Fotoet er:    på den lange led    fra naturlige voksested   
Herbarie:    Herb.mat haves      Herbarienavn: SL   Herbarie journalnr SL97036. Atlas SL1997-499768
Med pælerod; dog kun på nogle eksemplarer. Kød violet.
Baljeprøve: Ikke hygrophan.

FUND 03/10 1993
Cortinarius caninus
  gran-slørhat
finder: SL    
bestemt af SL
Findested: Fjeld Skov, Alvejen, ca. 500 m N for Kongevejen-krydset. 56.400ºN, 10.478ºØ ±500m
Værtstræ: gran   Økologi: vejkant under unge graner + enlig birk, i mos
Hatdiameter på foto, max 5,6 cm
film nr 1993s      billednr på film: 28-34   Fotokvalitet: 9
Fotoet er:    på den høje led    fra naturlige voksested    dias i glas haves   
Herbarie:    Herb.mat haves    sporeaftryk haves      Herbarienavn: SL   Herbarie journalnr SL93127. Atlas SL1993-499769
Lameller L=60 & L=48, med nogle tværårer og nogle få gaffeldelte lameller. Lam.
på unge ex lysviolette og påfaldende tykke; på udfoldede ex ret tynde lameller
som normalt for en slørhat.
Sp. lam.masepræparat i KOH:
  8,0  9,1  7,9  8,7  9,0  8,1  8,3  9,0  8,6  9,0 µ (8,1-9,0)
x 6,5  8,2  7,0  7,1  6,8  6,4  6,9  7,2  7,0  7,1 µ (6,5-7,5)
Sp. sporefældning i KOH-kartoffel:
  10,0  9,1  9,9  9,1 10,0 10,0  8,9  9,2  9,0  8,9 µ (8,9-9,9)
x  6,8  7,1  7,2  7,1  7,1  6,9  6,8  7,0  6,9  6,5 µ (6,7-7,2)
Litt: Sporemål
 Moser 387, Dähncke 448 & Cetto 483: 8-9 x 7-8  µ

FUND 20/09 1980
Cortinarius caninus
  gran-slørhat Bestemmelsen er usikker
finder: SL    
bestemt af SL
Findested: Skærvad skov nær Kni
Værtstræ: gran   Økologi: skov
film nr 1980f      billednr på film: 27-37, g 1-10   Fotokvalitet: 7
Fotoet er:    på den høje led    på den lange led    fra naturlige voksested   
Herbarie:    sporeaftryk haves      Herbarienavn: SL   Herbarie journalnr SL80021
Farvereaktioner:
NH3:    Svagt brun reaktion
Afløbsrens: kraftig brun reaktion

Cortinarius  cingulatus  Velen.
Litt: Mos-, DS-, Soop-, CFP E06 (Tel-Azurei), FN 732,
@DKAtlas uden billeder @champi-myco.fr, @BasMyc.

FUND 05/09 1992
Cortinarius cingulatus
 
finder: SL  bestemt af SL
Findested: Glatved Strand, birkelunden nær klunserhuset og udløbet af Hoed Å. 56.29762ºN, 10.84904ºØ ±10 m
Økologi: Bålplads i den lille lund
Hatdiameter på foto, max 5,4 cm
film nr 1992g      billednr på film: 19-21   Fotokvalitet: 8
Fotoet er:    på den lange led    fra naturlige voksested   
Herbarie:    Herb.mat haves    sporeaftryk haves      Herbarienavn: SL   Herbarie journalnr SL92049. Atlas SL1992-499755
Gule fnug ses på stokken, selvom de ikke er særlig tydelige.
Hatoverflade fedtet, men ikke klæbrig. Hygrophan.
Først bestemt efter Moser til Cort. impennis, der skulle have savtakket
lamelegg; men fundne svamp havde kun savtakket lamelegg med opbud af god vilje
- lamelegg noget bølget som på savblad-skørhat. Cort. anomalus skulle have gule
fnug på stokken - de er ikke set og er også flygtige iflg litt. "Danske
Storsvampe". Set én gang til: Gule fnug på stokken set.
Herb.tjek marts 2013: Ikke anomalus, den har tør hat. De vedblivende violette farver på stoktop, den fint melede hat på spæde ex, og ved nøjere eftersyn (foto) antydning af randslør på ældre, det kan kun være cingulatus!
Sendt til Atlas. Svar:
TGF: Sporer (Cortinarius cf. cingularis, SL1992-499755): 95% conf: 7,8-9,6 x 5,6-8,1 µm; av. 8,65 x 6,82 µm; Q = 1,12-1,42; Qav.=1,27; (n=13); bredt ellipsoide til subglobose, tydelige distinkte vorter. Lamel/gill in ammonia. Sporerne passer ikke på C. cingulatus, og jeg kan ikke med sikkerhed få den til at passe med en af de andre i gruppen.
.......... Skrevet den 03/13/2013 09:18:15 af Tobias Frøslev ..........
-og fund ikke godkendt. Jeg svarede: Sporemålene er i underkanten (CFP: 9,5-10,5x7,5-8,5), Q lige i øjet, så jeg synes det går an indenfor artsvariationen. Alternativet er sp.nov..
.......... Skrevet den 03/17/2013 14:59:22 af Sten Larris ........
Nej, den får jeg ikke noget navn på, men C. cingulatus er det ikke.
.......... Skrevet den 03/25/2013 20:11:36 af Tobias Frøslev ..........
Sporefacon og vortethed passer udmærket med TF's bekkrivelse men sporene er lidt små (FN angiver: sp. (9)9,5-10,5x/7)7,5-8,5 µm. Så jeg tror på cingulatus, makroskopien passer. Men det er selvfølgelig en trossag.

Cortinarius delibutus,      gul slørhat
Underslægt: Anomala, eller Myxacium-Delibuti
Litt: PSG 38, CFP C11, R&H 516, Ves 365, FN 676,
@DKAtlas, @Stridvall

FUND 15/09 2013
Cortinarius delibutus
  Gul slørhat
finder: SL  bestemt af SL
Findested: Hoverdal Plantage, fra Præstevej/Gejlvej 800 m ind ad Gejlvej, så 60 m ind i skoven TV af lille sti og 14 m til højre. 56.16406ºN, 8.40087ºØ ±10m.
Værtstræ: Blandskov med bl.a. gran og lind. Økologi: Ret fugtig blandskov
film nr 2013a hat Þ fotomax 5cm; men i nærheden voksede flere svanpe med hat Þ 8-10 cm
Herbarie:    Herbariemateriale haves Herbarienavn: SL   Herbarie journalnr SL13010. Atlas SL2013-629902
' Slik på hathud gav en anelse bitter smag.

FUND 29/09 2011
Cortinarius delibutus
  gul slørhat
finder: SL  bestemt af SL
Findested: Grenå Kommuneplantage: Fra J.P.Josiassensvej 1300m mod Ø af A16 og 400 m mod S ind i skoven.  56.4032ºN,10.9000ºØ ±40m
Værtstræ: Birk, eg, gran... Økologi: Ret fugtig blandskov
film nr 2011a hat Þ fotomax 7,0 cm; baby hat 0,5 cm
Herbarie:    Herbariemateriale haves Herbarienavn: SL   Herbarie journalnr SL11146. Atlas SL2011-393113
Slik på hathud gav tydelig men ikke stærk bitter smag.
Lugt noget sødlig, frugtagtig-esteragtig.

FUND 11/10 2010
Cortinarius delibutus
  gul slørhat
finder: SL  bestemt af JV
Findested: Lövenholm Skov, Nørager Mose, 45 m N for "Den Farlige Sø"s NV-hjørne
Værtstræ: Birk eller Røn, sammen med blåbær. Økologi: Tørvemose, tørveblandet jord
film nr 2010b hat Þ fotomax 4,5 cm; baby hat 0,3 cm
Herbarie:    Herbariemateriale haves Herbarienavn: SL->(16/10-2010)TL   Herbarie journalnr SL10091. Atlas SL2010-128121
Lille gul sag med gult slør. Hat og stok tør på udvoksede eksemplarer.
Baljeprøve: Hat ikke hygrophan, den våde hat fedtet at føle på, men ikke særlig klæbrig. Hatkød bliver nok noget mørkere gråt som vådt, men jeg vil ikke kalde det hygrophant.
Kød hvidt, svagt gulnende. Lugt 0; efter gennemskæring svag lugt af rå kartoffel.
Sp. rundagtige, ca. 8 µm.

FUND 16/09 1997
Cortinarius delibutus,
gul slørhat
Bestemmelsen er usikker
finder: SL  bestemt af SL
Findested: Løvenholm Skov, S-enden af Langsø. 56.4435ºN, 10.500ºØ ±100m
Økologi: Morbund under bøg
Hatdiameter på foto, max 6,0 cm
film nr 1997d      billednr på film: 3-7   Fotokvalitet: 10
Fotoet er:    på den lange led    fra naturlige voksested    papirbillede haves      NB om foto: paprammer!
Herbarie:    Herb.mat haves      Herbarienavn: SL   Herbarie journalnr SL97020. Atlas SL1997-499770
Hathud kun svagt slimet men stærkt bitter.
Sendt til Atlas som delibutus. TF svarer:
delibutus er ikke bitter.
.......... Skrevet den 03/12/2013 12:34:44 af Tobias Frøslev ..........


FUND 23/09 1987
Cortinarius delibutus,
gul slørhat
finder: SL    
bestemt af SL
Findested: Rugård
Værtstræ: Bøg (og ahorn)
Hatdiameter på foto, max 8 cm
film nr 1987u      billednr på film: 0-3   Fotokvalitet: 8
Fotoet er:    på den lange led    fra naturlige voksested   
Herbarie:    Herb.mat haves    sporeaftryk haves      Herbarienavn: SL   Herbarie journalnr SL87176
Smag tydeligt letbitter (skulle ikke være det iflg. Moser m.fl.)

FUND 21/08 1987
Cortinarius delibutus,
gul slørhat
finder: SL    
bestemt af SL
Findested: Nørager Mose (Løvenholm), samme sted som 1.ste fund af C. speciocissimus
Værtstræ: birk   Økologi: Mose
Hatdiameter på foto, max 5,6 cm
film nr 1987n      billednr på film: 19-22   Fotokvalitet: 7
Fotoet er:    på den lange led    fra naturlige voksested   
Herbarie:    Herb.mat haves    sporeaftryk haves      Herbarienavn: SL   Herbarie journalnr SL87106
Hat Þ overskårne fotoex. 1,8 cm.
Slør gult.
Lameller uåbne babysvamp 15D4=matviolet; på unge svamp brun.
Lamelegg stærkt savtakket.
Sporer afrundede, ru, sporemål
  7,9  8,0  8,4  8,3  8,1 µ (7,9-8,3)
x 6,8  6,3  7,0  6,9  6,8 µ (6,5-7,0).


Cortinarius lebretonii
Underslægt: Anomala = Telamonia, Anomali     Author: Quél
Lat. synonym: C. viscidulis, C. azureus     Litt: BK V 270 (som viscidulis), FN 734,
@DKAtlas, @J.C.Schou, @myco-che?
FN skriver: C. azureus Fr. is possibly the same, but has been interpretated in different ways.
Sporemål iflg. littt:  NM                    BK
               8-9(9,5) x 6,5-7,5 µm    7,3-9 x 6-7 µm
Efter at have læst FN synes skillekaraktererne C. lebretonii og C. albocyaneus at være at lebretonii har et kraftigere slør og nogle violette til blålige farver på den lyse hat.. eller: Albocyaneus er en svensk art, mon dét er skillekarakteren?
[Marts 2014]lebretoniii er en robust art med robust og tykt hathød, albocyaneus har tyndere hatkød.
Gamle fund (15/09-2010) er nok en fejlbestemmelse og nu flyttet til C. (Phlegmacium) olidus


FUND 14/10 2012
Cortinarius lebretonii
 
finder: SL  bestemt af SL
Findested: Sostrup Overskov, 1 m N or Præstevej og 205 m V for Rødeledvej. 56.4966ºN, 10.8137ºØ ±10m
Værtstræ: bøg   Økologi: I vejkant under Under bøg.
film nr 2012a
Herbarie:    Herb.mat haves Herbarienavn: SL   Herbarie journalnr SL12084
Har fedtet som våd, ved udtørring med fint kornet overflade, hatrand gerne med svagt lysviolet skær især som ung.
Lameller L=44,48,38,43,60,58 statistik L=36-59, som spæd med tydelige blå farver, som ung violette til gråviolette, som ældre livligt rustrøde.
Stok med flygtige og svage blålige farver i toppen, fnugget i brunt eller gult, men ikke specielt tydeligt.
Base (NaOH) giver kun ret svag reaktion, lidt mørkere og de fine radiære hygrophane streger i hatoverfladen.
træder frem. Smag aromatosk-nøddeagtig med tendens til halsbrand, lugt svag, frisk, en anelse gæragtig.
Fundet på det pågældende sted i nogle år, men først nu føler jeg mig sikker i bestemmelsen.

FUND 23/09 2010
Cortinarius lebretonii
 
finder: SL  bestemt af SL
Findested: Sostrup Overskov, hovmuren 150 m N for Pialin's hus og 15 m Ø for Hovmuren
Værtstræ: bøg   Økologi: Under bøg. Morbund over ret kalkrig jord
Hatdiameter på foto, max 6,8 cm
film nr 2010a
Herbarie:    Herb.mat haves Herbarienavn: SL   Herbarie journalnr SL10066. Atlas SL2010-118596
Hygrophan (baljeprøve, se foto).
NH3 gav ingen farvereaktion (hatoverflade, hatkød, lameller) udover at svampen fik den våde hygrophane farve.
Sporeaftryk gulbrubnt, sporemål (sporefældning, NH3, x 1,54 µm):
   5,3 5,1 6,0 5,8 5,3 5,9 5,4 5,0 5,2 6,1 => 7,9-9,1 µm
 x 3,7 3,9 4,1 3,7 3,5 3,9 3,9 3,8 3,6 3,9 => 5,6-6,1 µm
Sendt til "Atlas", i "Atlas" lader man åbenmart som triformis ikke eksisterer!
Kommentarer: Det er cortinarius (Telamonia) triformis som beskrevet i Dähncke
.................... Skrevet i indrap.formularen af Sten Larris
den vil jeg gerne se Sten
.................... Skrevet den 09/24/2010 11:34:11 af Torbjorn ....................
Ja, jeg regner med at tage til Ørnereden søndag, så kan jeg tage den med. Den er stadig ret frisk. Ses vi dér?
.................... Skrevet den 09/24/2010 21:22:47 af Sten Larris ....................
Sendt til T.B. mandag morgen efter ørnerede-mødet
.................... Skrevet den 10/19/2010 03:43:08 af Sten Larris ....................
Apropos TB's spørgsmål på julemødet: Sporerne - som det fremgår af sporemåling tallene på min hjemmeside, er væsentligt mere aflange end på C. anomalus, på fund er de 7,9-9,1 µm x 5,6-6,1 µm. Den gamle samlerart anomalus er tydeligvis i FN søgt defineret noget snævrere, så den svarer til svampen som beskrevet i Rymann 511, og dette fund falder udenfor og er osse med en meget mere robust stok.
.................... Skrevet den 12/10/2010 06:42:39 af Sten Larris
---------------------------------------------
31/1-2012: Ombestemt fra triformis til lebretonii (SL), p.gr.af de hvidlige farver med blåt indslag på unge hat og unge lameller - sporerne er dog lovligt smalle:
FN: Sp. 8-9(-9,5)x6,5-7,5 µm, B&K 7,3-9 x 6-7. Fund: Sp. 7,9-9,1 x 5,6-6,1 µm.
Til "Atlas" skrev jeg:
Jeg fik omsider bestemt den, det er Cortinarius lebretonii. Den kendes bl.a. på den lyst gråviolette hatfarve, og stokkødet der som vådt har en mørkere indre del, der er nogenlunde ensfarver, ikke marmoreret som på nogle nærtstående arter. Jeg havde heldigvis fotograferet det, oploader et extra billede. .......... Skrevet den 03/06/2013 01:55:41 af Sten Larris .......... Cortinarius triformis regnes nu for synonym for Cortinarius turgidus. Det er en typisk turgidus med stokknold med tilspidset basis.
.......... Skrevet den 03/24/2013 06:18:49 af Sten Larris ..........
Jeg har ikke den udgave af Dähnke, men jeg er helt sikker på mit bud som C. lebretonii på grund af farver og sporestørrelse. C. turgidus mangler violette farver! vh, Torbjørn
.......... Skrevet den 04/08/2013 12:16:19 af Torbjørn Borgen ..........
Fair nok, "helt sikker" er jo svær at trumfe:-) Jeg synes nu bare den ser ret tør og mat ud. Men jeg har jo heller ikke dyrket den gruppe i særlig høj grad.
.......... Skrevet den 04/08/2013 13:15:39 af Tobias Frøslev ..........

Cortinarius lepidotus
Underslægt: Azurei = Anomala = Telamonia, Anomali. Eller Telamonia-Sericeocybe     Author: Cooke
Lat. synonym: C. anomalis var. subcaligatus
Litt: CFP E08+E60 (Tel-Azu), FN 732,
@DKAtlas, @Stridvall
Status i DK: DD

FUND 09/10 1997
Cortinarius lepidopus
 
finder: SL  bestemt af Tobias Frøslev
Findested: Ørbæk skov. 56.4225ºN, 10.6714ºØ ±100m
Værtstræ: eg bøg   Økologi: Mosbegroet under eg og bøg
Hatdiameter på foto, max 4,3 cm   NB: Sp. 213
film nr 1997h      billednr på film: 9-15   Fotokvalitet: 8
Fotoet er:    på den lange led    fra naturlige voksested
Herbarie:    Herb.mat haves ? april 2013: kan ikke finde det (men da TF har målt på det må jeg jo have sendt det).     Herbarienavn: SL   Herbarie journalnr SL97044. Atlas SL1997-499771
Ret lille Telamonia m noget violet på stok og unge lam. violette. Hat flad til puklet, aldrig spids ell. høj facon.
                                                                  Statistisk
Hat Þ     cm   4,3  4,8  3,7  4,0  3,4  3,4  3,3  2,8  2,8  2,2    2,7-4,2
Stok høj  cm   8,5  9,0  8,2  6,5  6,0  5,5  5,0  5,5  7,0  6,7    5,4-8,2
Stok tyk  mm    8    7    5    7    8    5    6    4    6    5      5 - 7
     L         53                  49
     I          3                   3
.
Hat vælvet til noget puklet, som ung halvkugleformet, snart fladt vælvet, rand ikke indrullet eller filtet. Hatoverflade noget fløjelsagtig af nedliggende radiære fibre, glat, ikke fedtet eller klæbrig. Som ung hat violet: 12D3=grårubin, som ældre noget mere gullig: 11D3=gråbrun gil 8C4=matrød, aldrig randstribet, uden hathud.
Lameller tætte, smalle (4 mm brede på største ex), tilhæftede med nedløbende tand, ikke udrandede, som unge violette (13C3=gråmagenta) som ældre ret lyst brune (7B4=grårød). Lamelegg fint savtakket under lup, af lamelfaldens farve.
Slør hvidt (konstateret ved genindsamling af svampen 12/10), sparsomt og flygtigt.
Stok rank, hul, noget ventilgummiagtig ligesom Cort. subsertipes, noget kølleagtigt udvidet mod basis omend ikke på alle eksemplarer. Stok med lys overflade af hvide fibre, og her udenpå med enkelte brune slørrester.
Kød i hat og stok gråviolet som vådt: 12D4=grårubin i hatten, lidt lysere i stokken. Lugt 0. Smag kraftig og karakteristisk muggen (som franskbrød der smagte muggent inden muggen ses). KOH: Ingen farvereaktion af betydning - lidt mørkere (testet hatoverfladen, hatkød, lameller, stokoverflade).
Sporer dråbeformede 9,2 8,8 10,0 9,4 8,3 8,1 9,0 µ (8,3-9,6 µ)
                  x 7,0 6,3  7,8 7,8 6,9 6,0 6,9 µ (6,3-7,6 µ)
Sporefældning brunrød. Sporemålingen her passer SLET IKKE med TF's måling nedenfor?
.
Diskussion:
Efter DS nøgles til Cort. casmiri der har meget smallere sporer. Heller ikke helt ulig Cort. decipiens (mørktpuklet slørhat).
Herb.tjek oktober 1998: Bestemt til C. anomalus.
Herb.tjek marts 2013: Ombestemt til C. lebretonii; anomalus har som ung anderledes livligt farvede blåtoner på lamellerne og gerne en mere gul hat. Manglen på blå farver i stokkødet er et andet godt kendetegn på lebretonii. Den er for lille og har for store sporer til at kunne være C. tabularis som den i øvrigt ligner.
Sendt til Atlas som lebretonii. Svar:
Det er nogle fine beskrivelser du laver af disse slørhatte. Hvilken bestemmelsesnøgle anvender du? Jeg har svært ved at gøre din bestemmelse efter med FN og Atlasnøglen på baggrund af dine beskrivelser og billeder. Denne her ryger for mig ud i C. lepidopus. Men sporerne passer ikke. Så, jeg må nok se materialet selv.
.......... Skrevet den 03/12/2013 12:30:18 af Tobias Frøslev ..........
Svar - som tilsyneladende slet ikke er stendt til Atlas-siden ?:
Tak for ros og dine bestemmelser. Jeg bruger bestemmelsesnøglen på min hjemmeside:
på siden der kommer frem kan du vælge nøglen, eller se et par ekstra detaljer om dette fund. Nøglen er rent makroskopisk, og det er jeg nødt til p.gr.af øjnene, men den er lavet ud fra et meget nøje studium af din nøgle, FN, CFP, Soop nettet osv. Lige nu er jeg i gang med Telamonierne (jeg regner Anomalus for en underslægt til Cortinarius) og denne gang må det vente lidt længere med at lave en makroskopisk nøgle. Jeg mener i øvrigt at du hænger dig rigeligt i mikroskopiske detaljer, der er jo noget der hedder artsvariation.
...................
TGF: Sporer (Cortinarius, SL1997-499771): 95% conf: 7,3-9,2 x 5,5-6,9 µm; av. 8,23 x 6,22 µm; Q = 1,19-1,47; Qav.=1,33; (n=13); subglobose, moderat vortede. Præparat: lamel in ammonia. Passer fin med C. lepidopus
.......... Skrevet den 03/22/2013 14:02:29 af Tobias Frøslev ..........

Cortinarius  tabularis        lerbrun slørhat
Underslægt: Telamonia-Azuri
Lat. synonym: decoloratus, diosmus, argillaceosericeus
Litt: DS 428, JEL 86D, J&M Lange 167, Mos 386, Dähncke 780-781 (781 som caninus), CFP E13+E14 (Tel, Azurei), Soop tavle 4 fig 15, FN 733,
@DKAtlas, @Stridvall (som decoloratus)
Soop13 s.15 synes at regne decoloratus for et synonym til C. tabularis, og efter lang tøven giver jeg ham ret.
Mest under birk; hvis den vokser under nåletræ kan det være en fejlbestemt caninus.
Fund Mine fund (3/9-04, 12/10-99) har sporemål 6,7-7,6 x 5,4-6,5 µm, hvilket passer fint med tabularis:
SvampSporemålLittAndre kendetegn
decoloratus 7,5-8,5 x  6 - 7 Moser 386
alboviolaceus8,5-10  x FN 760, Phil 189fviolet-marmoreret kød
diosmus (argillaceosericeus)8,5-9,5 x 5 - 5,5 FN 759, Phil 188-9, Soop 72 fig 90brunligt, marmoreret kød
tabularis 7,5-8,5 x 5,5-6,5FN 733, CFPHat lyst grågul-gulbrun og indrullet rand
caninus  8 - 9 x 6 - 7 FN 732 m.fl.Hat okkerbrun, stok m ringzone
xanthocephalus8,5- 9 x 6,5- 7,5FN 732 m.fl.Hat hvid-gullig, stok m rigeligt slør. Lidt robustere end tabularis.
C. diosmus = C. argillaceosericeus regnes ofte for en selvstændig art, det er tabularis med en stor knold nederst; ikke nævnt i Mos, DS men nok i FN 759 i Telamonia section Firmiores, og den har lidt størrer sporer: 8,5-9,5 x 5-5,5 µm. DK-

FUND 18/10 2015
Cortinarius tabularis
  lerbrun slørhat
finder: SL  bestemt af SL
Findested: >Hemmed Plantage, Præstevej, overfor grusbunken, ½ m N for vejen.  56.4978ºN, 10.7437ºØ ±10 m
Værtstræ: gran   Økologi: Vejkant med græs, mos, og ret høje graner.
Hatdiameter på foto, max 5,5 cm
film nr 2015b Herbarie:  Uden belæg      Herbarie journalnr SL15048.

FUND 05/10 2015
Cortinarius tabularis
  lerbrun slørhat
finder: SL  bestemt af SL
Findested: >Sostrup Overskov, fra Ø-endem af Schmidts Linie 25 m N-på af Grevindens Vej. 56.502726ºN, 10.795965ºØ ±20 m  
Værtstræ: gran   Økologi: Midt på skovsti med græs, mos, og ret høje graner på begge sider.
Hatdiameter på foto, max 5,5 cm
film nr 2015a Herbarie:  Uden belæg      Herbarie journalnr SL15041.

FUND 12/10 1999
Cortinarius tabularis
  lerbrun slørhat
finder: SL  bestemt af SL
Findested: Skoven mellem Skarresø og Kolind. 56.3581ºN, 10.5556ºØ ±50 m   UTM koordinater: NH962471
Værtstræ: gran halssel   Økologi: mosbegroet med hassel i granskov
Hatdiameter på foto, max 6,4 cm
film nr 1999i      billednr på film: 6-10   Fotokvalitet: 10
Herbarie:    Herb.mat haves      Herbarienavn: SL   Herbarie journalnr SL99044. Atlas SL1999-499773
Som ung og frisk med noget klæbrig hat, men ikke stærkt klæbrig som en phlegmacium.
Hat først halvkugleformet, snart udbredt klokkeformet, lyst gråviolet, uden aftrækkelig hathud. Hatrand jævn, ikke indrullet. Overflade slimet-fedtet som ung og våd, glat eller svagt radiært rynket, ikke hygrophan. Under lup ses overfladen at være fint håret af korte hår, der nær centrum er oprejste og udefter er radiært tiltrykte.
Stok hvidlig, øverst med lysviolette farver, lysere end hatten, rank eller let bestøvlet, jævnt udvidende nedefter, og allernederst med en kort spids men helt uden pælerod. Stok pudret, får lyst gulliggrå pletter efter berøring.
.
Lameller som unge lyst gråviolette til brunviolette, efterhånden mere lysebrune men ikke mørkt brune, tydeligt mørkere efter tryk. Tætte, relativt smalle og tynde, L=60 I=3-7. De violette farver holder sig ret godt.
.
Kød noget hygrophant (baljeprøve), som vådt ret lyst gråt med utydeligt violet skær både i hat og stok, undtagen i en lille ring under hathuden på begge sider af puklen, hvor det er lidt mørkere gråt. Som tørt er køddet overalt hvidt.
Lugt ret kraftig og tydeligt ræddikeagtig. Smag mild, med kraftigt nøddeagtig smag og let bitter eftersmag.
KOH giver ingen farvereaktion (hathud, kød, stok) bortset fra at kødet får sin mørkere hygrophane farve.
.
Sporemål (lam.mase KOH, 1,54 µ):
   4,7  3,9  4,8  4,8  4,9  4,8  4,3  4,5  4,3  4,8 (6,6-7,5 µ)
 x 3,2  3,9  3,6  3,9  3,9  3,9  3,9  3,6  3,8  3,4 (5,3-6,1 µ)
 --------------------
Diskussion: Makroskopisk meget lig C. tabularis, og ligner også  decoloratus fund 1/10 1987. Men iflg. litt mangler tabularis lugt og smag, og har desuden størrer sporer. Raphanoides har lugten og sporemålene, men er mørkere  uden violette farver, og næppe fedtet som våd.
Sendt til Atlas som C. tabularis. svar:
Umidelbart ligner det C. albocyaneus. Men økologi og sporemål passer hverken til tabularis aller albocyaneus. Var der birk? Og så må der (gen-)mikro til..
.......... Skrevet den 03/12/2013 12:12:57 af Tobias Frøslev ..........
Ja, sporemål voksested lugt passer ikke med albocyaneus, der var næppe birk til stede. Sporemål kun mellem-godt/skidt til tabularis, voksestedet (hassel)passer med tabularis men det er jo i underkanten til en bestemmelse, og herbariematerialet er desværre blevet væk. Ak. Jeg TROR nu det er tabularis.
.......... Skrevet den 03/17/2013 14:17:55 af Sten Larris ......
og svampens status i Atlas-databasen blev "fund afvist". Jeg selv tror stadig på tabularis.

FUND 01/10 1987
Cortinarius tabularis
  lerbrun slørhat
finder: SL    
bestemt af SL
Findested: Løvenholm skov, Stadsborg Mose
Værtstræ: i nærheden af birk og gran   Økologi: Mose lyng mos. Lovlig langt fra træ til mykorr
Hatdiameter på foto, max 3,4 cm
film nr 1987v      billednr på film: 26-28   Fotokvalitet: 8
Fotoet er:    på den lange led    fra naturlige voksested    dias i glas haves   
Herbarie:    Herb.mat haves    sporeaftryk haves      Herbarienavn: SL   Herbarie journalnr SL87195
Hat som ung ganske let klæbrig eller fedtet.
Lugt svag, sødlig-cacao.
.
Mandagsmøde: Jan Vesterholt mente bestemmelsen (C. decoloratus) var OK, og sidenhen er arten decoloratus nedlagt, dvs flyttet ind i tabularis.

Cortinarius  xanthocephalus
Underslægt: Anomala (Telamonia, Sericeocybe?)
Litt: FN 733, CFP E11+E12 (Tel, Azurei),
@DKAtlas, @Roger, @PilzePilze.de
I FN er navnet fejlagtigt stavet xantocephalus (der mangler et h)

FUND 09/09-2012
Cortinarius xanthocephalus
 
finder: SL  bestemt af SL
Findested: Gjerrild Nordstrand, 23 m V for M-vej og 56 m S for Nordsøstien.  56.53225ºN,10.80765ºØ ±5m  
Værtstræ: birk   Økologi: Sandet bund med højt mos og græs
film nr 2012aHerbarie:    Herb.mat haves Herbarienavn: SL herbarie journalnr SL12033. Atlas SL2012-461144
Da jeg fandt den tænkte jeg: "Endelig en gulfnugget slørhat (Cort. anomalus) hvor man kan se de gule fnug". Bagefter læste jeg i FN at anomalus ikke havde slimet hat som våd, og denne havde udpræget slimet hat; p.gr.af den lyse gule farve som ung og det tykke hatkød (~5 mm) bestemte jeg den så til xanthocephalus
Ved overskæring var køddet på de yngre ex hvidt og næsten lugtløst, mens det ældre ex havde stokkød der var noget gulligt i en ren gul farve, især det yderste af stokkødet. Lugt (ældre+yngre) mild, aromatisk, behagelig.
Sendt til Atlas som xanthocephalus (SL2012-461144).
Intet svar, og da jeg Marts 2014 så efter var det slettet helt fra databasen ??

FUND 12/09-2011
Cortinarius xanthocephalus
 
finder: SL    
bestemt af SL
Findested: Gjerrild, fra P-pladsen ved vejsvinget gå 50 m ad stien mod syd, 2 m Ø for stien.  
Værtstræ: bøg   Økologi: morbund under bøg
Hatdiameter på foto, max 4,2 cm   NB: Cortinarius sp. 197
film nr 2011aHerbarie:    Herb.mat haves Herbarienavn: SL herbarie journalnr SL11112, Atlas SL2011-369619
Opr.bestemt til C. urbuicus, det følgende vrøvl skyldes denne fejlbestemmelse: Mogens Holm skrev 28/9.2010 til Atlas om urbicus under bemærkninger:
Karakteristisk ved at mangle karakteristika: Ingen skæl, ingen slørrester, ingen blå farver, meget farveløs i øvrigt.

Det giver jeg ham ret i langt hen af vejen. De violette farver er violette og ikke blå, det skal man så tolke strengt, og der er nu lidt slørrester ved stokbasis. Jeg lagde dog mærke til lidt hvidt slør ved stokbasis, og selvfølgelig har den slør som spæd. Fotoet med det spæde eksemplar ligger ovenpå hatten af det ene fotoex, og man ser "cap with very fine pattern of silky, pale, superficial threads" som beskrevet i FN s. 758 nøglepkt 4 nederst. Jeg fandt den jo under bøg (ligesom bl.a. Mogens Holm) og ikke under birk, hassel eller lind som FN skriver den skal vokse under.
Sendt til "Atlas" som urbicus. Svar:
Hej Sten Den kollektion du viser her har en vigtig karakter urbicus mangler, nemlig de gule svøbrester på stokken. Dermed havner vi i anomalus gruppen i stedet. Her er det bl.a. interessant om shatten er lidt klæbrig, skinnende eller tør og mat. vh JAcob
.......... Skrevet den 09/12/2011 22:49:48 af Jacob Heilmann-Clausen ..........
Det svagt gullige slør og ret tætte lameller, og så den hvidlige hat med gult indslag - og jeg synes den ser en anelse "let klæbrig i fugtigt vejr" ud, det må være cortinarius xantocephalus (ikke urbicus). Ret det hvem som kan.
.......... Skrevet den 02/09/2012 21:00:51 af Sten Larris ..........
rettet fra urbicus til xantocephalus
.......... Skrevet den 08/09/2012 12:43:28 af Tobias Frøslev ..........


FUND 23/09 2010
Cortinarius xanthocephalus
 
finder: SL  bestemt af SL
Findested: Sostrup Overskov, fra Rødeledvej 700 m vestpå ad Præstevej, 5 m S for Præstevej.
Økologi: Vejkant, morbund under bøg. kalkrig jord
film nr 2010a
Herbarie:    Herbariemateriale haves Ikke rapporteret til Atlas Herbarienavn: SL   Herbarie journalnr SL10063. Atlas SL2010-118840
Beskrivelsen nedenfor bærer præg af at jeg først ikke kunne bestemme svampen og kaldte den sp.SL10063
Gul til brungul slørhat, med lyst brune lameller - men, skal det siges, jeg så ingen unge lameller. Til evt. bestemmelse C. multiforme skal unge lameller være hvidlige.
baljeprøve: Efter at have ligget i vand blev hattens farve mere oliven, B06090.
Hat diameter    85    58    53   53   39   47   36  mm
Stok højde      73    62    65   60   67   57   60  mm
Stok tyk f.o.   11     7½    6,2  7    5,1  8    7  mm
Stok tyk f.n.   10     8½   10    7    7    8    7  mm
Stokknold       16    14½   15   12   13   13   10  mm
.
Hat først næsten halvkugleformet senere mere affladigende, men stadig højt vælvet med næsten lodret kant, som halvtør orangegul til bleggul med fast tilklæbede blade mm, baljeprøve: Våd hat mere oliven, farvenummer i HTML A060A0, skinnende, stærkt fedtet eller noget klæbrig. Udtørrer med skarp (hygrophan) overgang til en lysere farve B06090 dvs med så lille farveforskel at man ikke normalt ville kalde den hygrophan. Hatoverflade glat, skinnende, med tiltrykte radiære fibre.
Stok cylindrisk men udvider sig forneden til en aflang basalknold der slet ikke er randet. Stokoverflade hvid, skinnende, længdefibret, med antydning af en ringzone af slørrester der er farvet brune af sporerne.
Lameller brede, ret tætte, L=ca. 50 (sneglenes sult forhindrede sikker lameltælling), bredt tilvoksede. Slør set på spæde eksemplarer der groede ved foden af voksne, det var ikke rent hvidt snarere lidt gråligt, med noget brunt nederst.
NH3 gav ingen farvereaktion (hatoverflade, hatkød, stokoverflade, stokkød, lameller, slør). Dette kunne evt tolkes som at det slet ikke var en phlegmacium
Lugt inden gennemskæring noget sødlig-honningagtig.
Sporefældning livligt rødbrun, sporemål (sporefældning i NH3, x 1,54 µm):
   6,3 5,9 6,0 6,2 6,0 5,8 6,1 5,7 6,1 => 9,0-9,5 µm
 x 4,8 4,5 4,9 5,0 5,0 4,8 4,8 4,6 4,7 => 7,1-7,6 µm
Sporerne er for brede til at det kan være C. multiformis eller C. argutus. Længe kaldte jeg den anomalus; men den fedtet-slimede hat og gullige hatfarve pegede på xanthocephalus, og sporemålene passer også bedre: sporemål
FN anomalus:      7,5-8,5     x   6-7 µm
FN xanthocephalus: 8-9(-9,5) x 6,5-7,5(-8) µm
Cort. xanthocephalus synes ikke at eksistere i projekt "Atlas", fund blev sent til "Atlas" men stadig (maj 2011) ikke godkendt under dét navn, skønt arten er nævnt i FN, og TB nikkede da jeg viste billedet og sagde navnet til julemødet dec. 2010... Men Mar 2014: Fund godkendt som xanthocephalus.