Tricholoma  ridderhat

Familie  Tricholomataceae  

Mykokey-nøgle af Jacob Heilmann-Clausen


  :  aestuansKegle-
  :  atrobrunneumKastanie- 23/09-2014
  :  album honning- 07/09-2016  
  :  arvernense "Grøngul"  19/10-2006
  :  atrosquamosum   10/10-1994
  :  cingulatum ring-  08/10-1997   30/09-1993   22/09-1993
  :  columbetta silkehvid  11/10-1986
  :  equestre Ægte  01/10-2013   01/10-2012   02/11-2010   30/10-1987   09/10-1984
  :  flavovirens Ægte  30/08-1992
  :  fracticum Hvidhalset 26/08-2011   21/10-1992
  :  frondosaeHvidhalset 22/10-2012
  :  fulvum birke-  28/09-2012   03/09-1993   04/09-1992
  :  imbricatum skællet  09/10-1998   09/10-1984   15/09-1980
  :  inocybeoides spids  20/10-2011   11/09-1994   29/08-1994
  :  lascivum stinkende  19/10-1987
  :  orirubens rødbladet  12/10-1994
  :  pessundatum dråbeplettet  14/09-2006   24/10-1988
  :  portentosum grå  28/10-1995   28/09-1987
  :  psammopus grynstokket  03/10-1997   23/07-1993
  :  saponaceum sæbe-  16/10-1997   09/10-1994   26/10-1990
  :  scalpturatum gulbladet  10/10-1994   01/10-1994
  :  sciodes stribet  11/09-2010   16/10-1997
  :  stiparophyllum   28/08-1987   03/10-1991
  :  sudumTør 29/11-2016
  :  sulphureum svovl-  13/09-2010   20/10-1983
  :  terreum jord-  08/10-2015   24/10-2012   09/10-1998   26/09-1990   14/10-1987
  :  ustale sveden  14/09-2011   16/09-2010   18/10-1995   18/10-1991
  :  vaccinum ko-  26/09-2014   20/10-2006   09/10-1996   05/10-1987   06/10-1984
  :  virgatum nålestribet  15/10 2019   08/08-1993
  :  sp.SL16009 En rodslående ridderhat 08/09-2016


Litt: Ridderhat = Morten Christensen, Jacob Heilmann-Clausen: "Ridderhatte", Nordeuropas Svampe bind 4, Foreningen til Svampekundskabens Fremme, 1. udg. 2013.


Tricholoma  aestuans        Kegle-ridderhat
DS 213, Ves 193, Svp 42:3, FN 426,
@Mycokey Eneste fund var en fejlbestemt T. frondosae

Tricholoma  albobrunneum      Kastanie-ridderhat
  Author: (Pers.:Fr.) Kumm.
Lat. synonym: T. striatum Schaeff.) Sacc.
    Litt: DS 216, BK III nr 434 (som T. stans), R&H 284, FAD 16A (som T. striatum), FN 424    

FUND 23/09 2014
Tricholoma albobrunneum
  Kastanie-ridderhat
finder: SL  bestemt af SL
Findested: Sostrup Nederskov, Grevens Vej, fra vejen til Emmedsbovej P-plads i svinget, 300 m vestpå ad stien, og 3 m N for Grevens vej. 56.5080°N, 10.7983°Ø ±25m
Værtstræ: Normannsgran   Økologi: Ret lysåbent under ret høje normannsgraner. film nr 2014a  Herb. materiale haves. Herbarienavn: SL
Herbarie journalnr SL14026
Hat klæbrig, uden kærvfuring. Stok lysere end hatten, lyst brun med en tydelig lys stribe ned til 2-3 mm under lamellerne.

Litt: Ridderhat side 184 Tricholoma  album        Honning-ridderhat
Lat. synonym: Dansk synonum: hvid ridderhat Navnet bruges nu om
Tricholoma stiparophyllum
Her en gang sludder af ældre dato, inden "Ridderhat" udkom:
  SAMMENLIGNING AF ALBUM COLUMBETTA LASCIVUM STIPAROPHYLLUM
                  Sporemål    Lugt    Smag            Hat    voksested
RH 291 album    5-7  x3,5-4   ubehag  ->brændende     tør,mat især birk
Mos 121 -"-   7-8(9) x  3-4,5 slem mel                tør     især birk
BK 417 colum. 5,1-6,2x3,7-4,3 mangler svag ubehagelig fedtet  løvskov
P 40    -"-   5,5-7  x3,5-5   mangler ubetydelig      silke   løv-og nål
RH 292  -"-     5-7  x  4-5   svag-mel mild           ±klæbrig Løvskov
BK 423 lasci. 6,1-8,3x3,2-4,9 slem    svag -> acrid   finthår løvskov
Mos 120 -"-     6-7  x3,5-4   slem    ±bitter         tør     løv(nåle)
P 40    -"-     6-7  x3,5-4   sød-mel?behag.sød??    glatsilke løvskov
BK 435 stipa. 4,6-6  x3,6-4,1 ubehag  ->bitter->acrid glat    birk
Fund 3/10 91  5,0-5,7x3,3-4,1 ubehag                  fedtet  nær gran


FUND 07/09 2016
Tricholoma album
  Honning-ridderhat
finder: SL  bestemt af SL
Findested: Lövenholm skov, vejen ind til Dyrbak og 800 m længere ind, så 25 m th af stien mod det lille lysthus. 56.436120°N, 10.495521°Ø ±5m
Værtstræ: Eg   Økologi: På lille græsbevokset sti i egeskov. Hatdiameter på foto, max 3,8 cm
film nr 2016a      Herbarie journalnr SL16007
Lugt tydelig, som en formildet udgave af Stinkende ridderhat (T. lascinum) og ganske rigtigt tilsat honningkomponenter og desuden let sæbelugt. Hat, stok og kød kridhvidt (uden brune pletter), hat og stok med en let filtet belægning, ingen gule pletter. Osse lameller helt hvide. Lameller tykke, der hvor lamelkanten var spist af snegle kom det indre lamelkød til syne, det var mere vandet så det så ud somom lamellen bestod af to havldele med et tyndt luftrum imellem. Kød først mildt, efter 10-20 s nøddeagtig, efter 1 minut skarp og noget brændende.

Tricholoma  arvernense        "Grøngul" ridderhat
  Author: Bon
Lat. synonym: T. helviodor Pil.&Svrcek, ? T. luteovirens
    Litt: BK III nr 410, JV s 204         Ej nævnt i Mos, DS    
I Mos. 120 nævnes T.apium J.Schff. var helviodor comb.nov (dvs Moser) =
T. helviodor Pilat & Svtcek. T.apium er i DS217 et synonym for T.luteovirens,
der på dansk hedder lakrids-ridderhat, på tysk Sellerie-Rit. og har en tør,
glat hat og en kraftig men ikke gasagtig lugt.
---------------------------------------------------
Konklusion: Se originalbeskrivelse af T. helvidor Pilat & Svrcek, iflg Mos se "Stud. bot. csl." 7,2-8, 1946
Sporemålene for mit fund 19/10 2006, og angivet i Mos, er meget mindre end do i BK III nr 409-410 og RH s. 290 (apium), og jeg må tro at der er tale om to forskellige arter.

FUND 19/10 2006
Tricholoma arvernense
  "Grøngul" ridderhat
Bestemmelsen er usikker
finder: SL  bestemt af SL
Findested: Skærvad Skov, nordenden, ikke langt fra Mastrup "by"
Værtstræ: gran   Økologi: Meget tæt granskov, mørkt på nålebund Hatdiameter på foto, max 5,2 cm   NB: Spp klæbrigt
film nr 2006a      Fotokvalitet: 8
Herbarie:    Herb.mat haves      Herbarienavn: SL   Herbarie journalnr SL06072
Hat gul, klæbrig, uden kærvfuring.
Stok omtrent cylindrisk, kun svagt kælleagtigt udvidet nedefter.
Lameller meget tætte, L=ca. 100, hvilket klart adskiller den fra T. sejunctum.
Lugt kraftig, mellemting mellem melet og rå kartoffel. Smag kraftigt af rå
nødder men kun let bitter.
Spp hvidt, sporemål (sporefældning, luftmikro, x 1,54 µm):
   2,0  2,2  2,3  2,3  2,2  2,8  2,1  2,5  2,8  2,4  => 3,2-4,1 µm
 x 1,4  1,4  1,7  1,8  1,8  1,7  1,3  1,6  1,9  1,9  => 2,2-2,9 µm
   -----------------------------------------
Disse sporemål er endnu mindre end angivet i litt
BK III nr 410 arvernense: Sporer 4,4-6,3 x 3,1-4,7
BK III nr 409 "cf apium": Sporer 4,4- 6  x 4,1-5,3  (sikkert samme art!)
RH 290: T. apium        : Sporer  4 - 5  x 3,5- 4
FAN IV s 114 arvernense : Sporer 4,5-6,0 x 3,5-5,0
Til selleri-ridderhat T.apium i anden litt (dvs Moser) passer sporemålene:
Mos 120: 2,5-4 µ, winzig [dvs meget lille], bredde ikke angivet.
FAN IV s 119: 3,5-5,0 x 3,0-4,0 (dvs for store).


Tricholoma  atrosquamosum
Litt: DS 219, Dähncke 123, RH 294, B&K III nr 411, FN 420
Ves s 203 angivet som T. atrosquamosum er T. squarrulosum, Sortskællet ridderhat, der bl.a. kan skelnes på den uldne hatrand som ung. I DS er det danske navn Sortskællet r. brugt som navn til T. atrosquamosum.
NB: T. scalpturatun (Gulplettet R.) ligner også, men skællene er ikke så mørke og kontrasterende, og lamellerne får gule pletter med alderen, eller langsomt når herb.mat. tørres.

FUND 10/10 1994
Tricholoma atrosquamosum
  finder: EC og SL  bestemt af EC og SL
Findested: Buderupholm bjergeskov
Værtstræ: bøg   Økologi: Leret kalkholdig jord under bøg Hatdiameter på foto, max 5,6 cm
film nr 1994o      billednr på film: 21A-28A   Fotokvalitet: 8
Fotoet er:    på den lange led    fra naturlige voksested    dias i glas haves   
Herbarie:    Herb.mat haves      Herbarienavn: SL   Herbarie journalnr SL94090
Sporefældning mislykkedes.
Lamelegg stedvis sortpunkteret.

Tricholoma  bonnii      Skiffergrå ridderhat
Litt: "Ridderhatte" s 160, FN 419
Status i DK: DD (utilstrækkelige data)
Eneste fund (29/11-2016) var en tilsyneladende fejlbestemt
Tør ridderhat (T. sudum) som jeg har flyttet tilbage til sudum.

Tricholoma  cingulatum        ring-ridderhat

FUND 20/10 2012
Tricholoma cingulatum
  ring-ridderhat
finder: SL  bestemt af SL
Findested: Gjerrild Nordstrand, 56.53720ºN, 10.79339ºØ ±25 m
Værtstræ: Pil   Økologi: Sandjord, klit, i græs nær pil film nr 2012a Herbarie journalnr SL97045

FUND 08/10 1997
Tricholoma cingulatum
  ring-ridderhat
finder: SL  bestemt af SL
Findested: Glatved Strand
Værtstræ: Pil   Økologi: Fugtigt under pil film nr 1997h      billednr på film: 16-18   Fotokvalitet: 8
Fotoet er:    på den lange led    fra naturlige voksested
Herbarie journalnr SL97045
Bemærkning om herbarie Uden belæg


FUND 30/09 1993
Tricholoma cingulatum
  ring-ridderhat Bestemmelsen er sikker
finder: SL  bestemt af SL
Findested: Fjeld Skov, Alex's grund Ø for Alvejen.
Værtstræ: pil   Økologi: Mosbegroet under birk, bøg og pil. Hatdiameter på foto, max 5,0 cm
film nr 1993s      billednr på film: 3A-9A   Fotokvalitet: 8
Fotoet er:    på den lange led    fra naturlige voksested    dias i glas haves   
Herbarie:    Herb.mat haves    sporeaftryk haves      Herbarienavn: SL   Herbarie journalnr SL93123

FUND 22/09 1993
Tricholoma cingulatum
  ring-ridderhat
Bestemmelsen er sikker
finder: SL  bestemt af SL
Findested: Fjeld Skov, Alex's grund V for alvejen.
Værtstræ: pil   Økologi: Mos- og græsbegroet under pil Hatdiameter på foto, max 6,4 cm
film nr 1993q      billednr på film: (12)13-18   Fotokvalitet: 8
Fotoet er:    på den høje led    fra naturlige voksested   
Herbarie:    Herb.mat haves    sporeaftryk haves      Herbarienavn: SL   Herbarie journalnr SL93111
Spp hvidt, ikke klæbrigt.
Lameller og stokkød anløber på ældre ex. med livlig svovlgul farve.
Lugt sødlig-behagelig.

Tricholoma  columbetta        silkehvid ridderhat

Tricholoma columbetta silkehvid ridderhat
FUND 11/10 1986
  silkehvid ridderhat , Tricholoma columbetta
finder: SL    
  bestemt af SL
Findested: Løvenholm skov, ved Højholt
Økologi: skov, under bøg og eg. film nr 1986h      billednr på film: -1-4   Fotokvalitet: 8
Fotoet er:    på den lange led    fra naturlige voksested   
Herbarie:    Herb.mat haves    sporeaftryk haves      Herbarienavn: SL   Herbarie journalnr SL86078
Avistest negativ.Tricholoma  equestre        Ægte ridderhat
Lat. synonym: Tricholoma auratum Litt: DS , BK III 418, Phill 105f, Ves 192, FN 426,
Tricholoma flavovirens 
der vokser under bævreasp regnes ofte (bl.a. i FN) som en variant af T. equestre, Tricoloma equestre var flavovirens.

FUND 01/10 2013
Tricholoma equestre
  Ægte ridderhat
finder: SL  bestemt af SL
Findested: Gjerrild Nordstrand, fra NonBlåFlag 150 m ud ad Betinavej og 40 m mod N ind i skoven.  56.5316ºN, 10.8127ºØ ±10m
Værtstræ: fyr   Økologi: Lysåbent under fyr
film nr 2012a Herbarie:    Uden belæg Herbarie journalnr SL12025. Atlas SL2013-638894

FUND 01/10 2012
Tricholoma equestre
  Ægte ridderhat
finder: SL  bestemt af SL
Findested: Gjerrild Nordstrand, fra Staunborgvej der hvor Dagmarvej går fra, 21 m mod N ud ad vejen til muldlokummet, og så 12 m mod V.  56.5322ºN, 10.8026ºØ ±7m
Værtstræ: fyr   Økologi: Lysåbent under fyr
film nr 2012a Herbarie:    Uden belæg Herbarie journalnr SL12066
Spiritusprøve: Spritten udtrak masser af gult farvestof.

FUND 02/11 2010
Tricholoma equestre
  Ægte ridderhat
finder: SL  bestemt af SL
Findested: Gjerrild Nordstrand, ca. 200 m V for blå-flag station
Værtstræ: fyr   Økologi: Lyngbevokset klit med spredte små fyrretræer Hatdiameter på foto, max 9 cm
film nr 2010a Herbarie:    Herb.mat haves    sporeaftryk haves      Herbarienavn: SL   Herbarie journalnr SL10104
spp hvidt, slet ikke klæbrigt.
Hatoverflade klæbrig.
Lugt svag (iflg litt melet, det kunne jeg ikke lugte), smag let sødlig-melet med en svagt bitter eftersmag.
NH3 gav straks en lyst rød farvereaktion med kødet nederst i stokken, resten af svampen ingen reaktion. Efter 4 timer havde hatkødet dog osse en anelse rød reaktion.

FUND 30/10 1987
Tricholoma equestre
  Ægte ridderhat
finder: SL  bestemt af SL
Findested: Løvenholm, nær Pindstrup
Værtstræ: fyr   Økologi: Lysåben fyrreskov med græs og mos Hatdiameter på foto, max 5½-7½ cm
film nr 1987xf      billednr på film: 4-7   Fotokvalitet: 8
Fotoet er:    på den lange led    fra naturlige voksested   
Herbarie:    Herb.mat haves    sporeaftryk haves      Herbarienavn: SL   Herbarie journalnr SL87258
Sp. 7-8 x 4-4½ µ. Sporepulver hvidt, kun let klæbrigt.

FUND 09/10 1984
Tricholoma equestre
  Ægte ridderhat
finder: SL  bestemt af SL
Findested: Petersminde, Skramsø Plantage
Værtstræ: fyr   Økologi: Sandet fyrreskov film nr 1984h      billednr på film: 21-26   Fotokvalitet: 10
Fotoet er:    på den lange led    fra naturlige voksested   
Herbarie:    sporeaftryk haves      Herbarienavn: SL   Herbarie journalnr SL84053
Fotoserie: Svampen skyder op af jorden.

Tricholoma  flavovirens        Ægte ridderhat
Tricholoma flavovirens regnes gerne som løvskovsformen (bævreasp) af Tricholoma equestre
og som synonym for denne. Jeg har foreløbig valgt at kalde den en selvstændig art.
I FN s. 427 står at T. equestre er en fyrreskovsart, og T. flavovirens er synonym for T. equestre.
Det lyder måske mere rimeligt at regne T. flavovirens for et synonym for T. frondosa, men frondosa har en gul stok der er meget længere end hatten er bred, flavovirens en hvid stok der ofte ikke er længere end hatten er bred.

FUND 30/08 1992
Tricholoma flavovirens
  Ægte ridderhat
Bestemmelsen er sikker
finder: SL  bestemt af JV
Findested: Løvenholm Skov, nær hovedvejen/afkørslen mod Marie Magdalene
Værtstræ: bøg, bævreasp   Økologi: bøg, bævreasp. Tæt krat ud mod hovedvejen Hatdiameter på foto, max 8,9 cm
film nr 1992e      billednr på film: 8-11   Fotokvalitet: 10
Fotoet er:    på den høje led    på den lange led    fra naturlige voksested   
Herbarie:    Herb.mat haves    sporeaftryk haves      Herbarienavn: SL   Herbarie journalnr SL92033
Hathud opsprækkende i små skæl på ca. 1 mm.
Lugt som svovl-ridderhat, men ikke nær så kraftig.
Bestemt på mandagsmøde.
Kulinarisk: Smag ikke god.

Tricholoma  frondosa
Lat. synonym: Tricholoma aestuans var populinum     Litt: DS-, R&H 282 (som flavovirens), "Svampe" 42 s 3, FN 426
Næppe den samme som T.
flavovirens, der har en næsten hvid stok.

FUND 22/10 2012
Tricholoma frondosae
 
finder: SL  bestemt af Jacob Heilmann-Clausen
Findested: Gjerrildbanestien nær Hytten, fra Hytten36 m N-på ad Skippershovedvej og til venstre Gjerrildbanestien, og 510 m nordpå ad denne, i grøften tv.  56.4861ºN, 10.6380ºØ ±10 m
Værtstræ: Bævreasp (eller gran, bøg, birk)   Økologi: Skyggefuldt i grøften og skråningen ned til grøften film nr 2012a Herbarie:    Herb.mat haves Herbarienavn: SL   Herbarie journalnr SL12096, Atlas SL2012-483985
Store, flotte eksemplarer, utroligt smukke.
Svmpens overflade overalt gul, kødet dog kun gult nær overfladerne - med alderen skifter farven (hat & stok) til en grålig brungul.
Hat klistrende fedtet som våd (det var i meget vådt vejr), efter tørring virker hatten somom den aldrig havde været slimet. Hatoverfladen sprækker let op til nogle aflange, koncentriske, brune skæl.
Stok gerne glat foroven, og forneden noget groft skællet af skæl af stokkens farve med mørkere spidser. Lameller ret brede, tætte (L=64, [tæl sæl foto]), nogle steder med mørkt brunanløben til næsten sort æg, på ældre ex breder det sortanløbne sig til næsten hele lameleggen.
Kød med en mild smag, efter et stykke tid let bitter og halsbrandet. Spiritusprøve: Lamellerne giver en gul farve, ligesom T. equestre og Cortinarius croceus. Kød og lameller gav overalt en orange reaktion med NaOH, hat&stok overflade ligeså, men svagere.
Indrapporteret til "Atlas" som T. aestuans, rettede navnet til T. frondosa og skrev "Jeg ser også bævreaspe-blade?". Jeg tog ud til findestedet igen en uge efter 1.ste fund, og minsæl om der ikke osse groede bævreasp. Desuden var min oplevelse af smagen denne gang en anden, smag ikke skarp (se ovenfor). At den så havde en spids pukkel er overraskende. Det sidste foto er taget ved denne lejlighed, hat ϕfotomax 10 cm.Tricholoma  fracticum        
Lat. synonym: batschii, subannulatum     Litt: Rymann-H. 282, Breitenbach III nr. 419, FN 422 (som batschii)

FUND 21/10 1992
Tricholoma fracticum
  Hvidhalset
finder: SL  bestemt af SL
Findested: Swapkær, Ind ad stien fra Hemmed Kirkevej langs Søgård, uden at dreje af ved Agathevej eller Swapkærsporet, 200 m fra Agathevej drej til venste 70 m ind af lille sti
Værtstræ: gran   Økologi: Granskov på mosbegroet nålebund Hatdiameter på foto, max 2,3 cm
film nr 2011a NB om foto: Svagt slør set, det kan lige anes på foto af den overskårne svamp th i billedet.
Herbarie:    Herb.mat haves Herbarienavn: SL   Herbarie journalnr SL11080
Kendes på bitre smag. Jeg så kun meget unge eksemplarer, der var et meget sart slør som dog kun lige kan anes til højre på den overskårne svamp på 1.ste foto. Stoktop hvid med ret skarp afgrænsning til den mere brunlige nedre del.
Kød havde ret kraftig bitter smag; iflg litt desuden melet lugt og smag men det kunne jeg ikke bekræfte. Efter gennemskæring rødmede kødet langsomt, og var lyst rosarødt da jeg kom hjem.

FUND 21/10 1992
Tricholoma fracticum
  Hvidhalset
Bestemmelsen er usikker
finder: SL  bestemt af SL
Findested: Løvenholm Skov, Løvenholmvej. Granskoven bag egeskoven NØ for vejen.
Værtstræ: gran   Økologi: Granskov på nålebund Hatdiameter på foto, max 7 cm
film nr 1992o      billednr på film: 0-6   Fotokvalitet: 8
Fotoet er:    på den lange led    fra naturlige voksested      NB om foto: Noget hærgede eksemplarer
Herbarie:    Herb.mat haves    sporeaftryk haves      Herbarienavn: SL   Herbarie journalnr SL92101
Kendes på bitre smag.
Stok øverst hvid, skarpt afgrænset af svag ringzone.
Sendt til "Atlas", jeg skrev:
Kendes på bitre smag. Jeg så kun meget unge eksemplarer. Svagt slør set, det kan lige anes på foto af den overskårne svamp th i billedet. Stoktop hvid med ret skarp afgrænsning til den mere brunlige nedre del. Kød havde ret kraftig bitter smag; iflg litt desuden melet lugt og smag men det kunne jeg ikke bekræfte. Efter gennemskæring rødmede kødet langsomt, og var lyst rosarødt da jeg kom hjem.
svar:
Hej Sten Det er ikke T. batschii du har fotograferet. Den vokser under fyr på kalkbund og har en meget enderledes statur. Det gennsmkårede exemplar ser ud til at have lidt gulligt kød, men det kan være det snyder? Kan du sige noget om hatoverfladens beskaffenhed (radiærfibret, med dråbepletter eller mere ensartet brun)? vh Jacob,
.................... Skrevet den 08/27/2011 20:05:47 af Jacob Heilmann Clausen ....................
Jeg skrev så:
Dumme maskine smed nokengang alle mine indtastninger vækn nå ...
Fund havde emsfarvet hat (som det ses på foto) og jeg så godt efter dråbepletter fra først af, så det er ikke pessundatum, men kødet rødmer (som jeg skrev i min kommmentar), og det kan det godt på pessundatum iflg RH. Jeg var derude i går, håbede at kunne fotografere de små jeg lod stå, men de var rådnede. Der var rester af et fældet fyrretræ foruden granerne, og jeg tog en jordprøve, sandjord med pH på 5,5 altså sur jord, så jeg begynder at tro på pessundatum trods de manglende dråbepletter, det kan godt snyde. Skal jeg sende svampen?

Tricholoma  fulvum        birke-ridderhat
Phill 110 c-d, RH 285, JV 198, DD 232
Lat. synonym: T. flavobrunneum

FUND 28/09 2012
Tricholoma fulvums
  Birke-ridderhat
finder: SL  bestemt af SL
Findested: Gjerrild Nordstrand, fra Fjeldholmvej (UBlå Flag) 125 m mod V ad Nordsøstien, og så 4 m mod N.  56.5322ºN, 10.8091ºØ ±15 m
Værtstræ: El Økologi: På sandbund i fugtigt område.
film nr 2012a Herbarie:    Uden belæg. Herbarie journalnr SL12062
Rapporteret til "Atlas" som Paxillus  filamentosus, Elle-netbladhat, men JHP siger det formodentligt er en ridderhat.
Jeg må give JHP ret: Lamellerne er slet ikke langt nok nedløbne, har for lille netmønster, og mørkner ikke efter tryk. Det er dog utypisk for ridderhatte med den randstribede hat og de nedløbne, næppe udrandede, lameller.

FUND 03/09 1993
Tricholoma fulvum
  birke-ridderhat
Bestemmelsen er sikker
finder: SL  bestemt af SL
Findested: Skærvad skov
Værtstræ: birk bøg røn   Økologi: Blandskov med birk, bøg, røn Hatdiameter på foto, max 5,0 cm
film nr 1993l      billednr på film: 24-28   Fotokvalitet: 10
Fotoet er:    på den lange led    fra naturlige voksested   
Herbarie:    Herb.mat haves    sporeaftryk haves      Herbarienavn: SL   Herbarie journalnr SL93082
Spp klæbrigt. Kød efter gennemskæring svagt gult i stokken - man skal dog vide det for at se det, men OK. Lugt kraftig, melet.

FUND 04/09 1992
Tricholoma fulvum
  birke-ridderhat
Bestemmelsen er sikker
finder: SL  bestemt af SL
Findested: Glatved Strand, ved strandengen nedenfor lossepladsen i den lille lund
Værtstræ: birk   Økologi: Tæt skov i lille lund, rundt om et birketræ. Hatdiameter på foto, max 11 cm
film nr 1992g      billednr på film: 11-14   Fotokvalitet: 7
Fotoet er:    på den lange led    fra naturlige voksested   
Herbarie:    Herb.mat haves    sporeaftryk haves      Herbarienavn: SL   Herbarie journalnr SL92047
Hat ikke spor klæbrig, men nok fedtet.
Spp hvidt, klæbrigt men ikke stærkt klæbrigt.Tricholoma  imbricatum        skællet ridderhat

Litt: Rym286, BKnr.441, Dähncke238, Mos118         DS218    
T. imbricatum: Stok longitudinalt trævlet, får mørkere pletter efter tryk.
               Lameller med alderen jævnt rødfarvet, evt også med pletter.
T. vaccinum  : Hatrand på unge ex med kraftigt randslør. Stok longitudinalt
               skællet. Lameller bliver rødspættede med alderen.
               Så vidt vides får stokken ikke mørkeren pletter efter tryk.
Sporemål:     Breitenbach          Rymann            Moser
imbricatum   5,3-7,4 x 3,7-5,5   5-8,5 x 4-5     5 -5,5 x 3,5-4
vaccinum     5,5-7   x  4 -5,3   5-8,5 x 4-5     4 -5,5 x   4
FUND 09/10 1998
Tricholoma imbricatum
  skællet ridderhat
finder: SL  SL
Findested: Nær Kærby, lunden når man N for byen holder til venstre.     UTM PH017481
Værtstræ: fyr   Økologi: Under fyr, tæt fyrreskov på nålebund, men også nær gran Hatdiameter på foto, max 3,4 cm
film nr 1998f      billednr på film: 7-10   Fotokvalitet: 8
Fotoet er:    på den lange led    fra naturlige voksested   
Herbarie:    Herb.mat haves      Herbarienavn: SL   Herbarie journalnr SL98038
Bemærkning om herbarie Uden sporefældning
Brun og bitter, friske stok får mørkere pletter efter tryk.
Baljeprøve: Hat tør, som fugtig får stok mørkere pletter efter tryk.
Stok noget rodslående.
Smag stærkt bitter, lugt 0.
Sporemål: Luftmikro enhed 1,54 µm
   3,9 4,0 4,3 4,7 4,4 4,1 4,2 4,2 4,2 4,2 3,9 4,0 4,2 4,1 3,8 3,7 (6,0-6,7 µ)
 x 3,1 3,0 3,7 3,1 3,0 3,0 3,1 3,3 4,0 3,9 2,9 2,8 3,2 3,5 2,7 3,0 (4,4-5,5 µ)
FUND 09/10 1984
Tricholoma imbricatum
  skællet ridderhat
finder: SL  bestemt af SL
Findested: Tirstrup Plantage
film nr 1984h      billednr på film: 18-20   Fotokvalitet: 8
Fotoet er:    på den lange led    fra naturlige voksested   
Herbarie:    sporeaftryk haves      Herbarienavn: SL   Herbarie journalnr SL84052

Tricholoma imbricatum  
skællet ridderhat
FUND 15/09 1980
  skællet ridderhat , Tricholoma imbricatum
finder: SL    
  bestemt af SL
NB: Skønnet dato
film nr 1980f      billednr på film: 3-5   Fotokvalitet: 8
Fotoet er:    studieoptagelse    på den høje led   
Herbarienavn: SL   Herbarie journalnr SL80019
Uden belægTricholoma  inocybeoides        spids ridderhat
Lat. synonym: Tricholoma argyraceum, Tricholoma argyraceum var. inocybeoides, Tricholoma alboconicum, Tricholoma myomyces var alboconicum.
Litt: DS 219, FAD 23B (som T.m.v.a), FN 418-19 (som to arter, T.alb. og T. arg.)
Jeg har valgt at bruge navnet inocybeoides. FN bruger navnet argyraceum, og deler op efter om sløret er en smule mere eller mindre veludviklet (opdelt som to arter begge med slør!). For øvrigt anderkender Atlas-databasen ikke det danske navn "Spids slørhat" (den står uden dansk navn).
FN skriver om begge arter at de er lyse men ofte mørke.

FUND 20/10 2011
Tricholoma inocybeoides
  Spids ridderhat
finder: SL  bestemt af SL
Findested: Hemmed Plantage, Banestien, 175 m NØ for Hemmed Kirkevej, på stiens NV-side. 56.495433,10.750508
Værtstræ: Fyr Økologi: Vejkant hvor der lå de sørgelige rester efter blok-fældning af træerne (fyr) - og forresten kunne det sagtens være at de osse har fældet f.eks. en poppel. Hatdiameter på foto, max 4,3 cm
film nr 2011a Herbarie: Herb.mat haves Herbarienavn: SL   Herbarie journalnr SL11179
Fintskællet svamp med meget sprødt kød og en kraftig lugt af svinelort.
Denne lugt må bortforklares f.eks. med at svampen måske var syg, eller at den havde fået frost.
Jeg har valgt at bruge navnet inocybeoides; men jeg kunne lige så godt have skrevet alboconicum eller argyrraceum; efter hvad jeg læser i FN er det oplagt at der kun er tale om én art.
FN skriver om begge arter (alboconicum og argyrraceum) at de er lyse men ofte mørke. Oh mein Papa!
Nu bliver du vel ikke sur Jacob? Og mit fund: Jeg fandt kun lidt ældre eksemplarer og så intet slør.

FUND 11/09 1994
Tricholoma inocybeoides
  spids ridderhat
Bestemmelsen er sikker
finder: SL  bestemt af SL
Findested: Dæmningen, samme sted som fund 29/8
Værtstræ: jord   Økologi: Vejkant under poppel Hatdiameter på foto, max 3,4 cm
film nr 1994d      billednr på film: 16-20   Fotokvalitet: 7
Fotoet er:    på den lange led    fra naturlige voksested   
Herbarie:    Herb.mat haves      Herbarienavn: SL   Herbarie journalnr SL94022

FUND 29/08 1994
Tricholoma inocybeoides
  spids ridderhat
finder: SL  bestemt af SL
Findested: Dæmningen mell. nr 16 og 18, i vejkanten ud for fredet mindesmærke.
Værtstræ: poppel   Økologi: Vejkant i græs på sandjord, under høje poppel-allétræer. Hatdiameter på foto, max 7,2 cm
film nr 1994a      billednr på film: 10-16   Fotokvalitet: 8
Fotoet er:    på den lange led    fra naturlige voksested      NB om foto: utypiske ex.
Herbarie:    Herb.mat haves    sporeaftryk haves      Herbarienavn: SL   Herbarie journalnr SL94004
Spp. kun svagt klæbrigt.
Lugt typisk for ridderhat (sæbet), ved tørringen med gaskomponenter som
Stinkende ridderhat. Smag med tydeligt bitre komponenter, kun svagt brænnende
tendens, ikke stærkt brænnende som Stinkende ridderhat. Kendes sikkert fra S.R.
på de mindre sporer.
I øvrigt: Hatoverflade udpræget radiært fibret. Lameller på ældre ex. får røde
pletter.
4/9: Vokset nu i stort antal, nøgler klart til Tric. inocybeoides.


Tricholoma  lascivum        stinkende ridderhat
Litt: PSG 33

FUND 19/10 1987
Tricholoma lascivum
  stinkende ridderhat
finder: SL  bestemt af SL
Findested: Sostrup Møllekær
Værtstræ: Bøg   Økologi: Græs og morbund under høje bøge Hatdiameter på foto, max 5,5 cm
film nr 1987xd      billednr på film: (28) 29-30   Fotokvalitet: 9
Fotoet er:    på den lange led    fra naturlige voksested   
Herbarie:    Herb.mat haves    sporeaftryk haves      Herbarienavn: SL   Herbarie journalnr SL87244


Tricholoma  orirubens        rødbladet ridderhat
Litt: DD 177, Phill 37, DS 219

   
FUND 12/10 1994
Tricholoma orirubens
  rødbladet ridderhat
finder: SL  bestemt af SL
Findested: Glatved, nedenfor lossepladsen
Værtstræ: Bøg   Økologi: Morbund under bøg. Hatdiameter på foto, max 5,9 cm
film nr 1994p      billednr på film: 12-19   Fotokvalitet: 9
Fotoet er:    på den lange led    fra naturlige voksested    dias i glas haves   
Herbarie:    Herb.mat haves      Herbarienavn: SL   Herbarie journalnr SL94093
Stok sortprikket.
Lameller til sidst rødmende, egg altid sortprikket.
Lugt melet; smag mild, noget melet.
Mycelie tydeligt gulligt. Med lup sås tydelige blå-grønne pletter nederst på
stokken, der hvor det lyse myceliefelt begynder.
FeSO4: Ingen reaktion (Iflg. DD 177 T.orirubens: Lam hurtigt røde med FeSO4).
Sporer små, rundagtige, 4-5 µ, enkelte mere aflange ca. 6½ x 4½ µ.
Sporefældning mislykket.


Tricholoma  pessundatum        dråbeplettet ridderhat

FUND 14/09 2006
Tricholoma pessundatum
  dråbeplettet ridderhat
finder: SL  bestemt af SL
Findested: Ørbæk skoven
Værtstræ: gran   Økologi: Mosbegroet under gran Hatdiameter på foto, max 7,5 cm   NB: Spp hvidt, klæbrigt omend ikke stærkt klæbrigt.
film nr 2006a      Fotokvalitet: 9
Herbarie:    Herb.mat haves      Herbarienavn: SL   Herbarie journalnr SL06039
Hat fedtet, klæbrig hvis våd. På nogle af svampene ses dråbepletter nær
hatranden, ligesom på T. pessundatum.
Stok uden ring, allerøverst hvidlig, nedefter med mørkt brune længdefibre,
tilspidset mod basis, hul. Ventilgummiagtig at trykke på.
Lameller lyst pink på både unge og gamle eksemplarer, som ældre noget
rustplettede. Egg ikke lys. L= ca 80, I=1-3.
Kød hvidt, uforanderligt eller med tendens til rødmen i ormgnav.
Smag mild det første minut, så bitter.
Lugt efter gennemskæring kraftig, som rå kartofler eller umodne hasselnødder
og desuden noget stikkende.
Spp hvidt, sporer runde, ca 3½ µ, lam.mase med en stor mængde små rundagtige
celler jeg har tolket som sporer.
Sporemål (sporefældning, luftmikro, x 1,54 µ):
  4,3  4,1  4,1  4,3  4,0  3,8  3,9  3,8  4,2  3,9  =>  5,9 - 6,5
  3,9  3,6  4,0  3,4  3,9  3,9  3,0  3,2  4,0  3,3  =>  5,0 - 6,1
------------
Diskussion: Nøgler ud efter både DS og Moser til T. pessundatum.
T. pessundatum (Rymann 284) og T. stans (Breitenbach III 434)
har begge masiv stok, hvidlige lameller som unge, og mere aflange sporer.

FUND 24/10 1988
Tricholoma pessundatum
  dråbeplettet ridderhat
var: pessundatum
finder: Erik Christensen  bestemt af Erik Christensen
Findested: Ramten Skov, lige syd for Horsemosevej
Værtstræ: Mosbegroet jord i tæt granskov   Økologi: Skov, tæt granskov Hatdiameter på foto, max 7,3 cm
film nr 1988k      billednr på film: 29-35   Fotokvalitet: 10
Fotoet er:    på den lange led    fra naturlige voksested   
Herbarie:    Herb.mat haves    sporeaftryk haves      Herbarie journalnr SL88083
Sporepulver kun let klæbrigt


Tricholoma  portentosum        grå ridderhat

FUND 28/10 1995
Tricholoma portentosum
  grå ridderhat
finder: SL  bestemt af SL
Findested: Tirstrup Plantage, lige nord for lufthavnen.
Værtstræ: Fyr   Økologi: Sandet fyrreskov Hatdiameter på foto, max 8,5 cm
film nr 1995q      billednr på film: 25-29   Fotokvalitet: 9
Fotoet er:    på den lange led    fra naturlige voksested   
Herbarie:    Herb.mat haves    sporeaftryk haves      Herbarienavn: SL   Herbarie journalnr SL95088
Hat fedtet, let men tydeligt klæbrig som våd, centrum næsten sort, udpræget
radiærtfibret, yderste mm af hatten hvid, dette er karakteristisk selvom det
ikke passer hele vejen rundt langs periferien.
Stok hvid, med et karakteristisk og ofte kraftigt smørgult islæt, dog hvid ved
basis. Længdefibret, somme tider sprækker den på langs. Stok cylindrisk eller
noget udvidet mod basis.
Lameller let gulnende.
Lamelegg lys, stærkt bølget, let savtakket.
Hatkød gråt, hygrophant, udtørrende hvidligt med smørgult islæt.
Smag melet og fad, ikke bitter. Lugt svag.
Sporemål, lam.mase KOH:
   6,2  5,8  4,7  6,8  6,2  6,0  6,3  5,4  6,2  6,0 µ (5,4-6,5)
 x 3,9  3,6  2,9  4,2  3,9  3,1  3,3  3,3  4,0  3,5 µ (3,2-4,0)
SPORER RU I KOH !! MEN sporer glatte i kloral, det er somom KOH gør sporerne
ru. Lam.trama uden øskenceller

Tricholoma portentosum  
grå ridderhat
FUND 28/09 1987
Tricholoma portentosum
  grå ridderhat
finder: SL  bestemt af SL
Findested: Skoven ved Langbyvej, Tøstrup pr 8560 Kolind
Værtstræ: fyr   Økologi: På mos under fyr Hatdiameter på foto, max 4,0 cm
film nr 1987u      billednr på film: 20-22   Fotokvalitet: 7
Fotoet er:    på den lange led    fra naturlige voksested   
Herbarie:    Herb.mat haves    sporeaftryk haves      Herbarienavn: SL   Herbarie journalnr SL87183
Hat Þ overskårne foto 2,9 cm.
Let kendelig på den gråsorte, klæbrige hat.
Stok desuden med tydeligt gult anstrøg.
Spp stærkt klæbrigt.
Sporemål OK:
   6,2  5,8  5,3  6,7  6,4  6,0 µ (5,6-6,6)
 x 4,1  3,9  3,3  4,1  4,2  4,0 µ (3,6-4,3)
Sporer kraftigt VORTEDE. Svampen kunne regnes for en LEPISTA !


Tricholoma  psammopus        grynstokket ridderhat

FUND 03/10 1997
Tricholoma psammopus
  grynstokket ridderhat
finder: SL  bestemt af SL
Findested: N-enden af Fjeld Skov v Alvejen
Værtstræ: Lærk Gran Birk   Økologi: Under Lærk, Gran, Birk hvor der havde gået kreaturer Hatdiameter på foto, max 5,7 cm
film nr 1997f      billednr på film: 14-20   Fotokvalitet: 9
Fotoet er:    på den lange led    fra naturlige voksested   
Herbarie:    Herb.mat haves    sporeaftryk haves      Herbarienavn: SL   Herbarie journalnr SL97033
Spp hvidt, klæbrigt.
Hat tør, i modsætning til Tricholoma aurantium; men i lighed med denne havde
fund en skarp afgrænsning allerøverst på stokken til glat stok uden prikker.

FUND 23/07 1993
Tricholoma psammopus
  grynstokket ridderhat
Bestemmelsen er sikker
finder: SL  bestemt af SL
Findested: Ørbæk Skov
Værtstræ: Lærk   Økologi: Skovsti med bl.a. lærk med lærkerørhat. Hatdiameter på foto, max 5 cm
film nr 1993c      billednr på film: 10-15   Fotokvalitet: 7
Fotoet er:    på den lange led    fra naturlige voksested   
Herbarie:    Herb.mat haves    sporeaftryk haves      Herbarienavn: SL   Herbarie journalnr SL93015
Spp. stærkt klæbrigt.
Bemærk det 1-3 mm brede halsbånd øverst på stokken.


Tricholoma  saponaceum        sæbe-ridderhat
Litt: PSG 34    

FUND 16/10 1997
Tricholoma saponaceum
  sæbe-ridderhat
finder: SL og Erik Christensen  bestemt af SL og Erik Christensen
Findested: Buderupholm Bjergeskov
Værtstræ: bøg   Økologi: Kalkrig skråning under bøg Hatdiameter på foto, max 8,1 cm
film nr 1997k      billednr på film: 0-1   Fotokvalitet: 8
Fotoet er:    på den lange led    fra naturlige voksested   
Herbarie:    Herb.mat haves    sporeaftryk haves      Herbarienavn: SL   Herbarie journalnr SL97062
Spp hvidt, klæbrigt.

FUND 09/10 1994
Tricholoma saponaceum
  sæbe-ridderhat
finder: SL  bestemt af SL
Findested: Løvenholm Østerskov
Værtstræ: gran   Økologi: Granskov Hatdiameter på foto, max 2,8 cm
film nr 1994m      billednr på film: 27-33   Fotokvalitet: 9
Fotoet er:    på den lange led    fra naturlige voksested   
Herbarie:    Herb.mat haves    sporeaftryk haves      Herbarienavn: SL   Herbarie journalnr SL94080
Spp. hvidt, ikke klæbrigt.
Smag tydeligt bitter.
FeSO4 og KOH: Ingen reaktion (hathud, lameller, hatkød). Dähncke 174: T. sap.
hathud brun i KOH.
Luftmikro: Sporemål ca. 6 x 4 µ.
Bestemmelsen af fund til saponaceum bygger især på det røde kød i stokbasis.
Fund har grågrøn hat og lameller men uskællet stok, og derfor hovedformen
(ikke var. squamosum).

FUND 26/10 1990
Tricholoma saponaceum
  sæbe-ridderhat finder: SL  bestemt af SL
Findested: Marselisskovene, nær havet øst for Dyrehaven.
Værtstræ: jord   Økologi: skov m. ahorn, på leret jord smidt i vejkanten. Hatdiameter på foto, max 12 cm
film nr 1990k      billednr på film: 19-21   Fotokvalitet: 8
Fotoet er:    på den lange led    fra naturlige voksested   
Herbarie:    Herb.mat haves    sporeaftryk haves      Herbarienavn: SL   Herbarie journalnr SL90079
Den orangebrune hat og rødbrunt skællede stok er en ny varitet.
Hatoverflade glat, fedtet, men ikke slimet iflg kysseprøven.
spp hvidt, noget klæbrigt, ikke amyloid.
sp. 5,5-7 x 4 µ.


Tricholoma  scalpturatum        Gulbladet ridderhat
Dansk synonym: Gulplettet ridderhat Litt: PSG 35

FUND 22/09 2011
Tricholoma scalpturatum
  Gulbladet ridderhat
finder: SL  bestemt af Jacob Heilmann Clausen
Findested: Gjerrild, Præstevej 110 m Ø for Rødeledvej, 1½ m N for Præstevej og 5 m V for den lille grøft/bæk der krydser vejen. 56,49628ºN, 10,8151ºØ, ±10m
Værtstræ: bøg   Økologi: I vejkant, morbund under bøg. Hatdiameter på foto, max 6 cm
film nr 2011a Herbarie: Herb.mat rådnede, kasseret   Herbarie journalnr SL11128
Indrapporteret til "Atlas" som atrosquamosum. JHC (Jacob Heilmann Clausen) svarede:
Hej Sten Det er i hvert fald ikke T. atrosquamosum ss. Dähnke og RH - den er meget mere kontrastrig end det du har fat i her. Den rent hvide stok og manglende røde/blå farver i basis peger faktisk mest på at det bare er en smuk og regelmæssig udgave af T. scalpturatum du har fat i. Har du belæg tjekker jeg gerne. vh Jacob
.................... Skrevet den 09/23/2011 10:57:01 af Jacob Heilmann Clausen
Jeg gir Jacob fuldstændig ret, specielt fordi jeg så tilså mit kun delvist tørrede herbariemateriale, og nu havde lamellerne fået gule pletter.
Hatoverflade lyst grå med mørkt brungå skæl, især nær centrum. Hatrand lyst grå og næsten glat, slet ikke skællet eller dunet som på T. squarrulosum.
Stok hvid eller vandet hvid, med lyse længdetrævler der enkelte steder får sort egg yderst. Mycelietråde ved stokbasis hvide.
Lameller Lameltæl: L=68, 67. Lam.egg hvid (som resten af lamellen), men enkelte steder kan man i en stærk lup se en mørkere, prikket lamelegg. Kød hvidt. Lugt ret svag, noget sødlig-muggen, efter gennemskæring med tydelig og kraftig tilsætning af rå-kartoffel. Smag længe mild, langsomt (5 min) udvikles en noget bitter smag og (½ time) halsbrand.

FUND 01/10 1994
Tricholoma scalpturatum
  gulbladet ridderhat
finder: SL  bestemt af SL
Findested: Glatved, nedenfor lossepladsen
Værtstræ: bøg   Økologi: Morbund under bøg Hatdiameter på foto, max 5,0 cm
film nr 1994l      billednr på film: 24-26   Fotokvalitet: 8
Fotoet er:    på den lange led    fra naturlige voksested   
Herbarie:    Herb.mat haves    sporeaftryk haves      Herbarienavn: SL   Herbarie journalnr SL94072
Spp hvidt, ikke klæbrigt


Tricholoma  sciodes        stribet ridderhat
Litt: PSG 35

FUND 11/09-2010
Tricholoma sciodes
  stribet ridderhat
finder: SL  bestemt af SL
Findested: Sostrup Hede, Gl. banesti, ca. 100 m N for Sibirien.
Værtstræ: bøg   Økologi: Kalkrigt under bøg Hatdiameter på foto, max 5,8 cm, lam.visende 4,2 cm
film nr 2010a Herbarie:    Herb.mat haves      Herbarienavn: SL   Herbarie journalnr SL10042
Smag stærkt bitter.
FUND 16/10 1997
Tricholoma sciodes
  stribet ridderhat
finder: SL og Erik Christensen  bestemt af SL og Erik Christensen
Findested: Buderupholm Bjergeskov
Værtstræ: bøg   Økologi: Kalkrigt under bøg Hatdiameter på foto, max 5,0 cm
film nr 1997j      billednr på film: 18A-24A   Fotokvalitet: 9
Fotoet er:    på den lange led    fra naturlige voksested   
Herbarie:    Herb.mat haves      Herbarienavn: SL   Herbarie journalnr SL97059
Spp hvidt, ikke klæbrigt.
Smag m stærkt bitter eftersmag


Tricholoma  stiparophyllum        
Dansk synonum: honning-ridderhat Navnet bruges nu om
Tricholoma album

FUND 03/10 1991
Tricholoma stiparophyllum
 
finder: SL  bestemt af SL
Findested: Mejlgår Overskov
Værtstræ: jord, nær gran   Økologi: Leret, fugtig jord nær gran; lysning m brænden Hatdiameter på foto, max 3,0 cm
film nr 1991f      billednr på film: 34A-36A   Fotokvalitet: 9
Fotoet er:    på den lange led    fra naturlige voksested   
Herbarie:    Herb.mat haves    sporeaftryk haves      Herbarienavn: SL   Herbarie journalnr SL91042
Alle eks. var unge. Som fra begyndelsen til en knippe sås en mængde
baby-eksemplarer ved basis, samt en tyk, hvid rhizoide: 1½-3 mm tyk!
Lugt behageligt sødlig-aromatisk.
Uden blå eller røde pletter.
Sporepulver hvidt med gult-gulorange skær, klæbrigt.
Sp. 5,0  5,0  5,3  5,2  5,3  5,1  6,1  5,8 µ (5,0 - 5,7)
  x 3,0  3,2  3,6  4,1  4,0  3,7  4,0  4,1 µ (3,3 - 4,1).
Skelnes fra T. album på
 1) Sporemål
 2) Hat fedtet (ikke klæbrig) som våd.
.
NB: Svampen kom frem i stor mængde alle vegne dette år, særlig almindelig i
Mejlgård Overskov. Andre havde den med til svampeforeningens udstilling i
Ørnereden et par dage senere, identiteten blev diskuteret livligt (Svanhildur
Svane), men ingen forslag bedre end columbetta fremkom.

FUND 28/08 1987
Tricholoma album
  hvid ridderhat
finder: SL  bestemt af SL
Findested: Skoven ved Næsgård, nær Ginnerup
Værtstræ: gran og lidt birk og tjørn   Økologi: Under tætte graner samt birk og tjørn Hatdiameter på foto, max 3,3 cm
film nr 1987p      billednr på film: -1-1   Fotokvalitet: 6
Fotoet er:    på den lange led    fra naturlige voksested      NB om foto: Gal tid => halvt billede
Herbarie:    Herb.mat haves    sporeaftryk haves      Herbarienavn: SL   Herbarie journalnr SL87122
Hat Þ      2,4  2,4  3,1  5,5  cm
Stok høj   5,5  4,6  4,7  6,4  cm
 -   tyk  10    7   10   18    mm
Knold tyk 16   13   19   27    mm
.
Hat vælvet, ej nedtrykt, mat, filtet, rand indrullet, yderst let kærvet.
Hvidlig med brune pletter efter tryk - noget gulnende efter grapsning. Ikke
hygrophan.
Stok jævnt hvidfiltet i hele sin længde, med afrundet knold, brunplettet og
gulnende som hatten. Masiv.
Lameller hvidgrå, ret brede på ældre eksemplarer, bredt tilhæftede-udrandede-
tandagtigt nedlæbne.
Kød fast i både hat og stok.
Lugt meget stærk, ubehagelig gasagtig, minder om svovlridderhat ell. grynhat.
Smag ikke bitter, ubehagelig, efter nogen tid stærkt brændende.
Sporepulver ikke amyloid, kun let klæbrigt,
  5,5  5,5  6    5,7  5,7  7,0  5,8  5,2  6,2  6,5 µ (5,4-6,4)
x 4    4    4,3  4,1  4,0  4,7  4,0  4,2  4,4  4,5 µ (4,0-4,5)
Sporeratte (fig. i fotojournal "1987 h-v" s. 184).
Hathudsceller med storre øskener.
Herb.tek sep 2016:
De brune pletter på hatten og den kraftige lugt fik mig til at omdøbe den fra Tric. albuntil Tric. stiparophyllum , men fund er lovlig lille til stiparophyllum.

Tricholoma  sudum       Tør ridderhat
Litt: "Ridderhatte" s 168, FN 421,
@Stridvall (som T. sciodes ? ), @Stridvall
Status i DK: DD (utilstrækkelige data)

FUND 29/11-2016
Tricholoma sudum  Tør ridderhat
finder: SL  bestemt af SL
findested: Grenå_plantage, ca 180 m SSV for svømmehallen. 56.4025°N, 10.8859°Ø ±15 m.
Værtstræ: Fyr´ Økologi: Sandet, tør fyrreskov. film nr 2016a Herbariemateriale haves. SL16020
En ridderhat med meget stærkt udrandede lameller, så meget at man ofte kommer i tvivl om lamellerne er frie, men det er de tydeligvis ikke hvis man ser godt efter. Som ung og våd er hatten somme tider tydeligt fedtet-klæbrig og slet ikke tør. På ældre eksemblarer virker hatten somme tider lidt filtet, men man ser gerne tilklæbede græsstrå eller lignende, og hatten er lidt for skinnende til at man helt tror på at den er filtet.
Stok hvid, med en dyb pælerod, noget skinnende og længdestribet. Lameller meget brede, men for en ridderhat kun lidt tætte, L= 48-66.
Kød ikke rødmende. Lugt mild, ikke kraftig, lidt hen ad halvrådne grøntsager. Smag tydelig, aromatisk, ikke stærk, aromatisk og noget sødlig.
Ved nøjere studiumaf klameleggen med lup fantes enkelte steder med sortpunkteret lamelegg. Dette stemmer med bonnii, men den somme tider fedtede og klæbrige hat stemmer bedre med med T. sudum, Tør ridderhat, som jeg bestemte den til i første omgang. Tør ridderhat har dog rødmende kød, men ligner ellers.
Sendt billede+beskrivelse til JHC som svarede:
.... T. sudum eller t. virgenatum. .... T. virgenatum kan det ikke være, den har en udpræget spids hat. Jeg har set den del billeder af T. sudum, og ingen af dem viser det rødmende kød, så dén tror jeg indtil videre på.

Tricholoma  sulphureum        svovl-ridderhat
Litt: PSG 36

FUND 13/09-201
Tricholoma sulphureum
  svovl-ridderhat
finder: SL  bestemt af SL
findested: Sostrup Overskov
film nr 2010a Herbarie journalnr SL10045
Uden belæg

FUND 20/10 1983
Tricholoma sulphureum
  svovl-ridderhat
finder: SL  bestemt af SL
film nr 1983f      billednr på film: 26-27   Fotokvalitet: 8
Fotoet er:    på den lange led    fra naturlige voksested   
Herbarie journalnr SL83027
Uden belæg

Tricholoma  terreum (Schaeff.) O.Kumm.        jordfarvet ridderhat
Latinsk synonym: >Tricholoma Myomyces (Pers.) J.E.Lange
Dansk synonym: jord-ridderhat, Muse-ridderhat
Litt: J&M Lange 86, JV 202, FN 419 DS 219-220 (og [næsten] alle andre svampebøger)
Eksemplarer med lidt mere udviklet slør har tidligere været regnet for en særlig art, T. myomyces, Muse-ridderhat; men de to arter er nu synonymiserede. Jeg kan dog stadig finde på at skrive T. terreum var. myomyces, hvis jeg kan finde et spindelvævsagtigt slør på unge ex. Kulinaris: Anset for at være en spisesvamp, men jeg synes den smager lovlig bittert og har en alt for sejg konsistens. Anbefales ikke!

FUND 02/10 2019
Tricholoma terreum
  Jordfarvet ridderhat
finder: SL  bestemt af SL
Findested: Sostrup overskov, ved "Bane-stien". 56.51063ºN, 10.79445ºV ±0 m
Værtstræ: fyr   Økologi: i vejkanten under fyr film nr 2012aHerbarie:    uden belæg Herbarie journalnr SL19024
Foto væk ?

FUND 08/10 2015
Tricholoma terreum
  Jordfarvet ridderhat
finder: SL  bestemt af SL
Findested: Gjerrild Nordstrand, Staunborgvej omtrent hvor den skifter navn til Dortevej, 20 m V for krydset med Dagmarvej/Lokumsstien.  56.53203ºN, 10.802091ºV, ±3 m
Værtstræ: fyr   Økologi: i vejkanten under fyr film nr 2012aHerbarie:    uden belæg Herbarie journalnr SL15042
Smag bitter. Hatoverflade mat og radiært filtet. Lamelegg nogle steder mørk eler sort (lup).
Lugt svag, også efter gennenskæring.

FUND 24/10 2012
Tricholoma terreum
  Jordfarvet ridderhat
finder: SL  bestemt af SL
Findested: Albækvej, fra Præstevej 140 m N-på ad Albækvej, 2 m V for vejen.  56.50065ºN, 10.7774ºØ ±10 m
Værtstræ: gran   Økologi: Nåleskov, i vejkanten film nr 2012aHerbarie:    uden belæg Herbarie journalnr SL12099
Smag bitter. Hatoverflade mat og slet ikke skinnende. Lamelegg kun enkente steder sort.
Sendt til "Atlas" som T. virgatum. svar:
Hej Sten fangede lige denne - det må være jotrdfarvet ridderhat med den filtede hat der ikke er radiært sølvskinnende. vh Jacob
....... Skrevet den 11/25/2012 18:05:18 af Jacob Heilmann-Clausen ........

FUND 07/10 2011
Tricholoma terreum
  Jordfarvet ridderhat
var: myomyces, Muse-ridderhat
finder: SL  bestemt af SL
Findested: Hemmed Plantage, fra Keldshøjvej 500 m mod Ø ad Kelds Høje Spor.  56.502746ºN, 10.749049ºØ ±10m
Værtstræ: Gran eller måske fyr   Økologi: Midterrabat i skovsti melem grantræer, og en enkelt Fyr hist og her. Hatdiameter på foto, max 4,5
film nr 2011a Herbarie: Herb.mat haves Herbarienavn: SL   Herbarie journalnr SL11161
Kød meget sprødt.

FUND 09/10 1998
Tricholoma terreum
  jord-ridderhat
finder: SL  bestemt af SL
Findested: Nær Kærby, lunden når man kører mod N og holder til venstre     UTM koordinater: PH016481
Værtstræ: fyr   Økologi: Tæt fyrreskov men nær gran Hatdiameter på foto, max 3,9 cm
film nr 1998f      billednr på film: 11-15   Fotokvalitet: 8
Fotoet er:    på den lange led    fra naturlige voksested   
Herbarie:    Herb.mat haves      Herbarienavn: SL   Herbarie journalnr SL98039
Bemærkning om herbarie uden sporefældning
Slør hvidt, meget flygtigt, efterlader ingen ring.
Smag mild, aromatisk-sødlig; lugt 0 eller ganske svag af sæbe.
De fundne ex var tørre; men nogle lod jeg ligge i vand natten over, og på
disse ex. fik stokken mørke mærker efter tryk.
Sporemål, luftmikro, enhed 1,54 µm:
   4,5  4,0  3,9  4,5  4,2  3,9  4,8  4,0  4,2  3,8 (=> 5,9-6,9 µm)
 x 3,2  2,7  3,0  3,2  3,2  2,9  3,2  3,0  3,0  3,0 (=> 4,4-4,9 µm)
FUND 26/09 1990
Tricholoma terreum
  jord-ridderhat
finder: SL  bestemt af SL
Findested: Hyttenvej ved Fjellerup
Værtstræ: jord under fyr   Økologi: Sandet træbevokset græsmark Hatdiameter på foto, max 6,8 cm
film nr 1990e      billednr på film: 23-27   Fotokvalitet: 8
Fotoet er:    på den lange led    fra naturlige voksested   
Herbarie:    Herb.mat haves    sporeaftryk haves      Herbarienavn: SL   Herbarie journalnr SL90029
Lamelvisende hatÞ 7,4 cm.
Hathudsceller 30-50 x 15-20 µ.


FUND 14/10 1987
Tricholoma terreum
  Jordfarvet ridderhat
var: myomyces, Muse-ridderhat
finder: SL  bestemt af SL
Findested: Pismølle (Lyngby pr. Trustrup)
Værtstræ: Fyr   Økologi: Fyrreskov Hatdiameter på foto, max 4,5
film nr 1987xb      billednr på film: 34, 36-37   Fotokvalitet: 7
Fotoet er:    på den lange led    fra naturlige voksested   
Herbarie:    Herb.mat haves    sporeaftryk haves      Herbarienavn: SL   Herbarie journalnr SL87228
Spp. ej klæbende, sp. ikke glatte, overflade nubret eller med fordybninger
(i modstrid med Ryman; Moser skriver intet herom).
Tydeligt slør på baby-eksemplar


Tricholoma  ustale        sveden ridderhat
Litt: PSG 34, Breitenbach III 439, RH 283, P 39, D 236, JV 198
Beskrivelsen i Breitenbach er loren, bl.a. beskrives en skællet hatmidte, hvilket ikke ses på hans eget billede eller beskrives i anden litt; det ser ud som om der er byttet om på noget tekst.

FUND 15/09 2011
Tricholoma ustale
  sveden ridderhat
finder: SL  bestemt af SL
Findested: Fra P-pladsen ved svinget på Emmedsbovej, 100 m mod S ind ad stien og 100 m mod V ind i skoven. 56.5087ºN, 10.7986ºØ, ±30 m
Værtstræ: bøg   Økologi: I blade under bøg. Hatdiameter på foto, max 7,5 cm
film nr 2011a Herbarie:    Uden belæg      Herbarie journalnr SL11118

FUND 16/09 2010
Tricholoma ustale
  sveden ridderhat
finder: SL  bestemt af SL
Findested: Katholm skov
Værtstræ: bøg   Økologi: I blade under bøg. Hatdiameter på foto, max 8 cm
film nr 2010a Herbarie:    Herb.mat haves    sporeaftryk haves      Herbarienavn: SL   Herbarie journalnr SL10053

FUND 18/10 1995
Tricholoma ustale
  sveden ridderhat
finder: SL  bestemt af SL
Findested: Ørbæk-skoven
Værtstræ: bøg   Økologi: Morbund under bøg, med nogle unge bøge under høje bøge. Hatdiameter på foto, max 9,5 cm
film nr 1995o      billednr på film: 32-37   Fotokvalitet: 9
Fotoet er:    på den lange led    fra naturlige voksested      NB om foto: Foto nat.baggrund har teknisk fejl
Herbarie:    Herb.mat haves    sporeaftryk haves      Herbarienavn: SL   Herbarie journalnr SL95078
Spp hvidt, klæbrigt.
Smag rå hasselnødder med kraftig bitter eftersmag.
Nøgler til Tr. ustale i DS, moser, og ligner billedet i Breitenbach; men
beskrivelsen i Breitenbach er loren, se kommentar generelle om ustales.

FUND 18/10 1991
Tricholoma ustale
  sveden ridderhat
finder: SL  bestemt af SL
Findested: Løvenholm Skov, S-enden af Langsø, nær spidse vejgaffel.
Værtstræ: bøg   Økologi: Vejkanten ved skovsti Hatdiameter på foto, max 4,8 cm
film nr 1991n      billednr på film: 12-18   Fotokvalitet: 7
Fotoet er:    på den lange led    fra naturlige voksested   
Herbarie:    Herb.mat haves    sporeaftryk haves      Herbarienavn: SL   Herbarie journalnr SL91096


Tricholoma  vaccinum        ko-ridderhat
Litt: P38, Dähncke 238, BK III 441, R&H 287, Phil 111e, FN 423
Sporemål:   Dähncke        P             BK
           4-5,5 x 4   5-7 x 4-5    5,5-7 x 4-5,3

FUND 26/09-2014
Tricholoma vaccinum
  ko-ridderhat
finder: SL  bestemt af SL
Findested: Lövenholm skov, fra Hovedvejen x indkørslen til nr 100 (Dyrbak) N-på 688 m fra hovedvejen ind i skoven. 56.4381°N, 10.4949°Ø ±20 m
Værtstræ: gran   Økologi: Mosbegroet vejkant til ret stor sti i granskov Hatdiameter på foto, max 4 cm (men i nærheden stod et eks. med hat 9 cm bred)   film nr 2014a   
Herbarie: Uden belæg. Herbarie journalnr SL14027
Lugt tydelig, som svovl-ridderhat men svagere.

FUND 28/09 2010
Tricholoma vaccinum
  ko-ridderhat
finder: SL  bestemt af SL
Findested: Sostrup Hede, Gl Randers Landevej
Værtstræ: gran   Økologi: Mosbegroet vejkant til ret stor sti i granskov Hatdiameter på foto, max 4 cm (men i nærheden stod et eks. med hat 9 cm bred)   NB: spp ikke ret klæbrigt
film nr 2010a   
Herbarie: Herb.mat haves      Herbarienavn: SL   Herbarie journalnr SL10074

FUND 20/10 2006
Tricholoma vaccinum
  ko-ridderhat
finder: SL  bestemt af SL
Findested: Skærvad Skov, N-enden
Værtstræ: gran   Økologi: Mosbegroet sti i granskov Hatdiameter på foto, max 7,5 cm   NB: spp ikke klæbrigt
film nr 2006a   
Herbarie:    Herb.mat haves      Herbarienavn: SL   Herbarie journalnr SL06073
Sporemål (fældning, luftmikro, x 1,54 µm):
   3,8  3,9  3,6  3,5  4,2  3,7  4,5  4,0  4,2  3,4  => 5,4-6,5
   2,8  2,9  2,8  2,9  2,9  2,8  3,5  3,4  3,1  2,4  => 4,1-5,0

FUND 09/10 1996
Tricholoma vaccinum
  ko-ridderhat
Bestemmelsen er usikker finder: SL  bestemt af SL
Findested: Glatved Strand, på strandengen nedenfor lossepladsen
Værtstræ: ene   Økologi: Under ene i græs og mos Hatdiameter på foto, max 3,8 cm
film nr 1996f      billednr på film: 25-36   Fotokvalitet: 8
Fotoet er:    på den lange led    fra naturlige voksested   
Herbarie:    Herb.mat haves      Herbarienavn: SL   Herbarie journalnr SL96029
Spp hvidt, ej klæbrigt.
Hat tør, filtet, men ikke radiært fibret. Filt i jævnt lag.
Lugt 0. Smag først mild så bitter.
Sp. glatte, dråbeformede, ej amyloide men let dextrinoide.
Herb.tjek september 2014: Kan dårligt være vaccinum, den udvoksede hat på vaccinum er taglagt skællet, på foto kun fint skællet. Ligeså er stokken ikke tilstrækkeligt groft skællet.

FUND 05/10 1987
Tricholoma vaccinum
  ko-ridderhat
finder: SL  bestemt af SL
Findested: Skoven mellem Søby og Albøge
Værtstræ: gran   Økologi: Tæt granskov Hatdiameter på foto, max 10,5 cm (Lam.
film nr 1987w      billednr på film: 21-24   Fotokvalitet: 8
Fotoet er:    på den lange led    fra naturlige voksested   
Herbarie:    Herb.mat haves    sporeaftryk haves      Herbarienavn: SL   Herbarie journalnr SL87203
Spp. hvidt, kun svagt klæbrigt. Sporemål OK efter Ryman; men Moser/Dähncke
har grim trykfejl. Sporemål uden KOH:                       regression
 4,0  5,2  5,8  5,8  5,0  5,2  4,9  6,5  5,3  5,2 µ x        4,6-5,9 x
 3,8  4,1  4,5  4,3  4,5  4,0  4,0  5,0  4,5  4,3 µ          4,0-4,7

FUND 06/10 1984
Tricholoma vaccinum
  ko-ridderhat
finder: SL  bestemt af SL
Findested: Tirstrup Plantage
film nr 1984g      billednr på film: 32-35   Fotokvalitet: 9
Herbarie:    sporeaftryk haves      Herbarienavn: SL   Herbarie journalnr SL84048


Tricholoma  virgatum        nålestribet ridderhat

Litt: RH 293, Dähncke 258, Ves 201, NS 267, DS 219, FN 417

FUND 15/10 2019
Tricholoma virgatum
  nålestribet ridderhat
finder: SL  bestemt af SL
Findested: Hemmed Plantage, Albækvej, 56.50119ºN, 10.77680ºØ ±0m
Værtstræ: gran   Økologi: Ret tæt nåleskov under gran Hatdiameter på foto, max 4,1 cm
film nr 2019a      billednr på film: 9A-12A   Fotokvalitet: 8
Fotoet er:    på den lange led    fra naturlige voksested   
Herbarie:    Uden belæg Herbarienavn: SL   Herbarie journalnr SL19035
Smag først mild, efter 2 min mærkes en brændende smag, men ikke stærkt brændende.
Hatoverflade radiært trådet-skællet (se sidste billede). Farveforskellen må skyldes at hatten havde liget 10 tmer indendærs og tøret.
Af udseende ligner den
T. sciodes men voksestedet (gran) får mig til at tro på virgatum.
Litt moser og rymann: "T. virgatum har brændende smag" og så stærk var smagen heller ikke.


FUND 08/08 1993
Tricholoma virgatum
  nålestribet ridderhat
finder: SL  bestemt af SL
Findested: Bakkerne overfor Dæmningen 22, Kolind
Værtstræ: lærk gran   Økologi: Nåleskov, skråning under lærk og gran Hatdiameter på foto, max 4,1 cm
film nr 1993g      billednr på film: 9A-12A   Fotokvalitet: 8
Fotoet er:    på den lange led    fra naturlige voksested   
Herbarie:    Herb.mat haves    sporeaftryk haves      Herbarienavn: SL   Herbarie journalnr SL93047
På alle ex. lamelegg sort, men kun pletvis og det ses kun i lup.
Smag efter ½ minut bitter bagerst i ganen, ikke brændende.
Spp. klæbrigt men ikke stærkt klæbrigt,
sporer 6-6½ x 4-4½ µ.
Litt moser og rymann: T. virgatum har brændende smag og
Moser:   sporer    6-7   x 5-6 µ
Rymann:  sporer  6,5-7,5 x 5-6 µ

Tricholoma  sp.SL16008      Én rodslående ridderhatFUND 08/08 1993
Tricholoma sp.SL16008
  Én rodslående ridderhat
finder: SL 
Findested: Klosterheden Plantage, krydset Klosterhedevej x Jagtvej, 4,5 km V-på fra hvor Klosterhedevej munder ud i Lemvig-Holstebro vejen.56.464233ºN, 8.44697ºØ ±10m
Værtstræ: gran eller birk   Økologi: Nåleskov, plantage Hatdiameter på foto, max 3,3 cm
film nr 2016a Herbarie:    Herb.mat haves    sporeaftryk haves      Herbarienavn: SL   Herbarie journalnr SL16008
Stok tydeligt rødmende. Stokkød hvidt eller svagt rødmende. hatkød hvidt næsten ikke rødmende.
Lugt ret kraftig, ikke ulig lugten af Stinkende ridderhat, men lidt svagere.
Pælerod meget kraftig, udgør ca. 2/5 af stoklængden.