Otidea  ørebæger

Familie  Pezizaceae  

  :  alutacea   11/09-1992
  :  bufonia   09/06-1999   04/09-1987
  :  concinna citrongul  06/08-1993
  :   æsel-  23/09-1994   07/10-1990   25/09-1987

Otidea  alutacea        

FUND 11/09 1992
Otidea alutacea
 
finder: SL  bestemt af SL
Findested: Fjeld Skov (Løvenholm), vejkanten v. Alvejen.
Værtstræ: eg bøg   Økologi: Vejkant under eg og bøg. Hatdiameter på foto, max 3 x 6 cm
film nr 1992i      billednr på film: 16-22   Fotokvalitet: 8
Fotoet er:    på den lange led    fra naturlige voksested   
Herbarie:    Herb.mat haves      Herbarienavn: SL   Herbarie journalnr SL92062
Sp. 14-16 x 6½-7 µ, med 2 dråber; enkelte med 3 dråber.


Otidea  bufonia        
Litt: Phillips s. 271, Rymann s. 626, Dennis s. 28

FUND 09/06 1999
Otidea bufonia
 
Bestemmelsen er usikker
finder: SL, Troels Kvorning  bestemt af SL
Findested: Pottehuset, Keramikvej 6, 8581 Nimtofte, ved sydgavlen
Værtstræ: jord   Økologi: Ved hus hvor der var en del murbrok/mørtel i jorden Hatdiameter på foto, max 2,7 cm
film nr 1999a      billednr på film: 20-22   Fotokvalitet: 8
Fotoet er:    på den lange led    fra naturlige voksested   
Herbarie:    Herb.mat haves      Herbarienavn: SL   Herbarie journalnr SL99006
ID (bufonia) usikker, sporer lovlig store, og paraphyser med aflangt hoved (passer ikke på beskrivelse Rymann, Dennis). Asci ej amyloide (OK for bufonia)

FUND 04/09 1987
Otidea bufonia
 
finder: SL  bestemt af SL
Findested: På stien fra Grønholtvej-gennem skov-Stadsevase til Andeslagteriet
Værtstræ: jord   Økologi: jord under birk og gråpil, fugtig bund i skov Hatdiameter på foto, max ca. 2 cm
film nr 1987q      billednr på film: 12 (13-15)   Fotokvalitet: 8
Fotoet er:    på den lange led    fra naturlige voksested   
Herbarie journalnr SL87138
Spp klæbrigt, hvidt.
sp. 13,9  14,7  14,0  15,0  14,6  14,0 µ  (13,9 - 14,8 µ )
 x   6,3   6,5   6,2   6,2   6,1   6,0 µ  ( 6,0 -  6,4 µ )
Tegning af spore i fotojournal "1987 h-v" s. 204.
Asci ej amyloide (OK for bufonia)

Otidea  concinna        citrongul ørebæger
Author: (Pers.) Sacc.
Litt: Breitenbach I nr. 62

FUND 06/08 1993
Otidea concinna
  citrongul ørebæger
finder: SL  bestemt af SL og Lars Peter Bæk Hansen
Findested: Løvenholm Østerskov, i vejkan v. Løvenholmvej, kort inden skoven slut nær slot
Værtstræ: eg   Økologi: Vejkant under eg, også fundet længere inde i egekrat. Hatdiameter på foto, max 3,3 cm
film nr 1993f      billednr på film: 22-31   Fotokvalitet: 10
Fotoet er:    på den lange led    fra naturlige voksested   
Herbarie journalnr SL93044
Især kendt på citrongule yderside. Bestemt efter Breitenbach I nr 62
Ascispids affladet, ikke spids som tegnet i Breitenbach.


Otidea  onotica        æsel-ørebæger

FUND 23/09 1994
Otidea
  æsel-ørebæger
finder: SL  bestemt af SL
Findested: Østenfjeldvej, ved skovbrynet Løvenholm skov SØ-hjørne
Værtstræ: bøg hassel birk   Økologi: Kratskov med bøg, hassel, birk Hatdiameter på foto, max 7,5 cm
film nr 1994i      billednr på film: 11-15   Fotokvalitet: 9
Fotoet er:    på den lange led    fra naturlige voksested   
Herbarie:    Herb.mat haves      Herbarienavn: SL   Herbarie journalnr SL94053
I fugtig tilstand er ydersiden ofte mørkt violet-vinrødt anløben nær basis, som halvtør ses rester heraf som en tynd violet streg, som ses ved stokken efter vertikal gennemskæring (se skitse i fotojournal).
Tidligere iagttagelse om orange i bunden af bægeret kan bekræftes.
Paraphyser med mange meget tydelige septeringer, toppe krumme men næsten ikke fortykkede.
Sporefældning mislykket.
Fotoex: HatÞ 7,5 cm for lange ex. nederst i billedet; det høje ex bagved er 7,0 cm højt og 2,8 cm bredt.

FUND 07/10 1990
Otidea onotica
  æsel-ørebæger
finder: SL  bestemt af SL
Findested: Ørbæk skov, lige øst for Jordmodervej
Værtstræ: Under eg og gran   Økologi: Tæt skov Hatdiameter på foto, max 4,0 cm
film nr 1990h      billednr på film: 8A-11A   Fotokvalitet: 10
Fotoet er:    på den lange led    fra naturlige voksested    dias i glas haves   
Herbarie:    Herb.mat haves      Herbarienavn: SL   Herbarie journalnr SL90050
De mørkt rødbrune pletter på den lyse læderbrune inderside på ældre eksemplarer synes at være et udmærket kendetegn. Sikrere er dog det orange skær, som sås helt tydeligt i bunden af bægeret.
I jorden sås hvide mycelietråde.

FUND 25/09 1987
Otidea onotica
  æsel-ørebæger
finder: SL  bestemt af SL
Findested: Ørbækgård Plantage
Værtstræ: gran, birk, hyld
Hatdiameter på foto, max 6,1 cm
film nr 1987u      billednr på film: 15-17   Fotokvalitet: 9
Fotoet er:    på den lange led    fra naturlige voksested   
Herbarie:    Herb.mat haves    sporeaftryk haves      Herbarienavn: SL   Herbarie journalnr SL87181
I stor heksering. Apotecie-ydersiden ikke tydeligt håret; kan kaldes filtagtigt vortet.