Tulostoma  stilkbovist

Familie  Tulostomataceae  

  :  brumale Vinter-  13/11-2013   13/11-2013
 

Tulostoma  brumale        Vinter-stilkbovist
Litt: DS 509, Rym 588, Phill 333, Ves 455, FN-,
@Mycokey
Stok skællet, (næsten) ikke furet som gammel, med lille basalknold
Status i DK: VU (Sårbar, vulnerable)

FUND 13/11 2013
Tulostoma brumale
  Vinter-stilkbovist
finder: SL  bestemt af SL
Findested: Glatved strand, 555 m N for P-plads, 545 m S for bækken ved sydlige skovbryn til Katholm Skov.  56.30744°N, 10.86803°Ø ±25 m
Værtstræ: græs, sand   Økologi: Strandeng film nr 2013a Herbarie: Herb.mat haves Herbarienavn: SL   Herbarie journalnr SL13059. Atlas SL2013-653595
Sporebeholderens overflade mørk omkring poremundingen. Stok med ret kraftige mørke skæl, næsten ikke længdefuret, med knold. Lugt svag, let stikkende.
Sendt til Atlas og gockendt.