Geastrum  stjernebold

Familie  Geastraceae  

  :  corronatum mørk  29/11-1992
  :  melanocephalum håret  07/09-1992
  :  mixture Blandet collection  06/09-1995
  :  striatum Krave  01/09-1996
  :  triplex kødet  06/11-1992   26/11-1991   00/00-1977


Geastrum  corronatum        mørk stjernebold

FUND 29/11 1992
  mørk stjerneboldGeastrum corronatum
finder: SL  bestemt af Christian Lange
Findested: Dæmningen 24, i vejkanten.
Værtstræ: bøg   Økologi: Opgravet, næringsrig jord fra grøfteopmudring. Under bøg. Hatdiameter på foto, max 6 cm
film nr 1992q      billednr på film: 12-22   Fotokvalitet: 9
NB om foto: Foto 15-20: Poremund. 21-22: 3/12
Herbarie:    Herb.mat haves      Herbarienavn: SL   Herbarie journalnr SL92120
Diameter fotomax: Kugle 2,3 cm. Stjerne 6 cm.
Antal flige: 6 - 6 - 10 - 11
Poremundingen er furet, væsentligt mørkere end resten af svampen, afgrænset af en ring.
Sporer 5,2-6 µ.

Geastrum  melanocephalum        håret stjernebold

FUND 07/09 1992
Geastrum melanocephalum
  håret stjernebold
finder: Fru Pinderup, vist stedet til SL og EC  bestemt af EC, SL
Findested: Næsholm-Skoven (som Pinde insisterer på at kalde Rørholm-skoven)
Værtstræ: elm   Økologi: I kanten af asfaltvejen, under høje træer på skrånende rabat Hatdiameter på foto, max Kugle Þ 4,9 cm
film nr 1992h      billednr på film: 26-35   Fotokvalitet: 9
Fotoet er:    på den lange led    fra naturlige voksested    dias i glas haves   
Herbarie:    Herb.mat haves      Herbarienavn: SL   Herbarie journalnr SL92057
Stedet anvist af fru Pinderup. En af Pindes venner tog "æg" med hjem og stillede det i vand - meddelte at friske sporemasse er brun.
På mit foto ses en hvid sporemasse, farven skyldes formodentligt at der er gået skimmel i den.

Geastrum  mixture        Blandet collection stjernebold

FUND 06/09 1995
  Blandet collection stjerneboldGeastrum mixture
finder: SL  bestemt af SL og Christian Lange
Findested: Dæmningen, ved nr 40
Værtstræ: jord   Økologi: Kratskov, mørkt, fugtig muldet kalkrig bund, under bl.a. elm Hatdiameter på foto, max 16 cm   NB: Geastrum melanocephalum (Håret), triplex (kødet) og striatum (krave)
film nr 1995b      billednr på film: (31-36) 37   Fotokvalitet: 8
Fotoet er:    på den lange led    fra naturlige voksested    dias i glas haves   
Herbarienavn: næppe gemt   Herbarie journalnr SL95012
Bemærkning om herbarie Givet til CL,
Alle tre arter med sammengroede mycelier, indenfor få m2 i én skøn forvirring.

Geastrum  striatum        Krave stjernebold

FUND 01/09 1996
Geastrum striatum
  Krave stjernebold
finder: SL  bestemt af SL
Findested: Skoven V for Dæmningen nr. 38
Værtstræ: Ask Elm   Økologi: Ret mørk kratskov m. ask og elm. Hatdiameter på foto, max 2,0 cm   NB: Samme sted fundet Håret stjernebold og Kødet stjernebold
film nr 1996c      billednr på film: 6-13   Fotokvalitet: 9
Fotoet er:    på den lange led    fra naturlige voksested   
Herbarie:    Herb.mat haves      Herbarienavn: SL   Herbarie journalnr SL96010
HatÞ 2,0 cm for hvide sporebeholder.

Geastrum  triplex        kødet stjernebold

FUND 06/11 1992
Geastrum triplex
  kødet stjernebold
finder: SL og EC  bestemt af SL
Findested: Emmedsbo Plantage, Rævebjerg
Værtstræ: Ahorn Valnød Brændenælde   Økologi: Blandet løvskov med lidt nåletræ også Hatdiameter på foto, max 7,5 cm   NB: Fundet af (Pinderup?) der viste den til EC der bestemte den til Kødfarvet
NB: nebold, da kragen åbenbart manglede den dag. EC viste den til SL, da der kun
NB: var æg kom jeg tilbage senere (6/11).
film nr 1992p      billednr på film: (-1) 1-7   Fotokvalitet: 11
Fotoet er:    på den lange led    fra naturlige voksested   
Herbarie:    Herb.mat haves      Herbarienavn: SL   Herbarie journalnr SL92110
Sporebeholder Þ fotomax 2,9 cm.
Sporemål OK.
FUND 26/11 1991
Geastrum triplex
  kødet stjernebold
finder: SL  bestemt af SL
Findested: Glatved, nedenfor lossepladsen 75 m Ø for P-plads v broen over åen.
Værtstræ: fyr   Økologi: Muldrig skov Hatdiameter på foto, max 7 cm (m.flige
film nr 1991t      billednr på film: 4-11   Fotokvalitet: 9
Fotoet er:    på den lange led    fra naturlige voksested   
Herbarie journalnr SL91138
Hat Þ 7 cm m flige, sporehus Þ 2,8 cm.
Herbariemat. brugt til juledekoration.

FUND 00/00 1977
  kødet stjerneboldGeastrum triplex
finder: SL  bestemt af SL
Findested: Skoven ved Sivestedodde, Kolind, nord for amtsvejen
Værtstræ: jord   Økologi: På ret fugtig bund i skov film nr 1977c      billednr på film: 1+3+4+7   Fotokvalitet: 10
Fotoet er:    dias i glas haves    papirbillede haves