Polyporus  stilkporesvamp

Familie  Polyporaceae  

 : badius kastaniebrun  04/11-1991
 : brumalis vinter-  23/04-1991   29/10-1988
 : cliatus forårs-  18/05-1985
 : melanopus Sortfodet  23/06 2020
 : squamosusskællet  26/06-1996   15/05-1986
 : tuberaster Knoldet  18/07-2017
 : umbellatusskærmformet  12/08-1998   15/09-1984
 : varius foranderlig  11/06-1996   23/07-1993   25/04-1987

Polyporus  badius        kastaniebrun stilkporesvamp

FUND 04/11 1991
Polyporus badius
  kastaniebrun stilkporesvamp
finder: SL  bestemt af SL
Findested: Dæmningen 22, poppelalléen. Formodentligt fejlbestemt
Værtstræ: træ, poppel   Økologi: På træ, stamme (brænde) i glemt brændestabel Hatdiameter på foto, max 5,8 cm
film nr 1991r      billednr på film: 21-27   Fotokvalitet: 7
Fotoet er:    på den lange led    fra naturlige voksested   
Herbarie:    Herb.mat haves      Herbarienavn: SL   Herbarie journalnr SL91125
Sporer ikke set.
Hyfer og basidier uden øskenceller.
Herb.tjek jan 2011: P. badius kaldes "Kastaniebrun stilkporesvamp" og stokken sortner nedefra. Den ID usansynlig.


Polyporus  brumalis        vinter-stilkporesvamp
Litt: PSG 81

   
FUND 23/04 1991
Polyporus brumalis
  vinter-stilkporesvamp
finder: SL  bestemt af SL
Findested: Dystrup Sø, Paradiset
Værtstræ: træ, på bøgestub   Økologi: skov Hatdiameter på foto, max 1,3 cm
film nr 1991b      billednr på film: 0-2   Fotokvalitet: 7
Fotoet er:    på den lange led    fra naturlige voksested   
Herbarie journalnr SL91009
Svamp nr. 174.
Fotoet meget fint, men viser kun helt spæde eksemplarer.
Identitet ikke sikker, men efter 10 dage i køleskab sås porer og svampen blev bestemt - bl.a. ud fra de store øskenceller.

FUND 29/10 1988
Polyporus brumalis
  vinter-stilkporesvamp
finder: SL, Erik Christensen + aftenskolehold  bestemt af SL
Findested: Sostrup Overskov
Værtstræ: træ bøg   Økologi: Skov, på nedliggende, middeltykke bøgekæppe. Hatdiameter på foto, max 5,2 cm
film nr 1988l      billednr på film: 8A-12A   Fotokvalitet: 7
Fotoet er:    på den lange led    fra naturlige voksested   
Herbarie:    Herb.mat haves    sporeaftryk haves      Herbarienavn: SL   Herbarie journalnr SL88087
Sporepulver stærkt klæbrigt


Polyporus  cliatus        forårs-stilkporesvamp
Lat. synonym:Polyporus lepideus

FUND 18/05 1985
Polyporus cliatus
  forårs-stilkporesvamp Findested: Hestehaven ved Rønde
Værtstræ: træ, på løvtræstub
film nr 1985a      billednr på film: 14-16   Fotokvalitet: 10
Fotoet er:    på den høje led    på den lange led    fra naturlige voksested   
Herbarie:    sporeaftryk haves      Herbarienavn: SL   Herbarie journalnr SL85005

Polyporus melanopus Sw.: Fr.   Sortfodet stilkporesvamp
Lat. synonum: Picipes melanopus
Litt: RH 204, NS 837
Status i DK: VU: Sårbar (Vulnerable)

FUND 23/06 2020
Polyporus melanotus
  Sortfodet stilkporesvamp
Finder: Mia Thornig Christensen, SL. Bestemt af: SL
Findested: Mors, Glomstrupvej 19, Hvidbjerg pr. Redsted. 56.742439N, 8.609861Ø
Økologi: Kratskov i privat have, løvskov, på relativt nyfældet træ på jorden (? el eller ask ?)
Herbarie-journalnr: SL20002 Herbarienavn: SL Herb.materiale rådnede (sjusk)
Ingen mørkfarvnig efter tryk. Porer nedløbne, radiært langstrakte. Lugt mild, smag først mild men efter 2-5 minuter stærkt bitter.

Polyporus  squamosus        skællet stilkporesvamp

FUND 26/06 1996
Polyporus squamosus
  skællet stilkporesvamp
finder: SL  bestemt af SL
Findested: Dæmningen 22
Værtstræ: Ask træ   Økologi: På stor askestub Hatdiameter på foto, max 31 cm
film nr 1996b      billednr på film: 16-19   Fotokvalitet: 9
Fotoet er:    på den lange led    fra naturlige voksested   
Herbarie:    Herb.mat haves      Herbarienavn: SL   Herbarie journalnr SL96006
Poremundinger kantede, 1-2 pr mm, sortner langsomt ved tryk.
Sidstnævnte karakter er ej nævnt i den litt jeg har, og får den til at nøgle ud til kæmpe-knippeporesvamp, som den dog adskiller sig klart fra, bl.a. fordi Kæmpe-knippeporesvamp har meget mindre og runde porer.

FUND 26/06 1986
Polyporus squamosus
  skællet stilkporesvamp
finder: Bo Larris  Findested: Askhøjvej 40, Albøge pr Trustrup
Værtstræ: træ   Økologi: I privat have, i det mørke hule indre i træstamme. film nr 1986a(B)      billednr på film: 29-30   Fotokvalitet: 6
Fotoet er:    på den lange led    studieoptagelse   
Herbarie journalnr SL86012

FUND 15/05 1986
Polyporus squamosus
  skællet stilkporesvamp
finder: SL og JV  bestemt af SL og JV
Findested: ved Rugård
Værtstræ: på ved, løvtræ   Økologi: All -træ film nr 1986a(A)      billednr på film: 3-4   Fotokvalitet: 7
Fotoet er:    dias i glas haves    fra naturlige voksested   
Herbarie journalnr SL86003

Polyporus  tuberaster (Jacq. ex Pers.) Fr.     Knoldet stilkporesvamp
Lat. synonym: Polyporus decurrens Underwood.
Litt: B&K 2 422, DS 113, @Fugle & natur

FUND 15/05 1986
Polyporus tuberaster
  Knoldet stilkporesvamp
finder: SL  bestemt af SL
Findested: , Sneppestien, fra Rødeledvej 470 m N-på ud ad Sneppestien. 56.4884°N, 10.8125°Ø ± 25 m
Værtstræ: på ved, løvtræ: Enten bøg eller eg.   Økologi: På træ i jorden, lille skovsti under gran, bøg, eg. film nr 2017a Herbarie journalnr SL17005
Lugt ret kraftig, aromatisk og med svagere stikkende komponent.


Polyporus umbellatus       skærmformet stilkporesvamp
Lat. synonym: Grifola  umbellata Dansk synonym: Skærmformet knippeporesvamp
FUND 12/08 1998
Polyporus umbellataus
  skærmformet stilkporesvamp
finder: Troels Kvorning  bestemt af SL
Findested: Løvenholm Skov, mellem Marielund og Højholt
Værtstræ: bøg   Økologi: Morbund under bøg Hatdiameter på foto, max 27 cm hele kni
film nr 1998c      billednr på film: 10-12   Fotokvalitet: 8
Fotoet er:    på den høje led    fra naturlige voksested      NB om foto: kun ½ svamp på foto
Herbarie journalnr SL98014
Bemærkning om herbarie uden belæg
De enkelte småhatte 2½-4 cm i diameter; hele knippet 27 cm i diameter.
Apparatfejl da 3 billeder var taget (kunne ikke spole frem og tage flere billeder).

FUND 15/09 1984
Polyporus umbellataus
  skærmformet stilkporesvamp finder: SL & Svampeforeningens tur  bestemt af SL
Findested: Hestehaven ved Rønde
Værtstræ: bøg   Økologi: skov film nr 1984f      billednr på film: 1-2   Fotokvalitet: 10
Fotoet er:    på den lange led    fra naturlige voksested   
Herbarienavn: SL   Herbarie journalnr SL84026


Polyporus  varius        foranderlig stilkporesvamp
Litt: PSG 81, RH 203, Ves 96, BK 423

FUND 11/06 1996
Polyporus varius
  foranderlig stilkporesvamp
Bestemmelsen er usikker
finder: SL  bestemt af SL
Findested: Dæmningen, skoven v. avnedyngen
Værtstræ: pil   Økologi: På død pilestamme, 60 cm over jorden. Hatdiameter på foto, max 6,8 cm
film nr 1996a      billednr på film: 29A-36A   Fotokvalitet: 10
Herbarie:    Herb.mat haves      Herbarienavn: SL   Herbarie journalnr SL96003

Herb.tjek jan 2011: Varius har en stok der sortner nedefra; det kan jeg ikke se på foto, og af farve og facon ligner den heller ikke rigtigt varius som vist i litt.

FUND 23/07 1993
Polyporus varius
  foranderlig stilkporesvamp
Bestemmelsen er usikker.
finder: SL  bestemt af SL
Findested: Ørbæk Skov
Værtstræ: bøg   Økologi: Mosbegroet bøgestød Hatdiameter på foto, max 9½ cm
film nr 1993c      billednr på film: 7-8   Fotokvalitet: 8
Fotoet er:    på den lange led    fra naturlige voksested   
Herbarie:    Herb.mat haves      Herbarienavn: SL   Herbarie journalnr SL93014
Herb.tjek jan 2011: Varius har en stok der sortner nedefra; det kan jeg ikke se på foto, men i øvrigt ligner den varius ud fra foto og litt.

FUND 25/04 1987
Polyporus varius
  foranderlig stilkporesvamp
finder: SL  bestemt af SL
Findested: Dæmningen, skoven v. avnedyngen
Værtstræ: træ, pind af løvtræ   Økologi: skov, på pind i skovbunden Hatdiameter på foto, max 14 cm
film nr 1987c      billednr på film: 10-16   Fotokvalitet: 8
Fotoet er:    på den lange led    fra naturlige voksested   
Herbarie:    Herb.mat haves      Herbarienavn: SL   Herbarie journalnr SL87011
Fundet 2 ex: Store hatdiameter 14 cm (!)
   20 porer pr. mm (d= ½ mm) og ned til d =1/3 mm.
Lille hatdiameter 3,6 cm, porediameter = 0,2 mm.
Den store lå løs ovenpå jorden, den lille voksede på pind af løvtræ i jorden.