Leccinum  skælrørhat

Familie  Boletaceae  
Dansk alias:  De har tidligere været opkaldte efter værtstræ, så de gik under mange slægtsnavne:
  avnbøg-rørhat, aspe-rørhat, birke-rørhat, ege-rørhat, ....


  :  albostipitatum Aspe- 09/10-2010   09/09-2006   03/10-1990
  :  cyaneobasileucum Almindelig 23/09-2013   25/09-2001   08/07-1987  
  :  duriusculum Poppel- 09/09-2006   23/09-1984
  :  holopus Hvid 01/09-2014   29/09-2011
  :  melaneumMørk
  :  niveum Hvid birke-  Fællesbetegnelse for niveum og nucatum   01/10-1980
  :  nucatum Nøddebrun 25/09-2013   03/09-2011
  :  pseudoscabrum Avnbøg 22/09-2004
  :  quercinum Rustrød  01/11-2006   05/09-1999   30/08-1992
  :  roseofractum Rødmende birke-  02/07-1990
  :  scabrumBrun 28/09-2013   01/09-2012   07/10-1989   23/07-1987
  :  schistophilumSmalsporet  16/10-2012
  :  variicolor Flammet  24/09-2015   19/10-1989   03/09-1987
  :  versipelle Orange 28/09-2012   10/09-2012   27/09-2011   23/09-2011   13/09-2006   13/09-1997   16/10-1995   20/08-1987
  :  vulpinum Fyrre-  ingen fund
  :  sp.149   29/08-1987
  :  sp.171   02/07-1990


Litt: Se bl.a: Henk den Bakker phd, Machiel Noordelos.. her du osse billeder og en udførlig beskrivelse af ±alle arter.
      Og Jan Vesterholt's nøgle (følger stort set ovenstående).
Min nøgle:

Atlas-databasen regner med følgende Leccinum-arter (der burde være 16 arter, men jeg så kun 15):
albostipitatum   Aspe-skælrørhat
crocipodium      gul ege-rørhat
cyanobasileucum almindelig birke-rørhat 
duriusculum      brun aspe-rørhat
holopus          hvid birke-rørhat
melaneum
nucatum   nøddebrun birke-rørhat
oxydabile
pseudoscabrum avnbøg-rørhat
quercinum      rustrød ege-rørhat 
scabrum     brun birke-rørhat
schistophilum
variicolor  flammet birke-rørhat 
versipelle  Orange skælrørhat
vulpinum    fyrre-rørhat


Leccinum albostipitatum,  Aspe-skælrørhat
Author: den Bakker & Noordel.
Lat. synonym: L. aurantiacum S.F.Grey s.auct.p.p.NON (Schaeff.) Kreisel, L. rufum
Dansk synonym: Orange aspe-rørhat Litt: DS -, Däh 89 (som "L. aurantiacum Neuer Name L. rufum"), Ves 147 (som L. aurantiacum), FN 170, Mykokey
Litt FN: Sporemål duriusculum       albostipitatum         aurantiacum
             14,5-16 x 4,5-6 µm     11-17 x 4-5 µm       12,5-18,5 x 3,5-5 µm
Ser ud til at være en nyoprettet art ca. år 2003

FUND 09/10 2010
Leccinum albostipitatum
  Aspe-skælrørhat
finder: SL  bestemt af SL
Findested: Lövenholm Skov, Nørager Mose, Næsodden
Værtstræ: Under birk og bævreasp   Økologi:
Hatdiameter på foto, max 9 cm (rørvis 12 cm)
film nr 2010a Herbarie:    Herb.mat haves      Herbarienavn: SL   Herbarie journalnr SL10087
Opr. bestemt til versipelle (rød birkerørhat), herb.tjek november 2011:
Kan ikke være versipelle med de hvide stokskæl, det må være albostipitatum.

FUND 09/09 2006
Leccinum albostipitatum
  Aspe-skælrørhat
finder: SL  bestemt af SL
Findested: Fjeld Skov, 10 m S for Margretelundsvej og 450 m Ø for Grønholtvej
Værtstræ: poppel   Økologi: Under høje popler i granskov Hatdiameter på foto, max 18 cm   NB: Spp. gråbrunt, ikke klæbrigt
film nr 2006a      Fotokvalitet: 9
Herbarie:    Herb.mat haves      Herbarienavn: SL   Herbarie journalnr SL06024
Baby-eksemplaar fra samme mycelie fotograferet 15/9-06. Hatbredde 3,5 cm.
Stokskæl-spidser ret mørkt brune, kraftigere nogen tid efter plukning. Fotos af stok er taget ved plukning, stok 2,8 cm tyk. Foto af unge eksemplar er taget 15/9 2006 ved samme mycelium, hat Þ 3,5 cm.
Stokkød hvidligt, efter gennemskæring lyst orange på sekunder. Efter nogle timer bliver stokkødet nederste ½ cm mørkt grønt.
Rørene blev sorte efter tørringen til herbariet.
KOH giver mørk reaktion på hathud , rør og rørmundinger.
spp. gråbrunt, mørkt brunt med KOH, ikke klæbrigt.
Sporemål (fældning i KOH, x 1,54 µ):
  10,3  9,2  9,8  9,1  8,9  9,8  9,1  9,8 11,2  8,9 => 13,7 - 15,9 µ
x  2,8  3,0  2,9  3,0  2,8  2,9  2,9  3,0  3,2  3,0 =>  4,4 -  4,7 µ

FUND 03/10 1990
Leccinum albostipitatum
  Aspe-skælrørhat
finder: SL og EC  bestemt af SL
Findested: Ramten skov, SV-hjørnet i skovbrynet ud til vejen
Værtstræ: bævreasp   Økologi: græs, skovbryn Hatdiameter på foto, max 16½ cm
film nr 1990g      billednr på film: 15-19   Fotokvalitet: 9
Fotoet er:    på den lange led    fra naturlige voksested    dias i glas haves   
Herbarie:    Herb.mat haves    sporeaftryk haves      Herbarienavn: SL   Herbarie journalnr SL90043
Sporepulver kun svagt klæbrigt


Leccinum  pseudoscabrum        avnbøg skælrørhat
Lat. synonym: L. carpini, L. griseum
Dansk synonym: Avnbøg-rørhat
Litt: Breitenbach III nr 21, DS 181, Däh 96 (som griseum), P 212, Phil 291g, RH 229, Ves 150 (næsten alle som carpini), FN 170

FUND 22/09 2004
Leccinum carpini
  avnbøg rørhat
finder: Anne Grethe Lind  bestemt af SL
Bestemmelsen er usikker
  Findested: Eskær Skov (Salling)
Økologi: Ukendt - sandsynligvis løvskov Hatdiameter på foto, max 7,4 cm   NB: Ét ex givet til AGL. på ekskursion efter spisesvampe. Videregivet til SL 26/9
film nr 2004a      billednr på film: 0409260060   Fotokvalitet: 6
Herbarie:    Herb.mat haves      Herbarienavn: SL   Herbarie journalnr SL04023
NB: Iagttagelserne herunder er på et 5 dage gammelt eksemplar:
Hatoverflade glat, fedtet, som på L. scrabrum. hathuden når visse steder en anelse ud over hatkanten.  Rørmundinger små, tætte, 2-3 pr mm.
Farver: Hatoverflade kastaniebrun. Stokoverflade sorte ribber på lædergul bund. Rørmundinger træbrune i farvespil (efter tryk?) gråbrune. Set fra siden efter gennemskæring er rørene gråoliven. Kød: Hatkøh hvidt, stokkød kødrødt eller lid lysere.
Lugt efter gennemskæring syrlig som myresyre eller citron. Smag mild, behagelig, ret karakteristisk .. minder noget om smør.
Sporefældning mislykkedes. Masser af sporer i rør-mase-præparat, de er aflange, tilspidset i apicus, som sporer afbilledet i Breitenbach III nr 31 (Leccinum carpini (pseudoscabrum), Avnbøg-Rørhat). Sporer typisk med oliedråber, 1, 2 eller mange små.
Sporemål (x 1,54 µ):
  8,8 10,2  9,3 11,0 10,2  9,3 9,5 10,1  8,1  7,3 =>  12,8-16,1
  2,9  3,0  2,8  3,7  3,3  2,9 3,2  3,0  3,1  2,8 =>   4,3- 5,2
----------
På grund af sporernes facon læste jeg om L. pseudoscabrum, den har en fint filtet hat. Et nøjere studium af den fedtede hat viste at den var fint håret. Så L. pseudoscabrum må siges at være et rimeligt bud.

Leccinum  cyaneobasileucum        Almindelig skælrørhat
Author: Lannoy et Estades
Lat. synonym: L. brunneogriseolum Lannoy et Estades
Dansk synonym: Almindelig birkerørhat
Litt: DS -, Ves 151,
@ Mycokey, FN 172
FN henviser ikke til Ves 151? Og bemærk at iflg FN har cyaneobasileucum og brunneogriseolum samme author, somom de har underkendt sig selv?!
I mycokey er navnet "brun birke-rørhat" ved en fejltagelse knyttet til L. cyaneobasileucum, foruden L. scabrum.
Arten synes at kunne deles op i 2, se fund 23/9-2013

FUND 23/09 2013
Leccinum cyaneobasileucum
  Almindelig birke-rørhat
finder: SL  bestemt af SL
Findested: Lövenholm Skov, enden af Karhusvej.  56.45873ºN, 10.50759ºØ ±15m
Værtstræ: birk   Økologi: Fugtigt under birk
film nr 2013a Herbarie journalnr SL13014, Atlas SL2013-634664
Under birk, især kendt på den meget bløde hat (hatkød).
Rørlag gråligt med grøn nuance, rørmundinger kun svagt mørkere efter tryk.
Ingen blå eller grønne farver på stokken, i stokkødet, eller andetsteds.
Der synes at være 2 arter af cyaneobasileucum: Denne med mørke skæl som prikker på stokken og uden blå farver, og dem med hvide, taglagte skæl på stokken og som ±blåner i stokkødet og stokbasis.

FUND 25/09 2001
Leccinum cyaneobasileucum
  Almindelig birke-rørhat
finder: SL  bestemt af SL
Findested: Skramsø plantage
Værtstræ: eg   Økologi: 1 m fra egetræ, 5 m fra fyr, ingen birk i nærheden
film nr 2001a      billednr på film: 35-36   Fotokvalitet: 8
Fotoet er:    på den lange led    fra naturlige voksested   
Herbarie journalnr SL01003
Iflg litt gror den kun under birk?

FUND 08/07 1987
Leccinum cyaneobasileucum
  Almindelig birke-rørhat
finder: SL  bestemt af SL
Findested: Stadsborg Mose (Løvenholm Skov)
Værtstræ: birk   Økologi: Mose film nr 1987i      billednr på film: 17-20   Fotokvalitet: 8
Fotoet er:    på den høje led    fra naturlige voksested    dias i glas haves   
Herbarie:    Herb.mat haves    sporeaftryk haves      Herbarie journalnr SL87054
Stok 13 cm høj, 1,1 cm tyk foroven, 2,1 cm tyk forneden.
Rør først blegt brunrøde, siden mørkere.
Kød tydeligt grønt ved stokbasis, men ellers omtrent hvidt.
Sporer 16-19 µ (litt: 17-20 µ).
Herb.tjek dec 2012: ID rettet fra niveum til cyanobasileucum

Leccinum  duriusculum        Poppel-skælrørhatat
Author: (Schulzer) Sing.
Dansk synonym: Brun aspe-, Gråbrun poppel-
Litt: Dähncke 94, P 212, Breitenbach III 32
Vokser under poppel og bævreasp. Dähncke påstår at den også kan vokse under birk. DS svarer nej til birk, Breitenbach skriver "also .. Betula ?"

FUND 23/09 1984
Leccinum duriusculum
  Poppel-rørhat
finder: SL  bestemt af SL
Findested: Skoven v. Luisehøj, Søby pr Trustrup.
film nr 1984g      billednr på film: 11-14   Fotokvalitet: 9
Fotoet er:    på den høje led    fra naturlige voksested   
Herbarie:    sporeaftryk haves      Herbarienavn: SL   Herbarie journalnr SL84040
Kød i hat og stok ved gennemskæring hvidt, hurtigt rødmende, efter 1-2 min. grånende og siden sortnende. Ved gammelt tryksted på stokken var kødet blågrønt.
Stokkød: FeSO4: Ret svag men tydelig grøn.
           KOH: Karakteristisk stærkt blygrå.
      Avistest: Svagt vinrød.
Sporer 10½-12 µ lange på fundne svamp.
.
Oprindeligt bestemt til L. griseum, men 25/1 1991 revision:
På fotoet ses tydeligt overhængende hathud. Desuden har griseum meget størrer sporer, men sporemålene på fundne svamp er i alle fald i underkanten:
L. durisculum:     Moser s. 71       Phillips s. 212
                   13-17 x 5-6 µ     15-19 x 5-6 µ
På den anden side svarer fotoet af fundne svamp helt til fotoet i Phillips, og den nøgler ud til durisculum både efter "Danske Storsvampe" s. 181 og RH side 227.


Leccinum  holopus        Hvid skælrørhat
Dansk synonym: Hvid birke-rørhat.
Litt: Ves 150 (billedet er
schistophilum, teksten holopus)
Leccunum nucatum og Leccinum holopus er iflg FN 173 to pseudonymer for L. niveum. projekt "Atlas" bruger ikke navnet niveum, men regner med to arter nucatum og holopus, og det er osse i overensstemmelse med Ves, jeg følger Ves's tolkning. Alle billederne i R&H 230, Dähncke 99, Phill , B&K III nr 33 (alle som holopus) er fejlbestemte L. nucatum.
Et godr kendetegn er at holopus har hvide skæl på stokken, mens nucatum og cyanobaseolum har nogen mørkere spidser på de ellers hvide skæl.

FUND 01/09 2014
Leccinum holopus
  Hvid skælrørhat
finder: SL og Elsemarie Brøndum  bestemt af SL
Findested: Skoven SSV for Hemmed, 100 m SV for daginstitution "Grenen", "Toppen".   56.486950ºN, 10.726911ºØ ±50m
Værtstræ: birk   Økologi: Meget blandet skov med birk, fyr, hæg osv film nr 2011aHerbarie journalnr SL14007 Herbarie:    Uden belæg.
Hatkød ret blødt uden at overdrive, hatoverflade hvid-brunhvid men efterhånden med et tydeligt grønt til blgrønt skær. Uden blå farver i stokkød, stokoverflade eller stokbund; stokkød hvidligt med en anelse gråsort og en anelse rødmende.
Svamp i øvrigt næsten lugtløs.

FUND 29/09 2011
Leccinum holopus
  Hvid skælrørhat
finder: SL  bestemt af SL
Findested: Grenå Kommuneplantage: Fra J.P.Josiassensvej 1 km mod Ø af A16 og 500 m mod S ind i skoven.  56.4017ºN, 10.9004ºØ ±50m
Værtstræ: birk   Økologi: I granskov under fyr med birk lige i nærheden film nr 2011aHerbarie journalnr SL11145

Leccinum  melaneum Mørk skælrørhat
Litt:Dähncke 98, FN 172
Kendes på at stokoverfladen (udenom skællene) nogle steder er gråhvid.
Svær at skelne fra L. scabrum. Mit éneste fund
har Thomas Læssøe omdøbt til L. scabrum, og jeg tror guhjælpemig han har ret.
I Mycokey skriver JHP: "På grund af den nyligt ændrede artsafgrænsning i gruppen, er vores viden om udbredelsen af Leccinum melaneum mangelfuld". Melaneum ligner scabrum meget, men DNA-analyser viser at de er artsadskilte (iflg Danmarks Svampeatlas, opslag undr "Alle arter", "L. melaneum").

Leccinum  niveum        hvid birke-rørhat
Lat. synonym: Leccinum holopus, Leccinum nucatum
Skal splittes op i 4 arter
L. holopus (Hvid b.r.), L. nucatum (Nøddebrun b.r.), L. cyaneobasileucum (Almindelig b.r.) og L. schistophilum. se disse (klik), jeg bruger L. niveum som samlerart - men strengt taget er det et synonym for holopus.
Desuden bruger jeg navnet, når jeg ikke véd hvilket af de 4 arter jeg skal vælge.

FUND 01/10 1980
Leccinum niveum
  hvid birke-rørhat finder: SL  bestemt af SL
Findested: Tirstrup plantage
Økologi: nåleskov film nr 1980e      billednr på film: 3-5   Fotokvalitet: 9
Fotoet er:    på den høje led    studieoptagelse   
Herbarie journalnr SL80011

Leccinum  nucatum        Nøddebrun skælrørhat
Dansk synonym: Nøddebrun birke-rørhat.
Litt: R&H 230, Dähncke 99, Phill , B&K III nr 33 (alle som holopus), Ves 151,

Leccunum nucatum og Leccinum holopus er iflg FN 173 to pseudonymer for L. niveum. projekt "Atlas" bruger ikke navnet niveum, men regner med to arter nucatum og holopus, og det er osse i overensstemmelse med Ves, jeg følger Ves's tolkning. Iagttagelse, 25/9-2012 på mat. sendt af Ingrid Salminen: Nucatum kan somme tider godt blive blå i kødet nederst i stokken.
Svamp Hatoverflade Hatkød Stokskæl Rørmundinger, farve
L. nucaum Nøddebrun, aldrig blå(grøn) Nogenlunde fast Hvide med farvet spds Hvide
L. holopus Hvid, blå(grøn) som ældre og efter gnidning Blødt Hvide, små Hvide
L. cyaneobasileucumHøjst lyst brunt, evt blåt/rødt efter gnidnningBlødt Hvide med farvet spidsHvide
L. schistophilum Glat som holopus, aldrig grøn Sorte Gule
L. schis. ss Biopix bil 2Glat som holopus, aldrig grøn Store, hvide Gule


FUND 25/09-2013
Leccinum nucatum
  Nøddebrun skælrørhat
finder: SL  bestemt af SL
Findested: Lövenholm Skov, Næsodden. 
56.45554ºN, 10.50695ºØ ±10 m
Værtstræ: birk (eller eg, gran)   Økologi: Fugtig sphagnumbund
film nr 2011a Herbariemateriale haves. Herbarienavn: SL Herbarie journalnr SL13017
Kød hvidt, med en anelse blåfarvning øverst i stokken og en anelse rødt nederst. Hatkød ikke påfaldende blødt.

FUND 03/09 2011
Leccinum nucatum
  Nøddebrun skælrørhat
finder: SL  bestemt af JHP
Findested: Grenå Kommuneplantage, 100 m Ø for skovbørnehavens østligste bord/bænk
Værtstræ: birk og fyr   Økologi: 1 m fra egetræ, 5 m fra fyr, ingen birk i nærheden film nr 2011a Herbarie journalnr SL011092
Kommentar til Atlas, hvor jeg havde bestemt den til holopus: Svampen er hvid, hatoverfladen dog meget lyst brunlig. Efter gennemskæring er køddet hvidt, undtagen i et tyndt lag helt nede ved stokbasis (se foto). Bunden virkede ikke fugtig, men der voksede mose-mælkehat i nærheden.
Svar: Jeg tror mere på L. nucatum med den lysebrune hat og lidt lysebrune stopskæl . . . .................... Skrevet den 09/04/2011 11:28:44 af Jens H. Petersen ....................
L. nucatum og L. holopus er 2 pseudonymer for L. niveum, hvis jeg skal tro FN s. 173?
.................... Skrevet den 09/16/2011 22:54:09 af Sten Larris ....................
Joh, men man skal ikke altid tro FN :-)
.................... Skrevet den 09/20/2011 17:50:52 af Jens H. Petersen ....................
Det handler måske nok lidt om tro, men: 1) Hvis du mener det er nucatum, kunne du så ikke rette navnet til nucatum (Nøddebrun birke-). 2) Uheldigvis havde jeg bestemt svampen efter al anden litt end Ves, hvor i hvert fald billederne er af fejlbestemte nucatum (R&H, Dähncke, Phillips, B&K).


Leccinum  quercinum     Rustrød skælrørhat
Author: (Bull) Gray
Lat. synonym: Leccinum aurantiacum, L. salicola, L. populinum, L. rufum (Schaeff.)Kreisel
Dansk synonym: Rustrød ege-rørhat, Rødskællet rørhat
Litt: RH 229 (som L. aurantiacum), Däh 88 , BK III 35 (var quercinum) og 36 (som L. rufum), Phil 289d, FN 170-1
L. aurantiacum i Ves 147 er L. albostipitatum;
L. aurantiacum i Däh 89 er L. albostipitatum;
L. quercinum i Däh 88 er L. aurentiacum var quercinum(OK).
L. aurantiacum i Phillips 210 er nok en mixed collection.
Ves skriver i Atlas-nøglen at: Navnet Leccinum aurantiacum anvendes slet ikke, da den Bakker og Noordeloos anvender navnet på en anden art end der har været tradition for, og anvendelse af navnet kan medføre forrivirring om hvad der menes. Han må have ment den skulle hedde L. querquinum (rustrød ege-rørhat) i stedet. Denne "anden art" og jeg forstår ikke hvad Jan mon mente. Men han bruger navnet L. quercinum i Atlas-nøglen, og i Ves 147 er L. albostipilatum fejlagtigt kaldt L. aurantiacum, Orange aspe-rørhat.
Lecc. quercinum (Rustrød skælrørhat) regnes her som en variant af denne (Lec. auran. var quercinum Pil.); foruden voksestedet er der dog andre forskelle:
                      L. Quercinum        L. aurantiacum (=rufum)
BK: sporemål       13,2-18,5x4-4,8         12,6-16,6 x 3,7-4,5
DS nøgler: Hat unge ex tyk filtet og     Hat højst fint filtet,
        blød, stokskæl på helt unge      Stokskæl helt unge ex hvidlige,
        ex rødbrune, orangebrune til     siden orangebrune til teglrøde.
        teglrøde, siden brunorange.      [Hathudshyfers endeceller i
        [Hhh endeceller  Melzer med      Melzer højst med fint grynet
        meget kornet indhold].           indhold].
den Bakker og Noordelos har ud fra omhyggelige molekylærbiologiske undersøgelser synonymiseret dem. Se også tekst til fund L. aurantiacum 30/08-1992.

FUND 01/11 2006
Leccinum quercinum
  Rustrød skælrørhat
finder: SL  bestemt af SL
Findested: Fjeld Skov, Alvejen, ½ km inde af indkørslen til nr 6
Økologi: Under bøg og eg Hatdiameter på foto, max 7,2 cm
film nr 2006a      Fotokvalitet: 9
Herbarie:    Herb.mat haves      Herbarienavn: SL   Herbarie journalnr SL06093
Omtrent (indenfor 20 m) samme findested som fund 5/9-1999 og formodentligt samme mycelium, fotos stemmer også fint overens. Dette fund: Der var kun ét eksemplar, jeg fotograferede det men lod det stå til genfoto senere; da jeg kom igen 6/11 havde der været nattefrost og hatdiameteren var uændret eller skrumpet lidt ind til 7,0 cm. Jeg fotograferede og plukkede den til herbariet. Svampen gennemskåret, foto viser gennemskårne ex, hatÞ 7,0 cm.
-------------------------------------
Stokskæl mørke. Hatoverfladen blød fornemmelse at stikke en finger ind i, som en moden (ikke overmoden) pære. Kød gråligt, se foto.
Sporefældning mørkt grå-sortbrun. Sporemål (sporefældning i vand, x 1,54 µm):
   8,3  7,8  8,4 10,2  9,8  9,5  8,3  8,2  9,7  9,4 => 12,5-15,1 µm
 x 2,7  2,6  2,4  2,8  3,0  2,8  2,4  2,8  3,0  2,9 =>  3,9- 4,6 µm
Caulocystider på stokskællene lancetformede, ca 50% med et hoved der stikker op fra den spidse ende, som tegnet i BK III nr 35. Hathudshyfestudie i kloral efter melchier: Kun få endeceller set tydeligt, de var gerne farveløse ved basis og jævnt lysebrune i spidsen, uden groft-klumpet pigmentering som nævnt i DS s 180 om L. quercinum.

FUND 05/09 1999
Leccinum quercinum 
Rustrød skælrørhat
finder: SL  bestemt af SL
Findested: Fjeld skov, NØ for alvejen   UTM koordinater: NH908534
Hatdiameter på foto, max 4,9 cm (ung ex
film nr 1999d      billednr på film: 28-29   Fotokvalitet: 7
Fotoet er:      NB om foto: Kun unge ex - teknisk fint foto
Herbarie:    Herb.mat haves      Herbarienavn: SL   Herbarie journalnr SL99017
Bemærkning om herbarie Extram. fund i 2003
Unge ex jeg lod stå var fjernet nogle dage senere Nyt fund samme sted 19/9-2003 sendt til svampeudst. Ørnereden 21/9-2003.
JV skrev i Myconyt nr 340 25/9-2003:
"ØVRIGE INDRAPPORTERINGER
   Leccinum quercinum, Rustrød ege-Rørhat.
   ØJ: Bøjstrup Skov, NH908534, lysåbent under eg. 19/9 2003 SL.
   Bem: Fundet samme sted 1.ste gang 5/9-1999 og omtrent hvert år siden
   Bem. (JV): Hvis det er den som blev indbragt til udstillingen på    Ørnereden, synes jeg stokskællene havde den forkerte farve."
Jeg gik derfor ud og genfandt svampen 30/9. Stokskællene er meget mørke i forhold til litt; men ikke mørkere end at det kan bortforklares med alm. variation indenfor arten, og mørkt rustrøde. Desuden: Stokkød og hatkød mørkt gråt ved gennemskæring. Et mikroskopisk tjek bekræftede identiteten (cystider på stok ofte opsvulmet i midterste del; hathudsendeceller med grumset indhold). Så uanset Jan's bemærkning tror jeg på identiteten.
Nyt herbariemateriale fra fund 30/9 gemt, så nu skulle den være repræsenteret 2 gange i herbariet. NB: Sidenhen er quercinum og aurantiacum slået sammen.

FUND 30/08 1992
Leccinum quercinum
  Rustrød skælrørhat
finder: SL  bestemt af SL
Findested: Løvenholm Skov, Vejkanten v. A16 nær sidevejen mod Marie Magdalene
Værtstræ: Eg Økologi: Vejkant Hatdiameter på foto, max 12,4 cm
film nr 1992e      billednr på film: 16, 20   Fotokvalitet: 8
Fotoet er:    på den lange led    fra naturlige voksested      NB om foto: Blitzsvigt i baner
Herbarie:    Herb.mat haves    sporeaftryk haves      Herbarienavn: SL   Herbarie journalnr SL92034
Leccinum aurantiacum og L. quercinum er meget nærtstående arter [skrevet før de blev slået sammen]. De kan skelnes på voksestedet (værtstræ), og mikroskopisk.
Litt: DS, BK.
              |aurantiacum    |      quercinum     |     Fundne svamp
——————————————–———————————————–————————————————————–——————————————————
Værtstræ      | Poppel        |   Eg               | Eg
——————————————–———————————————–————————————————————–——————————————————
Skæl på stok  | Hvid->rød/brun| Hvid->brun         | Hvid
——————————————–———————————————–————————————————————–——————————————————
Blåplet stok  | Nej           | Ja                 | Ja
——————————————–———————————————–————————————————————–——————————————————
Kød farveskift| Stedvis grå-  | Grårosa til        | Stedvis
ved gennemskær|  violet       |  gråviolet         | gråviolet
——————————————–———————————————–————————————————————–——————————————————
Hathudshyfer  | ej ell. fint  | med meget kornet   | Med store korn
endeceller    | grynet        | indhold            |
——————————————–———————————————–————————————————————–——————————————————
Caulocystider | Kølleformede  | Spidse gerne med   | Kun  n set: Den
              | ell. med spids| lang hals          | havde lang hals
——————————————–———————————————–————————————————————–——————————————————
For begge arter er den stærkt udhængende hathud karakteristisk.
L. aurantiacum er ikke nævnt i Breitenbach. Her anbefales det at studere caulocystider på stokskællene. Dette er ikke gjort på fundne svamp, men nok på fund gjort af Troels Kvorning ca. 1/10 1992, bestemt af mig til L quercinum på de meget kornede hathudshyfeendeceller, og caulocystiderne. Caulocystiderne er utrolig flotte og lette at se.
Næste gang en L.aurantiacum findes skal caulocyst. på stokskæl studeres.
se også
tekst til L. aurantiacum.
Bemærkning december 2006: L. aurantiacum er nævnt i BK III 36, under navnet L. rufum.


Leccinum roseofractum   
Lat. synonym: Leccinum scabrum var roseofractum, Leccinum oxydabile
Litt: Mos 71, DS 182, Ves 149, FN 172 (scabrum), NON Phill 290e
Iflg
Henk den Bakker phd, Machiel Noordelos eksisterer roseofractum ikke, da sequentiel analyse har vist at den er identisk med scabrum. Naturligvis kan man betegne den som en variant at scabrum, men da den adskiller sig både ved de lyse farver og det mere rødmende kød synes jeg nok den kan bibeholde den som selvstændig art, og følger hermed ves 149.
Phill 290e viser en cacaobrun eller næsten sortbrun variant, jeg synes den skulle regnes for en variant af scabrum og modsiger herved mig selv en lille smule.
August 2015: Jeg skifer mening, nedlæger arten roseofractum og flytter fundene til L. scabrum var roseofractum

Leccinum  scabrum        brun skælrørhat
Lat. synonym: L. roseofractum, L. molle, L. oxydable ss. auct., L. avellaneum
Litt: DS 181, Ves 148 (var scabrum), Ves 149 (var roseofractum), Phillips (gl udg.) 213, P 213 b+c, RH 251, B&K III 37, FN 172
Scabrum rødmer let pink i køddet og får aldrig blågrønne pletter ved stokbasis - eller hvis der er noget blågrønt i stokbasis da rødmer kødet tydeligt. Et andet godt kendetegn er de mørkt brune til sorte pletter på stokken, der øverst sidder som isolerede pletter, nedefter er mere talrige og danner tværbånd.
Har tidligere været delt op i en række arter. således L.
roseofractum (lyse former der rødmer ret kraftigt i kødet), og L. molle, L. oxydable.

FUND 28/09 2013
Leccinum scabrun
  brun skælrørhat finder: SL  bestemt af Thomas Læssøe
Findested: Gjerrild Nordstrand, 15 m Ø for Fjeldholmvej 50 m S for NonBlåFlag stationen.  56.53165ºN, 10.81057ºØ ±10 m
Værtstræ: birk   Økologi: løvskov film nr 2013a Herbarie journalnr SL93023. Atlas SL2013-637747
Med tydelig nettegning nederst på stokken, og her er stokken hvid udenfor skællene; højere oppe ses et stykke stok der er gråhvid udenfor skællene. I øvrigt er hatkødet meget mere fast end på brun skælrørhat der voksede i nærheden.
Sendt til "Atlas" som L. melaneum. Svar:
Jeg synes mere det ligner brun birkerørhat som ung. L. melearun bør være mørkere mellem skællene . . .
.......... Skrevet den 10/01/2013 16:54:05 af Jens H. Petersen ..........
Brun birkerørhat har ikke let rødmende kød eller nettegning nederst på stokken, og desuden MEGET blødere hatkød. Fund UGN2012-461962 er (endnu) lysere mellem skællene end mit fund, mens de 3 øvrige godkendte melaneum'er med fotobelæg i Atlas rigtignok er mørkere.
.......... Skrevet den 10/02/2013 01:01:11 af Sten Larris ..........
Efter en extra litteraturgennemgang, specielt dB&N= http://www.entoloma.nl/html/leccinum_eng.htm ser jeg et billede i dB&M af scabrum med noget rødt i hat/stok-kødet (+et uden). dB&M beskriver under både melaneum og scabrum "?ne at apex, becoming gradually coarser towards base", og jeg antager at ?ne betyder at skællene sidder isoleret, ét ad gangen. Hvad der skiller melaneum og scabrum er en gåde iflg dB&M (de véd det formodentligt ikke selv), men ud fra mine egne iagttagelser vil jeg sige: Melaneum har hårdt hatkød, scabrum blødt, og melaneum har altid en meget mørk, oftest varmt brun hat og en anelse ( < 1 mm) overhængende hathud, hatten på scabrum er normalt meget lysere, altid meget blødere, og hathuden er vistnok slet ikke udhængende. Det 1.ste foto i dB&N, af H. den Bakker, viser en melaneum med næsten hvid stok mellem skællene og langt mellem skællene; kun et lille stykke af stokken er grå.
.......... Skrevet den 10/02/2013 07:58:10 af Sten Larris ..........
ægte scabrum har fast kød (det er de udskilte ± blånende arter der er ordentlig bløde) :-)
.......... Skrevet den 11/13/2013 16:15:50 af Thomas Læssøe .......... Det tog sin tid, men jeg giver dig ret i scabrum. Ret beset har fund osse en lillebitte smule udhængende hathud. .......... Skrevet den 11/29/2013 16:40:28 af Sten Larris ..........

FUND 25/09 2013
Leccinum scabrum
  Brun skælrørhat
finder: SL  bestemt af SL
, Findested: Gjerrild Overskov, SØ-lige hjørne af Sostrup Møllevej x Albækstien. 56.50819ºN, 10.7954ºØ ±10 m
Værtstræ: birk. Økologi: græs/mos men relativt sørt for en brun birke-rørhat. film nr 2013a Herbarie journalnr SL13016, Atlas SL2013-635627
Svampen har noget grønt i kødet i stokbasis den ikke må have, men må være scabrum alligevel fordi:
Stokkødet højere oppe rødmer tydeligt (var roseofractum),
De mørke (sortagtige) stokskæl sidder i prikker øverst på stokken med masser af lysere stokkød imellem, og danner mørkere tværbælter længere nede på stokken, der sidder så tæt at de nogle steder dækker helt for den lysere stok.

FUND 01/09 2012
Leccinum scabrum
  Brun skælrørhat
finder: SL  bestemt af SL
Findested: Gjerrild Nordstrand, 56.53231ºN, 10.80363ºØ ±10 m
Værtstræ: birk   Økologi: Sandet jord film nr 2012a Herbarie journalnr SL012036. Atlas SL2013-635627
Iagttagelserne fra forrige fund kan bekræftes, undtagen den rustrøde plet i stokbasis.

FUND 01/09 2012
Leccinum scabrum
  Brun skælrørhat
finder: SL  bestemt af SL
Findested: Gjerrild Nordstrand, 56.532921ºN, 10.807039ºØ ±2 m
Værtstræ: birk   Økologi: Sandet jord film nr 2012a Herbarie journalnr SL012022
Ret svag rustrød reaktion ved tryk på rør, og ved gennemskæring svagt rustrød plet i stokbasis. Desuden anløb kødet med et utydeligt lyserødt skær, men som helhed: Kød vedvarende hvidt.

FUND 02/07 1990
Leccinum scabrum var roseofractum
  Rødmende birke-rørhat
Bestemmelsen er usikker
finder: SL  bestemt af SL
Findested: Koustrup Skov
Værtstræ: Birk   Økologi: Mose Hatdiameter på foto, max 6,0 cm
film nr 1990b      billednr på film: 22A-27A   Fotokvalitet: 9
Fotoet er:    på den lange led    fra naturlige voksested    dias i glas haves   
Herbarie:    Herb.mat haves    sporeaftryk haves    tegning haves      Herbarienavn: SL   Herbarie journalnr SL90010
NB: Hed længe sp.171 i mit herbarie. November 2012 omdøbt til usikkert bestemt scabrum var
roseofractum.
Mosebund under birk med græs og lidt mos.
Hatkød kun svagt rødmende, stokkød ligeså.
Ingen farvereaktion med FeSO4 - dog langsomt jerngrøn.
Sporepulver meget sparsomt, brunt, ikke klæbrigt.
Sporer 10-13 x 4½-5½ µ, spindelformede (se tegning i "foto 1990".
Iflg Moser skulle sporerne for oxydabile være 15-20 x 5-6,5 µm, så det passer ikke!
Ingen Moser-art af Leccinum har så små sporer. Umiddelbart minder den om "Boletus betularum" som afbilledet i Dähncke side [?? det må være Dähncke & Dähncke], men igen, sporerne på fundne art er for små.
Leccinum sp. 149 fundet august 1987 i Nørager Mose har væsentligt størrer sporer end denne svamp.

FUND 07/10 1989
Leccinum scabrum
  brun skælrørhat
finder: SL og Teddy Hofbæk  bestemt af SL
Findested: Nørager mose (Løvenholm skov)
Værtstræ: nær birk og kun birk   Økologi: Mose Hatdiameter på foto, max 7 cm
film nr 1989d      billednr på film: 23-26   Fotokvalitet: 11
Fotoet er:    på den lange led    fra naturlige voksested    dias i glas haves   
Herbarie:    Herb.mat haves    sporeaftryk haves    tegning haves      Herbarienavn: SL   Herbarie journalnr SL89045
Utypiske eksemplarer med sprukken hat - i nærheden voksede masser af tilsvarende svampe med glat hat, og ét eksemplar med hatten halvt glat og halvt sprukken.
Kød i brud nogle steder grønt. På fundne svamp: Den grønne farve fandt jeg kun ét sted langt nede på stokken. Iflg. litt. skulle den ikke være til stede.
Sporer 18-21 x 6-7 µ, for store til at det kan være f.eks. Leccinum niveum.
Herb.tjek sep 2012: Leccinum cyaneobasileucum, Almindelig birklerørhat, kan få sådanne blågrønne pletter nederst på stokken, og rødmer ikke pink ligesom L. scabrum, så dette må være cyaneobasileucum. Opdelingen i scabrum og cyaneobasileucum er dog af nyere dato, de blev regnet for samme art i 1989. Herb.tjek november 2012: Sludder, cyaneobasileucum kan ikke få sådanne blågrønne pletter.

FUND 23/07 1987
Leccinum scabrum
  brun skælrørhat
finder: SL  bestemt af SL
Findested: Eldrup (Løvenholm) skov
Værtstræ: birk
Hatdiameter på foto, max 9 cm
film nr 1987j      billednr på film: 32A   Fotokvalitet: 8
Fotoet er:    på den høje led    fra naturlige voksested    dias i glas haves   
Herbarie:    Herb.mat haves    sporeaftryk haves      Herbarienavn: SL   Herbarie journalnr SL87073
Stokken blev desværre tabt ude i skoven.


Leccinum  schistophilum  smalsporet skælrørhat
Bon, 1981
Latinsk synonym: L. palustre M. Korhonen
Litt: Ves 150 (som holopus (billedet er schistophilum, teksten holopus), FN 173,
@Myco-key's nøgle, Fejlbestemt: @Flickr, M. Korhonen Karstenia 35(2)(1995), @Biopix, det. JV billede 1, Fejlbestemt: @Biopix, det. JV billede 2
Der er mindst 2 arter: nogle med sorte skæl nedad stokken. og nogle med store hvide skæl nedad stokken (her mærket "Fejlbestemt").
Forvekslingsarten Leccinum holopus får som ældre en blødkødet hat, der bliver grøn ved grapsning, og stokskællene er små og hvide,
L. nucatum bliver næppe mørkt brun på rørmundingerne efter tryk, og ingen af disse to arter har lyst gule rørmundinger som unge, ligesom schistophilum. Både på holopus og schistophilum er spidsen af stokskællene ret mørk.
L. schistophilumL. cyaneobasileucum, syn brunneogriseolum, Almindelig birkerørhat
Sporer Q < 3 ≥ 3
Stokskæl farveFørst brune, siden grå til sorteFørst hvide, senere grå
Rørmundinger farveFørst gulhvide, senere grå, brune efter tryk Hvide med gråligt eller brunt skær, brune efter tryk
Lyserødt kødPink i hatkød og øverste stokkødAldrig
Den grønne farve på gennemskårne ex er ikke beskrevet i (min) litt, ved gennemskæring af svamp der havde ligget ved stuetemperatur ca. 6 timer kom ingen grøn farve; så tog jeg en stok og lagde i vand, og skar igennem et par timer senere. Først fik stokkødet nogle ret svage grønne farver i midten og sarte lysrosa farve udenom (især nedenunder), så efter nogle timer havde den grønne farve bredt sig til hele stokken, omend knap så intens grøn farve som jeg så tidligere men den blegnede kun langsomt, og efter yderligere 24 timer var der stadig spor af den. Konklusion: Den grønne farve kan være alt fra intens til at mangle helt. Det skal tilføjes at mange af svampene havde noget grønt udvendig på stokbasis, hvor dyr havde gnavet i den.

FUND 16/10 2012
Leccinum schistophilum
  smalsporet skælrørhat
finder: SL  bestemt af SL
Findested: Gjerrild Nordstrand, midt imellem V-vej og M-vej og Nordsøstien.  56.5324ºN, 10.8076ºØ ±15m
Værtstræ: birk   Økologi: mosbegroet, fugtig sandjord med siv og birketræer, lysåbent. film nr 2012aHerbarie:    Herb.mat haves Herbarienavn: SL   Herbarie journalnr SL12086
Rørmundinger lyst gule når de er unge, og den gule farve holder langt op i den modne alder. Desuden bliver rørene mørkt brune efter tryk. Ældre ex manglede i indsamlingen, men intet tyder på at de skulle blive grønne på hatten efter gnidning, ligesom holopus; om hatten bliver lige så blød som på holopus vides ikke.
Men schistophilum må kunne skelnes fra begge disse arter (holopus og brunneogriseum) på stokskællene, der er tydeligt grålige og altså betydeligt mørkere.
Overskårne i dette fund havde en livlig grøn farve midt på stokken efter gennemskæring og herunder rosa anløbne; farverne er noget flygtige og ikke beskrevet i den litt jeg har set, og da de mange timer senere var næsten væk var stokkødet i snitfladen nu gult, en lys men ren og klar gul. Stokbasis fik blå farver nogle steder efter såring, som beskrevet i litt, men det var ikke specielt tydeligt og manglede nogle steder.
Sendt til Atlas som schistophilum. svar:
Du kan se skillekaraktererne mellem L. schistiphilum og L. cyanbasielucum i atlasnøglen. Desværre er mikro nødvendig :-(
.......... Skrevet den 10/18/2012 09:05:42 af Jens H. Petersen .........
Nu har jegt set grundigt efter i litt, og jeg giver dig fuldstændig uret. L. og L. cyanbasielucum (Alm. birkerørhat) lader sig let skille makroskopisk, især fordi schistophilum har gule rørmundinger som ung. Hertil kommer at: cyanbasielucum har lysere stokskæl i hvert fald som ung (hvide -> grå), mod schistophilum´s brune/grå der bliver mørkere med alderen.
Stokskællenes “sammenhængenhed” er sikkert et andet godt kendetegn, men jeg har endnu ikke fundet en Almindelig Birkerørhat! L. cyanbasielucum har aldrig lyserødt/lyst rosa kød, men schistophilum plejer at få det (Statistik på kun ét fund). Det med de gule rørmundinger synes dog at være et sikkert kendetegn, og jeg fandt med Google fandt jeg to steder på nettet hvor en schistophilum var afbiledet som cyanbasielucum ( søg på cyanbasielucum billeder med google, jeg fik 4 hits, heraf var 2 OK).
.......... Skrevet den 10/19/2012 23:09:17 af Sten Larris ..........
Jeg tør ikke uden mikro af hathud og spore-Q. Jan studerede dem ret indgående og havde også store problemer med at klare dem på makro alene . . .
.......... Skrevet den 11/17/2012 18:07:41 af Jens H. Petersen ..........
At Jan ikke kunne finde ud af det er ikke noget sagligt argument men et autoritært argument. Under L. holopus [niveum] giver Ves en beskrivelse af holopus, OK, men et billede af L. schistophilum, dette ses meget tydeligt af at rørmundingerne bliver brune efter tryk, og desuden er rørmundingerne noget gullige selv på det viste lidt ældre ex - hatoverfladen (på Ves bill) helt uden grønne farver. Så det er altså let nok at skelne holopus og schistophilum makroskopisk, mikroskopi er helt unødvandigt. Men jeg skal tage lidt belæg med på søndag du kan mikroskopere hvis du vil. Ved samme lejlighed vil jeg spørge om du vil have belæg af Boletus satanas (SL2012-468682), Paxillus filamentosus (SL2012-469633), Clavaria fumosa (SL2012-473867), Agaricus depauperatus (SL2012-483160), eller Ramaria apiculata (SL2012-463343, belæg tidligere sendt). Det er svampefund der ikke er godkendt, men bortset fra fumosa og depauperatus er jeg selv meget sikker på bestemmelsen.
.......... Skrevet den 11/19/2012 04:06:18 af Sten Larris .......... Det har ikke noget med autoritært at gøre. Jan studerede masser af kollektioner og litteratur og nåede frem til den erkendelse der kan aflæses af nøgler. Hvis nogen arbejder lige så seriøst med sagen og komme frem til brugbare makrokarakterer klapper jeg i hænderne. Men du kan ikke afvise Jans konklusion uden at mikroskopere en masse materiale og sammenholde dette med makoren.
Iøvrigt: gerne materiale af Clavaria fumosa (SL2012-473867) og Agaricus depauperatus (SL2012-483160). SL2012-469633 er vidst en ridderhat . . .
.......... Skrevet den 11/20/2012 20:21:13 af Jens H. Petersen ..........
Birke-ridderhat, ja, men bortset fra det kan du godt begynde at klappe i hænderne, se www.stenlarris.dk/herbarie/HerbO/Leccinum_Ngl.HTM . En hurtle er dog at jeg ikke har fået testet min ”gnubbetest” (Nøglepkt 5) af.
.......... Skrevet den 11/23/2012 06:00:01 af Sten Larris ...........

Leccinum  variicolor        flammet skælrørhat
Litt: Mos 71, DS 181, RH 230, Däh 97, Ves 148, FN (171)172, Mykokey Forvejslingsarten Leccinum melaneum er afbilledet i Däh 98, den har aldrig noget grønt ved stokbasis og er gerne noget mørkere og uden lysere pletter på hatten.
Mycokey skriver: Forvekslingsmuligheder: Almindelig birke-rørhat (L. cyaneobasileucum), nøddebrun birke-rørhat (L. nucatum) og L. schistophilum har ligeledes blå- eller grønplettet kød og stok men deres hatte er ensfarvet brune, ikke flammede

FUND 24/09 2015
Leccinum variicolor
  flammet skælrørhat
finder: SL  bestemt af SL
Findested: Gjerrild Nordstrand, Lokumsstien,
Værtstræ: gran   Økologi: Lysåbent fugtigt hedeareal undr lile grantræ.
Herbarie journalnr SL95025 Gjerrild Nordstrand, midt i Cort. laniger stedet. 56.53237, 10.80122°Ø ±10m Kun fundet ét spædt eksemplar, der blev prøestegt:
Smag først udmærket, men så mærkes syrlig halsbrand og ondt i maven.>

FUND 19/10 1989
Leccinum variicolor
  flammet skælrørhat
finder: SL  bestemt af SL
Findested: Nørager Mose (Løvenholm Skov), Næsodden
Værtstræ: birk   Økologi: skov, mose Hatdiameter på foto, max 8,4 cm
film nr 1989e      billednr på film: 0-3   Fotokvalitet: 8
Fotoet er:    på den høje led    fra naturlige voksested    dias i glas haves   
Herbarie:    Herb.mat haves    sporeaftryk haves      Herbarienavn: SL   Herbarie journalnr SL89049
spp. gråbrunt, noget klæbrigt

FUND 03/09 1987
Leccinum variicolor
    flammet skælrørhat
finder: SLbestemt af SL
Findested: Nørager Mose (Løvenholm skov)
Værtstræ: birk og lidt gran   Økologi: fugtigt Hatdiameter på foto, max 11 cm
film nr 1987q      billednr på film: 5-9   Fotokvalitet: 7
Fotoet er:    på den høje led    fra naturlige voksested   
Herbarie:    Herb.mat haves    sporeaftryk haves      Herbarienavn: SL   Herbarie journalnr SL87136
Ét eks.
Hathud rager kun lidt ud over randen.
Kød ved gennemskæring hvidt med enkelte brune pletter, og i stokmidte med en tydelig men svag bladlysegrøn farvning, der ændres til gul efter lidt tid.
Spp brunt, sp.(se fig. i fotojournal)
  14½ 15  15½ 17  17  12  17  17½ µ (13,8-17,5)
x  5   6   5   6   6   5½  6   6  µ ( 5,2- 6,1)
sp under emmersion tydeligt ru.
Opr. bestemt til L. variicolor var melaneum (det er der ikke noget der hedder), men herb.tjek august 2015, og sammenligning med Melaneum i Svampeatlas-databasens 3 fund viser, at Melaneum har en meget mere ensfarvet hat uden lyse pletter.


Leccinum  versipelle        Orange skælrørhat
Latinsk synonym: L. roseotinctum Dansk synonym: Rød birke-rørhat, plettet birke-rørhat
Litt: Denne fantastisk smukke svamp er afbilledet i stort set alle svampefloraer. Synonymbetegnelserne Rød birke-rørhat, L. roseotinctum, bruges somme tider om den varitet der har blege, lyst brunrosa frugtlegemer. aspe-skælrørhat, (L. albostipitatum), rustrød skælrørhat (L. quercinum) og fyrre-skælrørhat (L. vulpinum)) vokser under andre træer som navnene antyder, og har hvidlige eller brunlige stokskæl.

FUND 28/09 2012
Leccinum  versipelle
  Orange skælrørhat
finder: SL  bestemt af SL
Findested: Gjerrild Nordstrand, fra Nordsøstien 32 m mod S ad M-vej, 4 m V for vejen. skovsti og så 40 m mod V ind i skoven.  56.53224ºN, 10.80803ºØ, ±2m
Værtstræ: fyr (!). Ingen andre træer i nærheden, men nok lyng.   Økologi: Under birk i ret lysåbent areal
film nr 2012x Herbarie:    Uden belæg. Herbarie journalnr SL12061

FUND 10/09 2012
Leccinum  versipelle
  Orange skælrørhat
finder: SL  bestemt af SL
Findested: Gjerrild Nordstrand, fra Muld-lokummet ved Staunborgvej 100m mod S af lille skovsti og så 40 m mod V ind i skoven.  56.53242ºN, 10.80329ºØ, ±15m
Værtstræ: lærk (!). Nærmeste andre træer var en birk 8 m væk og en fyr+en bævreasp 10 m væk.   Økologi: Under lærk i ret lysåbent areal
Hatdiameter på foto, max 8 cm
film nr 2012a Herbarie:    Herbariemat. haves, herbarienavn SL Herbarie journalnr SL12036
Ingen grønne eller blågrønne farver. Kødet i midten på den overskårne blev kulsort efter et par timer.

FUND 27/09 2011
Leccinum  versipelle
  Orange skælrørhat
finder: SL  bestemt af SL
Findested: Gjerrild Nordstrand, fra Fjeldholmvej 190 m mod V af Nordsøstien, lige S for stien.  56.532524ºN,10.808208ºØ, ±10m
Værtstræ: fyr   Økologi: Under et fyrretræ i lysåbent areal
Hatdiameter på foto, max 6 cm
film nr 2011a Herbarie:    Herbariemat. haves, herbarienavnSL Herbarie journalnr SL11139
Bemærk på fotoet med en overskåren svamp den lille krøllede seddel nederst - den er blevet grønspættet af den grønne farve der kom frem efter berøring af stokbunden.
Hathud meget overhængende.
Sendt til Atlas som L. vulpinum, men Jens HP kunne strax (og mig selv bagefter) se at det var det ikke, det var versipelle så der måtte vokse et birketræ i nærheden. Jeg gik tilbage til findestedet, de nærmeste birketræer voksede 10 m væk og var ret små, men det er altså nok.

FUND 23/09 2011
Leccinum  versipelle
  Orange skælrørhat
finder: SL  bestemt af SL
Findested: Swapkær, vejen fra Hemmed Kirkevej langs Søgård, 450 m ind og så 25 m tv for stien.  56.494106ºN 10.763254ºØ, ±10m
Værtstræ: birk   Økologi: lille skovsti/spor med ret høje graner omkring og så et enkelt birketræ
Hatdiameter på foto, max 9 cm
film nr 2011a Herbarie:    Uden belæg      Herbarie journalnr SL11134
Hathud meget overhængende.

FUND 13/09 2006
Leccinum versipelle
  Orange skælrørhat
finder: SL  bestemt af SL
Findested: Hvalskov
Værtstræ: birk   Økologi: Mosbegroet under birk Hatdiameter på foto, max 14,5 cm
film nr 2006a      Fotokvalitet: 10
Herbarie:    Herb.mat haves      Herbarienavn: SL   Herbarie journalnr SL06036
Stokskæl sorte på hvid baggrund.
Stokkød hvidt, foroven sortnende efter gennemskæring
Sporemål OK.

FUND 13/09 1997
Leccinum versipelle
  Orange skælrørhat
finder: SL  bestemt af SL
Findested: Fjeld Skov, v. Grønholtvej
Værtstræ: birk   Økologi: Under birk Hatdiameter på foto, max 14 cm
film nr 1997c      billednr på film: 16-17   Fotokvalitet: 8
Fotoet er:    på den lange led    fra naturlige voksested    dias i glas haves   
Herbarie:    Herb.mat haves    sporeaftryk haves      Herbarienavn: SL   Herbarie journalnr SL97016
Spp rødbrunt og klæbrigt - men det var ikke klæbrigt på papir, så det er nok fordi glasset har været vådt.

FUND 16/10 1995
Leccinum versipelle
  Orange skælrørhat finder: SL  bestemt af SL
Findested: Gjerrild Nordstrand
Værtstræ: Birk
film nr 1995n      billednr på film: 19-20 (21)   Fotokvalitet: 7
Fotoet er:    på den høje led    fra naturlige voksested   
Herbarie journalnr SL95072
Bemærkning om herbarie Uden belæg
Kød farver ved gennemskæring: Stærkest i stokbund. Først rød farve efter 1-10 minutter, derefter grålilla farver, og efter nogle timer kommer der grønne farver.

FUND 20/08 1987
Leccinum versipelle
  Orange skælrørhat
finder: SL  bestemt af SL
Findested: Skærsø Skov nær Stubbe Sø
Værtstræ: Græs (bjørnegræs) under birk
Hatdiameter på foto, max 12 cm
film nr 1987n      billednr på film: 15-17   Fotokvalitet: 7
Fotoet er:    på den høje led    fra naturlige voksested   
Herbarie:    Herb.mat haves    sporeaftryk haves      Herbarienavn: SL   Herbarie journalnr SL87104
Kød hvidt, i snit grålilla til sortlilla og så lyst igen. I ormgnav i stok ét sted grønt.
Sporeaftryk brunt-gråligt rødbrunt, klæbrigt, afblegende i H2SO4 stærk.

Leccinum  vulpinum        Fyrre-skælrørhat
Litt: DS 180, R&H 228, FN 171
Eneste fund viste sig at være en
Orange skælrørhat der havde vovet sig lovlig langt væk fra birk og ind under fyr. Vulpinum vokser både under fyr og blandt Hede-Melbærris (Arctostaphylos uva-ursi).

Leccinum  sp.149        
FUND 29/08 1987
Leccinum sp.149
 
finder: SL 
Findested: Nørager Mose (Løvenholm Skov)
Værtstræ: birk   Økologi: mose Hatdiameter på foto, max 29 8 1987
film nr 1987p      billednr på film: 11A-13A   Fotokvalitet: 8
Fotoet er:    på den lange led    studieoptagelse   
Herbarie:    Herb.mat haves    sporeaftryk haves      Herbarienavn: SL   Herbarie journalnr SL87127
Vist på mandagsmødet, hvor J.H.Petersen mente det var en ny art. Kun ét eks.
.
Hat 7,1 cm bred. Stok 12 cm lang, 17 mm tyk f.o. 27 mm tyk f.n.
Hatmidte 5AB4=lyst gråorange, rand 5A2=orangehvid, vælvet, hathud rager ud over kanten, overflade noget grubet, fedtet når den gøres våd.
Stok med sortbrune længdetrævler på hvid bund, nederst med sorte skæl, masiv.
Rør grå-grågule, ca. 1/3 mm tykke. Rørmundinger hvide, okkerbrune efter
berøring.
Kød i hat og stok meget fast (relativt), hvidt, uændret farve efter gennemskæring,
FeSO4: kun svag rødbrun reaktion, KOH: ingen reaktion.
Spp okker,
sp. 17   15½  19  19  17,2 16,2 18,3 16,5 15,7 19  16,8 18,2 µ (16,1-18,7)
x   5,7  5,7 5,9 5,3   5,4  5,2  5,9  6,7  5,2 6,1  5,7  5,5 µ ( 5,3- 6,1)
Sporer (se fig. i fotojournal)
glatte, aflange, spidse, med konkavt sted,
sporevæg ret tyk, 1/3-1µ, gerne ½ µ,
under mikroskop gullig, ej til at skelne fra Leccinum scabrum spore.
.
Meget lig L. niveum, men med for mørke trævler ned af stokken, og farvningen af rørmundingerne efter tryk passer vistnok heller ikke. Endelig er den for fastkødet, så det er ikke en variant af L. niveum.
Plettet Birke-Rørhat, Leccinum roseotinctum (percandidum), får først rødt, siden purpursort stokkød efter gennemskæring. Det passer ikke, men hvis den nu har ligget for længe ... og de små brune pletter på hatten af roseotinctum der nævnes i DS 181 ses faktisk på fotoet.
Forresten regnes roseotinctum for et synonym til
versipelle i FN 171. Og med den hatfarve og manglen på kulsorte skæl på stokken ...
Herb.tjek september 2013: Svampen har overhængende, helrandet hathud, og den éneste danske art der har det er L. duriusculum, og den kan det ikke være, fordi: Stokskællene er ikke mørke nok, og er ikke prikker men streger. En gennemgang af Nordeloos's hjemeside gav heller ikke noget brugbart resultat.

br>