Laccaria  ametysthat

Familie  Tricholomataceae  

  :  amethystina violet  28/10-2019   14/09-2011   20/07-1993   11/09-1987
  :  bicolor tvefarvet  12/10-2015   21/10-2014   23/09-2011
  :  laccata rød  08/10-2006   24/07-1993
  :  proxima stor  16/07-2012   14/09-2006   11/08-1993   02/08-1993
  :  purpureobadia purperbrun  15/10-1985  
  :  tortilis  
  :  sp.178   28/10-1991
  :  sp.Rendal   16/07-2004Laccaria  amethystina        violet ametysthat
Lat. synonym: L. amethystea
Litt: Ves 218, PSB 210, B&K III 228, R&H 265, FN 638

FUND 19/10 2019
Laccaria amethystina
  violet ametysthat
finder: SL  bestemt af SL
Findested: Ørbækgård Plantage, Gl. Landevej. Fra mindestenen Carø's grav, gå 95 m Ø-på, og 25 m N for Gl.Landevej. 56.42803ºN, 10.73983ºØ, ±15 m
Værtstræ: bøg   Økologi: Morbund under bøg
film nr 2019a Herbarie: Uden belæg Herbarie journalnr SL19042
Den burde vel være noget mere violet på stok og hatoverfladen end hvad der ses på billedet. Med de violette lameller er der (især Iflg FN) følgende muligheder:
1)L. amethystinaViolet a.Iflg DS violet i alle dele
2)L. purpureobadiaPurpurbrun A.Har skællet, purpurbrun ±puklet hat, på fugtig bund uner el og birk, næppe under bøg. P 102c
3)L. bicolorTvefarvet A.Har purpurbrun ikke-navlet hat, DERFOR bicolor er en (næsten) mulig altermativ bestemmelse.
r)L. tortilis, L. maritima, L. proxima, osv har alle lysere og ikke-violette lameller


FUND 14/09 2011
Laccaria amethystina
  violet ametysthat
finder: SL  bestemt af SL
Findested: Fra P-pladsen ved svinget på Emmedsbovej, 100 m mod S ind ad stien og 100 m mod V ind i skoven. 56.5087ºN, 10.7986ºØ, ±30 m
Værtstræ: bøg   Økologi: Morbund under bøg
Hatdiameter på foto, max 4 cm film nr 2011a Herbarie: Uden belæg Herbarie journalnr SL11120

FUND 20/07 1993
Laccaria amethystina
  violet ametysthat
finder: SL  bestemt af SL
Findested: Stadsevase mose
Værtstræ: bøg   Økologi: Morbund under bøg Hatdiameter på foto, max 3,8 cm
film nr 1993b      billednr på film: 14-17   Fotokvalitet: 9
Fotoet er:    på den høje led    på den lange led    fra naturlige voksested    dias i glas haves   
Herbarie:    Herb.mat haves    sporeaftryk haves      Herbarienavn: SL   Herbarie journalnr SL93009
Spp. slet ikke klæbrigt

FUND 11/09 1987
  violet ametysthat , Laccaria amethystina
finder: SL 
bestemt af SL
Findested: Skoven v. Skarresø, Kolind
Værtstræ: bøg og eg
Hatdiameter på foto, max 4,6 cm
film nr 1987r      billednr på film: 35   Fotokvalitet: 6
Kan ikke scannes Fotoet er:    på den lange led    fra naturlige voksested   
Herbarie:    sporeaftryk haves      Herbarienavn: SL   Herbarie journalnr SL87154
Spp ikke klæbrigt.
2/9-1993: Herb.mat. (dog ikke sporeaftryk) kasseret.


Laccaria  bicolor        tvefarvet ametysthat
Litt: Ves 219, PSB 210, RH 266, Phill 103d, Dähncke 183, FN 660
Se osse Laccaria proxima
fund 16/7-2012

FUND 27/10 2019
Laccaria bicolor
  tvefarvet ametysthat
finder: SL  bestemt af SL
Findested: Sostrup overskov, fra Hemed Kirkeej 150 m N-på til Agathevej og så 350 m V-på, venstre side af Agathevej og midt på vejen. 56.49195ºN, 10.76750ºØ ±15 m.
Værtstræ: gran   Økologi: På og i kanten af skovsti under høje graner
film nr 2019a Herbarie:    Uden belæg.  Herbarie journalnr SL19041

FUND 12/10 2014
Laccaria bicolor
  tvefarvet ametysthat
finder: SL  bestemt af SL
Findested: Sostrup Hede, fra Hemed Kirkevej ned til Agathelundsvej og revens Vej, 150 m V-på ad Grevens Vej og 200 m N-på ad Plantørsti. 56.506120ºN, 10.799736ºØ ±15 m.
Værtstræ: Ædelgran eller lærk   Økologi: Bredere plantørsti for enden af juletræsplantage, med lærk på den anden side. Lysåbent S for lærken, med mos og græs
film nr 2015a Herbarie:    Uden belæg. Herbarie journalnr SL15044

FUND 21/10 2014
Laccaria bicolor
  tvefarvet ametysthat
finder: SL  bestemt af SL
Findested: Hemmed Plantage, fra Hemmed byskiltet 238 m Ø-på ad Præstevej og så N-på langs hegnet til indhegnet område 90 m, og så følge hegnet Ø-på 59 m. 56.4993ºN, 10.7459ºØ, ±10 m
Værtstræ: Gran   Økologi: sti/veksel langs indhegnet område, lysåbent S for træerne, med mos og lidt græs
film nr 2014a Herbarie:    Uden belæg. Herbarie journalnr SL14041
Iflg litt skulle svampen være skællet, og da jeg fotograferede den var den helt våd og uskællet; men indenfor i varmen sprak hatten op i ret små skæl samtidig med at den skiftede til den tørre hygrophane farve.
Det violette myceliefelt nederst på stokken var helt tydeligt på de unge af svampene, og kan osse ses på fotoet omend mindre tydeligt.
2.det foto viser svampen efter den havde været indendørs ved stuetemperatur i 18 timer.

FUND 23/09 2011
Laccaria bicolor
  tvefarvet ametysthat
finder: SL  bestemt af SL
Findested: Swapkær, 300 m ind af vejen ved siden af Søgård.  56.49387ºN, 10.763855ºØ, ±20m
Værtstræ: Lyng? Tornblad?   Økologi: Lille skovsti i sandet granskov med mos, lyng, tornblad
film nr 2011a Hatdiameter på foto, max 4,8 cm
Herbarie:    Herb.mat haves Herbarienavn: SL   Herbarie journalnr SL11133

Laccaria  fraterna  (Cooke & Massee) Peegler
Lat. synonym: Laccaria laterita  Malenc.
Litt: DS 237, FN 659,
@California Fungi, @Svampedatabasen.
Svampe databasen's billede frestiller tydeligvis en anden og mørkere art end billedet i California Fungi.

Laccaria  laccata        rød ametysthat
Litt: DS 236, BK III 231-32, Dähncke 184-5, Ves 218, FN 660, Mycokey

   
FUND 08/10 2006
Laccaria laccata
  rød ametysthat
finder: SL  bestemt af SL
Findested: Gammel Landevej, s for vejen, mellem Ørbækskoven og Gammelmølle
 
Værtstræ: jord   Økologi: Sandjord med mos og lav, på sti mellem granbevoksning og egepur Hatdiameter på foto, max 2,1 cm   NB: spp ikke klæbrigt.
film nr 2006a      Fotokvalitet: 8
Herbarie:    Herb.mat haves      Herbarienavn: SL   Herbarie journalnr SL06059
Hat, stok, lam kødrøde med violet skær, hat hygrophan.
Sporepulver hvidt, slet ikke klæbrigt. Iagttagelse (klæbrigt) fra forrige fund underkendes hermed.
Sporer runde, piggede, diameter ca 8-9 µm (incl. pigge).

FUND 24/07 1993
Laccaria laccata
  rød ametysthat
finder: SL  bestemt af SL
Findested: Skoven ved Skarnæs (Frederiksdal pr. Trustrup)
Værtstræ: eg   Økologi: Ren egeskov med græsbevoksning under Hatdiameter på foto, max 1,7 cm
film nr 1993c      billednr på film: 25-29   Fotokvalitet: 8
Fotoet er:    på den lange led    fra naturlige voksested   
Herbarie:    Herb.mat haves    sporeaftryk haves      Herbarienavn: SL   Herbarie journalnr SL93018
Spp. klæbrigt. Basidier 4-sporede.


Laccaria  proxima        stor ametysthat
Litt: RH 267,

FUND 16/07 2012
Laccaria proxima
  Stor ametysthat
finder: SL  bestemt af TL
Findested: Gl. bane stiklinie fra Gjerrildbanen ud mod fhv. stenbrud på Nordstranden.  56,51713ºN, 10,80166ºØ, ±20m
Værtstræ: Normannsgran   Økologi: På sandet jord blandt mos og græs under Normannsgran
film nr 2012a Hatdiameter på foto, max 4,6 cm
Herbarie:    Herb.mat haves Herbarienavn: SL   Herbarie journalnr SL12008
Kun fundet ét eksemplar. Tænkte først på Lac. proxima, men:
1) Lamellerne er lovlig fjerne, L=24 (B&K bicolor: L=20-24, proxima ikke nævnt, men en tælling ud fra Ves giver proxima L=ca. 32),
2) Violette farver på lam tydelige, myceliefeltet nederst på stokken er næsten hvidt men med en anelse violet skær,
3) Lamellerne er lidt mørkere end hattens tørre farve.
Hatten mørkere som våd end som tør, uden skarp afgrænsning mellem våde og tørre del, dvs ikke hygrophan men nok pseudohygrophan.
Sporefældning kridhvid.
Sendt til Atlas som bicolor. Svar:
tror mest på proxima - burde kunne klares i mikroskopet
....... Skrevet den 07/17/2012 10:08:36 af Thomas Læssøe .....
Hatten mørkere som våd end som tør, uden skarp afgrænsning mellem våde og tørre del, dvs ikke hygrophan
men nok pseudohygrophan. Jeg tørrer og sender.
L. pseudopurpureobadia gror i løvskov og har i foto P.102b noget fjernere lameller (L=ca. 22), og L. striatula (ikke nævnt i FN, men P 103e) er lysere på både hat-stok-lam, mindre, lam fjernere (L=ca. 25).
..... Skrevet den 07/17/2012 14:17:50 af Sten Larris .....
Tilføjet billede der viser to halvdele af samme hat, henholdsvis som tør og våd. Den våde har ligget i baljen natten over, og er så fisket op og lagt til afdrypning/delvis tørring i 6 timer.
....... Skrevet den 07/17/2012 19:22:20 af Sten Larris .....
sp. lidt for lange til bicolor, og spore Q 1,2-1,35 hvilket i.f. FN giver proxima fremfor bicolor. Men det er jo meget kritiske mål som jeg dog vælger at tro på
....... Skrevet den 07/30/2012 19:22:22 af Thomas Læssøe .....

FUND 14/09 2006
Laccaria proxima
  stor ametysthat
finder: SL  bestemt af SL
Findested: Ørbæk-skoven
Værtstræ: gran, eg   Økologi: hjulspor/skovsti mellem gran og eg, i græs Hatdiameter på foto, max 3,6 cm
film nr 2006a      Fotokvalitet: 10
Herbarie:    Herb.mat haves      Herbarie journalnr SL06038
Hat tydeligt smaskællet.
Lugt tydelig efter gennemskæring, noget stikkende kamferagtig.
Lamel-visende fotoex hatÞ 3,3 cm.
Sporer stærkt piggede, næsten kuglerunde, Sporemål (lam. mase, KOH, x 1,54 µ):
  5,1  5,0  4,8  5,0  5,0  4,8  =>  7,4- 7,8  µ
x 4,3  4,0  4,1  4,3  4,6  4,1  =>  6,2- 6,9  µ

FUND 11/08 1993
Laccaria proxima
  stor ametysthat
finder: SL  bestemt af SL
Findested: Bakkerne overfor Dæmningen 22
Værtstræ: Eg   Økologi: Skov under eg. Hatdiameter på foto, max 4,0 cm
film nr 1993g      billednr på film: 19A-24A   Fotokvalitet: 8
Fotoet er:    på den lange led    fra naturlige voksested   
Herbarie:    Herb.mat haves    sporeaftryk haves      Herbarienavn: SL

FUND 02/08 1993
Laccaria proxima
  stor ametysthat
finder: SL  bestemt af SL
Findested: Skærvad skov
Værtstræ: eg   Økologi: I græs , ret lyst under eg og røn. Hatdiameter på foto, max 4,9 cm
film nr 1993e      billednr på film: 28-33   Fotokvalitet: 7
Fotoet er:    på den høje led    fra naturlige voksested   
Herbarie journalnr SL93036
Uden belæg.
Spp kun svagt klæbrigt.
Ved luftmikroskopi ses sporernes pigge. Under emmision ses en rund, glat kerne, og piggene udenom anes kun (se fig. i fotojournal).
Godt kendetegn: Skællet, sprukken i tætte, koncentriske zoner.


Laccaria  purpureobadia        purperbrun ametysthat
Litt: Phillips 102 c, Dähncke 182, DS236, Mos98,
@@EOL.
NB: Billedet biopix har ikke den skællede hat og er nok en fejlbestemt Laccaria ametystina.

15/10-1985
FUND 15/10 1985
Laccaria purpureobadica
  Purpurbrun ametysthat
finder: SL  bestemt af SL
Findested: Eldrup (Løvenholm) skov
Værtstræ: gran Økologi: ved ret unge graner
film nr 1985h      billednr på film: 16-17   Fotokvalitet: 10
Fotoet er:    på den lange led    fra naturlige voksested   
Herbarie:    Herb.mat haves   Herbarienavn: SL   Herbarie journalnr SL85059
august 1993: Foto bekræfter identitet (bicolor), sammenlignet med frisktsamlet eks.
1/11 2019: NEJ, den skællet-nuprede hatoverflade viser at det er L. purpureobadia.

Laccaria  tortilis   (Bolt.)S.F.Gray    Krybende ametysthat
Litt: BK III nr 233 , P 103 g, Bon 147, NS 278, FN 658-9,
@Fugleognatur, Ole Martin, @ Leif Godwin, @asergeev

Laccaria  sp.178        
FUND 28/10 1991
Laccaria sp.178
 
finder: SL 
Findested: Skærvad Plantage, i nordenden.
Værtstræ: jord   Økologi: Lille mosbegroet sti mellem gran og fyr Hatdiameter på foto, max 2,6 cm
film nr 1991q      billednr på film: 7-9   Fotokvalitet: 9
Fotoet er:    på den lange led    fra naturlige voksested   
Herbarie:    Herb.mat haves    sporeaftryk haves      Herbarienavn: SL   Herbarie journalnr SL91114
Mål på svampe noget udtørrede 12 timer efter plukning:
Hat bredde   3,6  2,2  2    2,0  1,5  1,0  0,9  cm
Stok højde   3,7  3,2  3,7  2,6  2,3  2,2  1,9  cm
Stok tyk fo. 5,0  4,7  3,2  2,6  2,2  2,2  1,5  mm
 -    -  fn. 3,7  3,3  3,0  2,6  2,2  2,1  1,5  mm
.
Hat vælvet med navle, 5B4=gråorange. Navle godt 2 mm dyb på største ex. Ikke hygrophan eller randstribet (baljeprøve).
Stok cylindrisk, lidt mørkere end hatten, nederst 7D5=lysebrun, øverst kun lidt lysere. Med hvidlige længdetrævler, fnugget i fuld længde. Uden ring, uden knold, med lille hvidt myceliefelt nederst.
Lameller bredt tilhæftede til nedløbne, svagt udrandede, tykke, ret fjerne, gråbrune 6C2=brungrå med violet strejf. Med enkelte gaffeldelinger (±1-2 stk pr. svamp). Lamelegg (bredt) lysere end fladen med (tyndt) mørk egg, som ses i lup. Den mørke egg skyldes, at hvide sporer gør lamelfladen lysere. Lamelegg næsten lige, kun svagt bølget.
Hatkød mm-tykt, dvs relativt tyktkødet for en så lille art. Kød fast, ret sprødt. Lugt 0. Smag stærkt melet, clitocybet.
Spp hvidt, klæbrigt, ej amyloid, ej dextrinoid, ej hyalin,
sp. 8,4  8,8  9,2  8,0  9,0  8,8  8,3  8,7 µ  (8,3-9,0)
  x 6,3  6,9  7,5  7,2  7,3  7,1  7,0  7,2 µ  (6,7-7,4),
sp. ovale, uden apicus-stilk eller lign, overflade nubret, meget tykvægget (væg 1-1½ µ).
Cheiolocystider hyaline, hårformede, meget smallere end basidierne. Pleurocystider mangler. Bas. 4-sp. Hatkødshyfer korte, med små øskenceller.
Enkeltvis voksende i lille gruppe.
.
Diskussion: Placeret i Laccaria p.gr.af de tykke lameller, kritiske karakterer:
Fundne:        Tykkødet, spore tykvægget ej pigget.
Laccaria:      Sp. piggede, evt dog ej piggede og så tykvæggede.
Clitocybe:     Uden cystider.
Faoydia:       Hygrophan.
Rickenella:    Hygrophan, tyndkødet.
Camarophylles: Uden cystider, tyndkødet.


Laccaria  sp.Rendal        

FUND 16/07 2004
Laccaria sp.Rendal

finder: SL 
Findested: Rendalen, Norge, Storlegda seter 850 m.o.h. = ved trægrænsen
Værtstræ: mos   Økologi: i mos langs vandløb Hatdiameter på foto, max 2,3 cm
film nr 2004a      billednr på film: 0407160047   Fotokvalitet: 11
Herbarie journalnr SL04002
Største svamp hat Þ 3,1 cm