Marasmius  bruskhat

Familie  Marasmiaceae  

  :  cohaerens Hornstokket  10/09-1997
  :  epiphyllus blad  12/10-1995
  :  oreades elledans-  13/09-1994   24/07-1993   10/10-1986
  :  rotula hjul  29/07-2015   21/07-2011   12/07-2007   26/09-1994
  :  wynnei "hvælvet"  11/10-2006   16/09-1994
  :  sp.27-8-87   27/08-1987Marasmius  cohaerens        Hornstokket bruskhat

FUND 10/09 1997
Marasmius s
  Hornstokket bruskhat
finder: SL  bestemt af SL
Findested: Kelstrup pr. 8560 Kolind, skoven på skrænten ned til sundet.
Værtstræ: bøg   Økologi: Under bøg og elm i forbindelse med nedfaldne kviste. Hatdiameter på foto, max 1,3 cm
film nr 1997b      billednr på film: 20-25   Fotokvalitet: 8
Fotoet er:    på den lange led    fra naturlige voksested   
Herbarie:    Herb.mat haves    sporeaftryk haves      Herbarienavn: SL   Herbarie journalnr SL97010
Stok masiv.  Lugt ikke stærk men ubehagelig: Rådden kål. Spp ej klæbrigt, ejamyloid.


Marasmius  epiphyllus        blad bruskhat
FUND 12/10 1995
Marasmius epiphyllus
  blad bruskhat
Bestemmelsen er usikker
finder: SL  bestemt af SL
Findested: Kolindsund Sydkanal, mellem Ellegård og Søby
Værtstræ: el   Økologi: Fugtig bund under el, på pinde og kviste af el Hatdiameter på foto, max 0,95 cm
film nr 1995m      billednr på film: 9-12   Fotokvalitet: 9
Fotoet er:    på den lange led    fra naturlige voksested   
Herbarie:    Herb.mat haves      Herbarienavn: SL   Herbarie journalnr SL95066
Sporer ca. 10 x 4 µ med kornet indhold. Sporer sparsomme i lamel-masepræparat, fældning mislykkedes. Mikrokarakterer passer halvskidt med Breitenbach III nr. 285 (epiphyllus), id usikker.


Marasmius  oreades        elledans-bruskhat

FUND 13/09 1994
Marasmius oreades
  elledans-bruskhat
finder: SL  bestemt af SL
Findested: Skoven v. Ellegård, Søby pr Albøge pr Lyngby
Værtstræ: græs   Økologi: På græsbevokset sti Hatdiameter på foto, max 4,4 cm
film nr 1994e      billednr på film: 7-12   Fotokvalitet: 9
Fotoet er:    på den lange led    fra naturlige voksested    dias i glas haves   
Herbarie:    Herb.mat haves    sporeaftryk haves      Herbarienavn: SL   Herbarie journalnr SL94027
Spp hvidt, ikke klæbrigt bortset fra hvor det har været vådt.
Lugt ret svag, krydret, Mosers beskrivelse (savsmuld) ikke helt dårlig.
Sp. 8-10 x 5½-6½ µ.

FUND 24/07 1993
Marasmius oreades
  elledans-bruskhat
finder: SL  bestemt af SL
Findested: Dæmningen 24
Økologi: Græsgang til heste. Foto af findestedet: 1993c nr. 23-24 NB: Foto af heksering, ikke af de enkelte svampe.
film nr 1993c      billednr på film: 21-22   Fotokvalitet: 9
Fotoet er:    på den lange led    fra naturlige voksested    dias i glas haves      NB om foto: Foto af heksering, ikke af svampen.
Herbarie journalnr SL93017
Uden belæg.

Marasmius oreades  
elledans-bruskhat
FUND 10/10 1986
  elledans-bruskhat
Marasmius oreades
finder: SL  bestemt af SL
Findested: Nørlund 2 km SSV for Kolind
Værtstræ: græs   Økologi: Midt på lille markvej film nr 1986g      billednr på film: 34-37   Fotokvalitet: 7
Fotoet er:    på den lange led    fra naturlige voksested   
Herbarie:    Herb.mat haves    sporeaftryk haves      Herbarienavn: SL   Herbarie journalnr SL86077


Marasmius  rotula        hjul bruskhat
Litt: P 67, BK III 291, Dähncke 342, Ves 222, FN 290, Atlas

FUND 29/07 2015
Marasmius rotula
  hjul bruskhat
finder: SL  bestemt af SL
Findested: Tores Have, Rimsø.
Værtstræ: dødt plantemateriale i jorden, under bl.a. elm
Økologi: Hæk mellem parkagtig grund og naboen Hatdiameter på foto, max 0,3 cm
film nr 2011a Herbarie: Uden belæg Herbarienavn: SL   Herbarie journalnr SL15002
Med stor collarring (se sidste foto)

FUND 21/07 2011
Marasmius rotula
  hjul bruskhat
finder: SL  bestemt af SL
Findested: Gjerrild Nordstrand
Værtstræ: død pilegren i jorden   Økologi: Tæt pilekrat film nr 2011a Herbarie: Herb.mat haves Herbarienavn: SL   Herbarie journalnr SL11025

FUND 12/07 2007
Marasmius rotula
  hjul bruskhat
finder: SL  bestemt af SL
Findested: Ringelmose Skov (Kalø v Rønde)
   
Værtstræ: Urtestængel   Økologi: Lysåben plet med græs i bøgeskov, på urtestængel begravet i jorden Hatdiameter på foto, max 1,5 cm   NB: spp klæbrigt
film nr 2007a   
Fotoet er:    også på elektronisk form   
Herbarie:    Herb.mat haves    sporeaftryk haves      Herbarienavn: SL   Herbarie journalnr SL07002
Spp ses som klæbrigt under mikroskop, føles kun let klæbrigt ved fingergnid.
sporemål, sporefældning luftmikro x 1,54 µ:
  5,2  4,7  5,0  4,9  5,4  5,0  4,8  5,1  4,9  4,8 => 7,3 - 8,0 µm
x 3,2  3,1  3,3  3,1  3,6  3,3  3,0  3,2  3,6  3,0 => 4,7 - 5,3 µm
Litt:BK rotula: 6,8-8,5 x 2,9-4 µm; dvs signifikant smallere sporer !
     P  rotula: 7-10 x 3,5-5 µm
     Dähncke  : 7-10 x 3,5-5 µm

FUND 26/09 1994
Marasmius rotula
  hjul bruskhat
finder: SL  bestemt af SL
Findested: Hovmarksvej 92, 2920 Charlottenlund
Værtstræ: træ sorbia   Økologi: Villa u.prydbuske, træboende på døde træstykker af prydbusk sorbia i jorden Hatdiameter på foto, max 1,1 cm
film nr 1994i      billednr på film: 33-36, j 0-2   Fotokvalitet: 10
Fotoet er:    på den lange led    fra naturlige voksested    dias i glas haves   
Herbarie:    Herb.mat haves      Herbarienavn: SL   Herbarie journalnr SL94056
L= 15, 19, 15, 15, 14, 20, 16, 18. I=0.
Sporefældning kunne ikke laves; men sporemål fra lam.mase-KOH OK.
Marasmius  wynnei        hvælvet bruskhat
Lat. synonym: M. globularis, M. suaveolens     Litt: DS 240, Mos 161, RH332, P67, Dähncke 345 , BK III nr 295     Sporemål:
  Moser 161:   6 - 7  x  3 - 3,5
  RH 332   :   5 - 8  x  3 - 4
  P 67     :   5 - 7  x  3 - 3,5
BK III 295 :  5,2- 7  x 3,1- 4
Denne svamp kan forveksles med M. torquescens, der dog har betydeligt størrer sporer.

FUND 11/10 2006
Marasmius wynnei
  "hvælvet" bruskhat
finder: SL  bestemt af SL
Findested: Buderupholm Bjergeskov
       
Værtstræ: bøg   Økologi: i løv under bøg Hatdiameter på foto, max 4,3 cm   NB: Spp hvidt, ikke klæbrigt
film nr 2006a      Fotokvalitet: 7
NB om foto: Hygrophanfoto også hat Þ 4,3 cm
Herbarie:    Herb.mat haves      Herbarienavn: SL   Herbarie journalnr SL06065
Hat uden spor af violet. Lameller ret fjerne, L=20,23,19,21
Lugt med komponent af stegt bacon.
Mikro: Lameller 2 og 4-sterigmaet basidie set, men jeg kunne ikke se sporerne i lam.mase KOH.
Sporemål (sporefældning, luftmikro, x 1,54 µ):
   3,0  3,7  3,6  3,2  3,0  3,8  3,1  3,4  3,3  3,1  => 4,7-5,6  µm
 x 1,9  2,1  2,3  2,2  2,0  2,7  2,3  1,9  2,2  2,0  => 3,0-3,7  µm

FUND 16/09 1994
Marasmius wynnei
  hvælvet bruskhat
finder: SL  bestemt af SL
Findested: Fannerup, skoven lige vest for ørreddammen
Værtstræ: humus   Økologi: Tæt blandskov under ahorn, elm, bøg, gennemvoksende humus i muldbunden Hatdiameter på foto, max 1,9 cm
film nr 1994e      billednr på film: 24-27   Fotokvalitet: 9
Fotoet er:    på den lange led    fra naturlige voksested    dias i glas haves   
Herbarie:    Herb.mat haves    sporeaftryk haves      Herbarienavn: SL   Herbarie journalnr SL94030
Spp hvidt, ikke klæbrigt, ikke amyloid/dextrinoid.
Sporer ca. 6 x 3½ µ, dråbeformede.
Med hvidt mycelie, der gennemvoksede skovbundsblade til en kage.


Marasmius  sp.27-8-87        

FUND 27/08 1987
Marasmius sp.27-8-87

finder: SL 
Findested: Bakkerne overfor Dæmningen 22
Værtstræ: ene, på træ   Økologi: Nedliggende grene i tæt skov Hatdiameter på foto, max 0,73 cm
film nr 1987o      billednr på film: 36-37   Fotokvalitet: 10
Fotoet er:    på den lange led    fra naturlige voksested   
Herbarie:    Herb.mat haves    sporeaftryk haves      Herbarienavn: SL   Herbarie journalnr SL87121
Tørre frugtlegeme liver atter op i vand.
Sp.  9   8   8,3  8   7   µ
  x  4,8 4,3 4    3,7 4,2 µ.
I lamel-masepræparat er cystide set (tegning i fotojournal "1987 h-v" s.181)
  én cyst. på 100x40 µ, én på 40x20 µ, kølleformede.
.
Ligner en:               Men fundne svamp har:
Marasmiellus ramealis    bredere sporer, ikke hvide lameller
   -"-       rotula      ikke navlet, uden kollarring
Marasmius epiphyllus     for tætte og brede lameller