Volvariella  posesvamp

Familie  Pluteaceae  

  :  bombycina silkehåret  17/08-2000
  :  gloiocephala høj  29/07-2012   05/10-2010   12/10-1987   00/00-1980
  :  hypopithys dunstokket  12/09-1992
  :  murinella   19/10-1993
  :  surrecta Snyltende  25/09-2011   05/10-1999Volvariella  bombycina        silkehåret posesvamp
Litt: PSG 72

   
FUND 17/08 2000
Volvariella bombycina
silkehåret posesvamp
finder: Bo Larris bestemt af SL
Findested: Askhøjvej 40
Værtstræ: Elmetræ   Økologi: På død opretstående tyk elmestamme, i snitfladen ret højt oppe over jorden film nr 2000a      billednr på film: 9-12   Fotokvalitet: 6
Fotoet er:    på den lange led    fra naturlige voksested    dias   papirbillede haves      NB om foto: 4 dias (og scan) dobbelteksponeret, ej papirbillede
Herbarie journalnr SL00001
Bemærkning om herbarie Uden belæg
Papirbilledet er ret godt, ikke dobbelteksponeret

Volvariella  gloiocephala        høj posesvamp
Latinsk synonym: Volvariella speciosa

FUND 29/07 2012
Volvariella gloiocephala
  høj posesvamp
finder: SL  bestemt af SL
Findested: Nørrevangsvej 6, Grenå. 56,47614ºN, 10,82184ºØ, ±5m
Værtstræ: Græs   Økologi: På ret nyslået græs i kanten af grusvej
film nr 2012a Herbarie:    Uden belæg Herbarie journalnr SL12012
Ved gennemskæring lugt af rå kartoffel.

FUND 05/10 2010
Volvariella gloiocephala
  høj posesvamp
finder: SL  bestemt af SL
Findested: Ø for Ørum Dj., Lige N for Brændtvadvej, 150 m V for Laenvej
Værtstræ: jord   Økologi: I kanten af pløjemark Hatdiameter på foto, max 9,5 cm
film nr 2010a Herbarie:    Herb.mat haves Herbarienavn: SL   Herbarie journalnr SL10078
Ved gennemskæring med kraftig lugt af rå kartoffel.
Posen nede i jorden kan være svær at se, men den kan dog let ses på billedet i stor udgave, og på specialbilledet.

FUND 12/10 1987
Volvariella gloiocephala
  høj posesvamp
finder: SL  bestemt af SL
Findested: Askhøjvej 40
Værtstræ: jord   Økologi: Græsplæne, rig på savsmuld Hatdiameter på foto, max 3,1-7,5 cm
film nr 1987xb      billednr på film: 15,18,29-32   Fotokvalitet: 9
Fotoet er:    dias i glas haves    på den høje led    på den lange led    fra naturlige voksested   
Herbarie:    Herb.mat haves      Herbarienavn: SL   Herbarie journalnr SL87221 & SL87223
Posesvamp bryder hekseægsagtigt op af jorden.
Fotoserie (ej scannet, fotoerne for mørke)
12/10: foto 15: Hatbredde 3,1 cm
13/10:      18
14/10:   29-32: Hatbredde 7,5 cm
Herbariemat. dårligt men gemt
Volvariella gloiocephala  
høj posesvamp
FUND 00/00 1980
høj posesvamp , Volvariella gloiocephala
film nr 1980a      billednr på film: 14-16   Fotokvalitet: 7
Herbarie journalnr SL80002
Fra filmstrimmel

Volvariella  hypopithys        dunstokket posesvamp

Litt: DS315, Mos213, RH389,         D444    
Volvariella hypopithys dunstokket posesvamp
FUND 12/09 1992
dunstokket posesvamp , Volvariella hypopithys
Bestemmelsen er sikker
finder: SL   bestemt af SL
Findested: Næsholm-skoven
Værtstræ: gran   Økologi: mosbegroet granskov, i mos Hatdiameter på foto, max 4,9 cm
film nr 1992j      billednr på film: 3-6   Fotokvalitet: 8
Fotoet er:    på den høje led    fra naturlige voksested    dias i glas haves      NB om foto: Fint foto, men motiv snegleædt
Herbarie:    Herb.mat haves    sporeaftryk haves      Herbarienavn: SL   Herbarie journalnr SL92065
Hat, stok og pose rent hvide, på ældre ex hat af trådet udseende, men ikke af
trådet konsistens.
Stok fint dunet under lup, på unge eks. i fuld længde, på ældre kun nederst.
Lam. fri, på unge rent hvide, på ældre rosa.
Sporepulver ret mørkt rosa, næsten rustbrunt, ej klæbrigt.
Sp. 7,4  7,3  6,8  7,7  7,5 µ x
    5,2  5,1  5,0  5,0  5,8 µ
tykvæggede, elipsoide m. kimpore i gale ende,
væg 1-1½ µ tyk.
Cheilocystider af forskellige størrelser og
faconer, største flaskeformet, 100 x 35 µ,
mindste tykkere, ca. 50 x 20 µ.
Kun fundet de to ex. vist på foto.
Tegning af findested, spore, cystider:
"Svampenoter" s. 125.

Volvariella  murinella        

Beskrivelse (ER i "Myconyt" nr 440, 7/12 2004
Volvariella murinella - Musegrå Posesvamp (25/12)
!NØS: København, Assistens Kirkegård, på jord i vejkant, 22.7.1985, 1 stk., ER.
Bem. (ER): Hat 3,5 cm bred, lavt hvælvet, i midten lidt nedtrykt, tør,
radiært tæt silketrådet, i randen mere eller mindre kamfuret, i midten
voksagtig, midten gråbrun, resten perlegrå, randen mere eller mindre rosa.
Lameller frie, smalle, tynde, af forskellig længde, lakserosa, æg ligefarvet.
Stok 3,5 cm høj, 3 mm tyk, lidt sammentrykt foroven, forneden med 3-lappet,
på ydersiden grålig, på indersiden hvid pose, i hele længden fint uldet-trådet,
nedadtil dannende mere sammenhængende tværbæltet struktur, snehvid. Kød i hatte
tyndt, massivt i stokken, hvidt, med svag pelargonielugt og fungoid smag.
Sporer glatte, hyaline, af ret forskellig størrelse, 4,8-8,4 x 3,0-3,6 µ.
Cheilocystider ret forskelligformede, kølleformede med næb til tenformede,
25-60 x 8-18 µ, pleurocystider tilsvarende, men større. — Dette fund bestemmes
på den ringe sporebredde til V. murinella, selvom hatfarve og posefarve ifølge
Flora agaricina neerlandica ikke skulle have betydning i denne gruppe.
Pelargonielugt er også noteret af Boekhout, såvel som af Courtecuisse,
hos denne art, som den eneste i slægten. Måske en artskarakter?

Volvariella murinella FUND 19/10 1993
Volvariella murinella
Bestemmelsen er usikker
finder: SL bestemt af SL
Findested: Dæmningen 22, Kolind
Værtstræ: Kartoffel   Økologi: Kartoffelbed, gødet med hestemøg. Hatdiameter på foto, max 1,8 cm
film nr 1993u      billednr på film: 30-36 (v: 1-3 kval.7)   Fotokvalitet: 8
Fotoet er:    på den høje led    fra naturlige voksested    dias i glas haves      NB om foto: Store ex noget råddent
Herbarie:    Herb.mat haves      Herbarienavn: SL   Herbarie journalnr SL93141
Hat ikke randstribet, tykt radiært håret som ung, hår gråhvide på mørkebrun
baggrund.
(Nordic Macromycetes 2 side 204: Hatrand stribet)
Stok med spredte hår i hele længden.
Lameller tætte (L=60, I=1), under lup med håret egg.
Sp. 7,2  7,6  8,1  8,0  8,4  8,0  7,8  7,6  7,2  8,4  µ  (7,4-8,3)
 x  4,2  5,0  5,1  4,8  5,0  5,0  4,7  4,8  9,4  4,9  µ  (3,8-6,8)
heraf fås forhold l/b = 1,3-1,8


Volvariella  surrecta        Snyltende posesvamp

Volvariella surrecta Snyltende posesvamp
FUND 25/09 2011
Snyltende posesvamp , Volvariella surrecta
finder: Jette Bjærge    
bestemt af SL
Findested: Lille Birkelse (Nær Hornslet, lige syd for Sofie Amalie Skov).   Værtstræ: Tåge-tragthat   Hatdiameter på foto, max 4 cm   film nr 2011a NB om foto: Billede med mørk baggrund haves osse
Herbarie journalnr SL11137
Overrakt på svampeudstillingen Ørnereden af Jette Bjærge, Hornslet. Hun fortalte den var fra Lille Birkelse skov npær Hornslet, skoven er i forbindelse med Sofie Amalie Skov. Jeg kan ikke finde nogen skov ved det navn på Google mv. men gætter det må være S-enden af Sofie Amalie Skov

Volvariella surrecta Snyltende posesvamp
FUND 05/10 1999
Snyltende posesvamp , Volvariella surrecta
finder: SL    
bestemt af SL
Findested: Fjeld Skov, Alvejen   UTM koordinater: NH907524
Værtstræ: bøg eg   Økologi: I vejkanten til asfaltvejen, under bøg og eg Hatdiameter på foto, max 6,4 cm   NB: Skulle gro på rådnende Tåge-Tragthat, og der voksede T.t. udenom.
film nr 1999g og h      billednr på film: 99g 29-36, h -1-4,   Fotokvalitet: 8
NB om foto: Film 99g mixed med Lepista nebularis som den jo snylter på
Herbarie journalnr SL99038 & SL99037
Fundet 4 ex:
Hat Þ               62  65  70  71  mm
Stok høj            82  76  73  77  mm
Stok tyk f.o.       10  10   7   6  mm
 -"- over volva     13  12  11  11  mm
Hat dunet og hvid, næppe mørkere med alderen ejheller i hatcentrum.
Stok dunet i fuld længde, men ikke tykt dunet.
Lameller tydeligt fri, OK, selvom det næppe ses på fotos.
Lugt noget kartoffelagtig, men p.gr.af fundne svampes alder blandet med en
ækel rådden lugt, dog ikke på alle ex.
Volva: Inderside hvid, yderside først hvid siden noget brunlig men stadig
       meget lys, stadig hvidlig.
Cheilocystider: Nogle flaskeformet med inkrusieret hoved og kortere eller
længere hals, ca. 40µkrop+20µ hoved, krop ca. 15 µ bred. Andre hårformede.
sp. (lam. mase KOH, 1,54 µ):
   4,0  3,4  4,1  4,2  4,0  4,3  3,9  4,8  3,9  4,0 (=> 5,7-6,8 µ)
   2,5  2,8  2,4  2,8  2,5  2,3  2,4  2,7  2,2  2,4 (=> 3,5-4,2 µ)
------
Rådnende svamp som den burde gro på ikke set, men der voksede
Tåge-Hekseringsghat omkring den, og et lille ex snød sig ind på fotoet på 1999g
(ikke h). Svampens størrelse indicerer stærkt at det er en surrecta, og ikke
hypopithys (Håret posesvamp).
Rym. har fotos af begge arter, og den ligner fotoet af surrecta og ikke
hypopithus. På hypopithus når lamellerne (kun iflg. foto) ikke tilnærmelsesvis
ind til stokken, mens ved surrecta når de næsten ind og røre.
 ------
Om foto: De to spæde ex på film 1999f er to tåge-tragthatte. De er fjernet på
         billederne film 1999g.appet,