Collybia  fladhat

Familie  Tricholomataceae  

  :  cirrhata silke-  04/10-2006   05/10-1995   29/10-1988

Fra den "gamle" slægt Collybia i familien Tricholomataceae er 5 arter (+ variteter) skilt fra til en ny slægt    "Rhodocollybia" i en ny familie Omphalotaceae. Det er de mest kødfulde arter:
Rhodocollybia maculata  (incl. maculata var scorzonerea)
Rhodocollybia proxila   (incl. var. distorta)
Rhodocollybia butyracea (incl. forma asema)
Rhodocollybia fodiens (den kender jeg ikke)
Rhodocollybia filamentosa.
Og resten ... de blev flyttet over i Gymnopus (familie Omphalotaceae), med undtagelse af 3 arter:
C. cirrhata, Collybia cookei, Collybia tuberosa (foreløbig kun C. cirrhata nævnt her)


Collybia  cirrhata        silke-fladhat
Litt: Cetto III 1033

FUND 04/10 2006
Collybia cirrhata
  silke-fladhat
finder: SL  bestemt af SL
Findested: Lidt syd for Gammel Landevej, mellem Ørbækskoven og Gammelmølle
Værtstræ: svamp   Økologi: på rådden svamp der lå som en klat på jorden. Juletræsplantage u gran. Hatdiameter på foto, max 0,68 cm
film nr 2006a      Fotokvalitet: 8
Herbarie:    Herb.mat haves      Herbarienavn: SL   Herbarie journalnr SL06051

FUND 05/10 1995
Collybia cirrhata
  silke-fladhat finder: SL  bestemt af SL
Findested: Skoven mellem Skarresø og Kolind
Økologi: på ?død svamp eller alge. Under lærk. Hatdiameter på foto, max 1,1 cm
film nr 1995j      billednr på film: -1-3   Fotokvalitet: 11
Fotoet er:    på den høje led    på den lange led   
Herbarie:    sporeaftryk haves      Herbarienavn: SL   Herbarie journalnr SL95047
Ingen sclerotiom, stok brunlig nedefter, men i øvrigt uden tegninger - i modstrid med Bon (s.180) der skriver at stokken er "fedtet" og hvid, men helt i overensstemmelse med DS.
Iflg Moser s. 144 skal alle collybia-arter som unge have indrullet hatrand. Dette kan jeg - med besvær - se men kun på helt spæde eksemplarer.
Sporemål ikke tjekket.

FUND 29/10 1988
Collybia cirrhata
  silke-fladhat finder: SL, Erik Christensen & aftenskolehold  bestemt af SL
Findested: Sostrup Overskov, Sostruphede
Værtstræ: død svamp   Økologi: Granskov, på død svamp, sikkert grå slimslør. Hatdiameter på foto, max 0,9 cm
film nr 1988l      billednr på film: 3-7   Fotokvalitet: 11
Fotoet er:    på den lange led    fra naturlige voksested    dias i glas haves   
Herbarie:    Herb.mat haves    sporeaftryk haves      Herbarienavn: SL   Herbarie journalnr SL88086
Sporer ca. 4½-5 x 3 µ (litt: Moser 4-5 x 2 µ), spp. klæbrigt, hvidt, ej amyloid.
Sclerotium findes ikke.
Værtssvampen var så rådden, at det ikke kunne afgøres om den havde lameller eller rør, men sporer og basidier kunne studeres.
Værtssvamp sp. 13  14  14  15 µ x
               4½  3,8 4,8 5,0 µ,sporevæg ca. 1 µ tyk.
Sporemålene er lovlig små for Gomphidius glutinosus (litt: 18-22 x 5-7½), som jeg ikke desto mindre regner for favorit (den syge svamp kunne ikke udvikle normale sporer).