Macrolepiota  parasolhat

Familie  Agaricaceae  
Dansk alias:  kæmpeparasolhat

  :  excoriata mark-  20/07-2012   01/08-1993   09/10-1991   07/10-1991
  :  heimii   08/09-2003
  :  mastoidea puklet  08/10-1997   23/09-1996   18/09-1994
  :  procera stor  26/09-2013   27/08-2010   08/09-2006   04/09-1994   16/09-1990
  :  puellaris se Leucoagaricus nympharum 

Macrolepiota  excoriata        mark-parasolhat

FUND 20/07 2012
mark-parasolhat , Macrolepiota excoriata
finder: SL    
bestemt af SL
Findested: Fornæs, på strandengen syd for fyret.
Værtstræ: græs   Økologi: Strandeng med græssende køer, omkring ældre kogødning. Hatdiameter på foto, max 9 cm
film nr 2012aUden belæg Herbarie journalnr SL12010

FUND 01/08 1993
mark-parasolhat , Macrolepiota excoriata
finder: SL    
bestemt af SL
Findested: Fornæs, på strandengen nord for fyret.
Værtstræ: græs, kogødning   Økologi: Strandeng med græssende køer, omkring ældre kogødning. Hatdiameter på foto, max 5,7 cm
film nr 1993e      billednr på film: 16-18   Fotokvalitet: 8
Fotoet er:    på den høje led    fra naturlige voksested   
Herbarie:    Herb.mat haves    sporeaftryk haves      Herbarienavn: SL   Herbarie journalnr SL93033
Stokoverflade og sporemål præcis som beskrevet fund 9/10 1991,
sporefarve efter meltzner+kloral dog mere brun: ca. 9D7

Macrolepiota excoriata  
mark-parasolhat
FUND 09/10 1991
mark-parasolhat , Macrolepiota excoriata
finder: SL    
bestemt af SL
Findested: Vosnæsgård, marken til venstre når man er på vej ind i skoven.
Værtstræ: græs   Økologi: Græsning til kreaturer ved havet Hatdiameter på foto, max 6,5 cm
film nr 1991h      billednr på film: 32-37   Fotokvalitet: 10
Fotoet er:    på den lange led    fra naturlige voksested    dias i glas haves   
Herbarie:    Herb.mat haves    sporeaftryk haves      Herbarienavn: SL   Herbarie journalnr SL91057
Hat, stok og lameller hvide; hatoverflade dog med lyse brune farver.
Hatskæl i centrum med små, under ½ mm, delvis oprette, i lup ses de som korn,
og med hår på skællene. Skæl ved hatrand millimeterstore.
Stok hvid med svag rødlig nuance, STOKOVERFLADE IKKE GLAT, fint håret af
længdetrævler. Stokoverflade med tyndt lag, der rødmer ved skrabning.
Ring dobbelt, nedre del (hængdende) kraftigt udviklet. Ring flytbar.
Kød hvidt, især hatkød er vattet. Stokkød ret fast.
Lugt 0.
Smag karakteristisk, lidt álà pastinak.
Spp hvidt, dextrinoid, ej klæbrigt. Sporefarve efter Meltzner+kloral, under
mikroskop: Vinrød ca. 14-15 A 7 = purpur. Sporemål:
  15,2  14,4  14,0  14,8  14,9  15,6  14,3  15,0 µ (14,3-15,3)
x 10,1   8,9   9,2   9,6   9,3  10,0   9,2  10,0 µ ( 9,1-10,0).
*
Diskussion: Iflg. Moser - Phillips - Danske Storsvampe  skal Mark-Parasolhat
have helt glat stok. Ellers nøgles den ud til Puklet Parasolhat. I
sammenligning med Puklet Parasolhat farves sporne ikke lige så mørkt med
Meltzner,  Puklet Parasolhat (fund 7/10) sporer farves mørkt okkerbrune:
6E7=Cognacfarvet i Meltzner+kloral.

Macrolepiota excoriata  
mark-parasolhat
FUND 07/10 1991
mark-parasolhat , Macrolepiota excoriata
finder: SL    
bestemt af SL
Findested: Naphøj mellem Kolind og Rønde
Værtstræ: græs   Økologi: Græsning blandt Kæmpe-Parasolhat Hatdiameter på foto, max 6,8 cm   NB: fejlbest til M. mastoridea
film nr 1991h      billednr på film: (2) 3-5   Fotokvalitet: 7
Fotoet er:    på den lange led    fra naturlige voksested    dias i glas haves   
Herbarie:    Herb.mat haves    sporeaftryk haves      Herbarienavn: SL   Herbarie journalnr SL91051
Stok småskællet, især over ringen.
Ring flytbar.
Sporefældning: Svamp ikke særlig sporeaktiv, sporer
   13,4 12,2 14,1 15,0 13,0 13,2 12,7 13,6 µ  (12,5-14,3)
 x  9,1  8,4  8.9  9,8  8,5  8,1  8,3  9,4 µ  ( 8,2- 9,4).
Med apicus, brunfarvning af Melzner, gerne mindre brunfarvet (dvs lysere) i
enden modsat apicus.Macrolepiota  heimii        

Author: Locq. ex Bon
Lat. synonym: Leucocoprinus naucinus     Litt: Breitenbäch 4 nr 248
Bør synonymiseres med Macrolepiota excoriata, se text til fund 8/9-03

Macrolepiota heimii FUND 08/09 2003
Macrolepiota heimii
finder: SL    
Bestemmelsen er usikker
bestemt af SL
Findested: Slettenvej
Værtstræ: græs   Økologi: Græsrabat ved vejkant Hatdiameter på foto, max 5,1 cm
NB om foto: ej foto
Herbarie:    Herb.mat haves    sporeaftryk haves      Herbarienavn: SL   Herbarie journalnr SL03001
Hat som frisktplukket hvid-hvidlig med gråbrunt centrum, filtet men ikke
skællet. 2 dage efter plukningen var hatten blevet betydeligt mørkere,
hatoverfladen opsplittende i gråbrune skæl på hvid baggrund.
Stok ca 6 cm høj, 0,6-1 cm tyk med en ca. dobbelt så tyk roeagtig knokld,
rank, kølleformet, hvid med veludviklet hudagtig bevægelig ring, efter
plukningen mørkt brunt anløben nedefra.
Lameller meget tætte, hvide, efterhånden med gråbrunt skær.
Spp. hvidt, ikke klæbrigt, kraftigt dextrinoid. Sp. med kimpore, x 1,54 µm:
    8,2  8,3  9,3  9,0  7,9  8,8  9,0 10,0  7,8  8,8 => 12,3-14,4 µm
 x  5,4  5,4  5,7  5,2  6,7  6,0  5,3  6,2  5,3  5,8 =>  8,0- 9,5 µm
.
Kommentar: Opsplitningen af hatoverfladen i skæl sker ved M. excoriata
(Mark-Parasolhat) og ikke ved M. heimii. Den hvide farve på hatten var
lovlig lys for M.excoriata men passer fint med billdet i Breitenbach af
M. heimii.
Sporemål svarer til M. Heimii:
Efter Breitenbach:  M. excoriata               M. Heimii
                  14,5-19,5 x 8,7-10,9 µ   12-16,6 x 7,9-9,5 µ
M. excoriata plukket og sammenlignet: Den var noget størrer og mere skællet
på hatten,
men sporenes udseende var magen til, sp. osse
dextrinoide,
sp. 8,8  8,1  7,8  8,6  8,8  9,3  7,8  8,7  7,1  8,6
    6,8  6,4  5,6  5,8  7,0  5,6  5,2  5,7  5,9  5,9  x 1,54 µ
=>  Sporer  11,9-13,9 µ x 8,3-10,1 µ    dvs samme mål som fund ovenforMacrolepiota  mastoidea        puklet parasolhat

Author: (Fr:Fr)Sing.
Lat. synonym: konradii     Lat. synonym: rickenii     Lat. synonym: affinis     Lat. synonym: gracilenta     Lat. synonym: prominens     Litt: Svampe 50:33    
syn konradii: Se "Svampe" 50 (2004) s 33
.

Macrolepiota mastoidea puklet parasolhat
finder: SL       var: konradii
bestemt af SL
Findested: Skærvad skov
FUND 08/10 1997
puklet parasolhat , Macrolepiota mastoidea
Værtstræ: eg bøg   Økologi: Skråning med eg og bøg Hatdiameter på foto, max 7,4 cm
film nr 1997h      billednr på film: 0-3   Fotokvalitet: 8
Fotoet er:    på den lange led    fra naturlige voksested   
Herbarie journalnr SL97042
Sporefældning hvid-beige, spp ikke klæbrigt
Macrolepiota mastoidea  
puklet parasolhat
FUND 23/09 1996
puklet parasolhat , Macrolepiota mastoidea
finder: SL    
bestemt af SL
Findested: Løvenholm Skov, Enden af Søholmvejen
Værtstræ: Eg   Økologi: Under unge ege Hatdiameter på foto, max 9,4 cm
film nr 1996d      billednr på film: 20-24   Fotokvalitet: 9
Fotoet er:    på den lange led    fra naturlige voksested    dias i glas haves   
Herbarie:    Herb.mat haves    sporeaftryk haves      Herbarienavn: SL   Herbarie journalnr SL96018

Macrolepiota mastoidea  
puklet parasolhat
FUND 18/09 1994
puklet parasolhat , Macrolepiota mastoidea
finder: SL       var: konradii
bestemt af SL
Findested: Fjeld Skov, V for Auning-Pindstrup vejen
Værtstræ: bøg gran   Økologi: Under bøg og gran Hatdiameter på foto, max 12,7 cm
film nr 1994f      billednr på film: (14) 15-19   Fotokvalitet: 8
Fotoet er:    på den høje led    fra naturlige voksested    dias i glas haves   
Herbarie:    Herb.mat haves    sporeaftryk haves      Herbarienavn: SL   Herbarie journalnr SL94035
Spp hvidt, ej klæbrigt.
Sp. 16,0 13,8 13,8 13,2 14,1 14,2 13,3 13,9 15,2 13,9 µ (13,3-15,0)
 x  10,1 10,0  9,8 10,0 10,1 10,0 10,0  9,8 10,9  9,8 µ ( 9,7-10,4)
Litt: Phillips s. 27 konradii: sp. 13-17 x   8-10
      Moser 245        -"-         11-15 x 8,5-9,5


Macrolepiota  procera        stor parasolhat

FUND 26/09 2013
Macrolepiota procera
  stor parasolhat
finder: SL  bestemt af SL
Findested: Sostrup, skoven ved Langholmvej,  56.5132ºN, 10.8093ºØ ±15 m
Værtstræ: jord Økologi: Vejkant ved asfaltvej, under ?
film nr 2013a
Herbarie:    Uden belæg Herbarie journalnr SL13018. Atlas SL2013-636796
Stokken rødmer ved skrabning, men kødet rødmer kun ganske svagt.

FUND 27/08 2010
Macrolepiota procera
  stor parasolhat
finder: SL  bestemt af SL
Findested: Hemmed plantage, i Syd-vejkanten ved Præstevej, 500m fra Hemmed
Værtstræ: jord Økologi: Vejkant ved asfaltvej, skyggefuldt under snebær i nåleskov Hatdiameter på foto, max 15 cm film nr 2010a
Herbarie:    Herb.mat haves      Herbarienavn: SL   Herbarie journalnr SL10019
Stokbund, stokknolden rødmer ved skrabning, og kød i stokbund rødmer i ormegnav.

FUND 08/09 2006
Macrolepiota procera
  stor parasolhat
finder: SL  bestemt af SL
Findested: Glatved Strand, på P-pladsen når man kører over broen over Hoed Å
Værtstræ: fyr   Økologi: i græs under fyr Hatdiameter på foto, max 22 cm   NB: Spp ej klæbrigt
film nr 2006a      Fotokvalitet: 8
NB om foto: Kun  t ex- savner ungt eksemplar.
Herbarie:    Herb.mat haves      Herbarienavn: SL   Herbarie journalnr SL06021
Ved skrabning på stokknolden rødmede den (det må den ikke - nøglekarakter i
"Svampe" 50 (2004) s. 27. Fotos: Først svampen in natura, senere nogle
billeder af stokknolden efter skrabning, knoldtykkelse max 4,3 cm.
Spp. hvidt, slet ikke klæbrigt.
Sporemål (Lam. mase KOH. x 1,54 µ):
  10,0  8,4  8,0  8,5  9,1  9,2 10,0  8,8 10,2 10,0 => 13,0 - 15,4 µ
x  6,0  6,2  5,8  6,0  6,8  6,7  6,9  6,7  7,1  7,2 =>  9,3 - 10,8 µ

Macrolepiota procera  
stor parasolhat
FUND 04/09 1994
stor parasolhat , Macrolepiota procera
finder: SL    
bestemt af SL
Findested: Skoven overfor Birkenæs (Dæmningen 16) ved kæmpehøjen
Økologi: Muldrig kratskov Hatdiameter på foto, max 21 cm
film nr 1994c      billednr på film: 8-9   Fotokvalitet: 9
Fotoet er:    på den høje led    fra naturlige voksested   
Herbarie journalnr SL94015
Bemærkning om herbarie uden belæg

Macrolepiota procera  
stor parasolhat
FUND 16/09 1990
stor parasolhat , Macrolepiota procera
finder: SL    
bestemt af SL
Findested: Dæmningen, bag Mettes Hus
Værtstræ: jord   Økologi: mark, gammel forstrand i nu inddæmmede Hatdiameter på foto, max 25 cm
film nr 1990d      billednr på film: 13-16   Fotokvalitet: 8
Fotoet er:    på den høje led    fra naturlige voksested    dias i glas haves   
Herbarie:    Herb.mat haves    sporeaftryk haves      Herbarienavn: SL   Herbarie journalnr SL90017Macrolepiota  puellaris        Leucoagaricus nympha parasolhat

Lat. synonym: Leucoagaricus nympharum     Dansk synonym: Gran-parasolhat
Se Leucoagaricus nympharum, gran-parasolchampignon