Rozites  slørhat, klidhat

Familie  Cortinariaceae  
Slægten hedder Cortinarius og ikke Rozites, denne side er den del af slægten Cortinarius der tilhører underslægten Rozites, og det latinske navn begynder derfor med Cortinarius 
 

Rozites  klidhat

  :  caperatus   21/08-1986   15/07-1984

Rozites ses somme tider som en underslægt til slørhat. Her og i ældre litt. har den dog status som selvstændig slægt, dansk slægtsnavn Klidhat.
På grund af det hudagtige slør passer den dog skidt ind i den "gængse" opdeling i underslægter (Myxacium-Phlegmacium-Telamonia-Cortinarius) der alle har trådet slør. Og forresten hedder det strengt taget Cortina når det forbinder hatrand og stok.


Cortinarius caperatus,      Kliddet slørhat
Lat. synonym: (Cortinarius caperatus (Pers.) Fr)
Dansk synonym: Klidhat Litt: DS 448, Ves 343, Phil 207, FN 662,
@Mycokey, @MycoKey, @Stridvall, @Tom Volk
Status i DK: Arten var tidligere almindelig, men er tilsyneladende ved at forsvinde som dansk art, kategori i rødlisten sårbar (VU=vulnerable)

FUND 21/08 1986
Cortinarius caperatus
  Kliddet slørhat
finder: SL  bestemt af SL
Findested: Nørager Mose (Løvenholm skov)
Værtstræ: eg   Økologi: På fugtig bund under eg film nr 1986c      billednr på film: 14-17   Fotokvalitet: 06
Fotoet er:    på den lange led    fra naturlige voksested   
Herbarie:    Herb.mat haves    sporeaftryk haves      Herbarienavn: SL   Herbarie journalnr SL86025

FUND 15/07 1984
Cortinarius caperatus
  Kliddet slørhat
finder: SL  bestemt af SL
Findested: Eldrup (Løvenholm) skov. 56.4363°N, 10.4552°Ø ±25m
Voksested: Morbund under bøg. film nr 1984d      billednr på film: 9-13   Fotokvalitet: 8
Fotoet er:    på den lange led    fra naturlige voksested   
Herbarie:    sporeaftryk haves      Herbarienavn: SL   Herbarie journalnr SL84013