Dermocybe  kanelslørhatte

Familie  Cortinariaceae  
Slægten hedder Cortinarius og ikke Dermocybe, denne side er den del af slægten Cortinarius der tilhører underslægten Cortinarius uuslægt (section) Dermocybe, og de latinske navne begynder derfor med Cortinarius 
 
 : Slægtoplysninger  : Nøgle  : Navneliste


  :  anthracinus Purpursort  01/10-2012    15/06-1995
  :  aurantiobasis Saffranfodet  15/11-2013    
  :  bataillei orangefodet  15/11-2013    12/10-1999   25/09-1998   05/11-1991
  :  cinnamomeobadius   14/09-2006
  :  cinnamomeoluteus   15/10-1998   26/07-1987
  :  cinnamomeus kanel-  24/10-2015   29/10-2014   15/10-2012   01/11-2011   25/08-2011   23/10-2006   05/10-2006   21/10-2004   29/10-1998   29/10-1998   31/07-1998   03/10-1990
  :  croceoconus   25/10-1998   01/10-1986
  :  croceus gulbladet  19/10-2015   12/10-2014   16/09-2012   13/09-2011   02/11-2010   12/11-1991   24/10-1991   28/10-1990   03/10-1987   18/09-1987
  :  fervidus Orangebladet  27/08-2011
  :  huronensis tørve-  28/10-2014   10/09-2014   18/10-2012   03/10-1997
  :  malicorius grønkødet  20/10-2011   06/10-2011   23/07-2011   14/09-2010   23/10-2006   13/10-2006   07/10-1987
  :  palustris  
  :  phoeniceus Brunrød  01/10-2017   10/10-1990
  :  pratensis   12/10-2015
  :  sanguineus blodrød  02/10-2011   08/09-2004   22/09-1998
  :  semisanguineus cinnoberbladet  24/10-2015   21/10-2011   11/10-2011   19/09-2011   11/09-2011   08/10-2010   05/10-2006   05/11-1991   21/10-1987   00/00-1981   02/11-1980
  :  sommerfeltii zoneret  02/10-1987
  :  uliginosus mose-  26/09-2010   15/10-1995   24/10-1988   02/10-1988   01/09-1987

 Slægtoplysninger

 : Nøgle til Dermocybe

Her kommer navnelisten til alle arter der er med i nøglen nævnt ovenfor; det er alle arter fundet i Danmark med tillæg af nogle arter det er sandsynligt bliver fundet i DK. De arter hvor der findes en referance SL er dem der osse er et billede af på denne hjemmeside, @ står for et klikbart @ så man kan hoppe til et billede et sted på nettet.
De eneste nordiske arter af Dermocybe der ikke er med i listen (og i nøglen) er:
C. norvegicus, fra alpine birkeskove. Den ligner C. croceus men hat mørkere rødbrun-daddelbrun: @pharmanatur
C. polaris, fra alpine pilekrat. Lille med meget mørkt rødbrun hat og lysere brunrød stok og lameller: B&K 160, @pharmanatur

(Ves347 er fejlbestemt cinnabarinus)
NAVNELISTE          
Latinsk navnLatinsk synonym Dansk navn Litt (kursiv hvis uden foto)
anthracinus   Purpursort @SL, FN775, RH487, Ves363, @Stridvall, Soop: indeholder anthracinon
aurantiobasis,Safranfodet slørhat, se Cortinarius aurantiobasis
aurantiomarginatusSaffranfodet FN-, @ CIC, @Naturarkivet.no,
aurantiomarginatus    FN-, CFP(Tel-Ant), Soop s95, @Naturarkivet
aureifolius(DK-)    FN 669, @Stridvall
bataillei   Orangefodet @SL, FN 670, CFP, @mollisia, @hlasek
cinnabarinus  Cinnober- FN736, CFP, R&H487, Ves 347 (sin purpureus), @Fvl, @ @MycoKey, Måske ikke en Dermocybe
cinnamomeoluteussaligna, cinnanomeobadius (?)  @SL, FN 671, Dähncke 706, Soop fig 1, @Stridvall, men @aranzadi-zientziak må være fejlbestemt med den alt for røde hat
cinnamomeus   Kanel- @SL, FN 669, R&H 485, CFP, @Stridvall
croceus   Gulbladet FN 670, B&K 155, CFP, Ves 349, @Fvl
croceoconus     FN 672, CFP, @Stridvall
danicus     FN 775, @Fvl, @MogensHolm
fervidus   Orangebladet @SL, FN 668, CFP, @Stridvall
huronensis palustris tørve- @SL, FN 671, B&K 158, Däh 705, @Roger (@Flickr ID usikker)
malicorius   "Grønkødet" @SL, FN 669, CFP, R&H 485, Ves 348, @Fvl @Roger
olivaceofuscus  Olivenbrun FN670, CFP, Ves 348, @Fvl
phoeniceus purpureus, Brunrød @SL, FN669, B&K161, CFP, Ph 206d, @Roger
pratensis     FN 672, @BasMyc @Journal d'un naturaliste
pratensis er ikke synonym for croceoconus, som påstået i DS
puniceus OrtonC. cruentus, C. rubrosanguineus  FN-, Soop fig 4 og s.7, NON Phill205 men @Roger, B&K156 (som cruentus)
sanguineus   Blodrød @SL, FN668, CFP, Däh710, Phil205e, R&H486, Ves346, @Fvl, @Mycokey, @Roger
semisanguineus  cinnoberbladet@SL, FN668, CFP, Däh709, Phil205f. R&H486, Ves347, @Fvl, @Mycokey @Roger @Cheype(som croceus)
sommerfeltiisylvae-norvegicaezoneret @SL, FN 669-70, B&K 164, CFP, @Stridvall
som sylvae-norvegicae i : FN 670 og  Spørg en mykolog
pratensis     FN671, B&K 165, @JC_Schou, @Stridvall, @Roger
uliginosus   mose- @SL, FN671, B&K 166, CFP, Phil 204, Ves 348, @MycoKey, @Jos Monnens @cheype
vitiosus sanguinea var. vitiosa  Mycologica 104


C. cinnabarinus regnes gerne til Cortinarius uslægt Telamonia uuslægt Cinnabarini
C. danicus og C. anthracinus regnes gerne til Cortinarius uslægt Telamonia uuslægt Anthracini.
Når de ofte ikke regnes til Dermocybe er det fordi de er hygrofane - men jeg har utallige gange set at mange Dermocyber er hygrophane og placerer derfor osse disse 3 arter i Dermocybe.
window.innerWidth=


Cortinarius  anthracinus        Purpursort slørhat
Underslægt: Dermocybe, Sanguinei
    Author: (Fr)Fr
Litt: DS 426, S 4:71(Nøglep.25), CFP Telamonia:Anthracini, Ves 363, B&K V nr 293(?), FN 775,
@DKAtlas @Stridvall
  FN henviser ikke til B&K, og når jeg ser fotoet i B&K synes jeg den ikke er så randstribet som den burde være, og desuden: Hatten nok er noget puklet men aldrig spidspuklet, og hatoverfladen synes skællet, og den udtørrer hygrophant med lysere farve først omkring hatcentrum (altsammen i modstrid med hvad jeg ellers har set)

FUND 01/10 2012
Cortinarius anthracinus
  Purpursort slørhat
finder: SL  bestemt af SL
Findested: Gjerrild Nordstrand, fra Staunborgvej der hvor Dagmarvej går fra, 24 m mod N ud ad vejen til muldlokummet, og så 12 m mod V.  56.5322ºN, 10.8026ºØ ±7m
Værtstræ: Fyr   Økologi: Sandet jord med mos, lav og græs.
film nr 2012aHerbarie:    Herb.mat haves Herbarie journalnr SL12067
Spiritusprøve: Spritten udtrækker gult til orangegult pigment.
Hatoverflade nubret, skinnende, hvilket får den til at se skællet ud på fotos, hvad den altså ikke er.
Hat randstribet i en ret smal zone langs hatranden, men farveskiftet mellem tørre og fugtige del af hatten sker ikke langs en skarpt afgrænset zone, så jeg vil kun kalde den pseudohygrophan. På nogle af svampene var hatten dog stribevis ægte hygrophan i radiære striber.
Lameltæl: L=36,41,35,36,35 => L=35-36

FUND 15/06 1995
Cortinarius anthracinus
  Purpursort slørhat
finder: SL    
bestemt af SL
Findested: Nimtofte, Hovedvejen, mell Georgsminde og Djurs Sommerland, skoven v. Bungalow
Værtstræ: Fyr nær Eg   Økologi: Hedejord
Hatdiameter på foto, max 3,0 cm
film nr 1995b      billednr på film: 5-12   Fotokvalitet: 10
Fotoet er:    på den lange led    fra naturlige voksested   
Herbarie:    Herb.mat haves    sporeaftryk haves      Herbarie journalnr SL95007
Let kendelig på de brune fnug på stokken. Sort i KOH, hat glat.
----------
Hat udpræget puklet,  mørkt varmt rødbrun, noget hygrophan dog uden skarp
afgrænsning mellem mørke og lyse farve, tør brungul. Aldrig randstribet.
Lameller ret blege, gulbrune med antydning af safrangult, meget brede.
Stok cylindrisk eller svagt udvidet nedadtil, gulbrun. Myceliefeltet nederst på
stokken hvidt. Slør brunt.
I et forsøg på at bestemme slørhyfers tykkelse blev stokafskrab mikroskoperet,
hyferne var 4-9 µ tykke, samlet i hyfebundter, men det var uklart hvad der var
stokhyfer og hvad der var slør.
Kød meget mørkt brunt som fugtigt, især mørkt i stokken, udtørrende til
gulbrunt. Hele svampen kraftig sortagtig reaktion i KOH. Lugt 0. Hat/lameller
med extraherbart brunt pigment.
Hathudshyfer med brun farve indeni cellerne, farvestof jævnt fordelt (uden
klumper).
Sporer lam.mase KOH:
  8,8  8,2  8,5  9,2  9,8  8,9  9,4  8,6  9,0  9,2 µ (8,5-9,4)
x 6,0  5,8  5,3  5,9  6,3  5,7  6,4  5,3  5,9  5,9 µ (5,5-6,2).
Sporefæld KOH: Sporer får rødfarvning på cellevæggen,
  9,2  9,9  9,7  9,6  8,8  9,8  9,9 10,0  9,0  9,8 µ (9,2-10,0)
x 6,2  6,4  6,4  6,2  6,0  6,4  6,1  6,1  6,0  6,0 µ (6,0- 6,4).
————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
Diskussion:
Feltbestemmelsen var Cort. semivestitus, men sporemålene var helt forkerte.
En tid lang stod svampen som "Cort. cinnamomeus", men fotoet har for meget
rødt, og fnuggene på stokken er ikke kun længdetrævler som på cinnamomeus.
Desuden har cinnamomeus lidt mindre sporer.
Klaus Høiland nøgler i "Svampe" 4(1981) s. 72 to arter ud, som han henregner
til Dermocybe:
C. anthracinus, med violet myceliefelt ved stokbasis, hathud med karminrøde
pigmentkorn og klumper. På fig. ses puklet hat.
C. danicus, med blegt gråbrunt myceliefelt ved stokbasis, brunt incrusierede
hathudshyfer uden karminrødt, på fig. ses en ret fladt vælvet hat.
.
CFP om C. anthracinus: Telamonia/Anthracini, med farvefoto.
Stok blegt purpurbrun, øverst ofte svagt halmgul til karminrosa. Stokbasis med rosa til purpurbrunt myceliefilt. Sporer 8-10 x 5-6(6,5) µ.

Cortinarius aurantiobasis  Ammirati & A.H. Sm.  Saffranfodet slørhat
Underslægt: Cortinarius eler Dermocybe
Det kan diskuteres om det burde være underslægt Dermocybe eler undersalægt Cortinarius, men fordi spiritusprøven (lameller) kun giver en ret svag gul farve anbringer jeg den ikke under Dermocybe, men under Cortinarius.

Cortinarius bataillei (M.M.Moser) Høil.     orangefodet slørhat
Underslægt: Cortinarius, Dermocybe
Litt: NS 726, DS 420, CFP (Dermocybe) C18, Svp. 4:67 svamp nr. 9, FN 670,
@DKAtlas.

Litt: NS 726, CFP C18, Mos , Svp. 4:66, FN 670.
Kendes på at stokken er cylindrisk bortset fra knolden allernederst, den røde fod, og i modsætning til Dermocybe med negativ spiritusprøve, i hvert fald på lamellerne.


FUND 22/10 2011
Cortinarius bataillei
  orangefodet slørhat
finder: SL  bestemt af SL
Findested: Gjerrildbanestien, 800 m Ø for Emmedsbovej og 5 m S for stien. 56.50694ºN, 10.78638ºØ, ±10m
Økologi: Mosbegroet granskov
Hatdiameter på foto, max 3,3 cm (lam.vis 3,5 cm)
film nr 2011a Herbarie:Herb.mat haves Herbarienavn: SL   Herbarie journalnr SL11183
Hatoverflade radiært fibret, opsprækker i små skæl (lup). Lamelegg savtakket.
Spiritusprøve rent gul.
Sendt til "Atlas" (som batallei). Svar:
Kommentarer: Den vil jeg gerne se ved lejlighed Sten :-)
.......... Skrevet den 10/23/2011 15:28:59 af Torbjorn ..........
Jeg tror den er god nok, makroskopisk godt lignende og sporemål ok. ca. 9-9.5 x 5.25 µm, mvh Torbjørn
........... Skrevet den 11/25/2011 22:38:53 af Torbjorn ..........

FUND 22/10 2010
Cortinarius bataillei
  orangefodet slørhat
finder: SL  bestemt af JV, conf. TL
Findested: Hemmed Plantage, 600 m fra Hemmed ad Præstevej og ca. 50 m mod S inde i skoven
Økologi: Mosbegroet tæt granskov med ret unge graner, på mos et sted hvor der dog kom lidt lys
Hatdiameter på foto, max 2,0 cm (lam.vis 2,1 cm)
film nr 2010a Herbarie:Herb.mat haves Herbarienavn: SL->25/10-2010 JV->TL->Smidt væk   Herbarie journalnr SL10095
Følgende sludder fordi jeg fejlbestemte til croceoconus:
Den spidse pukkel og olivengule-gule lameller er de bedste kendetegn, desuden i lup ses mørke brune pletter på nogle af lamellerne.
Lugt svagt parfumeret. Slørrester med rødligt skær, så der var lidt rødt allernederst på stokken.
Sendt til "Atlas" og ombestemt fra croceoconus til bataillei.

FUND 12/10 1999
Cortinarius bataillei,
orangefodet slørhat
finder: SL
bestemt af SL
Findested: Skarresø
Værtstræ: gran   Økologi: Mosbegroet granskov men også nær eg
Hatdiameter på foto, max 3,3 cm
film nr 1999i      billednr på film: 11-15   Fotokvalitet: 8
Fotoet er:    på den lange led    fra naturlige voksested   
Herbarie:    Herb.mat haves      Herbarienavn: SL   Herbarie journalnr SL99045
Sløret kun set som slørrester nedad stokken: De er røde men let afgrapselige.
Hathud sprækker op i små skæl.
Hathud med et i KOH extraherbart rødt pigment. Rødbrun KOH-reaktion lam, hatkød
og tildels stok.
Sporemål (lam. mase KOH, x 1,54 µ):
   5,0  5,1  4,9  4,6  5,5  4,9  4,9  5,3  4,5  5,6 (=> 7,2-8,3 µ)
x  3,0  3,1  3,0  2,8  3,1  3,0  3,1  3,2  2,8  3,7 (=> 4,4-5,1 µ)

FUND 25/09 1998
Cortinarius bataillei,
orangefodet slørhat
finder: SL    
bestemt af SL
Findested: Fjeld Skov, 100 m øst for Lille Grønholt
Værtstræ: gran birk   Økologi: Lysåben plet under gran og birk
Hatdiameter på foto, max 6,0 cm
film nr 1998e      billednr på film: 0-3   Fotokvalitet: 10
Fotoet er:    på den lange led    fra naturlige voksested   
Herbarie journalnr SL98028
Lameller med et i KOH extraherbart, gulorange pigment.
Lugt noget ræddikeagtig, især efter gennemskæring.
Kød lyst gulligt i stokken øverste del, mere brunt mod stokbasis.
Stok hul, selv på unge eksemplarer.
Sporemål (enhed 1,54 µ):
   5,0  5,1  5,9  5,2  6,0  5,2  5,3  5,2  5,7  5,2 (=> 7,7-8,8 µ)
x  3,1  3,0  3,2  3,1  3,1  3,5  3,3  3,1  3,1  3,0 (=> 4,6-5,1 µ)
.
Diskussion:
Hatten er størrer end CFP-angivelsen (1-4 cm) og af meget mere spids facon,
men stokfarven svarer helt til fotoet i CFP, omend der i beskrivelsen angives
en livligere orange farve af stokkøddet end fotoet viser.
I "Svampe" 4 s. 67 er den afbilledet (som nr. 9) med en spids facon på hatten,
som helt svarer til fundne svamp.

FUND 05/11 1991
Cortinarius bataillei,
orangefodet slørhat
Bestemmelsen er usikker
finder: SL  bestemt af SL
Findested: Skoven v. Langbyvej mellem Tøstrup og Nimtofte
Værtstræ: gran   Økologi: Mos og lav mellem unge graner
Hatdiameter på foto, max 1,6 cm
film nr 1991r      billednr på film: 32-37   Fotokvalitet: 9
Fotoet er:    på den lange led    fra naturlige voksested   
Herbarie:    Herb.mat haves    sporeaftryk haves      Herbarienavn: SL   Herbarie journalnr SL91127
(Hat Þ olam.vis. fotoex. max. 1,8 cm).
Hat kastaniebrun, ikke hygrophan.
Slør lyst brungult.
KOH: Hatkød og lam. rødbrun farvereaktion.
Hatoverflade fint filtet af oprette hyfer.
Sp. 10,0  9,8  9,2 10,1 10,8 10,3  9,7 10,0 µ  (9,5-10,5)
  x  5,7  6,0  5,2  5,3  5,8  6,0  5,8  5,9 µ  (5,4- 6,0).
Herb.tjek april 2011: På foto kan jeg kun se de røde farver nederst på stokken ved hjælp af meget god vilje. I øvrigt er stokken kortere og tykkere (i forhold til hatten) end normalt for bataillei.


Cortinarius  cinnabarinus        cinnober-slørhat
Underslægt: Telamonia, Cinnabarini     Litt: PSG 39, CFP C14 Tel-cinnabarini, R&H487, FN 663+666+722+736,
@DKAtlas, @MycoKey, @F.V.Larsen. @Stridvall
Ves 346 viser et foto der angiveligt skulle forestille cinnabarinus, men som nok snarere forestiller cinnamomeus.
Cortinarius underslægt Telamonia, Cinnabarini iflg alle andre end mig (og Ves), jeg har flyttet den til Dermocybe
CFP: Sporemål    8  -10  x 4,5-5,5, se note under C. sanguineus
  C. sanguineus  6,5-7,5 x 4  -5

Cortinarius cinnamomeobadius
Underslægt: Dermocybe     Author: (R. Hry.) Moser
Litt: DS, Dähncke 707, Phillips (2006-udg.) 205, men FN-, @DKAtlas-,
@BigHunter(Italiensk)
Sporemål:         Dähncke,Moser     Phillips
cinnamomebadius   6,5-7,5 x 4-4,5   6,5-8,6 x 4,5-5
CFP A44 omhandler C. sommerfeltii og der bemærkes "Felanvänt namn: C. cinnamomeobadius". Phillips 205g, om C.croceus, skriver at cinnamomeobadius er synonym for C. croceus. Soop s. 2 skriver om C. sommerfeltii "The species is identical to C. cinnamomeobadius", B&K V 164 er enig.
Jeg får lyst til at tilføje, at på cinnamomeobadius er lamellerne mere røde end gule, og hatten ikke er noget ulden - ikke (aldrig?) zoneret som på sommerfeltii.

FUND 14/09 2006
Cortinarius cinnamomeobadius

finder: SL    
bestemt af SL
Findested: Ørbæk-skoven  56.42140ºN, 10.67588ºØ ±30m
UTM koordinater: PH034544
Værtstræ: gran   Økologi: Mosbegroet under ædelgran
Hatdiameter på foto, max 5,1 cm
film nr 2006a      Fotokvalitet: 9
Herbarie:    Herb.mat haves      Herbarienavn: SL   Herbarie journalnr SL06037
Hat først spids kegleformet, snart udbredt med stor bred pukkel. Tydeligt radiærfibret ulden. På foto ses hattens tørre farve, den bliver endnu mørkere, ja næsten sortbrun, som våd. Der er ikke en skarp afgrænsning fra det våde til det tørre, så den er ikke egentligt hygrophan.
Stok cylindrisk, af hattens farve. Som ung med tynd hulhed, som ældre rigtig hul. På unge eksemplarer er hatkødet og det øverste af stokkødet brunt, det nederste af stokkødet hvidliggult; med alderen breder den mørke farve sig nedefter.
Lameller middeltætte, L=40-60 I=3-7, ret brede (ca 1/5 af hattens bredde) og tykke. Lamelfladen med påfaldende lodrette ribber.
Slør hvidt.
Smag først mild, snart ret kraftig, aromatisk-syrlig med bitter bikomponent. Lugt mild og svag, ukarakteristisk, noget aromatisk-sødlig. Mørk basereaktion på alle dele (hatoverflade, stokoverflade, kød, lameller). Lameller, og i mindre grad hathuden, med et kirsebærrødt-brunligt i base extraherbart pigment.
Lamelegg med smal steril zone yderst.
Sporemål (lamel mase, KOH, x 1,54 µ):
  4,4  4,5  4,7  4,8  4,2  4,9  4,6  4,3  4,4  4,3  =>  6,6-7,3 µ
x 2,8  2,6  2,8  3,0  2,4  2,9  2,8  2,8  2,9  2,9  =>  4,0-4,6 µ

Cortinarius cinnamomeoluteus
Underslægt: Cortinarius, Dermocybe
Lat. synonym: Dermocybe saligna Litt: DS 421, Dähncke 706, FN 671, Soop13 s 4 fig 1,
@DKAtlas, @Stridvall, @aranzadi-zientziak @Stridvall
Litt Dähncke er ikke ref i (DS, FN, Soop) - det kan være de mener Dähncke's er fejlbestemt.
 Sporemål (µm):Dähncke CFP FN Soop
C. cinnamomeoluteus  7-8 x 4-4,5ikke med7,5-10,5 x5-6,58-9,5 x5-6
C. uliginosus  8-10 x 5-68-11 x 5-6,58-11,5 x5-6,58-10 x 5-6


FUND 15/10 1998
Cortinarius cinnamomeoluteus,

finder: SL  bestemt af SL
Findested: Gjerrild Nordstrand 56.53389ºN,10.80441ºØ ±25m  UTM koordinater: PH111671
Værtstræ: fyr   Økologi: Sandjord nær fyr
Hatdiameter på foto, max 4,7 cm
film nr 1998g      billednr på film: (26) 27-30   Fotokvalitet: 10
Fotoet er:    på den lange led    fra naturlige voksested   
Herbarie journalnr SL98049
Hat hygrophan. Spæde lameller gule, snart røde.
Hat ϕ         4,8  4,0  3,6  3,5  2,5  2,3  2,4  1,5  1,5  1,4 (1,6-3,9) cm
Stok lang     6,0  5,7  4,5  3,4  3,4  2,9  2,7  2,0  2,4  2,6 (2,2-5,0) cm
Stok tyk f.o  6,8  5,6  5,2  3,8  3,0  3,6  4,3  3,2  3,2  3,2 (2,9-5,5) mm
Stok tyk f.n  5,7  3,8  5,3  4,7  3,7  4,6  3,5  3,5  3,2  2,9 (3,2-5,0) mm
.
Hat først halvkugleformet, siden vælvet med bred pukkel, rødbrun, hatoverflade opbygget af radiære, nedliggende hyfer, egg kun lidt radiært opsprækkende og kun på ældre eksemplarer. Noget hygrophan, radiært udtørrende.
Stok forholdsvis rank omend kort, cylindrisk og somme tider med en ganske lille knold nederst (ikke med i målene ovenfor), øverst gyldengul, herunder en ret lang rødlig zone, herunder atter gylden men noget mørkt anløbet nedefra allerede i en ung alder - som ældre bliver stokken mere ensfarvet rødbrun.
Lameller først smukt gyldengule, så mere carrygule, og i en moden alder runsetrøde. Lamelegg somme tider af fladens farve, men ofte lys og påfaldende savtakket set under lup. L=40-55, I=1-3. Lameller ret brede, udrandede.
Slør ikke set rent. De røde farver på stokken tyder på rødt slør.
Kød som vådt (baljeprøve) sortagtigt gult i hatten og her hygrophant, udtørrende bleggult; stokkødet ikke-hygrophant i et område fra lidt under hatkøddet og halvvejs ned af stokken, grøngult; herunder hygrophant, sortagtigt gult som vådt, grøngult som tørt. Lugt kraftig især efter gennemskæring, karakteristisk, krydret, omtrent som muskat eller lidt mere sødlig. Smag ikke ulig lugten.
KOH gør svampen mørk, og den indeholder masser af et smukt kirsebærrødt i KOH ekstraherbart pigment. De gule lameller fra unge eksemplarer bliver røde med KOH.
Sporer afrundede elipsoide, sporemål (lam.mase KOH, enhed 1,54 µm):
  5,6  5,3  5,0  4,9  5,1  4,3  5,0  5,5  5,2  5,0 (=> 7,2-8,4 µm)
x 3,0  3,1  3,0  2,8  3,0  2,9  3,1  3,1  3,1  2,9 (=> 4,5-4,8 µm)
Disse sporemål er i nydelig overensstemmelse med sporemålene for cinnamomeoluteus ovenfor.
Den krakkelerede hat er ikke beskrevet i den litt jeg har set om cinnamomeoluteus, men den angives at have hat med radiære hyfer, og på billedet i stridvall synes jeg jeg kan se en fin krakelering.
.
Fund afviger fra uliginosus på sporemålene og lugten; desuden angiver Dähncke at cinnamomeoluteus er hygrophan (ligesom fund), og jeg læser intetsteds at uliginosus skulle være hygrophan. Det rigtige ville dog være at plukke uliginosus og se om den er hygrophan - CFP er yderst sjusket med denne karakter, sammenlign sanguineus/cinnabarinus misàren.
.
Næste dag plukkede jeg C. uliginosus til sammenligning - jeg fandt både den røde og den gule form. Det viste sig at C. uliginosus ikke er hygrophan; ved baljeprøven blev den noget mørkere som våd, men tørrede jævnt op uden skarp afgrænsning mellem fugtige og tørre partier. I øvrigt er uliginosus meget livligere i sine farver.
Herb.tjek feb 2012: Voksestedet er forkert for cinnamomeoluteus der vokser under pil eller el, men der voksede masser af pil i nærheden, så jeg tror alligevel på cinnamomeoluteus.

FUND 26/07 1987
Cortinarius cinnamomeoluteus

finder: SL    
Bestemmelsen er usikker
bestemt af SL
Findested: Skarnæs, Søby pr Trustrup
Værtstræ: gran   Økologi: Tæt granskov
Hatdiameter på foto, max 3,5 cm   NB: Identitet ikke sikker
film nr 1987k      billednr på film: 2-3, 1987l 25-28   Fotokvalitet: 7
Fotoet er:    på den lange led    fra naturlige voksested      NB om foto: 87l Agfa PerutzChrome 100
Herbarie:    Herb.mat haves    sporeaftryk haves      Herbarienavn: SL   Herbarie journalnr SL87080
Bestemt okt. 1991 til cinnamomeus. Oprindeligt bestemt til Dermocybe cinnamomeobadia, der iflg. Moser s. 345 har gule-okkergule lameller [Vås, Mos skriver L. rötlichgelb bis fast orangengelb], og det stemmer ikke med fotoet.
Men: Fundne svamp har ikke pukkel.
*
Herb.tjek 1998: Fotoet ligner mere en trævlhat. Det kan ikke være Cort. cinnamomeus, da sløret er ufarvet.
*
Lameller baby orange, siden smukt rustrøde.
Velum gulligt.
På nogle svampe springer hatoverfladen op i 1-3 mm store skæl.
baljeprøve: Efter 6 timer hatrand meget mørkt brun, midte sort.
* jan 2005: Skællene er typiske for C. cinnamomeoluteus (se fund 15/10 1998), så fundet er hermed omdøbt fra cinnamomeus til cinnamomeoluteus.
Herb.tjek feb 2012: Voksestedet er forkert for cinnamomeoluteus der vokser under pil eller el, så bestemmelsen er højst tvivlsom. Det samme gælder fund 15/10-1998, så det med den skællede hat er noget vrøvl.

Cortinarius cinnamomeus,   kanel-slørhat
Underslægt: Cortinarius, Dermocybe
Lat. synonym: Dermocybe cinnamomea
Litt: Mos345, DS422, RH485, Dähncke 709, CFP, BK V 153, FN 669,
@DKAtlas @Stridvall
Makroskopisk lig mit fund 5/10-06=SpSL06052, se denne.
C. cinnamomeus skelnes let fra C. malicorius på sit hule, lyse stokkød, der er lyst også i fugtig tilstand. Her en sammenligning fra før jeg lærte dette:
Sporemål i litt, for c=cinnamomeus og m=malicorius:
       Mos345          RH485             CFP (B39)        BK V 153
c: 6,5-7,5 x 4-4,5   6-9 x 4-5      6,5-8,5 x 4-5     5,5-8,2 x 3,8-5
m:   5-6,5 x 3-4     5-7 x 3,5-4,5  5,5-6,5 x 3,5-4,5 4,7-7,2 x 3,3-4,6
SkillekaraktererC. cinnamomeus C. malicorius  
GNS. Sporelængde >= 6,5 µm <= 6,5 µm
HatrandGerne med små mørke skæl (Lup!), næsten uden slørrester Længe med lysorange slørovertræk
Hatcentrum± samme farve som randen, dog med mørkt centrumEfterhånden sortagtig
Stok Hul, somme tider fladtrykt med alderen. Kød ikke-hygrophant, lyst gult-gulgrønt. Aldrig fladtrykt. Gerne marvfyldt med mørk marv (såkaldt "grøn").
Kød olivengult i hatten og nederst i stokken som vådt, udtørrende gult. Olivengult i foden og oftest i hatten, især som vådt - og da med mørkere gråt indslag.
Myceliefelt på fodbasis mangler gerne, ellers orangegult til rødt Orangegult, oftest til stede
Lugt Svag, ræddike eller iodoform Manglende eller svagt aromatisk til ræddike
Voksested I mos ved gran, fyr, birk, på næringsfattig jord. Gran eller el på næringsrig jord


FUND 24/10-2015
Cortinarius cinnamomeus
  Kanel-slørhat
finder: SL  bestemt af SL
Findested: Albæk Plantage, Fra Kammerherrensvej x Grevens vej 300 m mod V og 30 m efter lille umotiverede bøgekrat th 18 m N-på af plantørsti. 56.5042°N, 10.7996°Ø ±10m.
Værtstræ: Normannsgran   Økologi: mosbegroet plantørspor, nålebund.
film nr 2015a Herbarie:    Uden belæg Herbarie journalnr SL15057
Stok hul allerede som spæd. Lamellerne er påfaldende brune/brungrå i f.h.t. cinnamomeus.
Spiritusprøve: Kraftig gul reaktion. Baljeprøve: Ikke hygrophan.

FUND 29/10-2014
Cortinarius cinnamomeus
  Kanel-slørhat
finder: SL  bestemt af SL
Findested: Brøndstrupvej, fra P-plas i svinget før Stokkebro 495 m S-på af stien, så 28 m V-på ad Grevens vej, og 1 m th for vejen. 56.5056ºN, 10.798840ºØ ±10 m
Værtstræ: Normannsgran   Økologi: Vejkant, nålebund.
film nr 2014a Herbarie:    Uden belæg Herbarie journalnr SL14045
Stok hul allerede som spæd og med lyst kød.

FUND 15/10 2012
Cortinarius
  cinnamomeus
finder: SL  bestemt af SL
Findested: Albæk Plantage, fra Præstevej m nod N ad Albækvej, og så m mod V.  56.5007ºN, 10.7768ºØ ±10 m
Værtstræ: Normannsgran   Økologi: Nålebund.
film nr 2012a Herbarie:    herb. mat. haves Herbarie journalnr SL12085
Stok hul allerede i en ret ung alder og med lyst kød, i modsætning til C. malicorius, der har marvfyldt stok der er meget mørk i midten, i hvert fald som våd, oftest noget fladtrykt på modne ex. Lameltælling L=39,33,40,50,35: Statistik 33-46
Både slør og cortina lysende gult. Spiritusprøve: Meget smuk gul reaktion.

FUND 01/11 2011
Cortinarius
  cinnamomeus
finder: SL  bestemt af SL
Findested: Hemmed, fra Hemmed Kirkevej 173 m Ø-på ad Præstevej, 1 m N for vejen.  56.49791ºN, 10.74408ºØ
Værtstræ: gran   Økologi: Mosbegroet, soleksponeret og ret tørt.
Hatdiameter på foto, max 4,5 cm, men stor svamp med hatdiameter 8½ cm ikke med på foto.
film nr 2011a Herbarie:    herb. mat. haves Herbarie journalnr SL11194

FUND 25/08 2011
Cortinarius
  cinnamomeus
finder: SL  bestemt af SL
Findested: Swapkær, Ind ad stien fra Hemmed Kirkevej langs Søgård, uden at dreje af ved Agathevej eller Swapkærsporet, 520 m fra Hemmed Kirkevej drej til venste 70 m ind af lille sti
Værtstræ: gran   Økologi: Mosbegroet granskov, i nåledække og tilsyneladende ovenpå mosbegroet nåletræstub.
Hatdiameter på foto, max 7 cm, overskårne 4 cm
film nr 2011a Herbarie:    Herb.mat haves Herbarie journalnr SL11079
Lugt dejlig, fyldig, æblegrød, men ikke stærk.
Opr. indrapporteret til "Atlas" som semisanguinensis, og denne id blev godkendt. Sidenhen i denne svampesæsong har jeg studeret Dermocyber og kan tydeligt se på fotoet at den er gal.

FUND 23/10 2006
Cortinarius cinnamomeus
  Kanel-slørhat
finder: SL  bestemt af SL
Findested: mell Ørbækskoven og Gammelmølle, syd for Gammel Landevej
UTM koordinater: PH035536
Værtstræ: gran   Økologi: Juletræsplantage, tæt granskov, mørkt under graner i mos
Hatdiameter på foto, max 3,2 cm
film nr 2006b      Fotokvalitet: 8
Herbarie:    Herb.mat haves      Herbarienavn: SL   Herbarie journalnr SL06081
Hat halvkugleformet knapt puklet, radiærtfibret men ikke tydeligt skællet; dog let ulden af taglagte fibre, svagt hygrophan, som våd kastaniebrun, flammet udtørrende til orangebrun; hatrand hel, på de yderste 1-2 mm indrullet og uden lameller nedenunder.
Stok kølleformet og herunder tilspidset, lysere end hatten og mørkerenedefter, øverst gullighvid, nedefter mere gul somme tider med 1-2 gulbrune tynde ringzoner, herunder karakteristisk brunspættet af slørrester, der på knoldens underside ser ud som små skæl.
Lameller middeltætte, L=38, 40, 39, 37, brunrød med cinnoberrød-tomatrød egg, relativt smalt tilhæftede og kun let udrandede.
Slør noget gulligt.
Kød hygrophant, som vådt kanelbrunt, udtørrende livligt abrikosfarvet. Ved gennemskæring ses stokkødet nogle steder at have en påfaldende karminrød farvning, mere eller mindre tydeligt men på alle 5 eksemplarer.
KOH kirsebærrød reaktion på alle dele (hathud, hatkød, lameller, stokoverflade og stokkød) og udtrækker et rødt pigment.
Kød med en svag syrlig-aromatisk lugt med kamfer-komponenter. Smag fad, først mild, så breder en let sviende smag sig til hele munden.
Sporer kraftigt vortede, ret små, sporemål (lam.mase KOH x 1,54 µ)
   3,9  4,0  4,1  3,8  3,9  4,0  4,6  3,9  4,8  4,0  =>  5,8-6,8 µm
 x 2,8  2,7  2,8  2,8  2,9  2,9  3,0  2,9  3,0  2,8  =>  4,3-4,6 µm
Lamelegg fertil.
Hathud tyk (½ mm), yderst med behåring af septerede hyfer der er ca 8 µm tykke.
April 2011: Flyttet fra malicorius til cinnamomeus. Sporemålene passer på begge, men:
Den voksede på næringsfattig bund, og på fotoet ses intet rødt slør i hatranden.

FUND 05/10 2006
Cortinarius cinnamomeus
  kanel-slørhat
var 2-og-4-sporede basidier
Formodentligt fejlbestemt
finder: SL  bestemt af SL
Findested: Ørbæk-skoven, Ø for Ørbækvej, ud for hvor vejen går ind til skovejerboligen   UTM koordinater: PH039541
Værtstræ: gran   Økologi: Mosbegroet granskov
film nr 2006a      Fotokvalitet: 8
Herbarie:    Herb.mat haves      Herbarienavn: SL   Herbarie journalnr SL06052
Hed længe sp.SL06052, derfor den megen skriveri nedenfor. Sporemålene forvirrede mig:
Makroskopisk lig Cort. cinnamomeus, men med meget størrer sporer, desuden rund og kødfuld, hatten laver små skæl, og køddet er i halvtør tilstand lyst gult.
StudieFoto 1 overskårent ex: Hat Þ 1,6 cm. Do 2 overskårne, hver sin halvdel af samme, éne halvdel havde været i baljen: Þ 1,48 og 1,66 cm.
-----------------------------------------------------------
Hat vælvet også som ældre med indrullet hatrand, ikke hygrophan, kasatniebrun, tydeligt radiærfuret-trådet, somme tider opsprækkende i små skæl på ældre, tørre eksemplarer. Tykkødet, uden tydelig hathud.
Stok cylindrisk eller noget knoldagtigt udvidet allernederst, gullighvid og med et tynt brunt-rødbrunt slørovertræk som fnug nederst på stokken. Ret fastkødet med en tynd hulhed inderst, nogle steder masiv.
Lameller brede, ret tætte (L=42, 47), kun svagt tilhæftede. Lamelegg karminrød, lamelfladen mere grålig op mod hathødet, mere rødlig nedefter.
Lamelslør hvidt, flygtigt.
Hathud med sortagtig farvereaktion med KOH, kød og lameller bliver mørkere brune, det yderste af hatkødet med en kirsebærrød reaktion. Lameller og hatoverflade med et i KOH extraherbart kirsebærrødt pigment.
Kød som vådt gråoliven,  hvidligt med tydelig smørgul nuance, både i hat og stok. Lugt (efter gennemskæring) svag aromatisk lugt med stikkende ræddikekomponent, smag noget nøddeagtig med svag men tydelig bitter bikomponent.
Sporer mandelformede med kraftigt afsat apikus, tykvæggede, kun fint ru.
Sporemål (lam.mase KOH x 1,54 µ):
  6,2 6,4 6,0 6,9 5,7 5,8 7,8 7,0 8,5 9,0 6,7 6,9 6,2 8,0
                              6,0 6,0 7,0 6,2 5,3 9,5   =>  8,8 - 12,3 µm
x 3,3 3,2 3,1 3,5 3,1 3,0 4,0 3,9 4,2 4,0 3,0 3,1 3,1 4,1
                              3,9 3,4 3,8 3,6 3,3 4,1   =>  4,8 -  6,1 µm
Sporemålene falder i 2 grupper: Store der er over 6,8µ lange og 3,7 µ brede
(måling 12 og 15 er midtimellem), og under do. Så der burde være f.eks 2- og 4-
sporede basidier, og statistikken udregnes for de to grupper hver for sig:
Store:  6,9 7,8 7,0 8,5 9,0 6,9 8,0 7,0 9,5             => 10,6 - 13,6 µm
        3,5 4,0 3,9 4,2 4,0 3,1 4,1 3,8 4,1             =>  5,4 -  6,5 µm
  (måling 12: 6,9 x 3,1; måling 15: 6,0 x 3,9 udenfor statistik)
Små:
        6,2 6,4 6,0 5,7 5,8 6,7 6,2 6,0 6,0 6,2 5,3     =>  8,7 -  9,9 µm
        3,3 3,2 3,1 3,1 3,0 3,0 3,1 3,9 3,4 3,6 3,3     =>  4,6 -  5,5 µm
Hathudens endeceller brede (7-12 µ), uden pigmentklumper.
Lamelegg med en bred (20 µ) sterilzone, både 2- og 4-sporede basidier set.
        -----------------------------
Diskussion: De røde extraherbare pigmenter peger på Cort. subgen cortinarius sec Dermocybe, men Moser, DS, CFP, BK har kun få arter af Dermocybe med bare nogenlunde lige så store sporer, og de passer i øvrigt slet ikke med fund.
Det vil være helt rimeligt at kalde den for en storsporet variant af
C. malicorius. Moser skriver s. 345, efter udnøglingen af C. cinnamomeus (som Dermocybe cinnamomea), at
her kommer et vildspor
hvis "sp. größer (9-13) vgl. 3.11.6.1.14", henvisning til en art ved navn Dermocybe aureifolia (Peck) mos. (=Cortinarius aureifolius Peck). Denne art lader sig dog ikke nøgle ud i Moser uden at man på s.343 pkt 6 svarer ja til at lamelfarven ung ikke er udpræget gul, men safran, orange, orangebrun, kanelbrun eller kanelorange, og på s.344 pkt 14 siger at lamellerne på unge eks. (ikke er udpræget orange til kanelorange) men varmere gule, okkergule eller safrangule. På mit foto kan jeg se, at lamellerne er brunorange, også på det helt spæde eksemplar. Med Moser's selvmodsigelse in mente kunne det godt være denne art, hvad den så end måtte være omdøbt til i mellemtiden. På nettet (http://www.stridvall.se/fungi/gallery/Dermocybe/SV01_053) fandt jeg et foto der angiveligt skulle forestille Cort. aureifolia, den havde ganske gule lameller med svagt orangebrunt skær, og fotografen var anonym. Dén svarer ikke til mit fund.
April 2011: Bestemt til C. cinnabarinus, som så hermed skulle findes i en to-og-fire-sporede basidier variant. Den er rød over det hele, så det kan heller ikke passe.

FUND 21/10 2004
Cortinarius cinnamomeus,
 kanel-slørhat
finder: SL    
bestemt af SL
Findested: Gammel Landevej, S for vejen, ret nær Gammelmølle på vej mod Skiffard
Værtstræ: gran   Økologi: Under unge tætte graner
Hatdiameter på foto, max 5,5 cm
film nr 2004a      billednr på film: 0410210050   Fotokvalitet: 9
Herbarie journalnr SL04048
Slør gult, hat noget hygrophan (baljeprøve), men det kniber med den skarpe
afgrænsning mellem lyse og mørke hygrophane farve, omend den bliver meget
mørkere i baljen.
Kød med noget stikkende lugt, smag bitter. Gult, dog et tyndt lag orange kød
lige under hathuden. Kødet er hygrophant lige under hathuden og nederst i
stokken, ellers uforanderligt ved baljeprøven. Hathuden næppe afdragelig, kun i
små bidder.
Sporemål (lam. mase KOH)
  5,0  4,9  4,4  4,7  4,9  5,1  5,0  4,3  4,9  5,0 => 7,0-7,8 µ
  3,2  3,0  2,9  3,0  2,9  3,0  3,6  3,0  3,1  2,8 => 4,4-5,0 µ
Lamelegg fertil, uden cystider.
Epicutis 15-30 µ tyk af opretstående og nedliggende, op til 20 µ brede celler
i en homogen masse uden struktur.
......
Litt: Sporemål     Breitenbach           CFP
 C. anthracinus     7-9,8 x 4,4-5,8    8-10  x 5-6(6½)
 C. phoeniceus       6-8,5 x 3,6-4,8    6- 8  x 3-4,5
 C. cinnamomeus   5,5-8,2 x 3,8-5    6,5-8,5 x 4-5

FUND 29/10 1998
Cortinarius cinnamomeus,
 kanel-slørhat
Bestemmelsen er usikker finder: SL    
bestemt af SL
Findested: Ørbækgård Plantage
  UTM koordinater: PH032545
Værtstræ: gran   Økologi: I mos ved gran
Hatdiameter på foto, max 4,4 cm   NB: Fund (B) den dag
film nr 1998iB      billednr på film: 32-35   Fotokvalitet: 9
Herbarie journalnr SL98065
Bemærkning om herbarie Uden belæg
Slør på spædt ex set; det var mere brunligt end de gule slørrester på stok.
Lam. med KOH-extraherbar rød farve.
Mikroskopisk helt lig fund (A) den dag. Sporemål (lam. mase KOH, 1,54 µm)
   4,8  4,5  4,6  4,7  5,0  4,6  5,0  5,2  4,9  4,9  (=> 7,1 - 7,8 µm)
 x 3,0  2,9  2,9  3,4  3,0  2,9  3,1  3,0  3,1  3,0  (=> 4,4 - 4,9 µm)
-----------------------
De mørkere (end fund A) farver på hatten kan skyldes, at de måske havde fået frost.
Herb.tjek marts 2011: Lamellerne skifter farve fra cinnoberrød til gul, de er altså ikke orange som de skal være på C. cinnamomeus/malicorius. Sporerne er for store til at det kan være malicorius som den ellers ligner med den sortnende hat. ID uvis. L=ca.30, lameller uden gul egg (Cinnamomeus: L=31-36, malicorius L=33-42, begge med orange egg). Derimod ligner den C. polaris en del men er alt for stor:
Polaris efter B&K 160: Hat 1-2½ cm, L=25-30, sporer 6,7-11 x 4,3-6,6, i alpine egne under rypelyng og pil.

FUND 29/10 1998
Cortinarius cinnamomeus,
 kanel-slørhat
finder: SL    
bestemt af SL
Findested: Kærby, granlunden N for byen på den anden side af kanalen  
UTM koordinater: PH017480
Værtstræ: gram   Økologi: Tæt granskov, dels i grantykningen og dels i græsset umiddelbart udenfor
Hatdiameter på foto, max 4,2 cm   NB: Fund (A) den dag.
film nr 1998iA      billednr på film: 20-23   Fotokvalitet: 8
Fotoet er:    på den lange led    fra naturlige voksested   
Herbarie:    Herb.mat haves      Herbarienavn: SL   Herbarie journalnr SL98062
Slør gult, med gule mycelietråde eller myceliefilt på stokbasis.
HatÞfotomax 4,2 cm; men i nærheden voksede nogle med hatÞ 6 cm.
Lam. med masser af KOH-extraherbar rød farve. Mikroskopisk ligner den helt fund
(B) fra samme dag. Sporemål (lam.mase KOH, enhed 1,54 µm):
   5,1  5,0  5,3  4,7  4,2  4,8  4,2  5,0  5,1  4,8  (=> 6,9 - 8,0 µm)
 x 2,9  2,9  2,9  2,8  2,8  2,9  3,0  3,0  3,1  2,8  (=> 4,3 - 4,6 µm)

FUND 31/07 1998
Cortinarius cinnamomeus,
 kanel-slørhat
finder: SL    
Bestemmelsen er sikker
bestemt af SL
Findested: Nimtofte, Mølleskoven
Værtstræ: gran   Økologi: Mosbegroet under gran
Hatdiameter på foto, max 5,7 cm
film nr 1998b      billednr på film: 5-7   Fotokvalitet: 9
Fotoet er:    på den lange led    fra naturlige voksested    dias i glas haves   
Herbarie:    Herb.mat haves      Herbarienavn: SL   Herbarie journalnr SL98006
Lam. meget mere rød i KOH end uden KOH, den røde farve extraheres med KOH.
I eddike forsvinder farven langsomt og lamellen bliver gulbrun -
farvereaktionen tager adskillige minutter, og den gule farve er ikke
extraherbar i eddike. Derimod den røde basiske opløsning bliver straks gul med
eddike og rød igen med base.

FUND 03/10 1990
Cortinarius cinnamomeus
  Kanel-slørhat
finder: SL & EC    
bestemt af SL
Findested: Ramten Skov, Kvasbrovej, lidt nord for Keramikgården
Værtstræ: Morbund under bøg   Økologi: Bøgeskov, nær vejkanten
Hatdiameter på foto, max 4½ cm
film nr 1990g      billednr på film: 4-9   Fotokvalitet: 9
Fotoet er:    på den lange led    fra naturlige voksested    dias i glas haves   
Herbarie:    Herb.mat haves    sporeaftryk haves      Herbarienavn: SL   Herbarie journalnr SL90041
Hat noget hygrophan, kød ligeså, fra mørkere end AB8 til AB8.
Slør på meget spæde eksemplarer gult, nogle få steder rødt.
Slør flygtigt.
.
Herb.tjek oktober 1998:
Lam. med masser af extraherbart, kirsebærrødt-let violet-pigment.
Sporemål (lam.mase KOH, enhed 1,54 µ):
   5,7  4,5  5,9  5,0  5,3  5,9  5,3  5,5  5,7  5,3  (7,7-9,0 µ)
 x 3,1  3,2  3,5  3,2  3,2  3,1  3,4  3,0  3,6  3,1  (4,7-5,3 µ).
Sporemål (sporefældning i KOH-kartoffel, enhed 1,54 µ):
   5,0  5,1  5,1  5,4  5,3  5,7  5,2  4,9  5,0  4,9  (7,6-8,3 µ)
 x 3,1  3,0  3,2  3,2  3,3  3,4  3,1  3,0  3,1  3,0  (4,6-5,0 µ)
Disse sporemål ligger alle midt imellem sporemålene for sanguineus og
cinnabarinus; de to arter bør derfor synonymiseres.
CFP placerer sanguineus i sect. Cortinarius subsect. Dermocybe,
        og cinnabarinus i sect. Telamonia   subsect. Cinnabarini.
CFP udnøgler:
    Alle arter med livlige røde farver (bl.a.) i underslægt Cortinarius,
    men på den anden side gøres undtagelse,
    Når hatten er livligt farvet (rød bl.a.) er den hygrophan eller også..
       for nogle af Telamoniaerne.
Udmåling på foto:
Stok 5,4-8 mm tyk; iflg litt svarer denne stoktykkelse til cinnabarinus og
ikke til sanguineus.
Herb.tjek feb 2012: Ombestemt til C. cinnamomeus især p.gr.af de orange lameller og det gule slør. Det skal dog siges at sporerne er lovlig store, men de passer bedre med cinnamomeus end med semisanguineus:
Litt (Soop) semisanguineus: sp. 5-7,5 x 3,5-4,5 µm
            cinnamomeus:    sp. 6,5-8 x 3,5-5

Cortinarius croceoconus
Underslægt: Cortinarius, Dermocybe
Litt: DS 420, CFP, FN 672,
@DKAtlas, @Stridvall
Kendes fra croceus på at croceoconus har en rigtig spids pukkel og orange til rødbrun hat.
Sporemål   µmLameltælling
FN Soop s. 2-4 CFP B&K B&K
croceoconus 6,5-9 x 4-5,58-10 x 4,5-6 7-10,5 x 4,5-6   8,6-11 x 5-6   L=25-30
croceus7-10,5 x 4,5-67-9  x 4,5-6 7-9    x 4,5-5,5 6,6-9  x 4-5,8 L=34-42
Hvis den vokser lige ved et vandhul har man muligvis forvekslet den med C. uliginosus, der dog normalt desuden er noget størrer og lysere.

FUND 25/10 1998
Cortinarius croceoconus

finder: SL    
bestemt af SL
Findested: Løvenholm Skov, Alvejen, 250 m SØ for Brunemosevej, 10 m Ø for Alvejen
UTM koordinater: NH902542
Værtstræ: gran   Økologi: Nålebund under gran, omkring lille ca. 1 år gammel nåletræstub
Hatdiameter på foto, max 3,5 cm
film nr 1998i      billednr på film: -1-3   Fotokvalitet: 9
Fotoet er:    på den lange led    fra naturlige voksested   
Herbarie:    Herb.mat haves      Herbarienavn: SL   Herbarie journalnr SL98058
Ældre lam. brunspættede, hat på nogle ex i gruppen med spids pukkel.
Lam. gule på ex. med gul hat, brunrøde på ex. med brunrød hat.
Hat Þ       36  33  35  32  33  22  27  26  21  15  13  mm  (19 - 35)
Stok høj    78  98  85  55  62  94  56  59  45  54  47  mm  (48 - 86)
Stok tyk fo 3,7 4,5 4,0 3,5 4,4 3,5 3,2 3,3 3,6 2,8 2,3 mm  (2,9-4,2)
Stok tyk fn 4,1 4,7 5,2 5,1 5,0 4,6 3,8 4,0 4,9 3,0 2,8 mm  (3,5-5,1)
.
Hat som ung gerne med en spids og bred pukkel, som udbredt kun somme tider med pukkel, rand længe nedbøjet (klokkeform) men ikke indrullet, overflade glat til filtet-trådet, uskællet.
Stok rank, stiv, med lille først marvfyldt hulhed. Næsten cylindrisk - udvider sig kun utydeligt nedefter - til lige før basen, hvor den udvider sig, men det er overdrevet at kalde det for en knold. Det er målene på denne ikke-knold der er angivet ovenfor. Stokbasis sortnende med alderen. CFP nævner, at mycelfeltet i stokbasis er noget rødligt - dette kan jeg bekræfte, det er hvidt med svagt men tydeligt rosa skær.
Lameller ret tætte (L=40-50, I=3), aflange, tynde, middelbrede (4-8 mm), rødlige eller gule med gul egg der altid er lysere end fladen, karakteristisk brunplettede med alderen. De brune pletter skyldes en stedvis mørkfarvning af lamelfladen i den nederste 1/3 med lodrette striber.
Slør flygtigt; på helt spæde eksemplarer set et universalslør der er kraftigt farvet - kanelbrunt - og indenunder dette et farveløst eller hvidliggråt trådet lamelslør.
Lugt og smag svag. Kød i hat og stoktop ret mørkt gråt med grønligt skær, stokkødet bliver jævnt mørkere nedefter til sortbrunt i basis.
KOH: Hat og lameller med KOH-extraherbart krisebærrødt pigment, men ikke i specielt store mængder for en dermocybe. Hatten bliver væsentligt mørkere med KOH, universalsløret (spæde ex) sortner, det samme gør lamellerne på modne eksemplarer (ikke på spæde) og kødddet i stokbasis.
Baljeprøve: Ikke tydelig hygrophan, bliver jævnt mørkere som våd især køddet.
Sporemål (lam.mase KOH, enhed 1,54 µ):
   5,6  5,5  5,7  5,5  6,0  5,6  5,8  7,0  5,8  5,1  5,5  5,1 (=> 8,0-9,5 µm)
 x 3,0  3,4  3,3  3,8  3,2  3,3  3,3  4,0  3,3  3,6  3,3  3,4 (=> 4,8-5,7 µm)

FUND 01/10 1986
Cortinarius croceoconus,

finder: SL  bestemt af SL
Findested: Skoven mellem Søby og Albøge
Værtstræ: gran   Økologi: På mosbegroet jord i lysning blandt unge graner
film nr 1986f      billednr på film: 28-30   Fotokvalitet: 8
Fotoet er:    på den lange led    fra naturlige voksested   
Herbarie:    Herb.mat haves    sporeaftryk haves      Herbarienavn: SL   Herbarie journalnr SL86066
24/2-2013: Omdøbt fra croceus til croceoconus.

Cortinarius croceus,  gulbladet slørhat
Underslægt: Cortinarius, Dermocybe
Litt:DS 421, B&K V nr 155, CFP, Ves 349, FN 670, Soop 3, FN 670,
@DKAtlas, @FVL, @stridvall
Dähncke 709 viser et billede, men jeg er usikker på om det svarer til croceus. Sporemål og lameltælling, sammenlign croceus og croceoconus:

FUND 19/10 2015
Cortinarius croceus
  gulbladet slørhat
finder: SL  bestemt af SL
Findested: Sostrup Overskov,  56.5002ºN, 10.8030ºØ ±20 m
Værtstræ: Gran   Økologi: Mosovergroet skovbund
film nr 2015a Herbarie:    Uden belæg     Herbarie journalnr SL15050
Spiritusprøve: Kraftig gul reaktion.

FUND 12/10 2014
Cortinarius croceus
  gulbladet slørhat
finder: SL  bestemt af SL
Findested: Gjerrild Nordstrand, fra Staunborgvej 57m mod N ind ad lokunmsstien og 10 m mod V, 56.53230ºN, 10.80264ºØ ±3m  
Værtstræ: Lærk   Økologi: Mosovergroet skovbund
film nr 2014a Herbarie:    Uden belæg     Herbarie journalnr SL14034
Spiritusprøve: Spritten farvedes smukt gul.

FUND 16/09 2012
Cortinarius croceus
  gulbladet slørhat
finder: SL  bestemt af SL
Findested: Gjerrild Nordstrand, fra muldlokummet 107 m mod S ind ad stien, 56.53230ºN, 10.80291ºØ ±5m  
Værtstræ: Lærk   Økologi: Mosovergroet skovbund under halvhøje lærketræer
film nr 2012a Herbarie:    Uden belæg     Herbarie journalnr SL12046
Spiritusprøve: Spritten farvedes smukt gul.

FUND 13/09 2011
Cortinarius croceus
  gulbladet slørhat
finder: SL  bestemt af SL
Findested: Hemmed Plantage, 30 m Ø for Keldshøjvej, 56,5002ºN, 10,7431ºØ  
Værtstræ: Gran   Økologi: Mosovergroet skovbund under halvhøje graner
Hatdiameter på foto, max 4,2 cm
film nr 2011a Herbarie:    Herb.mat haves      Herbarienavn: SL   Herbarie journalnr SL11115
Spiritusprøve: nogle lameller lægges ned i et snapseglas med lidt husholdningssprit, og det studeres om der ekstraheres farvet pigment. Denne svamp gav smuk gul farve ved spiritusprøven.

FUND 02/11 2010
Cortinarius croceus
  gulbladet slørhat
finder: SL  bestemt af JV og SL
Findested: Gjerrild Nordstrand, fra Blå Flag stationen 250 m mod Ø  
Værtstræ: Fyr   Økologi: Klit overgroet af mos og lav, med spredte fyrretræer
Hatdiameter på foto, max 3,4 cm
film nr 2010a Herbarie:    Herb.mat haves      Herbarienavn: SL ->   Herbarie journalnr SL10105
Hatten ser lysere ud på foto end da den tørrede i herbariet. Stokken udvidede sig nedefter, ikke tilspidsede som den burde iflg. litt. om depressus.
Også sporemålene er ikke lige i øjet. Men hatten er meget hygrophan, gullighvid som halvtør. Hatstykke m lamel i sprit: Var fuld af extraherbart gult pigment, så det er C. croceus og ikke C. depressus.

FUND 12/11 1991
Cortinarius croceus,
 gulbladet slørhat
finder: SL    
bestemt af SL
Findested: Bakkerne overfor Dæm. 22
Værtstræ: gran   Økologi: Under høje graner
Hatdiameter på foto, max 2,8 cm
film nr 1991s      billednr på film: 17-20   Fotokvalitet: 8
Fotoet er:    på den lange led    fra naturlige voksested   
Herbarie:    Herb.mat haves    sporeaftryk haves      Herbarienavn: SL   Herbarie journalnr SL91132
Herb.tjek 1998: Lam. gule, men iflg not blodrøde med KOH. Ifølge litt CFP
skal lamellerne være røde. Mulig best: Coer. croceus.
.
Slør blegt gyldengult og flygtigt.
Lugt let ræddiket.
KOH: Lam, øverste stokkød og stokoverflade blodrød (!).
FeSO4: Lameller kun svag olivengrøn reaktion.
Spp. orangebrunt, sporer
  7,8 8,3 8,5 8,7 8,2 8,6 8,9 8,1 µ  (8,0-8,7)
x 5,1 4,8 5,1 5,0 4,9 5,2 5,2 5,1 µ  (4,9-5,2).
.
April 2011: ombestemt fra cinnamomeus til croceus


FUND 24/10 1991
Cortinarius croceus,
gulbladet slørhat
finder: SL    
bestemt af SL
Findested: Ørbækgd. plantage
Værtstræ: gran, på nåle og pinde   Økologi: Nålebund på forhøjning (næppe mykorrhiza)
Hatdiameter på foto, max 3,4 cm
film nr 1991o      billednr på film: 27-32   Fotokvalitet: 10
Fotoet er:    på den lange led    fra naturlige voksested    dias i glas haves   
Herbarie:    Herb.mat haves    sporeaftryk haves      Herbarienavn: SL   Herbarie journalnr SL91104
Mycelium svovlgult, med tynde tråde fra den gulfiltede stokbasis.
Slør smukt gult.

FUND 28/10 1990
Cortinarius croceus,
gulbladet slørhat
finder: SL, Ole & Rasmus Henriksen    
bestemt af SL
Findested: Emmedsbo Plantage
Værtstræ: Fyr, mosbegroet fyrreskov   Økologi: skov
Hatdiameter på foto, max 4,1 cm
film nr 1990k      billednr på film: 22-28   Fotokvalitet: 8
Fotoet er:    på den lange led    fra naturlige voksested   
Herbarie:    Herb.mat haves    sporeaftryk haves      Herbarienavn: SL   Herbarie journalnr SL90080
Baljeprøve: Ikke hygrophan.
Stok med gule slørrester.
Unge lameller gulgrønne m. brunligt álà oliven.
Lugt svag men ræddikeagtig.
Lameller rødbrune med KOH.
Sporer 8½-10 x 5½ - 6 µ.

FUND 03/10 1987
Cortinarius croceus,
gulbladet slørhat
finder: SL    
Findested: Skoven v. Tøstrup, Langbyvej
Værtstræ: gran   Økologi: granskov

Hatdiameter på foto, max 4,3 cm
film nr 1987w      billednr på film: 3A-7A   Fotokvalitet: 8
Fotoet er:    dias i glas haves    på den lange led    fra naturlige voksested   
Herbarie:    Herb.mat haves      Herbarienavn: SL   Herbarie journalnr SL87199

FUND 18/09 1987
Cortinarius croceus,
gulbladet slørhat
finder: SL    
bestemt af SL
Findested: Stadsborg Mose (Løvenholm Skov)
Værtstræ: gran
film nr 1987t      billednr på film: 5-7   Fotokvalitet: 7
Fotoet er:    på den lange led    fra naturlige voksested   
Herbarie:    Herb.mat haves    sporeaftryk haves      Herbarienavn: SL   Herbarie journalnr SL87168
Unge lam. og slør gult.
FeSO4: Ret svag grøn reaktion; stokkød nogle steder først rød, så grøn.
Sp.  8,5 9,0 9,2 8,7 8,3 8,0 µ (8,2-9,1)
  x  4,9 5,0 6,0 5,0 4,8 5,0 µ (4,7-5,6)

Cortinarius fervidus,  Orangebladet slørhat
Underslægt: Cortinarius, Dermocybe
Litt: DS 422, CFP A14, Svampe 4(1981) s.65+70 (tavle fig 16AB), FN 668,
@DKAtlas, @Stridvall
I FN Dermocybe skal man i nøglen s 668 pkt 1 svare at unge lameller er "røde, rødbrune eller carminrøde" og ikke "gule, oliven eller orange", skønt de faktisk er orange.
Fervidus ligner malicorius meget; begge har gult kød, malicorius's kød er endnu mere gult end køddet i fervidus, og ofte over i det olivengule (ikke grønt!) som fugtigt. Tydeligst ses forskellen dog på de unge lameller: Skær en ung - eller hellere spæd - svamp igennem fra top til tå, og kig på den unge lamel ±lup: På fervidus er den orangerød til rød med en mere orangegul egg; på malicorius er eggen af samme farve som lamelfladen.
Desuden får fervidus med alderen mørkere røde lameller næsten uden orange.

FUND 27/08 2011
Cortinarius fervidus
  Orangebladet slørhat
finder: SL    
bestemt af SL
Findested: Ørbækskoven, fra Ørbækvej/Gl.Møllevej 680 m mod S, ind ad lille skovsti 100 m mod Ø, og så 30 m mod S
Værtstræ: Nobelisgran   Økologi: Mosbegroet, ret tyndt lag nåle og så jord
Hatdiameter på foto, max 6,3 cm   film nr 2011a Herbarie journalnr SL11089
Slør gult (iflg CFP skulle det være orange, rødt eller rødbrunt), ved stokbasis et tyndt rødt mycelfelt (iflg CFP skulle det være smukt orangegult til orange). Lamelstump, sprit udtrak smukt gult farvestof med orange islæt. Lugt ikke stærk, minder om æble.

Cortinarius huronensis,   tørve-slørhat
Underslægt: Cortinarius, Dermocybe
Author: Ammirati & A.H.Smith
Lat. synonym: Hydrocybe palustris (M.M.Moser) Nezdojm nom.inval., Cortinarius palustris (M.M.Moser)Nezdojm. nom.inval., C. chrysolithus Kauffm.
Litt: DS 419+421, Svampe 4:66 nr. 3 (v. olivaceus, som palustris), Svampe 4:67 nr.7 (v.horo, som palustris), Phi , BK V 157-8, Dähncke s 705 (v. olivaceus, som palustris), FN 671+672, Soop13 pl. 1 fig 2 (v.horo),
@DKAtlas, @@Rodger, @JLCheype, @wikimedia
var. olivaceus  (olivengule lameller, uden rødt islæt): BK V nr 158, "Svampe" 4 s.66
var. huronensis (olivengule lameller med rødt islæt): BK V nr 157, "Svampe" 4 s.67
BK skriver om Cortinarius huronensis Ammiranti & Sm. var huronensis A.&S. : = Dermocybe palustris (Mos.) Nezdojminogo var. huronensis (A. & S.) Høiland nom. invalid
BK skriver om Cortinarius huronensis Ammiranti & Sm. var olivaceus A. & S. : = Cortinarius palustris (Mos.) Nezdojminogo var palustris nom. invalid
---------------------------
Jeg tolker det som om Moser har navngivet en svamp Dermocybe palustris Moser og omkombineret navnet til Cortinarius palustris (Mos.) Moser, men i mellemtiden havde Ammiranti & Smith nybeskrevet den anden variant som C. palustris.
Variant-opdelignen regner jeg ikke for noget - det er vistnok sådan at begge varianter kan skyde op fra samme mycelie, og den samme svamp kan godt under væksten skifte fra at være den éne til den anden.

FUND 28/10 2014
Cortinarius huronensis,
 tørve-slørhat
finder: SL  bestemt af SL
Findested: Hemmed Plantage, fra Kjeldshøjvej 110 m ØNØ og 125 m mod SSØ til hegnet, så 50 m VSV-på langs hegnet og 10 m S-på til et sted S for hegnet. 56.4992ºN, 10.7461ºØ, ±15 m
Værtstræ: mos, alle træer i nærheden (eg, fyr, birk) var under ½ m høje.   Økologi: Sandet hedejord hvor der var ryddet for skov for ca. 3 år siden.
film nr 2014ba Herbarie:    Uden belæg      Herbarie journalnr SL14044.
En hat skåret igennem på langs og lagt i hhv vand med en dråbe ammonoiak og vand tilsat eddike. Den halvdel med ammoniak blev forvandlet til var huronensis, den med eddike til var olivaceus.

FUND 10/09 2014
Cortinarius huronensis,
 tørve-slørhat
varitet: huroensis
finder: SL  bestemt af SL
Findested: Gjerrild Nordstrand, fra Staunborgvej ca 40 m ad WCvej mod nord, og 35m ind i skoven mod V. 
Værtstræ: sphagnum   Økologi: I sphagnum under fyr
film nr 2014aa Herbarie:    Herb.mat haves      Herbarienavn: SL   Herbarie journalnr SL14012.
Spiritusprøven gav smuk gul reaktion med meget lidt orange iblandet. Men NaOH på lamel gav en kraftige rød reaktion som beskrevet i litt.

FUND 18/10 2012
Cortinarius huronensis,
 tørve-slørhat
finder: SL  bestemt af SL
Findested: Gjerrild Nordstrand, fra Staunborgvej 52 m ad WCvej mod nord, og 7 m ind i skoven mod V.  56.5323ºN, 10.8027ºØ ±5m
Værtstræ: sphagnum   Økologi: I tyk sphagnum under lærk
film nr 2012aa Herbarie:    Herb.mat haves      Herbarienavn: SL   Herbarie journalnr SL12089. Atlas SL2012-482244
Indberettet til Atlas med bemærkninger:
Lamæltæl: L=27, 28, 30. Kød som vådt meget mørkt, næsten sort.
Spiritusprøve: Smuk gul farve. Lameller m kraftig kirsebærrød reaktion med KOH.
Om det skal være var huroensis eller olivaceus kan diskuteres og afhænger hvilket individ man så på, men B&K nr 157 & 158 skriver om var huroensis at køddet er creme ochre to light ochre, og var olivaceus at kødet er light to dark grey olive. På fund var kødet ved stokmidten helt sort, men det bliver jo nok lysere ved tørring. På den anden side, det er kun to variteter, der må gerne være en flydende overgang.
Unge og spæde ex så jeg ingen af, ak - men ikke så mærkeligt den dybe sphagnum taget i betragtning.
Billedet med svampens farve med/uden syre/base viser at den bliver orange i base- papiret nedenunder farves orange af den NaOH der flyder ud - jeg vil mene at var huronensis ved syrebehandlingen skulle skifte til en lysere farve, men forsøget beviser ikke noget - det kunne være fordi jeg har var olivaceeus, og så er forsøget er en god begyndelse når jeg en dag finder var huronensis.
....... Svar .........
Tror denne er gal. habitaten virker meget atypisk, og det er ikke sphagnummos på fotoet. Og så er makroskopien, særligt farverne ikke rigtige synes jeg. Bør tjekkes
.......... Skrevet den 01/16/2013 13:11:15 af Jacob Heilmann-Clausen ..........
- og jeg giver JHC ret (SL).
sep 2014: Nej gu gør jeg ej, der er da masser af sphagnummos på fotoet. Desuden fund 10/9-2013 er tæt ved samme findested, så der vokser huroensis i nærheden.

FUND 03/10 1997
Cortinarius huronensis,
 tørve-slørhat
finder: SL    
bestemt af SL
Findested: N-enden af Fjeld Skov ved Alvejen - på begge sider af første hegnstråd kreaturer
Værtstræ: gran sphagnum   Økologi: Fugtig hedejord nær gran i sphagnum
Hatdiameter på foto, max 5,4 cm
film nr 1997f      billednr på film: 21, 24-25, 26-29   Fotokvalitet: 10
Fotoet er:    på den lange led    fra naturlige voksested    dias i glas haves      NB om foto: Foto 26-29 af tvehattet eksemplar
Herbarie:    Herb.mat haves      Herbarienavn: SL   Herbarie journalnr SL97034
Lameller m kraftig kirsebærrød reaktion med KOH - både dem der fra start var rødlige og dem der fra start var gullige.
Slør gult (i modstrid med Dähncke's palustris). Stokbasis med skrig-svovlgult myceliefelt.
Baljeprøve: Hat meget mørkere som våd, men ikke ægte hygrophan: Aldrig skarp afgrænsning mellem lyse og mørke.

Cortinarius malicorius,  Grønkødet slørhat
Underslægt: Cortinarius, Dermocybe
Litt: CFP, RH 485, BK V 159, FN 669,
@DKAtlas, @FVL, @Stridvall
Se også C. cinnamomeus.
Navnet "grønkødet slørhat" er misvisende; køddet er gult. Den kan desuden let forveksles med C. fervidus; klik på kuglen for sammenligning.

FUND 20/10 2011
Cortinarius malicorius
  grønkødet slørhat
finder: SL  bestemt af SL
Findested: Hemmed, fra Hemmed kør 262 m ud ad Præstevej, N for vejen. Nær Russula integra-stedet.  56.498095ºN, 10.744715ºØ ±3m
Værtstræ: gran Økologi: Mosbegroet granskov Hatdiameter på foto, max 8,5 cm
film nr 2011c Herbarie:    Uden belæg Herbarie journalnr SL11178
Spiritusprøve: Først varmt gul, efter 1-2 timer orangegul

FUND 06/10 2011
Cortinarius malicorius
  Grønkødet slørhat
finder: SL    
bestemt af SL
Findested: Hemmed, Præstevej, 500 m Ø for Sostrup Møllevej, og her 200 m N-på ind i skoven. 56.500727ºN,10.800279ºØ, ±25m
Værtstræ: Rødgran   Økologi: Nålebund. En lille flok.
film nr 2011a Herbarie journalnr SL11156
Tidligere plukket ét eks + spæd:
Voksne ex: Hat diameter 46 cm, stokdiameter1,05 cm f.o., 1,15 cm f.n., højde 5,4 cm. L=40. Lugt meget kraftig, sødlig-frugtagtig.
Spæde ex: Hatdiameter 1,7 cm, stoktyk 0,7/0,9 cm, højde 3,6 cm. Lameller orangefarvede med tynd gul egg. Lugt kraftig syrlig-frugtagtig.
Begge ex:hatoverflade glat, skinnende mørkt læderbrun hat (tør), efter en tur i baljen helt sortbrun. Hatrand nedbøjet.
Der var "rask" og "syg", rask var næsten lugtløs inden gennemskæring, ved gennemskæring kom en mild aromatisk lugt, og rask havde en høj, tynd stok (stoktyk foroven 5,3-4,6-4,3-3,9 mm, stoktyk forneden 6,1-5,4-6,4-6,0 mm, stokhøj 49-71-58-64 mm hatdiameter 55-30-47-24 mm); og syg havde en meget kraftig frugtagtig lugt og en tykkere, noget kølleagtig stok (Stoktyk f.o. 5,2-9,4-10,5-9,0-5,2 mm, stoktyk f.n. 9,1-11,4-12,0-10,5-7,1 mm, stokhøj 50-45-50-55-40 mm, hatdiameter 40-24-58-48-54 mm).
Stokken (både rask og syg) med fin rød slørbelægning og (utydeligt) orangegult mycelie nederst, ofte tilspidset under fortykningen, mørkere efter berøring. Stokbasis blev mørkt rød eller orange efter forsigtig skrabning.
Slør som sagt rødt.
Efter gennemskæring kommer det grønligt-gule kød til syne; i ormgnav er det sortnende.
Kødet smager først sødlig-vammelt, efterhånden kommer en meget syrlig smag med tendens til halsbrand. KOH giver sort farvereaktion i alle dele, og det samme gør i øvrigt rent vand, blot lidt langsommere, og begge dele udtrækker et rødt pigment. Spiritusprøven gav på rask en gulorange farve, men på syg gav den overraskende nok først en gul farvereaktion som kun ganske langsomt (~6 timer) gik over i det orangegule.
Både den raske og den syge er hygrophane; men den raske er kun lidt hygrophan, den syge stærkt hygrophan.
Det med en syg svamp der har en frugtagtig lugt og extremt tyk stok har jeg også set på Rosa fagerhat, Rugosomyces carneus 22/9-2011, ID nummer SL2011-388077 i Atlas-databasen.
Forresten, den Cortinarius fervidus der blev indberettet 25/10 2010 af Rasmus Ejrnæs burde underkastes en spiritusprøve.
Sendt til "Atlas" som C. fervidus, kommentarer:
Kommentarer: hvis lamellerne virkeligt er orange (virker mere røde på dit billede) forstår jeg ikke umiddelbart hvorfor du ikke nøgler videre og kommer til cinnamomeus eller sommerfeltii? .......... Skrevet den 10/08/2011 16:30:56 af Thomas Læssøe .......... Altså, C. sommerfeltii er oftest zoneret og kan udelukkes, cinnamomeus's lameller bliver brunlige med alderen. De spæde lameller er ±orange på cinnamomeus's lameller (ligesom fervidus), så hvordan man nogensinde skal komme frem til cinnamomeus når man ved udnøgling i FN først kommer til pkt 6 er uklart, og når man læser - sammenlignende - de to beskrivelse af c. og fervidus i CFP er det uforståeligt at de holdes artsadskildte. I Svp=Svampe 4:1981 nøgles: side 65 pkt 6: Lameller dybt rødbrune til rustrøde ... C. fervidus; L. orange til okkerorange ... 7 -> cinnamomeus & sommerfeltii. Uanset hvad man ellers måtte mene om Klaus H. så giver han her en form for definition, hvis de modne lameller er mere røde end orange så har vi fervidus, ellers cinnamomeus/sommerfeltii. Et billedstudie af cinnamomeus-billederne i Svp, Rym 485, Dähncke 708, CFP B39, B&K V nr 153, Ves 349 viser alle en lamelfarve der er brun-orangebrun, og fervidus i CFP og Svp orangebrun ... MEN svp skriver som sagt "Lameller dybt rødbrune til rustrøde" (for fervidus). På fotoet af mit fund ser du et spædt ex og nogle orange eller gulorange lameller gennem sløret, prøv at forstørre billedet op (1:1) og du kan se det. Det kunne altså ligeså godt være cinnamomeus. Men de modne svampe, som der er flest af på billedet, har tydeligt mere røde lameller, ja ligefrem cinnoberrøde. Så det må være fervidus.
.......... Skrevet den 10/09/2011 06:53:36 af Sten Larris ..........
Jeg vil meget gerne se den - C. fervidus er (endnu) et mysterium for mig
.......... Skrevet den 10/21/2011 15:53:36 af torbjorn ..........
Jeg er ikke sikker Sten, jeg synes ikke feltfotografiet er overbevisende (har set den forstørrede udgave på din hjemmeside), men er dog mest stemt for fervidus, generelt, men det yngste eks. (tørret materiale) ligner faktisk C. malicorius - Er KOH-reaktionen også taget på hathuden? Sporerne er meget små ((6.1-)6.6-7.1(-7.8) x 4.2-4.4(-4.7) µm, ellipsoidiske; de kan passe på alle de øvrige, mere eller mindre lignende arter (C. malicorius, cinnamomeus og semisanguineus). Inde på fotografierne fra dit herbarium er jeg til gengæld overbevist om at dit tidligere fund fra sidste år (27.8.2011) er korrekt :-)
.......... Skrevet den 01/18/2012 19:00:22 af Torbjørn Borgen ..........
Tak Torbjørn, jeg giver dig - langsomt - ret. Lamellerne på de gamle ex på 1.ste foto er røde til orangerøde og for lidt cinnober.
Og det er derfor malicorius og ikke fervidus. Ret det hvem som kan.
.......... Skrevet den 02/11/2012 17:07:33 af Sten Larris ..........

FUND 23/07 2011
Cortinarius malicorius
  grønkødet slørhat
finder: SL  bestemt af SL
Findested: Hemmed Plantage, Keldshøj, V for Keldshøjvej
Værtstræ: gran   Økologi: Mosbegroet granskov Hatdiameter på foto, max 4,4 cm
film nr 2011a Herbarie:    Uden belæg Herbarie journalnr SL10081

FUND 14/09 2010
Cortinarius malicorius
  grønkødet slørhat
finder: SL  bestemt af SL
Findested: Rødeledhoved (nær Sostrup)  
Værtstræ: gran   Økologi: Ret tæt granskov med høje graner.
Hatdiameter på foto, max 8 cm. Lille lam.visende ex. 3 cm
film nr 2010a Herbarie:    Herb.mat haves      xanthodermus Herbarienavn: SL   Herbarie journalnr SL10048
Det store ex. på foto er abnormt stort i forhold til litt.angivelser for malicorius. Imidlertid er malicorius extremt almindelig her på egnen i år, og jeg har set lignende store ex mange gange.

FUND 13/10 2006
Cortinarius malicorius,
grønkødet slørhat
finder: SL    
bestemt af SL
Findested: Tøstrup skov (skoven mell. Tøstrup og Ramten, Ø for Langbyvej
Værtstræ: gran   Økologi: Mosbegroet under gran
Hatdiameter på foto, max 3,5 cm
film nr 2006a      Fotokvalitet: 05
NB om foto: Foto overskårne i fin kvalitet
Herbarie journalnr SL06067
Hat opsprækker efterhånden i små skæl.
Karakteristisk er den karminrøde lamelegg.
Kød lyst med citrongult skær, lugt aromatisk men først tydelig efter
gennemskæring, smag kraftigere: aromatisk-vammel uden bitter-komponent.
Foto overskårne: HatÞ 3,0 cm (og dette foto i fin kvalitet)
Sporemål (lam. mase KOH, x 1,54 µm):
  4,7  4,2  4,0  4,5  4,2  4,1  4,1  4,4  4,2  4,6  => 6,3-7,0 µm
x 2,9  3,0  2,8  2,9  2,8  2,9  2,9  2,9  2,9  3,0  => 4,4-4,6 µm
Makroskopisk lig mit fund malicorius 5/10-2006 = SpSL06052, se denne
.............
22/11-2006: Opr. bestemmelse C. cinnamomeus rettet til C. malicorius,
            især p.gr.af grønt kød på foto, men også p.gr.af sporemålene.

FUND 07/10 1987
Cortinarius malicorius,
grønkødet slørhat
finder: SL    
bestemt af JV og SL
Findested: Skoven v. Skarnæs
Værtstræ: Gran   Økologi: Mosbegroet sti i granskov
Hatdiameter på foto, max 2,6 cm
film nr 1987xa      billednr på film: 12-15   Fotokvalitet: 9
Fotoet er:    dias i glas haves    på den lange led    fra naturlige voksested   
Herbarie:    Herb.mat haves    sporeaftryk haves    tegning haves      Herbarienavn: SL   Herbarie journalnr SL87209
Hat bredt puklet, med bred 6C8=brunorange rand og 7F7=mørkebrun midte.
Hygrophan. Babyeksemplar slør blodrødt 8A6, lameller omtrent samme farve=8B6.
Stokkød med ¼-½ mm tyk gulbrun hud, herunder brunsort, ved tryk og med
alderen brunsorte pletter..                                  regression
sp. 6,5  7,0  6,7  7,1  6,3  6,9  6,8  5,2  6,3  6,6 µ x       6,0-7,1 µ x
    4,5  4,2  4,2  4,4  4,6  4,8  4,7  4,2  4,9  4,3 µ         4,2-4,7 µ
Cheilocystider kølleformede, pleurocystider ligedan. Basidier altid
4-sporede.
Lam.trama smukt flerfarvet - midte gyldengult, ½-vejs mod fladen smukt
rødbrunt.
Garnfarvning: Frisk svamp+Al-bejset garn farves som med krapp: gulorange
(kogt).
.
Gamle bestemmelser: C. spilomeus / C. miniatopus ? .
Feb.92 sendt til-retur fra Jan Vesterholt der skriver: "Masser af pigment i
præparatet. Lameller GULE ! Derfor må det være i Dermocybe, dvs. C.
uliginosus med orange slør! Pil tilstede ?".
Jeg bemærkede til JV at 1) sporer var alt for små til uliginosus:
 Phillips 141: Uliginosus sp.  8-11 x 5-6 µ. Moser 8-10 x  5-6. Bon 10x6 µ.
 2) Lamelfarven noteret ved fundet til 8B6=Grårød/Orangerød/gulrød.
JV skrev tilbage og foreslog C. malicorius, som den mest småsporede Dermocybe
med rødt slør. C. uliginous sporemål:
Brandrud: 5,5-6,5 x 3,5-4,5 µ. Høiland(1983)?: sp. 5,5-7 x 3,5-4,5(-5)µ.
Rymann: 5-7 x 3,5-4,5 µ.
.
Brandrud A56 malicorius: Viser svamp som netop har mørkt stokkød. De
væsentligste forskelle er: A56 er størrer, hat 2-6 cm, pigment i basidier og
mellem lamelhyfer gult (på fund rødt). A56 er mere langstokket, men under
bemærkninger står netop at afbillede eks. er ret langstokkede.
Fundne art: Enten C. malicorius eller C. malicorius var. nov.


Cortinarius palustris
Author: (Mos.)Moser
Litt: Dähncke 705 (NON DS, Svampe 4:67), FN 671
Se BK V nr 157-158, og
notat under Cort.(Dermocybe) huronensis om
navneforvirring med C. huronensis. palustris regner jeg som synonym til huronensis

Cortinarius phoeniceus, brunrød slørhat
Author: (Bull.ex Pers:Fr) Fuckel
Lat. synonym: purpureus     Litt: DS 420, P 140, JV 347 (?), CFP, BK V 161, FN 668-9,
@DKAtlas, @wikimedia, @nahuby, @Stridvall

FUND 01/10 2017
Cortinarius phoeniceus,
Brunrød slørhat
finder: SL    
bestemt af SL
Findested: Grenå Plantage, ca. 40 m S for spejdernes grund. 56.40359ºN, 10.88920ºØ ±20 m
Værtstræ: Fyr   Økologi: Fyrreskov i plantage
Hatdiameter på foto, max 6,5 cm
film nr 2017a
Herbarie:    Uden belæg (Herbariemat. rådede)   Herbarienavn: SL Herbarie journalnr SL17018
Slør rødt. Hat og stok tør, slet ikke hygrophan. Nederst på stokken sad et pragtfuldt rødt slør.
Sporeaftryk #703050 (kanelbrunt>), spiritusprøve udtrak skarlagent (=cnnoberrødt) pigment #FF0090

FUND 10/10 1990
Cortinarius phoeniceus,
Brunrød slørhat
finder: SL    
bestemt af SL
Findested: Løvenholm skov, Østenfjeld, trekanten mellem Østenfjeldvej og hovedvejen
Værtstræ: Morbund under bøg   Økologi: Økologi: skov
Hatdiameter på foto, max 4,2 cm
film nr 1990h      billednr på film: 22A-25A   Fotokvalitet: 9
Fotoet er:    på den lange led    fra naturlige voksested    dias i glas haves   
Herbarie:    Herb.mat haves    sporeaftryk haves      Herbarienavn: SL   Herbarie journalnr SL90053
Slør rødt. Hat og stok tør, hat noget hygrophan.
Under lup ses bittesmå skæl i hatmidten.
Sporer 6½-8 x 4½-5 µ.
Denne art bør regnes for identisk med både og Cort. cinnabarinus. De bør synonymiseres efter min mening, uanset at cinnabarinus regnes for hygrophan og til subgenus Telamonia. I mine noter finder jeg osse en Cort. sanguinensis, men det må være en stavefejl.
.
Herb.tjek okt 98: Stok ca. 0,5 cm tyk (udmålt fra foto).


Cortinarius pratensis
Underslægt: Cortinarius, Dermocybe
Litt: CFP -, FN 671, "Svampe" 4:69 ,
@DKAtlas, @BDmycologi, @Pharmanatur, @Fugle og Narur.

FUND 12/10 2015
Cortinarius pratensis
 
finder: SL  bestemt af SL
Findested: Sostrup overskov, fra P-pladsen i svinget stien mod N til Grevens Vej, 150 m V-på ad Grevens Vej og 150 m N-på ad Plantørsti.  56.50593ºN, 10.8003ºØ ±15 m.
Værtstræ: Ædelgran   Økologi: Plantørsti mellem ædelgran, på mos.
film nr 2010a Herbarie:    Herb.mat haves Herbarienavn: SL Herbarie journalnr SL15043. Atlas SL2015-724618
Lugt ret svag, med aromatisk selleri/ræddige komponent.
NaOH på hat eller lameller farver svampen meget mørkt brun, ofte helt sort.
Spiritusprøve udtrak meget gult-orangegult pigment.


Cortinarius sanguineus,  blodrød slørhat
Underslægt: Cortinarius, Dermocybe
Lat. synonym: Cortinarius semisanguineus var aurantiovaginatus
CFP A57, Däh710, Phil205e, R&H486, Ves346, FN 668,
@DKAtlas, @Mycokey @FVL, @FVL, @Stridvall
Sporemål efter CFP: Sanguineus 6,5-7,5 x 4 -5  Cinnabarinus 8-10 x 4,5-5,5
  -"-   -"- Rymann:    -"-     6  -9   x4,5-5,5     -"-     7-10 x 4,5-5,5
.
Ifølge CFP er begge arter (cinnabarinus og sanguineus) hygrophane (trykfejl i DS).
CFP skriver:      om cinnabarinus         om sanguineus
beskrivelse af hat:      hygrophan           ibland svag hygrophan
                           glat           fibrøs til fintskællet (især rand)
på foto           :    vistnok hygrophan       tydeligt hygrophan
i kommentarer     :    sanguineus er ikke-
                       hygrophan
sporemål          :    8-10 x 4,5 - 5,5      6,5-7,5 x 4-5 µ
Stoktykkelse      :     0,4 - 1,0 cm             0,3 - 0,8 cm
 -"- efter Rymann :     0,5 - 1   cm             0,3 - 0,6 cm

FUND 02/10-2011
Cortinarius sanguineus  Blodrød slørhat

finder: SL  bestemt af SL
Findested: Rugård Sønderskov, vejen ned til Jægergårdsvej 550 m N for Jægergårdsvej og 10 m mod v ind i skoven, 56.268524ºN, 10.804238ºØ ±30m
Værtstræ: bøg Økologi: I förne-laget
Hatdiameter på foto, max 5,5 cm
film nr 2011aHerbarie:    Herb.mat haves      Herbarienavn: SL   Herbarie journalnr SL11149
Jeg troede først det var C. cinnabarinus fordi den så hygrophan ud, men baljeprøven viste at den alligevel ikke var hygrophan. Jeg ser Ves s 346 skriver at den skulle være hygrophan, og dette er i modstrid med FN s 668 nøglepkt 3. Jeg følger her FN. For øvrigt henviser FN til Ves, og Ves's billede viser da osse en svamp der ikke synes at være hygrophan.
Stok 4-10 mm tyk, lugt kraftig ræddike. Lameller smaskfulde af et i sprit extraherbart rødt pigment.
Sendt til "Atlas" som C. sanguineus. svar:
Hej Sten, der er problemer omkring C. cinnabarinus og C. sanguineus, jeg forventer snart at få en artikel om komplekset, jeg kan se at navnet C. puniceus P.D.Orton er kommet til ære og værdighed igen, vi må have undersøgt nogle indsamlinger :-)
.................... Skrevet den 10/31/2011 09:12:14 af Torbjørn Borgen ....................

FUND 08/09 2004
Cortinarius sanguineus,
blodrød slørhat
finder: SL    
bestemt af SL
Findested: Småland, ca 5 km Ø for Värnamo
Værtstræ: gran   Økologi: På mos i granskov
Hatdiameter på foto, max 2,9 cm
film nr 2004a      billednr på film: 0409080112   Fotokvalitet: 9
Herbarie journalnr SL04017
Herb.tjek: Den indrullede hatrand på foto peger på purpureus frem for
sanguineus.


FUND 22/09 1998
Cortinarius sanguineus,
blodrød slørhat
finder: Erik Christensen og SL    
bestemt af SL
Findested: Ramten Skov, langs Kvasbrovej lidt syd for Hovlinen
Værtstræ: Bøg   Økologi: Bøg
Hatdiameter på foto, max 4,7 cm   NB: ej foto, ej belæg
Herbarie journalnr SL98023
Feltbestemt til C. cinnabarinus, fordi hatten ikke er skællet på midten.
.
Ifølge CFP er begge arter (cinnabarinus og sanguineus) hygrophane (trykfejl i DS). CFP skriver:
                       om cinnabarinus         om sanguineus
beskrivelse af hat:      hygrophan           ibland svag hygrophan
på foto           :    vistnok hygrophan       tydeligt hygrophan
i kommentarer     :    sanguineus er ikke-
                       hygrophan
sporemål          :    8-10 x 4,5 - 5,5      6,5-7,5 x 4-5 µ
.
Fundne svamp: Hygrophan, lameller med rødt KOH-extraherbart pigment.
sporemåling:
    4,0  5,2  5,0  5,0  5,0 enhed 1,54 µ  =  6,7-8,1 µ
    3,0  3,5  3,8  3,8  3,2     -"-       =  4,8-5,9 µ

Cortinarius semisanguineus,  cinnoberbladet slørhat
Underslægt: Cortinarius, Dermocybe
Litt: DS 420, Dähncke 708-9, R&H 486, B&K V nr 163, CFP, FN 668,
@DKAtlas, @Mycokey, @Stridvall
FN henviser til billede i Ves s. 347, der viser en svamp med aldeles gul hat; sådan en cinnoberbladet slørhat synes jeg aldrig jeg har set. De er altid mørkere på hatten, og dem jeg går og finder er meget mørkere på hatten, osse mørkere end de billeder jeg normalt ser i diverse litt. - og så er den forresten hygrophan, skønt jeg alle vegne læser at den ikke er hygrophan, og hatten er ofte noget fedtet skønt de skriver den er tør.

FUND 24/10-2015
Cortinarius semisanguineus,
  Cinnoberbladet slørhat
finder: SL  bestemt af SL
Findested: Findested: Albæk Plantage, Fra Kammerherrensvej x Grevens vej 360 m mod V og SV og tv 36 m Ø-på 56.5044°N, 10.7974°Ø ±40m
Værtstræ: Normansgran   Økologi: På mos på sti i granskov
film nr 2015a Herbarie journalnr SL15058
Hat ikke hygrophan (set uden baljeprøve = Usikkert bestemt)

FUND 21/10 2011
Cortinarius semisanguineus,
Cinnoberbladet slørhat
finder: SL    
bestemt af SL
Findested: Findested: Hemmed, fra Hemmed Kirkevej 325 m Ø-på ad Præstevej (25 m Ø for stenbunken), 80 m N for vejen.  56.49862, 10.74519
Værtstræ: gran   Økologi: På mos i granskov
Hatdiameter på foto, max 5,5 cm
film nr 2011d Herbarie journalnr SL11182
Hat hygrophan, ikke det store farveskift men med tydelig grænse mellem våde og tørre farve.
Spiritusprøven (lamelstump i snapseglas med sprit) udtrak vinrødt farvestof (lameller ikke gule eller orange, men røde).
Skelnes let fra sanguineus på at køddet er gult-olivengult og ikke rødt [sludder, men dengang havde jeg betemt den til C. phoenicus].
... Lange skriverier med TB efter jeg sendte den til "Atlas" som C. phoeniceus, TB kaldte svampene "eroderede" og jeg svarede bl.a.: Eroderede(?), gamle hatte var der ingen af, den mørke farve er blot den mørke hygrofane farve, men kunne måske være extra mørk på grund af årstiden. De spæde eksemplarer jeg plukkede i dag (søndag) kom op med den lyse hygrofane farve, de har aldrig været udsat for frost, og med en tur i baljen blev de ligeså mørke som den jeg plukkede i fredags. Semisanguinensis er meget mere tyndkødet, lamellerne klarere i den røde farve, og hattten , hvis den virkelig skulle være hygrofan, bliver aldrig SÅ mørk; men den ligner med de røde farver i/på stokbasis. For øvrigt er der i Atlas nogle billeder af phoeniceus; de ligner mit fund (og ikke billedet i Ves 347). I fjor fandt jeg den osse en kilometers vej fra dér hvor jeg fandt den i år, den var ligeså mørk, men jeg fik den aldrig bestemt. Det var osse på denne sene årstid.
.................... Skrevet den 10/23/2011 09:08:44 af Sten Larris ....................
Jeg udtrykte mig vist uklart: Bedømt efter fotografiet virker hattene slidte og vanddrukne (formodentlig frostpåvirkede), det er ikke deres alder det drejer sig om selvom jeg indrømmer at det kunne forstås sådan. Hatten ligner ikke de indsamlinger jeg har set (jeg ser den af og til), men det må komme an på en prøve ud fra sporekarakterer).
.................... Skrevet den 10/23/2011 12:24:40 af Torbjørn Borgen ....................
Nu genfotograferede jeg med henblik på spæde eksemplarer, så jeg oploader når nu jeg har dem. Og sender materiale, det var det du bad om, ik?
.................... Skrevet den 10/23/2011 17:44:35 af Sten Larris ....................
Jo jeg vil gerne have materiale Steen - men, hvorfor er det ikke blot Cinnoberbladet S., de yngste eks. ligner helt, incl. velum, såvidt jeg kan se. Jeg har i øvrigt en slem fornemmelse af at eroderede, gamle hatte godt kan være hygrofane, også når det ikke står i bøgerne.
.................... Skrevet den 10/23/2011 18:43:04 af Torbjørn Borgen ....................
Eroderede(?), gamle hatte var der ingen af, den mørke farve er blot den mørke hygrofane farve, men kunne måske være extra mørk på grund af årstiden. De spæde eksemplarer jeg plukkede i dag (søndag) kom op med den lyse hygrofane farve, de har aldrig været udsat for frost, og med en tur i baljen blev de ligeså mørke som den jeg plukkede i fredags. Semisanguinensis er meget mere tyndkødet, lamellerne klarere i den røde farve, og hattten , hvis den virkelig skulle være hygrofan, bliver aldrig SÅ mørk; men den ligner med de røde farver i/på stokbasis. For øvrigt er der i Atlas nogle billeder af phoeniceus; de ligner mit fund (og ikke billedet i Ves 347). I fjor fandt jeg den osse en kilometers vej fra dér hvor jeg fandt den i år, den var ligeså mørk, men jeg fik den aldrig bestemt. Det var osse på denne sene årstid.
.................... Skrevet den 10/23/2011 22:14:19 af Sten Larris ....................
jeg synes ikke de unge ex viser tydeligt rødt velum og i så tilfælde kan det vel også være semisanguineus på trods af dine betænkeligheder desangående?
.................... Skrevet den 10/24/2011 09:07:44 af Thomas Læssøe ....................
Sandt nok, sløret er gyldent eller gult og ikke spor rødt, det kan ikke være phoeniceus. At det skulle kunne være semisanguineus har jeg lidt svært ved at forstå, især fordi en er så tydeligt hygrophan, men jeg må vel ændre opfattelse af hvad der forstås ved semisanguineus.
.................... Skrevet den 10/26/2011 00:28:24 af Sten Larris ....................

FUND 11/10 2011
Cortinarius
  semisanguineus
Bestemmelsen er usikker
finder: SL  bestemt af SL
Findested: Albæk Plantage, fra Præstevej 150 m N-på ad Sostrup Møllevej. På skråningen 3 m TH for stien.  56.500502ºN, 10.79261ºØ ±50 m
Værtstræ: bog   Økologi: Mosbegroet skråning i bøgeskov.
Hatdiameter på foto, max 4,6 cm
film nr 2011c Herbarie: Uden belæg Herbarie journalnr SL11166
Det mindste ex på fotoet har en stok med en lille knold som jeg har gnedet på for at få en rød farve frem - som man ser er den blevet lidt rød men ikke påfaldende meget. Jeg kan heller ikke bekræfte iagttagelsen fra fund 11/9 med hvidlig belægning der let tørres væk.

FUND 19/09 2011
Cortinarius semisanguineus,
Cinnoberbladet slørhat
finder: SL  bestemt af SL
Findested: Ørbækgård Plantage, over et størrer område, 56,4186ºN 10,6801ºØ
Værtstræ: Normannsgran Hatdiameter på foto, max 6,1 cm lam.visende
film nr 2011abHerbarie: Herb.mat haves Herbarienavn: SL   Herbarie journalnr SL11125
Sendt til "Atlas" som semisanguineus og kommentar:
Fotos her viser kun flade eksemplarer; men svampe med den karakteristiske høje koniske facon voksede der osse i nærheden. Ret mange svampe over et ret stort område.
Svar:
Kommentarer: det er ikke let at se hvordan du er nået frem til sommerfeltii :-)
.......... Skrevet den 09/21/2011 13:37:43 af Thomas Læssøe .......... Jeg kalder den sommerfeltii først og fremmest på grund af den tydelige zonering.
.......... Skrevet den 09/24/2011 12:11:22 af Sten Larris ..........
Nej det kan ikke være sommerfeltii, de ældre lameller er alt for cinnoberrøde i stedet for orange eller gule, og der er heller ikke en gul egg. Jeg vil osse kalde den semisanguinensis med det hvide-svagt gullige cortina.
.......... Skrevet den 03/05/2012 09:03:35 af Sten Larris ..........

FUND 11/09 2011
Cortinarius
  semisanguineus
Bestemmelsen er usikker
finder: SL  bestemt af SL
Findested: Ørbækgård Plantage, fra Ørbækvej/Gl.Møllevej 680 m mod S, ind ad lille skovsti 100 m mod Ø, og så 20 m mod S
Værtstræ: gran   Økologi: Mosbegroet granskov (Normannsgran).
Hatdiameter på foto, max 5 cm
film nr 2011b Herbarie:    Uden belæg Herbarie journalnr *
Som ældre med hvidlig belægning der let tørres væk, så stokken får mørkt rødbrune trykmærker.

FUND 08/10 2010
Cortinarius semisanguineus
  Cinnoberbladet slørhat
finder: SL  bestemt af SL
Findested: Hemmed Plantage, Gjerrildbanestien 200 m S for Præstevej
Værtstræ: gran   Økologi: Mosbegroet granskov Hatdiameter på foto, max 3,8 cm, lam.visende 4,8 cm
film nr 2010a Herbarie:    Herb.mat haves    sporeaftryk haves      Herbarienavn: SL   Herbarie journalnr SL10081
Lugt (unge eksemplarer) har en dejlig, fyldig lugt efter gennemskæring.

FUND 05/10 2006
Cortinarius semisanguineus,
cinnoberbladet slørhat
finder: SL    
bestemt af SL
Findested: Ørbæk skoven
Værtstræ: gran   Økologi: Under gran, mosbegroet, saprofytisk på nåle, trøskede grene og trøsket stub
Hatdiameter på foto, max 4,9 cm
film nr 2006a      Fotokvalitet: 10
Herbarienavn: SL   Herbarie journalnr SL06054
Utrolige mængder extraherbart pigment i lamellerne.
Sporemål (lam. mase KOH, x 1,54 µ):
  3,9  4,0   3,8  4,0  4,0  4,1  3,9  =>  5,9-6,2 µm
  2,8  2,9   2,9  2,7  2,8  2,8  2,7  =>  4,2-4,4 µm

FUND 05/11 1991
Cortinarius semisanguineus
  cinnoberbladet slørhat
finder: SL    
bestemt af SL
Findested: Skoven v. Langbyvej mellem Tøstrup og Nimtofte
Værtstræ: gran   Økologi: Mosbegroet granskov
3,8 cm
film nr 1991s      billednr på film: 0-2(3)   Fotokvalitet: 9
Fotoet er:    på den lange led    fra naturlige voksested    dias i glas haves   
Herbarie:    sporeaftryk haves      Herbarienavn: SL   Herbarie journalnr SL91128
Slør smukt gyldengult

FUND 21/10 1987
Cortinarius semisanguineus,
cinnoberbladet slørhat
finder: SL    
bestemt af SL
Findested: Skramsø Plantage
Hatdiameter på foto, max 3,9 cm
Værtstræ: Gran
film nr 1987xd      billednr på film: 36-37, xe 0-2   Fotokvalitet: 6
Fotoet er:    på den lange led    fra naturlige voksested      NB om foto: bill. 36 m kedelig blå linie i
Herbarie:    Herb.mat haves    sporeaftryk haves      Herbarienavn: SL   Herbarie journalnr SL87247
I forhold til alm. beskrivelse bemærkes at:
Hat tydeligt, men ikke kraftigt, hygrophan. Hat tydeligt filtet.

FUND 00/00 1981
Cortinarius semisanguineus,
cinnoberbladet slørhat
finder: SL    
bestemt af SL
film nr 1981x      billednr på film: 20-23, 26, 29-30   Fotokvalitet: 8
Fotoet er:    papirbillede haves    på den høje led    fra naturlige voksested      NB om foto:  ne f lagt i film 1981a+b, ej scan
Herbarie journalnr SL81016

FUND 02/11 1980
Cortinarius semisanguineus,
cinnoberbladet slørhat
finder: SL    
Bestemmelsen er usikker
bestemt af SL
Findested: Skramsø Plantage
Værtstræ: gran
NB: Identitet usikker. Skønnet dato
film nr 1980h      billednr på film: 25-27   Fotokvalitet: 8
Fotoet er:    på den lange led    fra naturlige voksested    papirbillede haves   
Herbarie journalnr SL80030
Fotoet mærket "Dermocybe semisanguinensis"

Cortinarius sommerfeltii,  zoneret slørhat
Underslægt: Cortinarius, Dermocybe
Lat. synonym: C. sylvae-norvegicae, C. sylvaenorvegicae
Litt: DS 422, CFP A44, Svampe 4()s.70, B&K V 164, FN 669-70,
@DKAtlas, @Stridvall, @sundaby, @wikimedia
Efter at have set fotoet der angiveligt forestiller sylvae-norvegica i "Spørg en Mykolog" fik jeg lyst til at synonymisere sylvae-norvigace og sommerfeltii, specielt da jeg så at sylvae-norvegicae første gang er beskrevet af "mykologen" i "Spørg en Mykolog". : Originalbeskrivelse. FN 670 regner det for en god art, men igen er det den samme forfatter der er på spil.
Bl.a. Soop regner cinnamomeobadius som synonym til sommerfeltii, se cinnamomeobadius.

FUND 08/11 2014
Cortinarius sommerfeltii,
zoneret slørhat
finder: SL    
bestemt af SL
Findested: Katholm skoven, fra P-pladsen Bakkegårdsvejs forlængelse 130 m ad stien S-på, i vejkanten th 0-1 m fra stien. 56.3319ºN, 10.8768ºØ ±10m
Værtstræ: gran   Økologi: Mosbegroet vejkant under høje graner
film nr 2014av Herbarie:    Uden belæg. Herbarie journalnr SL14042
Lamelegg tydeligt gul og let savtakket (lup), Bemærk det grå-okker anstrøg på de orange lameller. Stok rank, hul (iflg litt (K&K) skulle den ikke være hul). Smag mild, noget sødlig, helt uden bitter komponent (som C. cinnamomeus). Stokkød med tydeligt svovlgult anstrøg, bliver ikke mørkere nedefter (som C. cinnamomeus), slør på stokken som en tynd, ulden, (svovl)gul belægning.

FUND 02/10 1987
Cortinarius sommerfeltii,
zoneret slørhat
finder: SL    
bestemt af SL
Findested: Skoven mellem Skarresø og Kolind
Værtstræ: gran   Økologi: Myretue
Hatdiameter på foto, max 4,1 cm lam.vi
film nr 1987v      billednr på film: 29-33   Fotokvalitet: 9
Fotoet er:    på den lange led    fra naturlige voksested    dias i glas haves   
Herbarie:    Herb.mat haves    sporeaftryk haves      Herbarienavn: SL   Herbarie journalnr SL87196
Mandagsmøde, J.Vesterholt sagde ej sikker men OK.
Lysbillede til JV, retur dec 1991 med besked "conf. JV"

Cortinarius tubarius
Underslægt: Cortinarius, Dermocybe
Litt: B&K V 165, CFP E34+E35 (Cort-Dermocybe), FN 671, "Svampe" 4:70 (for mørk),
@DKAtlas, @Stridvall, @Rodger "Atlas" karakterisererden som "Diagnose: en lille, spinkel, gulbrunlig kanelslørhat, som vokser med birk i sumpskove og i kanter af højmoser/hængesække. Lameller er mat grøngule
Nævnr her fordi jeg fandt en C. pratensis, der i første omgang blev fejlbestemt til tubarius. .

Cortinarius uliginosus,   mose-slørhat
Underslægt: Cortinarius, Dermocybe
Lat. synonym: C. sphagnogena
Litt: Phi 204d, Ves 348, FN 671+671,
@DKAtlas, @Stridvall, @LeifGoodwin, @FunInFinland
forma ulkiginosus er rød, forma luteus gul; men de to former kan godt komme op fra samme mycelie og samme svamp kan godt skifte farve eller være rød på den éne halvdel, gul på den anden.

FUND 26/09 2010
Cortinarius uliginosus,
  mose-slørhat
var: f. luteus og f. uliginosus fra samme mycelie
finder: SL  bestemt af SL
Findested: Gjerrild Nordstrand.
   
Værtstræ: pil   Økologi: Klit under krybende pil, på fugtig bund.
Hatdiameter på foto, max 6 cm
film nr 2010a Herbarie:    Herb.mat haves      Herbarienavn: SL   Herbarie journalnr SL95071
Nogle var brungule og andre røde, tilsyneladende fra samme mycelie.
Lugt svag, kød sortnende nedefter hvilket kunne skyldes ormgnav.

FUND 15/10 1995
Cortinarius uliginosus,
  mose-slørhat
var: f. luteus
finder: SL  bestemt af SL
Findested: Gjerrild Nordstrand.
   
Værtstræ: pil   Økologi: Klit under krybende pil, på fugtig bund.
Hatdiameter på foto, max 4,4 cm
film nr 1995n      billednr på film: 11-17   Fotokvalitet: 9
Fotoet er:    på den lange led    fra naturlige voksested    dias i glas haves   
Herbarie:    Herb.mat haves      Herbarienavn: SL   Herbarie journalnr SL95071
Lugt svag, kød gult, hathud med et i KOH extraherbart orange pigment.
Basidier uden gult, klumpet indhold. Lam brun farvereaktion med KOH.
Sporer store (8½-10 x 5½-6 µ).
På voksestedet var en stor koloni af denne form, samt mere sparsomt den normale
form af C. uliginosus.

FUND 24/10 1988
Cortinarius uliginosus,
 mose-slørhat
finder: SL    
bestemt af SL og JV
Findested: Fjellerup
Værtstræ: jord, under pil   Økologi: Mosebund, fugtigt pilekrat
Hatdiameter på foto, max 3,0 cm
film nr 1988k      billednr på film: 13-16   Fotokvalitet: 10
Fotoet er:    på den lange led    fra naturlige voksested    dias i glas haves   
Herbarie:    Herb.mat haves      Herbarienavn: SL   Herbarie journalnr SL88079
Sløret er farveløst.
Lameller meget unge citrongule.

FUND 02/10 1988
Cortinarius uliginosus,
 mose-slørhat
finder: SL    
bestemt af SL og JV
Findested: Kolstrup Skov, nær søen
Værtstræ: Pil   Økologi: Pilesump, på forhøjningen omkring piletræets rod.
Hatdiameter på foto, max 2,2 cm   NB: SP.162
film nr 1988i      billednr på film: 25-29   Fotokvalitet: 9
Fotoet er:    på den høje led    fra naturlige voksested   
Herbarie:    Herb.mat haves    sporeaftryk haves    tegning haves      Herbarienavn: SL   Herbarie journalnr SL88062
Smukt cinnoberrød på hat og stok.
Hat     2,2  1,9  1,9  1,9  0,9 cm bred,
stok    5    6    4½   4    2½  cm høj,
        3,8  3,3  3,2  2,9  1,8 mm tyk,
knold   7    4    5½   5    2,8 mm tyk.
.
Hat vælvet, med pyramideformet spids, med hathud af radiære hyfer (ikke
afdragelig hathud), der giver den glatte hatoverflade et radiært trævlet
udseende. Hat 8CD7=ræverød, rand en anelse lysere.
Stok cylindrisk med fortykning nederst, let bugtet, 6-7A5=lyserød til
lysorange, på de nederste 3/4 med cinnoberrøde trævler over. Næsten masiv,
dog med tyndt rør, der kun ses ved omhyggelig gennemskæring (barberblad).
Knold nederst afrundet, slet ikke rodslående.
Lameller ret brede (ca. 3 mm), middeltætte (L=25) med 2-3 sæt lamelletter.
Lameller 6A3=blegorange som unge, som ældre kun lidt mørkere, 8D4 =
rødbrun-gråbrun, bredt tilhæftede.
Slør spindelvævsagtigt, svagt, flygtigt, cinnoberrødt, en kort tid
efterladende en svag ringzone højt oppe på stokken.
Stokkød lysegult 4A4, gulner ikke yderligere efter gennemskæring. Hatkød
lysere og mere rødligt, 6A3=blegorange. Lugt 0. Smag først mild, siden noget
bitter.
Sporeaftryk livligt rød-rustbrunt, ca. 8D6=rødbrun-brunrød, ganske let
klæbrigt.
{Diskusion: Man kan hævde, at kødet nok er gult, men ikke gulner, og svampen
skal henregnes til Sericeocybe. Flurescens-prøve bør foretages. Sludder}
Sporer afrundede, nubrede, uden apicus eller kimpore,       regression
12,0  10,3  10,5  9,8  11,8  10,1  11,2  10,0 µ x            9,9-11,6 x
 5,8   5,9   5,8  5,7   5,3   5,2   5,5   5,9 µ              5,4- 5,9 µ
Ingen pleuro- eller cheilocystider. Basidier 4-sp, 30x9 µ. Cetae med små
øskenceller.

FUND 01/09 1987
Cortinarius uliginosus,
 mose-slørhat
finder: SL       var: forma luteus
Bestemmelsen er usikker
bestemt af SL
Findested: Stadsborg Mose (Løvenholm Skov)
Værtstræ: birk   Økologi: mose, meget fugtigt på sphagnum
Hatdiameter på foto, max 5,1 cm
film nr 1987p      billednr på film: 18A-19A (20A)   Fotokvalitet: 8
Fotoet er:    på den lange led    fra naturlige voksested      NB om foto: 20A dobbelteksponeret
Herbarie:    Herb.mat haves    sporeaftryk haves      Herbarienavn: SL   Herbarie journalnr SL87129
Gul form med basis dybt i sphagnum.
Stok 10-12 cm lang.
Lameller bredt tilhæftede med nedløben tand.
Slør gult.
SYN uliginosus = sphagnogena.
April 2011: Uliginosus er det i hvert fald ikke, fund har jo flad, skinnende hat og hvide slørbælter nederst på stokken, samt en relativt tyk stok. På filmstrimlen ser jeg også violette-brunviolette farver på hat, stok og lameller af det helt spæde eksemplar, så det kan ikke være en Dermocybe.