Naucoria  knaphat

Familie  Hymenogastriaceae  
 :   Slægtoplysninger
  :  amarescensBitter  04/11-2015
  :  bohemica Birke 15/10-2015
  :  escharioides lys elle-  17/10-1999   06/10-1991   14/10-1987   24/08-1987
  :  scolecina mørk elle- 
  :  subconspersa"filtet"  27/10-1999
  : sphagneti

 Slægtoplysninger

Latinsk slægtsynonym: Alnicola
bruges i st. for Naucoria i B&KNaucoria amarescens,      Bitter knaphat
Lat. synonym: Alnicola amarescens
Litt: B&K V 128, FN 819

FUND 04/11 2015
Naucoria amarescens,
Bitter knaphat
Bestenmmelsen er usikker
finder: SL  bestemt af SL
Findested: Albæk Plantage, fra indkørslen til PiaLin's hus x Præstevej 500 m N-på ad Sostrup Møllevej til (Lyngsporet? forlængelsen af Schmidt's Linie V-på) og så 300 m V-på af (Lyngsporet). På S-siden af (Lyngsporet).  56.50259ºN, 10.78749ºØ ±20m
Værtstræ: gran   Økologi: Græsarealet ved sti mellem granskov og fyrreskov, lysåbent, og i teorien et fornuftigt sted at lave et bål.
film nr 2015a Herbarie:    Herb.mat haves Herbarienavn: SL   Herbarie journalnr SL15064. Atlas SL2015-728354
Hat hygrophan, kun utydeligt randstribet. Lugt svag, smag noget bitter, ikke stærkt bitter men helt tydeligt.
Ved opgravningen forgæves ledt efter bålrrester/trækul, så mere ud som svampen groede på mosrødder.
Sendt til "Atlas" som amarescens. Svar: for mig ligner det mest en udtørret cortinarius. Lamelæggen ser ikke lys ud (alle Naucoria har prominente cheilocystider)
........... Skrevet den 11/05/2015 10:14:18 af Thomas Læssøe ..........


Naucoria bohemica,      Birke-knaphat
Lat. synonym: Alnicola melinoides
Litt: Ves 380, NS 630, FAD 125A, FN 822,
@ Danske Svampe, @ Mushrooms of Russia. NB: Billedet i B&K 5:129 er vistnok fejlbestemt.

FUND 15/10 2021
Naucoria bohemica,
Birke-knaphat
finder: SL   bestemt af SL
Findested: Hedegård pr. Glæsborg, kør fra Glæsborg Kærvej 480 m SSV-på ad Ravnsmosevej, i vejkanen til højre. 86.49721ºN, 10.68472ºØ ±20 m
 
Værtstræ: mos   Økologi: I vejkanten
film nr 2021a Herbarie:    Uden belæg      Herbarienavn: SL   Herbarie journalnr SL21017
Hat noget hygrophan især i midten, kun lidt randstribet. Stok og stokkød hvidt, men stokkødet sortner noget nedefra.
Sporeaftryk ret lyst brunt.
Tjekaf voksestedet: 17/10-21 var jeg derude igen for at se om Birke-knap virkelig kunne vokse uden at der var et birketræ i nærheden, og jeg fandt i første omgang at det var der heller ikke; men der lå nogle visne grene af formodentligt fældede birketræer i nærheden, og jeg bemærkede også på fotoet nogle smårødder der godt kan være birkerødder.


Naucoria escharioides,      lys elle-knaphat
Lat. synonym: Alnicola melinoides
Litt: J&M Lange 163, Phi 229e, B&K V 132, R&H 481, Ves 381, FN 820,
@Mycokey, @DKAtlas
Ves 380 (scolecina) forestiller formodentligt escharioides, men FN accepterer den som scolecina.

FUND 17/10 1999
Naucoria escharioides,
lys elle-knaphat
Formodentligt fejlbestemt
finder: SL    
bestemt af SL
Findested: Fladstrup, Kolindsund, N for Kolindsund Sydkanal
Værtstræ: gran   Økologi: Småskov, fugtig kalkrig muldrig sandjord u, gerne i forb. med org.mat i jorden
Hatdiameter på foto, max 1,4cm (lam.vis
film nr 1999j      billednr på film: 19-22   Fotokvalitet: 8
Fotoet er:    på den lange led    fra naturlige voksested   
Herbarie:    Herb.mat haves      Herbarienavn: SL   Herbarie journalnr SL99054
Hat noget hygrophan især i midten, aldrig randstribet.
Lam.egg stopfuld af cheilocystider, flaskeformede med meget lang hals.
Sporeaftryk ret lyst brunt, sporemål ca. 10 x 5½ µ (OK for escharioides).
Herb.tjek jan 2013: Den relativt tykke stok og det rigelige slør tyder ikke på Naucoria.

FUND 24/08 1987
Naucoria escharioides,
lys elle-knaphat
finder: SL    
bestemt af SL
Findested: Dæmningen 22
Værtstræ: jord, el, i græs   Økologi: Havejord, plæne under ribsbusk, el og ask
Hatdiameter på foto, max 1,3 cm
film nr 1987o      billednr på film: -1A-2A   Fotokvalitet: 9
Fotoet er:    på den lange led    fra naturlige voksested   
Herbarie:    Herb.mat haves    sporeaftryk haves      Herbarienavn: SL   Herbarie journalnr SL87111
HatÞ overskårne fotoex 1,0 cm.
Hat først halvkugleformet, siden flad, lyst okkerorange 5A3-4=blegt
lysorange, med 6F6=mørkebrun umbra plet i centrum på enkelte af svampene.
Baljeprøve: En 8F6=VanDyke-brun plet breder sig fra hatcentrum, når svampen
ligger i timevis i vand - pletten når næppe nogensinde ud til randen, så
centrum hygrophan; hatrand ikke. Kun den del af hatten med kødlag er
hygrophan. Hat som ung ofte med bred ganske lidt mørkere zone langs
hatranden. Hat tiltrykt-radiært trådet, våd ganske svagt randstribet.
Stok buet, af hattens lyse farve, nedadtil gerne lidt mørkere, med tynde lyse
længdetrævler, hul, med knold.
Lameller af hattens (lyse) farve, siden lidt mørkere, med lys kant (lup),
±bredt tilhæftede, ±udrandede.
Intet slør.
Lugt 0 eller svag sødligaromatisk.
Smag ret svag, sødlig-aromatisk.
Sporestøv okkergult.
Cheilocystider (fig. i fotojournal "1987 h-v" s. 167)
spidse med dråbe yderst, ca. 20 x 3 µ.


FUND 06/10 1991
Naucoria escharioides,
lys elle-knaphat
finder: SL  bestemt af SL
Findested: Søby pr. Trustrup, skoven v. Ellegård.
Værtstræ: jord   Økologi: Fugtigt under el, pil, ...
Hatdiameter på foto, max 1,9 cm
film nr 1991g      billednr på film: (30) 31   Fotokvalitet: 9
Fotoet er:    på den lange led    fra naturlige voksested   
Herbarie:    Herb.mat haves    sporeaftryk haves      Herbarienavn: SL   Herbarie journalnr SL91048
Sp. 9-14 x 5½-6 µ. Cheilocyst. meget lange, spidse.
Diskussion (jan 2005): Lameltælling, skønnet ud fra foto, L=ca 20, de er for fjerne for N. Scolecina (Breitenbach L=33-40); den tvefarvede hat + denne lameltæthed varer til B. nr 131: Alnicola luteofibrillosa (A.l.); men denne bestemmelse modsiges af at A.l. ikke er randstribet; det psssede ellers med lamelfarven men ikke med fund's lovlig mørke stok.
Januar 2013: Ombestemt fra scolecina til escharioides. L=ca 25 med lidt god vilje på det lile ex hvor jeg kan tælle, og det går lige an nu hvor jeg har ombestemt den til escharioides, der iflg B&K nr 132 (melinoides) hat L=28-36.

FUND 14/10 1987
Naucoria escharioides,
Lys elle-knaphat
finder: SL    
bestemt af SL
Findested: Pismølle (Lyngby pr. Trustrup)
Værtstræ: El   Økologi: Fugtig skråning mod åen, under el
Hatdiameter på foto, max 1,6 cm
film nr 1987xc      billednr på film: 1-2,4-5   Fotokvalitet: 8
Fotoet er:    dias i glas haves    på den lange led    fra naturlige voksested   
Herbarie:    Herb.mat haves    sporeaftryk haves    tegning haves      Herbarie journalnr SL87229
Uden slør. Spp. gulbrunt, ej klæbende. Sp. ru, uden plage, 12,2  10,0  11,3  10,8  10½  11  µ x    (Se skitse af sporer, cheilocystider
 6,2   6,4   6,1   6,0   6½  6½  µ       og pleurocystider i journal)
Cheilocystider ca. 40 x 2½ µ, basis bredere. Pleurocystider med hoved, let kornede. Basidier ca. 15x8 µ, 4sp, lam.trama korte celler (ca. 50x8 µ) uden øskener - basidier dog med øskener.

Naucoria scolecina,      mørk elle-knaphat
Litt: FAD 125FH, J&M Lange 163, B&K V 135 (som Alnicola scolecina), FN 820,
@DKAtlas
Ves 380 (som scolecina) forestiller formodentligt N. escharioides.
Eneste fund 27/10-1999 har jeg nu ombestemt til subconspersa .

Naucoria sphagneti
Litt: B&K V 136, FN 820
Eneste fund 27/10-1999 var en fejlbestemt Filtet knaphat (Naucoria
subconspersa).

Naucoria subconspersa    Filtet knaphat
Litt: FAD 125G, FN 820,
@DKAtlas, @stridvall

FUND 27/10 1999
Naucoria subconspersa

finder: SL    
bestemt af SL
Findested: Løvenholm skov, Langsø's Ø-bred (NØ-bred) ud for midten af søen.  56.451ºN, 10.496ºØ ±50 m
UTM koordinater: NH924573
Værtstræ: el   Økologi: Fugtig søbred under el, på jord
Hatdiameter på foto, max 3,9 cm
film nr 1999l      billednr på film: 16-20   Fotokvalitet: 10
Fotoet er:    på den lange led    fra naturlige voksested   
Herbarie:    Herb.mat haves      Herbarienavn: SL   Herbarie journalnr SL99067
Lille, brunviolet i alle dele, med hygrophan hat uden randstriber.
Under lup ser det fuldstændig ud som om sporeaftrykket var hvidt.
Hat Þ     31   23   30   20   26   19   18   16   17   13  mm
Stok høj  44   46   37   40   42   35   38   36   21   20  mm
Stok tyk  3,6  3,8  3,5  3,0  3,2  3,1  3,1  2,9  2,5  2,5 mm
L         26   22   22   23   31   18   28   20   22   22 stk  (20-27)
.
Hat først fladt kegleformet, efterhånden med opadbøjet rand og but pukkel,
overflade kornet, som våd brunviolet (12E6=grårubin), udtørrende fra midten til
8C5=grårød(? en gullig farve) i starten også efterladende en sort klat i
midten. Hat uden aftrækkelig hathud, hatrand lige eller på nogle ex. svagt
bølget efter lemellerne.
Stok cylindrisk, svagt længdetrævlet (ses især som halvtør, når de yderste
dele af stokken laver hygrophant farveskift) og somme tider snoet, med lille
hvidt myceliefelt nederst. Stok stiv og sejg som en ametysthat, hul.
Lameller ikke specielt tykke, middelbrede til smalle, fjerne (L=20-27, I=3-7),
let men tydeligt nedløbne, ikke udrandede (dvs tilhæftede i hele bredden med
lille nedløben tand).
.
Kød i hatten ret tyndt, kød hygrophant med farver som hatoverfladen. Lugt mild,
smag ukarakteristisk men ret stærk nøddeagtig, efter ret lang tid med en svagt
bitter eftersmag.
.
Sprepulver brunt!  Sporefældning 7B6=grårød.
Sporemål (sporefældning, KOH kartoffel, 1,54 µ, usikker [bevægelse i kunsten]):
   5,2  5,8  5,8  4,9  5,0  5,8  5,2  5,7  5,1  5,3  (7,7-8,8 µ)
 x 3,3  3,8  3,9  3,2  3,6  3,2  3,3  3,5  3,0  3,2  (4,8-5,7 µ)
 Sporemål (lam.mase KOH, 1,54 µ):
   6,0  5,1  5,2  5,3  6,1  6,9  6,0  5,8  5,9  6,8  6,2 (8,2-10,0 µ)
 x 3,9  3,6  3,2  3,3  3,9  4,0  3,8  3,8  3,9  3,0  3,4 (5,0- 6,1 µ)
 Sporer tydeligt ru, relativt tykvæggede (~½ µ) uden kimpore, somme tider
 tilspidsede i begge ender.
 Basidier 4-sporede, lam.tr. (og i det hele taget ?)
 hyfer uden øskener.
 Pleurocystider ikke set.
 Cheilocystider ret talrige, flaskeformede med lang
 hals, ca. 35 x 7 µ. Se skitse i fotojournal.
 Hathud ganske tynd, dårligt nok til stede allevegne, af trådede celler med
 relativt mange celledelinger. Lige under sidder korte, tykke celler, der
 ligner cellerne i hatkødet, men er stærkere pigmenterede. Det er disse
 celler der mest ses under lup, og giver hatoverfladen det noget kliddede
 udseende.
 --------
 Diskussion: De tilsyneladende lyse sporer fik mig først til at placere den
 under Laccaria, og den ligner mistænkeligt fotoet i Phillips s. 53 af Laccaria
 purpureo-badia.
 Opr. bestemt til N. scolecina, men herbtjek jan 2004: Ikke scolecina, da scolecia er skal være randstribet. Ud fra lameltællingen ligner det N. sphagneti, men det er en noget mindre art.
Januar 2013: Ligner på en prik N. scolecina i B&K 820, men slet ikke scolecina i Ves