: Tilbage til startsiden
I Danmark har vi fri abort: En kvinde, som har bopæl her i landet, har ret til at få sit svangerskab afbrudt, hvis indgrebet kan foretages inden udløbet af 12. svangerskabsuge, og den samme ret har kvinderne i mange andre lande. Hvis man forlænger tidfsfristen, f.eks til 6 måneder efter fødslen, så kunne den nybagte mor gå op til et lille halvt år med sit nyfødte mirakel, og ville så med stor sandsynlighed alligevel gerne have det, eller evt måske adoptere det væk. Men så havde hun alligevel muligheden at dræbe barnet, og bagefter evt at ædet det, måske sammen med andre.

Når man er blevet myndig er det en frihedsrettighed at gøre med sin egen krop hvad man vil, herunder at tillade andre at slå en ihjel, f.eks ved at lade sig æde. Det skulle så kræve en form for skriftelig, underskrevet tilladelse hvis man vil lade andre slå en ihjel.

Efter tidsfristen på ½ år må man ikke dræbe eller æde et andet meneske uden udtrykkeligt samtykke, og der kræves skrifteligt samtykke hvis vedkommende er fyldt 2 år- ellers skal man have en borgmesterkendelse eller lignende. Desuden kan man kræve samtyke fra personen, samt af den den biologiske far/mor hvis personen ikke er myndig og har en nulevende biologisk far eller mor.
Dette er ment som udkast til et lovforslag, så man i Danmark kunne lade sig æde af kannibaler hvis man hevde lyst til det, eller blive kannibal hvis der ellers er nogen der tillod at lade sig æde. Selv er jeg snart blevet en gammel mand og kunne godt tænke mig snart at dø ved at der kom en flok kannibaler og åd mig. Jeg kender ganske vist ikke nogen kannibalflokke, men hvis jeg en dag skulle møde dem burde der ikke være noget til hinder for det, og jeg sørger da for at have sul på kroppen der kunne tiltrække eventuelle kannibaler (se foto). Men ak- som loven er er det strengt forbudt at æde andere menesker selvom de skulle give lov til det (det er usømmelig omgang med lig). Jeg kan tilføje, at i min familie var der flere gamle mennesker der sultede sig selv ihjel da de blev gamle - en uværdig død.
>

Nykannibalisme

Det må være en frihedsret at gøre alt der ikke skader andre, herunder osse at begå selvmord osse ved at tillade kannibaler at æde en selv. Det kan ikke være rigtigt at det er forbudt og altså heller ikke at være kannibal ved at æde en person der har givet skriftelig tiladelse, evt skulle den skriftelige tilladelse først godkendes hos en passende myndighedsperson. Denne myndighedsperson kunne kaledes kannibalinspektor eller kannibaltype A0, og skal godkende en kannibalseance, det vil sige en seance hvor en eller flere navngivne personer fortæres. Til en sådan seance tilknyttes en eller flere seanceledere, kannibaltype A1, og evt osse A2, A3, .... der leder kannibalerne C1 og evt C2, C3 ... osv. og gerne selv må være C1, C2 ... osv men skal kende dem der skal ædes: Gruppe B1 og evt B2, B3 ... osv. (kannibalfoderet), altså A1 kender B1'ernes ønsker, A2 kenderr B2'ernes ønsker osv, så tilsammen kender alle kannibaltype A'erne alle dem der skal ædes, og de skal tjekke at det er de rigtige folk der bliver ædt og at eventuelle specialønsker opfyldes. Og A-erne må desuden osse gerne være blandt B-erne og/eller C-erne.
B-erne er altså dem der vil ædes, og C-erne er de rigtige kannibaler, dem der æder B-erne. En person i gruppe C må godt samtidig være i gruppe B, på nær 1 af logiske grunde: Hvem skulle ellers æde den sidste?
 Kannibaltype
 A  Kanniballedere
 B  Dem der ædes
 C Kannibaler


Creutzfeldt-Jakobs sygdom Det er en meget sjælden sygdom, hvor man hurtigt udvikler hukommelsesbesvær, svær demens og man dør indenfor ca. 1 år. Andre symptomer er muskelspjæt og usikker gang som tiltager over dage til måneder.
Årsagen til sygdommen er at hjernecellerne dør og hjernen bliver til en svampet masse. Omkring 5-10 % af dem der får sygdommen har en arvelig form, og nogle få bliver smittet evt ved fortæring af et dyr eller et menneske med sygdommen, i sjældne tilfælde erhverves Creutzfeldt-Jakobs sygdom ved smitte. Der er ca. 5 tilfælde årligt af sygdommen i Danmark. Behandlingen er kun lindrende.
Det er klart at en såden farlig sygdom skal bekæmpes, og tror nok at man har en test for om nogen har sygdommen og kan smitte . Den kan især smitte ved at man spiser et dyr eller menneske med sygdommen, især hvis nerverne i benmarv og hjerne spises. Den er næsten resistent overfor varmebehandling, man kan ikke stege sig fra problemet.


----------------------------------------------------------------

Efter jeg havde skrevet ovenstående text blev jeg bange for hvordan "folk" ville reagere på det, men et par dage senere efter da det havde kørt rundt i hovedet på mig en del tid mærkede jeg, at jeg føle mig som en kujun ikke at have lagt teksten frit frem men gemt et sted hvor ingen kunne se den - jeg føler mig dog sikker i min sag. Piet Hein skrev en gang:
Den der vivler på sin sag,
han er slagen før sit slag.

og
Mange spekulere på
hvad at folk de tænke må.
Der er kun ét at sige dertil:
At folk de må tænke hvad fa´en de vil

Jeg fik meget tilfældigt besøg af en permakltur-fan som spurgte mig om han måtte tage et billede af mig, og jeg svarede ja på betingelse af at min tissemand kom med på billedet. Bagefter skammede jeg mig nok en smule men kan nu godt se at jeg gjorde det helt rigtige. Hvorfor skal jeg skamme mig over at være mand? Og nu kan jeg osse godt indse at jeg gjorde det helt rigtige. Så fortalte han mig om nogle indianere i Amazonas (?) hvor der ikke var gamle mennesker blandt stammens medlemmer, fordi når de nåede en vis alder gik de ud og begik selvmord. Det er da en god idé, når vi har alderen bør vi få nogen til at æde os og give ungdommen plads.
Når vi ikke gør det skyldes det en gudsfrygt, og der er jo ingen gud: I mange tusinde år har mennesket forgæves ledt efter et gudsbevis, men nu véd vi at det ikke er en gud der har skabt verden. Den blev skabt ved BigBang.